In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/racjonalna-gospodarka-paletowa-w-przedsiebiorstwie

Racjonalna gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem zmienionej karty oceny palet z kwietnia 2024 roku

–  kontroluj i minimalizuj koszty obrotu paletami – zarządzaj z głową i ołówkiem w ręku!

Czy wiesz:

 • jak zmieniła się karta oceny palet? co musisz wiedzieć?
 • ile kosztuje Twoją firmę obrót paletowy?
 • jak kontrolować i ciąć koszty obrotu paletami?
 • kiedy i dlaczego powstają straty w zakresie gospodarki paletowej?
 • jak usprawnić proces obrotu paletami i ograniczyć wielkość strat ponoszonych przez firmę?
 • jak planować potrzeby paletowe – rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
 • outsourcing paletowy czy własne palety – jak przeanalizować koszty i wybrać optymalne rozwiązanie?
 • jak sprawnie identyfikować palety podrabiane?
 • jak ułożyć zgodnie z prawem współpracę z klientem i zadbać o zwrot palet?

Weź udział w szkoleniu i zastosuj w praktyce poznane rozwiązania, ciesz się oszczędnościami w obrocie paletami!
Szkolenie kierujemy do osób zarządzających i bezpośrednio uczestniczących w procesach wykorzystujących palety, a w szczególności do osób kształtujących politykę paletową w organizacji lub bezpośrednio zarządzających wymianą i weryfikacją palet.
Zapraszamy zarówno szefów logistyki i controllingu, jak i pracowników magazynu odpowiedzialnych za weryfikację palet.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

14 października 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Palety w przedsiębiorstwie – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia na temat gospodarki paletowej omówimy na praktycznych przykładach zasady organizacji obrotu paletowego oraz sprawdzone sposoby minimalizacji start i zwiększenia rotacji w gospodarowaniu paletami.

Uczestnicy szkolenia:

 • zdobędą i poszerzą wiedzę w zakresie prawidłowych zasad organizacji procesów dystrybucji produktów na paletach,
 • zapoznają się z zasadami identyfikacji i weryfikacji palet EUR/EPAL,
 • zdobędą wiedzę na temat alternatywnych w stosunku do EUR/EPAL systemów wymiany palet,
 • zweryfikują swoją wiedzę na temat optymalizacji działań i redukcji kosztów obrotu paletami w założeniu win/win dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.
 • zdobędą umiejętności:
  – wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych (planowanie przepływów i wybór systemu paletowego),
  – weryfikacji zadań, tworzenia i wdrażania procedur i standardów,
  – doboru i weryfikacji personelu dla działań w procesie produkcji,
  – wdrożenia prawidłowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie wymiany palet (procedury wewnętrzne, współpraca z operatorami logistycznymi).
PROGRAM

Palety w przedsiębiorstwie – program szkolenia:

1. Właściwie o wszystkim, czyli jak w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem palet zaplanować i kontrolować koszty procesu dystrybucji i produkcji

 • Paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw
 • Gospodarka paletowa jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta
 • Organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne – jak planować potrzeby paletowe – rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
 • Współpraca różnych działów w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
 • Rola palety w planowaniu zapasów w oparciu o S&OP (sale & operations plaining)
 • Racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet

2. Wybór systemu paletowego a przepływy finansowe w organizacji

 • Palety własne czy wynajęte kiedy jakie rozwiązanie stosować,
 • Branża, sezonowość, piki sprzedażowe a rozwiązania paletowe
 • Koszty stałe czy zmienne a system paletowy
 • Paleta własna czy wynajęta – pole paletowe otwarte i zamknięte
 • Wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań – krok czy skok?

3. Filozofia i geneza nowoczesnych systemów zarządzania gospodarką paletową od palety jednorazowej po pole zamknięte

 • Paleta drewniana kolejne etapy rozwoju – funkcjonalność jest najważniejsza
 • Geneza palety w Polsce – PKP, UIC, EPAL – standardy niedoceniana wartość
 • Przegląd pooli paletowych dostępnych na rynku – zalety i wady:
  – palety w oparciu o kodeks UIC 435-2 czyli EPAL, UIC , EUR
  – poole kolorowe CHEP, LPR EuroPoolSystem La Palette Rogue, IPP Logipal – palety brązowe
  – inne pole rynkowe ORANGE, KNO – branża budowlana itp.

