In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/strategia-zakupow?date=69463

Strategia zakupów – niezbędnik skutecznego kupca

– optymalizacja procesów zakupowych. Czy można kupować oszczędniej i sprawniej w niestabilnych czasach? Jak wzmocnić pozycję i siłę zakupową przedsiębiorstwa? Jak ograniczyć ryzyko w zaopatrzeniu?

Zacznij działać z planem!
Zbuduj strategię zakupów, która skutecznie wspiera
zarządzanie zakupami, pozwala szybko identyfikować niepokojące zjawiska w zakupach i kontrolować wydatki!
Stosuj sprawdzone narzędzia wspierające proces zakupowy w Twojej firmie!
Sprawdź narzędzia i techniki pomocne w pracy kupca!

Warsztaty Strategia zakupów pomogą Ci usprawnić wewnętrzne procesy w dziale zakupów i doskonalić pracę zespołu zakupowego.

Co zyskasz dzięki wypracowaniu strategii zakupów:

 • poznasz zasady tworzenia drzewa kategorii
 • zweryfikujesz już istniejące kategorie i indeksy
 • dokonasz konsolidacji poszczególnych kategorii zakupowych
 • poznasz metody priorytetyzacji zakupów
 • poznasz metody oceny ryzyka zakupowego
 • poznasz narzędzi tworzenia polityk zakupowych dla poszczególnych kategorii lub grup indeksów
 • zdefiniujesz grupy materiałów przeznaczonych do magazynowania
 • zdefiniujesz grupy indeksów przeznaczonych do zamawiania
 • poznasz metody oceny własnej siły zakupowej
 • poznasz metody wyznaczania dźwigni zakupowych i przy ich pomocy uzyskiwania oszczędności w zakupach
 • poznasz metody wyznaczania i kontroli celów strategicznych w zakupach
 • nauczysz się minimalizować ryzyko w procesach zakupowych i identyfikować żródła potencjalnych zagrożeń

  Z nami zbudujesz optymalny proces zakupowy.

  Uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe dowiedzą się:

  • Dlaczego strategia zakupów to doskonałe narzędzie do trzymania kosztów zakupów w ryzach?
  • Jak zorganizować zakupy w przedsiębiorstwie?
  • Jak szacować potrzeby zakupowe i jak dokonywać wyboru strategii zakupowych?
  • Jak doskonalić proces prognozowania zakupów i optymalnie zarządzać kosztami i wydatkami zakupowymi?
  • Jak wybierać i oceniać dostawców?
  • Jak nadzorować procesy zakupowe?
  • Jak szacować i kontrolować krytyczne obszary zakupów, aby minimalizować ryzyko?
  • Jak optymalizować i doskonalić pracę zespołu zakupowego?
  • Jak doskonalić przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz działu zakupów?

  Uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe otrzymują gotowe do zastosowania wzory i formularze:

  • Draft strategii zakupowej
  • Arkusz konsolidacji kategorii
  • Kody CN
  • Analiza ABC
  • Definiowanie wielowymiarowych polityk zakupowych dla firmy produkcyjnej
  • Definiowanie wielowymiarowych polityk zakupowych dla firmy handlowej
  • Definiowanie wielowymiarowych polityk zakupowych dla zakupu części zamiennych
  • Tworzenia dźwigni zakupowych i priorytetyzacja celów oszczędnościowych
  • Ocena i wycena ryzyka – karta ryzyka w zakupach
  • Macierz celów
  • Przykłady konstrukcji strategicznych KPI

  uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe wybrali również:

  Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Strategic sourcing przygotuje uczestników do:

  • przeprowadzenia kategoryzacji zakupów
  • stworzenia strategii zakupowej w przedsiębiorstwie
  • analizy rynku zakupów
  • zdefiniowania oszczędności w obszarze zakupów
  • wykorzystania narzędzi opisu strategii
  • opisu celów strategii, doboru strategii zakupowej
  PROGRAM

  Szkolenie strategie zakupowe – program:

  Do czego firmie potrzebna jest strategia zakupów?
  Dlatego jest tak ważna w niestabilnych czasach?

