In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/zarzadzanie-ryzykiem-w-zakupach

zarządzanie ryzykiem w zakupach – przegląd procesów zakupowych

– narzędzia minimalizacji ryzyka w procesie zakupowym

Czy Twoja organizacja identyfikuje i mierzy ryzyka w zakupach?
Czy masz wdrożone procedury na wypadek wahania popytu, zakłócenia dostaw, zmian kursu walut, nagłej konieczności zmiany dostawców, zmian przepisów?
Które procesy zakupowe w Twojej firmie działają prawidłowo w czasie kryzysu, a które należy zmienić lub dopracować, żeby zminimalizować szkody?
Jak zreorganizować strukturę dostawców tak, by zmaksymalizować pewność dostaw?

Czas na przegląd procesów zakupowych w Twojej firmie pod kątem zarządzania ryzykiem i zapewnienia ciągłości dostaw!

Kryzys weryfikuje założenia przyjęte przy konstrukcji działu zakupów. Konieczna jest zmiana dotychczasowego sposobu postępowania w obszarze zakupów.

Podczas szkolenia poznasz sprawdzone działania maksymalizujące bezpieczeństwo zakupów.

Dowiesz się:

 • Jak szacować i kontrolować krytyczne obszary zakupów?
 • Jak minimalizować ryzyko w procesie zakupowym – Supply Risk Management?
 • Jak szacować potrzeby zakupowe?
 • Jak identyfikować alternatywne źródła dostaw?
 • Jak zreorganizować strukturę dostawców tak, by zmaksymalizować pewność dostaw?
 • Jak doskonalić proces prognozowania zakupów i optymalnie zarządzać kosztami i wydatkami zakupowymi?
 • Czy w obecnych realiach jest możliwa redukcja kosztów zakupów?
 • Jak zapewnić większe bezpieczeństwo dostaw?

  Poznaj narzędzia minimalizacji ryzyka w procesach zakupowych!

  Skorzystaj z doświadczeń naszego Eksperta i zyskaj narzędzia wspierające procesy zakupowe. Poznasz sprawdzone działania maksymalizujące bezpieczeństwo zakupów.

  Warsztaty online pomogą usprawnić procesy wewnętrzne w dziale zakupów, optymalizować i doskonalić pracę zespołu zakupowego oraz przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz działu zakupów.

  Chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać narzędzia i techniki pomocne w pracy zakupowca? 

   Z nami zbudujesz optymalny proces zakupowy!


  uczestnicy szkolenia wybrali również:

  Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach – korzyści dla uczestników:

  • poznasz sprawdzone działania maksymalizujące bezpieczeństwo zakupów.
  PROGRAM

  Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach – program szkolenia:

  Identyfikacja i ocena źródeł ryzyka w zakupach

  • Czym jest ryzyko w zakupach i jak je liczyć?
  • Ryzyko operacyjne
  • Ryzyko polityczne
  • Ryzyko gospodarcze
  • Inne czynniki ryzyka
  • Jeśli nie FMEA to co? – macierz ryzyka
  • Macierz ryzyka – narzędzie oceny i kontroli ryzyka
   Ćwiczenie – wypełnianie macierzy ryzyka (w oparciu o Ms Excel)

  Redefinicja działań zakupów w sytuacji permanentnych niedoborów

  • Identyfikacja alternatywnych źródeł dostaw
  • Budowa sieci dostawców
  • Poszukiwanie substytutów

  Definiowanie skutków braków materiałów – współpraca działów zakupów produkcji i B+R (technologów)

  • Redukcja ryzyka braku dostępności materiałów produkcyjnych i opakowań
   – plan sprzedaży
   – plan kontraktów
   – plan promocji
  • Redukcja ryzyka braku dostępności części zamiennych
   – plan remontów
   – plan wymian
   – statystyki wykorzystania części zamiennych
  • Redukcja ryzyka dostępności komponentów już na etapie projektowania produktu – karta nowego produktu

  Wyznaczanie zakupów priorytetowych pod względem wartości – metoda ABC

  Ćwiczenie: analiza ABC z wykorzystaniem Arkusza EXCEL
  Uczestnicy otrzymują gotowe wzory formuł do przeprowadzenia tego typu analiz we własnych firmach

  Identyfikacja ryzyka zaopatrzeniowego – Macierz Krajcik/ Van Weele
  Ćwiczenie z wykorzystaniem arkusza Ms Excel

  Analiza wielowymiarowa – budowa macierzy ryzyka (w oparciu o Ms Excel)
  Inne ważne kryteria oceny ryzyka dostawców  – czas życia produktu, czas życia dostawców, poziom istotności klienta, marża, inne

  • Dla zakupu surowców i opakowań
  • Dla zakupu części zamiennych
  • W firmach zakupach w firmach handlowych

  Inne parametry oceny materiałów i części (kategoryzacja parametrów istotności)

  Proces zakupowy a ryzyko – identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z dostawcami

  • Tworzenie bazy indeksów
  • Tworzenie bazy kategorii zakupowych
  • Analiza całkowitych zakupów w ramach kategorii

  Organizacja procesu zakupowego skoncentrowanego na minimalizacji ryzyka

  • Poszukiwanie dostawców
  • Ocena nowych dostawców
  • Ocena ofert skoncentrowana na minimalizacji ryzyka
  • Wykorzystanie formuł TCO
  • Wykorzystanie Incoterms do redukcji ryzyka

  Wyznaczanie strategii zabezpieczenia zakupów

  • Magazynowanie
  • Składy konsygnacyjne
  • Składy depozytowe

  Wytyczne postępowania dla dostawców mało ryzykownych

  Postępowanie z dostawcami wysokiego ryzyka


  uczestnicy szkolenia Zarządzanie ryzykiem w zakupach wybrali również:

  Szkolenie certyfikowany negocjator Sprawdź

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach poprowadzi:

  Praktyk branży zakupowej, twórca strategii zakupowych i procesów zakupowych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
  Ma na swoim koncie wdrożenia systemów optymalizujących procesy zakupowe w firmach produkcyjnych i usługowych.

  Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, zarządzanie ryzykiem w zakupach.
  Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.
  Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

  Publikacje:

  • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
  • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
  • Rachunek kosztów zakupów
  • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
  • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
  • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
  • Logistyka jako element koncepcji zarządzania

  Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

  METODY

  Zarządzanie ryzykiem w zakupach – metody szkolenia:

  Szkolenie zarządzanie ryzykiem w zakupach bazuje na interakcji z uczestnikami.

  Uczestnicy, pod kontrolą prowadzącego szkolenie identyfikują ryzyko w zakupach, wykonują ćwiczenia, wypracowują gotowe wzory formuł do przeprowadzenia analiz ryzyka we własnych firmach, na własnych przykładach.

   

  Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

  ADRESACI

  Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach kierujemy do:

  • dyrektorów zarządzających, którzy mają wpływ na politykę zakupową w przedsiębiorstwie,
  • dyrektorów działów zakupów,
  • kierowników działów logistyki i zakupów,
  • menedżerów kategorii zakupów,
  • służb zakupowych,
  • wszystkich osób biorących czynny udział w wypracowaniu polityki zakupowej w firmie.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Ryzyko w zakupach:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.