4. Jak prawidłowo policzyć rzeczywiste koszty obrotu paletowego?

 • Jak analizować zależności organizacyjne i kosztowe przy wprowadzenia określonego rozwiązania dla poolu paletowego?
 • Czy system „dokładnie na czas” – JIT (just in time) jest możliwy dla palet?
 • Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka czy zatrzymanie produkcji jest czasochłonne
 • Koncepcja Vested Outsourcing – a może transakcje zamienić na relacje?

5. Straty w organizacji – zysk poprzez redukcję i ograniczanie strat palet wymiennych – „muda” jak zamulenie

 • Zaangażowanie pracowników jako jeden z najważniejszych elementów procesu
 • „Szczelność” procesu jako element redukcji strat kosztowych
 • Analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych

6. Zasady weryfikacji palet w łańcuchu dostaw – umiejętność powiązania teorii i praktyki

 • Co jest najistotniejsze w procesie praktycznej weryfikacji palet?
 • Karty paletowe i inne dokumenty przydatne dla uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce

7. Umowy o współpracy i umowy logistyczne, działania zapobiegające w zakresie straty palet – właściwe zapisy

8. Ocena wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w obszarach korzyści

 • Jakość produktów
 • Satysfakcja z poziomu obsługi klienta
 • Poziom i przepływ zapasów

9. Studia przypadków i analiza rzeczywistych rozwiązań

Dyskusja, case study, benchmarking – my a inni?

WYKŁADOWCA

Szkolenie na temat gospodarki paletowej poprowadzi:

Ekspert gospodarki paletami. Biegły sądowych w dziedzinie „Palety w logistyce”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu paletami w różnych przedsiębiorstwach. Pracował w zespole przygotowującym Karty oceny palet. Obecnie doradza wielu firmom w Polsce w sprawnym i oszczędnym zarządzaniu paletami.
Pomaga firmom w wyborze optymalnych rozwiązań operacyjnych i dokumentacyjnych, poszukiwaniu oszczędności w obrocie paletowym, szkoli pracowników dokonujących weryfikacji palet.
Członek kapituły „Programu poszukiwania produktów innowacyjnych w logistyce” w ogólnopolskim konkursie „Eurologistics”.
Od 15 lat prowadzi szkolenia nastawione na optymalizację procesów logistycznych, z zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i zarządzania eksportem.
Doświadczenie menedżerskie zdobywał w firmach ZT„Kruszwica” S.A, OKT Polska Sp. z o.o, EUROPAL Sp. z o.o.
Odbył szkolenie certyfikacyjne Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.

Dzieli się swoimi doświadczeniami w specjalistycznej prasie logistycznej oraz występuję jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach (Europlogistics, Coopers Conference, Akademia Menedżera, Informedia).

W gronie klientów, dla których prowadził szkolenia zamknięte o specyfice logistycznej (dystrybucja, zarządzanie magazynami i zapasami, zarządzanie gospodarką opakowaniami, customer service i komunikacja w przepływach produktu) są:

Leroy Merlin Polska Sp. z o.o, Tesco Polska Sp. z o.o, Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k, Real Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Makro Cash and Carry Polska SA, Kühne und Nagel Sp. z o.o. (pracownicy 4 centrów dystrybucji), Wincanton (pracownicy 2 centrów dystrybucji), Werner Kenkel Spółka z o.o, Prime Food Sp. z o.o, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o, Zelmer SA, Bosch Siemens, Animex Foods Sp. z o.o. S.K.A, Kompania Piwowarska SA, Delecta SA, Dyrup Sp. z o.o, Wika Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. i inni.

Projekty realizowane przez niego przyniosły znaczące efekty w pozyskaniu nowych klientów i oszczędnościach związanych z optymalizacją procesu obsługi klienta i supply chain.

METODY

Palety w przedsiębiorstwie – metody prowadzenia szkolenia:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Szefów logistyki
 • Kadry zarządzającej magazynem i transportem w firmie
 • Magazynierów, kierowców, pracowników dokonujących identyfikacji i klasyfikacji palet
 • Szefów działów zakupów i produkcji, którzy pośrednio odpowiedzialni są za obrót paletami
 • Pracowników działów finansowych i controllingu odpowiedzialnych za szukanie oszczędności w działalności przedsiębiorstwa

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

14.10.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.