In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/racjonalna-gospodarka-paletowa-w-przedsiebiorstwie

Szkolenie Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

–  jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?

Nie ma obecnie procesu logistycznego, w którym nie pojawiałaby się paleta transportowa.
Podstawowym problemem w sferze logistyki i finansów jest nieznajomość rzeczywistych kosztów obrotu paletami w przedsiębiorstwie.

 • Ile kosztuje firmę obrót paletowy?
 • Ilu menedżerów logistyki, finansów, controllingu wie jak obserwować, kontrolować i optymalizować gospodarkę paletami?
 • Kiedy i dlaczego powstają straty w zakresie gospodarki paletowej?
 • Jak usprawnić proces obrotu paletami i ograniczyć wielkość strat ponoszonych przez firmę?
 • Jak w sposób transparentny i skuteczny kontrolować koszty gospodarki paletowej?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia omówimy na praktycznych przykładach zasady organizacji obrotu paletowego oraz sprawdzone sposoby minimalizacji start i zwiększenia rotacji w gospodarowaniu paletami.

Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających i bezpośrednio uczestniczących w procesach wykorzystujących palety a w szczególności do osób kształtujących politykę paletową w organizacji lub bezpośrednio zarządzających wymianą i weryfikacją palet. Zapraszamy zarówno szefów logistyki i controllingu, jak i  pracowników magazynu odpowiedzialnych za weryfikację palet.

Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą i poszerzą wiedzę w zakresie prawidłowych zasad organizacji procesów dystrybucji produktów na paletach,
 • zapoznają się z zasadami identyfikacji i weryfikacji palet EUR/EPAL,
 • zdobędą wiedzę na temat alternatywnych w stosunku do EUR/EPAL systemów wymiany palet,
 • zweryfikują swoją wiedzę na temat optymalizacji działań i redukcji kosztów obrotu paletami w założeniu win/win dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.
 • zdobędą umiejętności:
  – wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych (planowanie przepływów i wybór systemu paletowego),
  – weryfikacji zadań, tworzenia i wdrażania procedur i standardów,
  – doboru i weryfikacji personelu dla działań w procesie produkcji,
  – wdrożenia prawidłowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie wymiany palet (procedury wewnętrzne, współpraca z operatorami logistycznymi).
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Właściwie o wszystkim, czyli jak w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem palet zaplanować i kontrolować koszty procesu dystrybucji i produkcji

 • Paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw
 • Gospodarka paletowa jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta
 • Organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne – jak planować potrzeby paletowe – rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
 • Współpraca różnych działów w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
 • Rola palety w planowaniu zapasów w oparciu o S&OP (sale & operations plaining)
 • Racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet

2. Wybór systemu paletowego a przepływy finansowe w organizacji

 • Palety własne czy wynajęte kiedy jakie rozwiązanie stosować,
 • Branża, sezonowość, piki sprzedażowe a rozwiązania paletowe
 • Koszty stałe czy zmienne a system paletowy
 • Paleta własna czy wynajęta – pole paletowe otwarte i zamknięte
 • Wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań – krok czy skok?

3. Filozofia i geneza nowoczesnych systemów zarządzania gospodarką paletową od palety jednorazowej po pole zamknięte

 • Paleta drewniana kolejne etapy rozwoju – funkcjonalność jest najważniejsza
 • Geneza palety w Polsce – PKP, UIC, EPAL – standardy niedoceniana wartość
 • Przegląd pooli paletowych dostępnych na rynku – zalety i wady:
  – palety w oparciu o kodeks UIC 435-2 czyli EPAL, UIC , EUR
  – poole kolorowe CHEP, LPR EuroPoolSystem La Palette Rogue, IPP Logipal – palety brązowe
  – inne pole rynkowe ORANGE, KNO – branża budowlana itp.

4. Jak prawidłowo policzyć rzeczywiste koszty obrotu paletowego?

 • Jak analizować zależności organizacyjne i kosztowe przy wprowadzenia określonego rozwiązania dla poolu paletowego?
 • Czy system „dokładnie na czas” – JIT (just in time) jest możliwy dla palet?
 • Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka czy zatrzymanie produkcji jest czasochłonne
 • Koncepcja Vested Outsourcing – a może transakcje zamienić na relacje?

