http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/zarzadzanie-projektem-szkolenia

Szkolenie zarządzanie projektem w zakupach

– jak skutecznie zarządzać projektem na potrzeby zakupów?

Zarządzanie projektowe w zakupach to większa efektywność, mniejsze nakłady, krótszy czas realizacji, minimalizacja błędów i ryzyka!

Zarządzasz dostawcami, dokonujesz ich wyboru i oceny, zarządzasz kategorią zakupową, szukasz oszczędności w zakupach, realizujesz wysokowartościowe kontrakty, chcesz zminimalizować ryzyko w zakupach, chcesz zmieścić się w wyznaczonym terminie – zacznij myśleć projektowo!

  Wiele przedsięwzięć, szczególnie zakupy inwestycyjne, wymusza stworzenie interdyscyplinarnych zespołów składających się ze specjalistów różnych działów, a to wymaga zarządzania projektowego!

  Podczas szkolenia zarządzanie projektem w zakupach dowiesz się:

  • jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt zakupowy?
  • jak prowadzić projekty zakupowe w sposób prosty i nieobciążający czasowo?
  • jak zrealizować projekt zakupowy zgodnie z zaplanowanym budżetem i w wyznaczonym czasie?

  Korzyści z udziału w szkoleniu zarządzanie projektem w zakupach:

  • optymalizacja pracy działu zakupów
  • wykorzystanie projektowych metod pracy do szybkiego nadawania priorytetów i planowania pracy działu zakupów
  • nabycie wiedzy na temat sposobu zorganizowania zarządzania projektem w zakupach
  • poznanie zasad konstrukcji procedury projektowej
  • nabycie wiedzy na temat powiązanie planowania sprzedaży i UR z funkcjonowaniem działu zakupów
  • nabycie wiedzy na temat zasad tworzenia i zawartości dokumentów projektowych
  • nabycie wiedzy i umiejętności planowania projektu zakupowego
  • nabycie wiedzy i umiejętności tworzenia WBS (Struktury pracy)
  • nabycie wiedzy i umiejętności planowania zasobów na potrzeby projektu zakupowego
  • nabycie wiedzy i umiejętności planowania i kontroli kosztów projektu zakupowego
  • nabycie wiedzy i umiejętności planowania i kontroli czasu projektu zakupowego
  • nabycie wiedzy i umiejętności planowania i kontroli ryzyka
  • nabycie wiedzy i umiejętności kontroli projektu zakupowego
  • nabycie wiedzy i umiejętności zarządzania zmianą w projekcie zakupowym
  • poznanie zasad konstrukcji dokumentów zmiany w projekcie zakupowym
   Podczas szkolenia zarządzanie projektem w zakupach otrzymasz gotowe narzędzia, które usprawnią Twoją pracę:
   • Wniosek projektowy (word)
   • Karta Projektu (word)
   • Plan ryzyka (word)
   • Plan Komunikacji (word)
   • Raport cząstkowy (word)
   • Karta Zmiany (word)
   • Lista projektów (excel)
   • Narzędzie do planowania projektu (excel)
   • Karta Oceny i Wyceny Ryzyka (excel)
   • Narzędzie do kontrolingu projektu (excel)
   Dzięki szkoleniu poznasz narzędzia, dobre praktyki – zyskasz zwinność w zakupach!

   uczestnicy szkolenia Zarządzanie projektem w zakupach wybrali również:

   Szkolenie asertywny szef – sprawdź

   ORGANIZACJA

   Wybierz termin szkolenia:

   CELE I KORZYŚCI

   Szkolenie Zarządzanie projektem w zakupach – cele i korzyści:

   • jak angażować zespoły projektowe w proces zarządzania wykonawcami i podwykonawcami planowanych przedsięwzięć?
   • jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków?
   PROGRAM

   Szkolenie zarządzanie projektem w zakupach – program:

   Szkolenie Zarządzanie projektem w zakupach zbudowane jest na jednym case study pozwalającym zaplanować cały projekt zakupowy od momentu jego inicjalizacji, aż do momentu jego zakończenia.

   Projekt a rutynowe działania zakupów. Dlaczego wdrożenie myślenia projektowego jest ważne w pracy kupca?

   • Czym jest projekt w zakupach i w jakich obszarach go wdrażać?
   • Metodyki projektowe – jakie wybrać?
   • Procedura projektowa – zakres i elementy
   • Podstawowe filary wdrożenia zarzadzania projektami w zakupach
   • Jaką aplikacje wybrać  do zarzadzania projektem?

   Jak zorganizować zarzadzanie projektem w zakupach?

