http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/szkolenie-controlling-logistyczny-redukcja-kosztow-logistyki

Szkolenie controlling logistyczny

– metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia

Celem controllingu logistycznego jest optymalizacja całego łańcucha działań – od etapu dostaw po dostarczenie towaru odbiorcom.
Szkolenie ma dostarczyć uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie interpretacji kluczowych informacji i wskaźników pochodzących z kalkulacji kosztów logistyki i zaopatrzenia, które pomogą w podjęciu właściwych decyzji dla przedsiębiorstwa.

Uczestnicy szkolenia controlling logistyczny, wspierani przez trenera będą mogli ocenić kondycję własnej firmy w obszarze logistyki i zaopatrzenia.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne doświadczenia Trenera w kierowaniu i uczestnictwie w kilkudziesięciu projektach z zakresu logistyki zaopatrzenia, produkcji oraz redukcji zapasów.


uczestnicy szkolenia controlling logistyczny wybrali również:

Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Poznanie sposobu kalkulacji kosztów w obszarze logistyki
 • Poznanie narzędzi wspomagających kalkulacje kosztów
 • Zdefiniowanie wskaźników efektywności procesów logistycznych
 • Wskazanie źródeł oszczędności i optymalizować koszty procesów logistycznych
 • Optymalizacja kosztów logistyki w oparciu o analizę rachunku zysków i strat w obszarze zakupów, transportu, magazynowania, utrzymania zapasów, dystrybucji i obsługi klienta.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zadania controllingu w logistyce, organizacja controllingu logistyki w przedsiębiorstwie.

 • Controlling logistyczny jako źródło podejmowania trafnych decyzji w przedsiębiorstwie

2. Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w przedsiębiorstwie

 • Rodzajowy
 • Miejsc powstawania
 • Kalkulacyjny
 • Wady i zalety klasycznych rachunków kosztów

3. Rachunek kosztów czynników produkcji – metoda ABC w logistyce

4. Koszty stałe i zamienne w logistyce

 • Analiza kosztów stałych i zamiennych w logistyce
 • Skokowy przyrost kosztów stałych w logistyce
 • Wpływ kosztów stałych i zamiennych na decyzje logistyczne
 • Analiza progu rentowności dla przedsięwzięć logistycznych

5. Wpływ kosztów logistyki na standing przedsiębiorstwa

 • Konflikty kosztowe
 • Koszty a bilans firmy
 • Rola kosztów w kształtowaniu ROI

6. Budżetowanie w logistyce

 • Związek budżetu logistycznego z budżetem przedsiębiorstwa
 • Budżety funkcjonalne w logistyce
 • Harmonogramy finansowo –rzeczowe w logistyce
 • Uwarunkowania operacyjne w zakresie tworzenia budżetu logistycznego

7. Koncepcja kosztów logistycznych

 • Tradycyjne koncepcje kalkulacji kosztów logistycznych
 • Całkowity koszt logistyki
 • Kalkulacja kosztów logistycznych w oparciu o układ rodzajowy kosztów

8. Koszty zakupów – optymalizacja

 • Kalkulacja kosztów działu zakupów
 • Kalkulacja kosztów personelu w zakupach
 • Rozliczanie kosztów zakupów
 • Alternatywne układy kosztów zakupów Całkowity Koszt Nabycia, Total Cost of Ownership

9. Koszty transportu – optymalizacja

 • Kalkulacja kosztów pojazdu
 • Kalkulacja kosztów infrastruktury
 • Kalkulacja kosztów personelu
 • Formuła kosztu transportu

10. Koszty magazynowania – optymalizacja

 • Kalkulacja kosztów infrastruktury magazynowej z uwzględnieniem formuły własności magazynu
 • Kalkulacja kosztów wyposażenia
 • Kalkulacja kosztów osobowych w magazynach

11. Koszty utrzymania zapasu – optymalizacja

 • Ocena istotności kosztów utrzymania zapasu
 • Koszty zapasu a wycena zapasu
 • Definiowanie kosztu powierzchni pod zapasem
 • Definiowanie kosztów kapitałowych zapasu
 • Ocena pozostałych kosztów utrzymania zapasu

12. Koszty dystrybucji i obsługi klienta – optymalizacja

 1. Analiza sprzedaży, grup produktów i klientów, marży pokrycia
 2. Koszty obsługi klienta
 3. Bezpośrednia zyskowność produktu (DPP)
 4. Macierz klient-produkt

13. Narzędzia controllingu strategicznego i operacyjnego – Logistyczne Wskaźniki Efektywności Procesu (KPI)

 • Systemy wskaźników controllingu logistyki i zasady ich tworzenia – tworzenie struktury KPI w obszarze logistyki
 • Integracja wskaźników – definiowanie wzajemnych relacji między wskaźnikami (crossowanie wskaźników) i eliminacja konfliktów celów
 • Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze zapasów
 • Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze magazynowania
 • Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze zakupów
 • Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze dystrybucji
 • Wskaźniki efektywności procesu  (KPI) w obszarze transportu
 • Definiowanie wskaźników w łańcuchu dostaw – case
WYKŁADOWCA

szkolenie controlling logistyczny poprowadzi:

Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

– wykłady (około 30% czasu)
– analiza przypadków
– ćwiczenia

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, obsługą klienta, czy też transportem.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem.

 • Kierowników działów zakupów i zaopatrzenia
 • Szefów logistyki
 • Pracowników pionów lub działów logistyki
 • Kierowników magazynów, magazynierów
 • Szefów gospodarki materiałowej
 • Kierowników działów produkcji, działów operacyjnych
 • kierowników odpowiedzialnych za poszczególne etapy łańcucha dostaw:
  – obsługę klienta
  – zakupy
  – optymalizację zapasów
  – zarządzanie produkcją i przepływem materiałów
  – magazyn i gospodarkę magazynową
  – transport
  – dystrybucję i sprzedaż
  – controlling w przedsiębiorstwie
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
94%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Jestem zadowolona ze sposobu prowadzenia szkolenia, panowała przyjemna atmosfera, która sprzyjała efektywnej pracy. Szkolenie pozwoliło uzyskać rady, które będę mogła wykorzystać w swojej pracy".  

   Zemat Technology Group Sp. z o.o. Diana
  • "Przydatna i rzeczowa wiedza przekazana w bardzo przystępnej formie".  

   mTP Met-Plast Sp. z o.o. Krzysztof

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.