In Ochrona danych osobowych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ochrona-danych-osobowych-rodo/ochrona-dobr-osobistych-prywatnosci-i-danych-osobowych-pracownikow

Szkolenie Ochrona dóbr osobistych, prywatności i danych osobowych pracowników

– prawo do zapomnienia – warsztaty dla pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych

Szkolenie omawia nową instytucję ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia”, która została wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym prawem pracownik może żądać usunięcia swoich danych z portali internetowych (wyszukiwarki google, facebooka i innych) oraz intranetu, extranetu.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Szkolenie dostarczy Uczestnikom szeregu informacji związanych z ochroną danych osobowych pracowników. Zaproszony Ekspert omówi:

 • Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych,
 • Zasady udzielanie informacji o pracownikach podmiotom trzecim – bankom, firmom windykacyjnym,
 • Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych za ich przetwarzanie niezgodnych z prawem,
 • Uprawnienie komitetu strajkowego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie zagadnienia omawiane na szkoleniu będą przedstawione na przykładach zaczerpniętych z bogatej praktyki wykładowcy, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie dóbr osobistych w prawie
2. Pojęcie danych osobowych w prawie.
3. Pojęcie prywatności w prawie.
4. Ustawowy obowiązek ochrony prywatności w prawie pracy.
5. Zasada Kodeksu pracy dotycząca ochronie dóbr pracowniczych (art. 111 k.p.):

 • pojęcie,
 • zakres,
 • środki ochrony prawnej w przypadku naruszenia dóbr pracowniczych (żądanie sprostowania dokumentów, żądanie przeprosin, żądanie zapłaty odszkodowania, żądanie zapłaty zadośćuczynienia).

6. Ochrona prywatności pracownika przed molestowaniem seksualnym.
7. Ochrona prywatności pracowników przed monitorowaniem kamerami, wglądem do e- mali, itp.
8. Uprawnienie pracodawcy do monitoringu pracowników.
9. Uprawnienie pracodawcy do badania pracowników z uwagi na stan pod wpływem zawartości w organizmie alkoholu, narkotyków i środków odurzających.
10. Ochrona prywatności pracownika w zakresie wizerunku.
11. Udzielanie informacji o pracownikach podmiotom trzecim – bankom, firmom windykacyjnym.
12. Nowa instytucja ochrony prywatności pracownika – tzw. „prawo do zapomnienia”.

 • pojęcie prawa do zapomnienia (definicja pojęcia)
 • regulacje prawa Unii Europejskiej w zakresie „prawa do zapomnienia” – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych.
 • uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych z portali internetowych (wyszukiwarki google, facebooka i innych),
 • uprawnienie pracownika do żądania usunięcia danych osobowych z intranetu, extranetu,
 • uprawnienie do dochodzenia roszczeń finansowych od operatorów wyszukiwarek internetowych (odszkodowania, zadośćuczynienia.

13. Ochrona danych osobowych pracownika.
14. Uprawnienie pracodawcy do żądania udostępnienia danych osobowych kandydata na pracownika.
15. Uprawnienie pracodawcy do żądania udostępnienia danych osobowych osoby będącej już pracownikiem.
16. Uprawnienie pracodawcy do żądania informacji od stanie zdrowia pracownika, stanie ciąży, itp.
17. Pojęcie danych osobowych zwykłych.
18. Pojęcie danych osobowych sensytywnych (wrażliwych).
19. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych:

 • zasada adekwatności
 • zasada merytorycznej poprawności
 • zasada ograniczenia czasowego
 • zasada legalności
 • zasada celowości

20. Odpowiedzialność pracodawcy jako administratora danych osobowych za ich przetwarzanie niezgodnych z prawem:

 • odpowiedzialność karna,
 • odpowiedzialność administracyjna,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza,
 • odpowiedzialność pracownicza.

21. Uprawnienie pracodawcy do przetwarzania danych osobowych uczestników strajku.
22. Uprawnienie komitetu strajkowego do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

 • zakres gromadzenia danych,
 • cel gromadzenia,
 • okres przechowywania danych,
 • odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.

23. Uprawnienia związków zawodowych i społecznego inspektora pracy do wglądu w akta osobowe i inne zbiory danych dotyczących pracowników.
24. Uprawnienie związków zawodowych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników:

 • zakres gromadzenia danych,
 • cel gromadzenia,
 • okres przechowywania danych,
 • odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Doktor nauk prawnych

radca prawny specjalizujący się w zbiorowym prawie pracy, wybitny ekspert w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach, członek Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Współautor poradnika „Ochrona danych osobowych pracowników w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” wydanego przez C.H.BECK, odpowiedzialny za rozdział na temat przetwarzanie danych osobowych w toku sporu zbiorowego. Redaktor naczelny najbardziej aktualnego i najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Prawa Pracy, jaki ukazał się w Polsce od dnia wejścia w życie Kodeksu pracy – 1762 strony wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego.

Zagadnienia zbiorowego prawa pracy poznał w praktyce pełniąc funkcję dyrektora ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, wiceprzewodniczącego Fundacji Polska Miedź oraz przewodniczącego rad nadzorczych. Redaktor naukowy – Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.

Autor ponad 40 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym kilku książek:

 • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych”,
 • Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz”,
 • „Indywidualne prawo pracy w praktyce i teorii”,
 • „Rozwiązanie stosunku pracy”,
 • „Wzory pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy”,
 • „Pracodawca a związki zawodowe. Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy”,
 • „Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych”.

i kilkudziesięciu artykułów w „Monitorze Prawa Pracy”
„Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Personelu”.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.
Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Szefów firm
 • Przedstawicieli organizacji związkowych
 • Radców Prawnych odpowiedzialnych za obsługę prawną firmy
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   • Kinga Lalko-Smołka
    Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.