In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/strategic-sourcing-2-2

Szkolenie Skuteczne strategie zakupowe

– zaawansowany trening optymalizacji procesów zakupowych. Jak kupować oszczędniej i sprawniej? Jak wzmocnić pozycję i siłę zakupową przedsiębiorstwa? Jak ograniczyć ryzyko w zaopatrzeniu? Wypracowanie optymalnej strategii w zakupach.

Strategie zakupowe to intensywny trening dla kupców, menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać zakupami, zbudować, wdrożyć lub udoskonalić strategię zakupową, kontrolować wydatki, stosować sprawdzone narzędzia wspierające proces zakupowy.

Nauczysz się wykorzystywać siłę zakupową swojej firmy by optymalizować koszty, wpływać na jakość dostaw i zakupionych produktów, minimalizować ryzyko w procesach zakupowych i identyfikować żródła potencjalnych zagrożeń.
Warsztaty Strategie zakupowe pomogą usprawnić procesy wewnętrzne w dziale zakupów i doskonalić pracę zespołu zakupowego.

Celem szkolenia jest:

 • Określenie potrzeb zakupowych firmy
 • Przegląd drzewa kategorii zakupowych
 • Przygotowanie do procesu konsolidacji w ramach poszczególnych kategorii
 • Przedstawienie metod priorytetyzacji zakupów i wskazanie obszarów które powinny podlegać specjalnemu nadzorowi działu zakupów
 • Dostarczenie narzędzi analizy pozycji rynkowej i siły zakupowej przedsiębiorstwa
 • Dostarczenie narzędzi i sposobu opisu celów strategicznych w zakupach
 • Przedstawienie przykładu opisu strategii w poszczególnych obszarach
 • Dokonanie analizy rynku dostawców

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać narzędzia i techniki pomocne w pracy zakupowca? 

Z nami zbudujesz optymalny proces zakupowy.

Uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe dowiedzą się:

 • Dlaczego strategia zakupów to doskonałe narzędzie do trzymania kosztów zakupów w ryzach?
 • Jak zorganizować zakupy w przedsiębiorstwie?
 • Jak szacować potrzeby zakupowe i jak dokonywać wyboru strategii zakupowych?
 • Jak doskonalić proces prognozowania zakupów i optymalnie zarządzać kosztami i wydatkami zakupowymi?
 • Jak wybierać i oceniać dostawców?
 • Jak nadzorować procesy zakupowe?
 • Jak szacować i kontrolować krytyczne obszary zakupów, aby minimalizować ryzyko?
 • Jak optymalizować i doskonalić pracę zespołu zakupowego?
 • Jak doskonalić przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz działu zakupów?

Uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe otrzymują gotowe do zastosowania wzory i formularze:

 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
 • Narzędzie definiowania celów w zakupach (MS EXCEL)
 • Karty dźwigni zakupowych
 • Narzędzie priorytetyzacji celów (MS EXCEL)
 • Draft strategii zakupowej – wzorcowy układ strategii zakupów (MS Word)

uczestnicy szkolenia Strategie zakupowe wybrali również:

Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Strategic sourcing przygotuje uczestników do:

 • przeprowadzenia kategoryzacji zakupów
 • stworzenia strategii zakupowej w przedsiębiorstwie
 • analizy rynku zakupów
 • zdefiniowania oszczędności w obszarze zakupów
 • wykorzystania narzędzi opisu strategii
 • opisu celów strategii, doboru strategii zakupowej
PROGRAM

Szkolenie strategie zakupowe – program:

Do czego firmie potrzebna jest strategia zakupów? Dlatego jest tak ważna w niestabilnych czasach?
Filary budowy strategii zakupów w Twojej firmie

 • Konsolidacja
 • Planowanie
 • Przepływ informacji
 • Standaryzacja
 • Redukcja ryzyka

Jaki model budowy strategii wybrać?

 • Opisowy
 • Tabelaryczny
 • Prezentacja

Budowa drzewa kategorii zakupowych

 • Porządkowanie istniejącej bazy indeksowej
 • Wykorzystanie kodów PKWiU do budowy drzewa kategorii
 • Wykorzystanie kodów CN do budowy drzewa kategorii
 • Własny sposób kategoryzacji kategorii – wady i zalety
 • Konsolidacja Kategorii

Wybór kategorii do strategii

 • Analiza ABC Kategorii
 • Analiza Krajicka
 • Analiza wielowymiarowa

Analiza ryzyka związanego z kategorią zakupową

 • Źródła ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Wskazanie działań eliminujących ryzyko
 • Karta oceny i wyceny ryzyka

Analiza struktury dostawców i rynku

 • Struktura obecnych dostawców
 • Konsolidacja zakupów
 • Struktura potencjalnych dostawców

Analiza siły zakupowej

 • Macierz Boston Consulting Group (BCG)
 • Analiza trendu rozwoju zakupów  przy pomocy macierzy BCG/ Kraljic
 • Analiza 5ciu sił Portera w zakupach

Dźwignie zakupowe w strategii

Wyznaczanie i priorytetyzacja celów oszczędnościowych w oparciu o dźwignie zakupowe

Budowa Strategii

 • Podstawowe założenia strategii
 • Macierz odpowiedzialności RACII
 • Rola klienta wewnętrznego
 • Rola działu zakupów w strategii zakupów
 • Planowanie przez inicjatorów – plan sprzedaży, plan remontów, plan inwestycyjny i inne

Definiowanie celów w strategii

 • Matryca celów
 • Określanie celów strategicznych
 • Definiowanie wskaźnika realizacji

Sposób zarządzania kategorią

 • Określenie liczby dostawców
 • Zarządzanie wolumenami dostaw
 • Strategiczne zarządzanie dostawcami
 • Całkowity Koszty Nabycia CKN, Całkowity Koszt Posiadania TCO

Buforowanie zapasu i magazynowanie

 • Czy utrzymywać zapas?
 • Porozumienie o konsygnacji
 • Porozumienie o składzie depozytowym

Rozbudowa bazy dostawców

 • Czy warto rozszerzać bazę dostawców?
 • Internetowe wyszukiwarki dostawców
 • Wstępny audyt dostawcy wykonywany przez „trzecią stronę”

Dywersyfikacja ryzyka zaopatrzeniowego przez substytucję

Przykłady strategii w wybranych obszarach

 • Materiały
 • Usługi
 • Zakupy energii
 • Zakupy projektowe
WYKŁADOWCA

Szkolenie Strategic sourcing poprowadzi:

Praktyk branży zakupowej, twórca strategii zakupowych i procesów zakupowych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
Ma na swoim koncie wdrożenia systemów optymalizujących procesy zakupowe w firmach produkcyjnych i usługowych.

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Strategie zakupowe – metody szkolenia:

Szkolenie Strategie zakupowe ma formę interaktywnych 12 godzinnych warsztatów. Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się cały szereg narzędzi, które definiują różne obszary strategii zakupowej.

Uczestnicy, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzą symulację rozwiązania określonego etapu budowy strategii. W rezultacie uczestnik poza ramowym zakresem strategii otrzyma różne narzędzia wykorzystywane w budowie bądź aktualizacji strategii.

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

ADRESACI

Szkolenie Strategie zakupowe kierujemy do:

 • dyrektorów zarządzających, którzy mają wpływ na strategie zakupowe w przedsiębiorstwie,
 • dyrektorów działów zakupów,
 • kierowników działów logistyki i zakupów,
 • menedżerów kategorii zakupów,
 • służb zakupowych,
 • wszystkich osób biorących czynny udział w wypracowaniu strategii zakupowej w firmie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Strategic sourcing:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.