   • Cykl realizacji projektu
   • Faza inicjalizacji projektu
   • Faza planowania projektu
   • Zamknięcie projektu
   • Podstawowe dokumenty uruchamiające projekt:
    wniosek projektowy
    karta projektu
    plan ryzyka
    plan komunikacji
   • Struktura organizacyjna projektu
   • Zarządzanie wieloprojektowe, lista projektów

   Przykład: Wniosek projektowy
   Przykład: Karta Projektu
   Przykład: Plan ryzyka
   Przykład: Plan Komunikacji
   Przykład: Lista projektów

   Planowanie w projekcie

   • Cykl planowania projektu
   • Jak rozpoczęć planowanie – Sesja Startowa (Kik Off)
   • Definiowanie WBS – Struktury zadań projektu
    metoda „Od góry do dołu” – budowa przez agregacje zadań
    metoda Obiektowa  – „Od dołu do góry”
   • Określanie Ilości pracy niezbędnej do realizacji zadań
   • Określanie zależności logicznych między zadaniami
   • Konsekwencje układu równoległego
    planowanie zadań sekwencyjne
    definiowanie zwłoki
    definiowanie rezerwy czasu
   • Definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu
    rodzaje zasobów wykorzystywane w projekcie
    planowanie wykorzystania zasobów własnych i obcych
    wskaźnik obciążenia zasobów
   • Tworzenie harmonogramu działań
   • Preliminarz kosztów czyli planowanie kosztów projektu
    koszty bezpośrednie i koszty stałe i przypisywanie ich do projektu
    harmonogram finansowo-rzeczowy – precyzyjne narzędzie planowania i kontroli kosztów w projekcie
    budżet projektu
    stopień dokładności szacowania kosztów w projekcie – czy warto jednakowo dokładnie oszacowywać wszystkie koszty?
   • Planowanie ryzyka czyli jak zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi zmianami?
    Jak radzić sobie z ryzykiem w projektach zakupowych?
    źródła ryzyka
    karta oceny i wyceny ryzyka
    portfolio ryzyka

   Case Study: Planowanie projektu
   Przykład: Narzędzie planowania projektu – WBS + Nakład pracy + Zasoby + Budżet + Harmonogram
   Przykład: Narzędzie do planowania projektu
   Przykład: Karta Oceny i Wyceny Ryzyka

   Nadzór nad realizacją projektu

   • Planowanie zarządzania zmianą
   • Śledzenie zmian – controling zmiany
   • Raport cząstkowy
   • Karta zmiany
   • Sposoby reakcji na zmiany o charakterze operacyjnym i strategicznym

   Przykład: Narzędzie do kontrolingu projektu
   Przykład: Raport cząstkowy
   Przykład: Karta Zmiany

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie zarządzanie projektem w zakupach – Trener:

   Ekspert z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”
   Prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych.
   Zrealizował 11000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.
   Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.
   Ekspert i doradca największych firm w Polsce w obszarze zaopatrzenia i logistyki. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Autor polityk zakupowych i procedur zakupowych przygotowanych dla wielu firm produkcyjnych, handlowych i usługowych.
   Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej.

   Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki.

   Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka.

   Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu:
   – opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii,
   – analizy prawnej i ekonomicznej,
   – analizy innowacyjności
   – stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych m.in. Orlen Oil SA, Hoger Sp. z o.o, ARMAK Sp. z o.o, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Południowy Koncern Energetyczny S.A, Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne „No Limit”, Apreo Logistics SA, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, Voxel SA, Collect Consulting.

   Publikacje:

   • Zarządzanie projektem
   • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami
   • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
   • Planowanie i organizacja projektów logistycznych
   • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
   • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
   • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
   • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
   • Rachunek kosztów zakupów
   • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
   METODY

   Szkolenie zarządzanie projektem w zakupach metody:

   Nasze warsztaty są:

   Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

   Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

   Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

   Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności

   Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

   ADRESACI

   Szkolenie zarządzanie projektem w zakupach adresowane jest do:

   • Pracowników działów zakupów i zamówień publicznych
   • Pracowników działu Sourcingu
   • Zarządzających działami zakupów i inwestycji
   • Pracowników odpowiedzialnych za konstrukcje i funkcjonowanie działów zarządzania łańcuchem dostaw
   • Pracowników działu produkcji i UR zaangażowanych w projekty zakupowe
   • Właścicieli firm
   • Zarządzających przedsiębiorstwami

   Oceny Uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie projektem w zakupach:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   96%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   94%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

     Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
    • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

     ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.