In Akademia Menedżera, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/zarzadzanie-ryzykiem-w-zakupach

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach

– przegląd i usprawnienie procesów zakupowych, minimalizacja ryzyka zakupowego, oszczędności w zakupach w obliczu skutków pandemii

Zarządzanie ryzykiem w zakupach to intensywny trening online dla kupców, menedżerów, którzy w obliczu pandemii, zakłóconych łańcuchów dostaw oraz wymuszonych brakami przestojów produkcji, chcą dokonać przeglądu swoich procedur zakupowych pod kątem minimalizacji ryzyka w przyszłości i oszczędności.

Czy Twoja organizacja identyfikuje i mierzy ryzyka w zakupach?
Czy masz wdrożone procedury na wypadek wahania popytu, zakłócenia dostaw, zmian kursu walut, nagłej konieczności zmiany dostawców, zmian przepisów?
Które procesy zakupowe w Twojej firmie działają prawidłowo w czasie kryzysu, a które należy zmienić lub dopracować, żeby zminimalizować szkody w przyszłości?

Kryzys weryfikuje założenia przyjęte przy konstrukcji działu zakupów. Konieczna jest zmiana dotychczasowego sposobu postępowania w obszarze zakupów.

Podczas szkolenia poznasz sprawdzone działania maksymalizujące bezpieczeństwo zakupów.

Dowiesz się:

 • Jak szacować i kontrolować krytyczne obszary zakupów?
 • Jak minimalizować ryzyko w procesie zakupowym?
 • Jak szacować potrzeby zakupowe?
 • Jak zreorganizować strukturę dostawców tak, by zmaksymalizować pewność dostaw?
 • Jak doskonalić proces prognozowania zakupów i optymalnie zarządzać kosztami i wydatkami zakupowymi?
 • Jak generować oszczędności w zakupach?
 • Jak zapewnić większe bezpieczeństwo dostaw?

  Poznaj narzędzia minimalizacji ryzyka w procesach zakupowych!

  Skorzystaj z doświadczeń naszego Eksperta i zyskaj narzędzia wspierające procesy zakupowe. Poznasz sprawdzone działania maksymalizujące bezpieczeństwo zakupów.

  Warsztaty online pomogą usprawnić procesy wewnętrzne w dziale zakupów, optymalizować i doskonalić pracę zespołu zakupowego oraz przepływ informacji wewnątrz i na zewnątrz działu zakupów.

  Chcesz poszerzyć swoją wiedzę oraz poznać narzędzia i techniki pomocne w pracy zakupowca? 

   Z nami zbudujesz optymalny proces zakupowy!


  uczestnicy szkolenia wybrali również:

  Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach – korzyści dla uczestników:

  • poznasz sprawdzone działania maksymalizujące bezpieczeństwo zakupów.
  PROGRAM

  Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach – program szkolenia:

  Redefinicja działań zakupów w sytuacji permanentnych niedoborów

  • Identyfikacja alternatywnych źródeł dostaw
  • Budowa sieci dostawców – rozszerzenie bazy dotychczasowych dostawców
  • Poszukiwanie substytutów dla podstawowych komponentów, ewentualne zmiany w Bomach

  Definiowanie skutków braków materiałów – współpraca działów zakupów produkcji i B+R (technologów)

  Przeprogramowanie dotychczasowych zakupów z uwzględnieniem nowych Bomów i zwiększenia/zmniejszenia wolumenów dostaw.

  Proces zakupowy a ryzyko dostaw – identyfikacja potencjalnych zagrożeń związanych z dostawcami

  • Tworzenie bazy indeksów (analiza dotychczasowych indeksów, czyszczenie indeksów nierotujących i martwych, wskazanie indeksów komplementarnych)
  • Tworzenie bazy kategorii zakupowych (przegląd dotychczasowych kategorii, łączenie kategorii)

  Wyznaczenie priorytetów w zakupach metodą ABC
  Ćwiczenie: analiza ABC z wykorzystaniem Arkusza EXCEL
  Uczestnicy otrzymują gotowe wzory formuł do przeprowadzenia tego typu analiz we własnych firmach.

  Identyfikacja ryzyka zaopatrzeniowego – Macierz Krajcik/Van Weele
  Ćwiczenie z wykorzystaniem arkusza Ms Excel

  Analiza wielowymiarowa – budowa macierzy ryzyka (w oparciu o Ms Excel)
  Inne ważne kryteria oceny ryzyka dostawców  – czas życia produktu, czas życia dostawców, poziom istotności klienta, marża, inne

  Wyznaczanie strategii zabezpieczenia zakupów

  • w przypadku których indeksów tworzyć zapasy
  • w przypadku których dostawców kupować bezpośrednio
  • kiedy  tworzyć umowy ramowe
  • kiedy wykorzystać OWZ
  • kiedy tworzyć skład konsygnacyjny, a kiedy depozytowy i inne

   Wytyczne postępowania dla dostawców mało ryzykownych

   Macierz ryzyka – narzędzie oceny i kontroli ryzyka
   Ćwiczenie – wypełnianie macierzy ryzyka (w oparciu o Ms Excel)


   uczestnicy szkolenia Zarządzanie ryzykiem w zakupach wybrali również:

   Szkolenie certyfikowany negocjator Sprawdź

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach poprowadzi:

   Praktyk branży zakupowej, twórca strategii zakupowych i procesów zakupowych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
   Ma na swoim koncie wdrożenia systemów optymalizujących procesy zakupowe w firmach produkcyjnych i usługowych.

   Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki, zarządzanie ryzykiem w zakupach.
   Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.
   Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

   Publikacje:

   • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
   • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
   • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
   • Rachunek kosztów zakupów
   • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
   • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
   • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
   • Logistyka jako element koncepcji zarządzania

   Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

   METODY

   Zarządzanie ryzykiem w zakupach – metody szkolenia:

   Szkolenie zarządzanie ryzykiem w zakupach bazuje na interakcji z uczestnikami.

   Uczestnicy, pod kontrolą prowadzącego szkolenie identyfikują ryzyko w zakupach, wykonują ćwiczenia, wypracowują gotowe wzory formuł do przeprowadzenia analiz ryzyka we własnych firmach, na własnych przykładach.

    

   Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

   ADRESACI

   Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w zakupach kierujemy do:

   • dyrektorów zarządzających, którzy mają wpływ na politykę zakupową w przedsiębiorstwie,
   • dyrektorów działów zakupów,
   • kierowników działów logistyki i zakupów,
   • menedżerów kategorii zakupów,
   • służb zakupowych,
   • wszystkich osób biorących czynny udział w wypracowaniu polityki zakupowej w firmie.

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Ryzyko w zakupach:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   95%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   98%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.