  • Strategia opisowa
  • Strategia tabelaryczna
  • Strategia w postaci prezentacji
  • Zawartość dokumentu strategii zakupowa

  Narzędzie: draft strategii zakupowej

  Drzewo kategorii – czyli jak zorganizować zakupy w firmie

  • Kategorie główne
  • Subkategorie
  • Konsolidacja przedmiotowa i procesowa w ramach kategorii narzędziem pozwalającym na dokonanie oszczędności przy wzrastających cenach.
  • Czy w ogóle warto konsolidować dostawców

  Narzędzie: arkusz konsolidacji kategorii
  Narzędzie: kody CN

  Jak podzielić role w strategii – macierz RACI

  Wyznaczenie priorytetów zakupowych

  • Ocena wartości zakupów metodą ABC
  • Tworzenie polityk zakupowych w oparciu o macierz Krajicka

  Narzędzie: analiza ABC

  Analiza wieloparametrowa – tworzenie zindywidualizowanych polityk zakupowych dla

  • Zakupów towarów
  • Zakupów surowców
  • Zakupów części zamiennych
  • Które indeksy (kategorie) kupować na magazyn a które kupować na rynku?
  • Alternatywy dla utrzymania zapasu – skład konsygnacyjny i depozytowy

  Narzędzie: do definiowania wielowymiarowych polityk zakupowych dla firmy produkcyjnej
  Narzędzie: do definiowania wielowymiarowych polityk zakupowych dla firmy handlowej
  Narzędzie: do definiowania wielowymiarowych polityk zakupowych dla zakupu części zamiennych

  Budowa struktury dostawców – sposoby zabezpieczania własnych dostaw

  • Analiza struktury dotychczasowych dostawców
  • Analiza rynku – jak znaleźć nowych dostawców?
  • Jak ocenić własną siłę?
  • Czy utrzymywać wiele źródeł dostaw?
  • Analiza naszych zakupów przy pomocy macierzy BCG

  Dźwignie zakupowe

  • Macierz dźwigni zakupowych
  • Priorytetyzacja celów oszczędnościowych wynikających z dźwigni zakupowych

  Narzędzie: do tworzenia dźwigni zakupowych i priorytetyzacji celów oszczędnościowych

  Ocena ryzyka zawiązanego dostawcami

  • Rejestr ryzyka
  • Karta oceny ryzyka
  • Przeglądy ryzyka

  Narzędzie: do oceny i wyceny ryzyka – karta ryzyka w zakupach

  Strategiczne KPI

  • Cele w strategii
  • Macierz celów
  • Sposób pomiaru celów – strategiczne KPI

  Narzędzie: Macierz celów

  Przykłady konstrukcji strategicznych KPI

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Strategic sourcing poprowadzi:

  Praktyk branży zakupowej, twórca strategii zakupowych i procesów zakupowych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
  Ma na swoim koncie wdrożenia systemów optymalizujących procesy zakupowe w firmach produkcyjnych i usługowych.

  Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

  Publikacje:

  • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
  • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
  • Rachunek kosztów zakupów
  • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
  • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
  • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
  • Logistyka jako element koncepcji zarządzania

  Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

  METODY

  Strategie zakupowe – metody szkolenia:

  Szkolenie Strategie zakupowe ma formę interaktywnych 12 godzinnych warsztatów. Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się cały szereg narzędzi, które definiują różne obszary strategii zakupowej.

  Uczestnicy, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzą symulację rozwiązania określonego etapu budowy strategii. W rezultacie uczestnik poza ramowym zakresem strategii otrzyma różne narzędzia wykorzystywane w budowie bądź aktualizacji strategii.

  Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

  Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

  ADRESACI

  Szkolenie Strategie zakupowe kierujemy do:

  • dyrektorów zarządzających, którzy mają wpływ na strategie zakupowe w przedsiębiorstwie,
  • dyrektorów działów zakupów,
  • kierowników działów logistyki i zakupów,
  • menedżerów kategorii zakupów,
  • służb zakupowych,
  • wszystkich osób biorących czynny udział w wypracowaniu strategii zakupowej w firmie.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Strategie zakupowe:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  11.10.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)
  22.11.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.