5. Straty w organizacji – zysk poprzez redukcję i ograniczanie strat palet wymiennych – „muda” jak zamulenie

 • Zaangażowanie pracowników jako jeden z najważniejszych elementów procesu
 • „Szczelność” procesu jako element redukcji strat kosztowych
 • Analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych

6. Zasady weryfikacji palet w łańcuchu dostaw – umiejętność powiązania teorii i praktyki

 • Co jest najistotniejsze w procesie praktycznej weryfikacji palet?
 • Karty paletowe wersja V jako vademecum doświadczeń wielu uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce
 • Monitorowanie procesu – dotkniesz a zrozumiesz

7. Umowy o współpracy i umowy logistyczne, działania zapobiegające w zakresie straty palet – właściwe zapisy

8. Ocena wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w obszarach korzyści

 • Jakość produktów
 • Satysfakcja z poziomu obsługi klienta
 • Poziom i przepływ zapasów

9. Studia przypadków i analiza rzeczywistych rozwiązań

Dyskusja, case study, benchmarking – my a inni?

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Krzysztof Wiak

Trener – Praktyk z dziesięcioletnim doświadczeniem szkoleniowym. Menedżer/Ekspert z 20 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem. Doświadczenie menedżerskie zdobywał w firmach ZT„Kruszwica” S.A, OKT Polska Sp. z o.o, EUROPAL Sp. z o.o. Od 2009 roku związany z Laboratoriami Natury Sp. z o.o. – liderem w produkcji suplementów diety. Obecnie zarządza spółkami
zależnymi Laboratoriów Natury Sp. z o.o. na terenie Czech, Słowacji i Węgier. Odpowiada za kompleksowe zarządzanie spółkami w zakresie rozwoju sprzedaży i dystrybucji, logistyki i optymalizacji.

Od kilku lat prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu gospodarki paletami, doradza firmom w obszarach wyboru optymalnych rozwiązań operacyjnych i dokumentacyjnych, poszukiwania oszczędności w obrocie paletowym, szkoli pracowników dokonujących weryfikacji palet.
Biegły sądowy w dziedzinie „Palety w logistyce”.

Odbył szkolenie certyfikacyjne Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.

Przez kilka lat pracował w Forum Menedżerów Logistyki ECR Polska.
W latach 2003-2008 był członkiem kapituły „Programu poszukiwania produktów innowacyjnych w logistyce”.

W ostatnim okresie uczestniczy w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Dzieląc się doświadczeniami publikuje artykuły w specjalistycznej prasie logistycznej oraz występuję jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach (Europlogistics, Coopers Conference, Akademia Menedżera, Informedia).

Obecnie współpracuje z Chartered Institut of Cooperation w zakresie motologii Vested.

W gronie klientów, dla których prowadził szkolenia zamknięte o specyfice logistycznej (dystrybucja, zarządzanie magazynami i zapasami, zarządzanie gospodarką opakowaniami, customer service i komunikacja w przepływach produktu) są:

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o, Tesco Polska Sp. z o.o, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k, Real Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Makro Cash and Carry Polska SA, Kühne und Nagel Sp. z o.o. (pracownicy 4 centrów dystrybucji), Wincanton (pracownicy 2 centrów dystrybucji), Werner Kenkel Spółka z o.o, Prime Food Sp. z o.o, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o, Zelmer SA, Bosch Siemens, Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A, Kompania Piwowarska SA, Delecta SA, Dyrup Sp. z o.o, Wika Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i inni.

Projekty realizowane przez niego przyniosły znaczące efekty w pozyskaniu nowych klientów i oszczędnościach związanych z optymalizacją procesu obsługi klienta i supply chain.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Szefów logistyki
 • Kadry zarządzającej magazynem i transportem w firmie
 • Magazynierów, kierowców, pracowników dokonujących identyfikacji i klasyfikacji palet
 • Szefów działów zakupów i produkcji, którzy pośrednio odpowiedzialni są za obrót paletami
 • Pracowników działów finansowych i controllingu odpowiedzialnych za szukanie oszczędności w działalności przedsiębiorstwa
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.