http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/controlling-inwestycyjny-planowanie-i-analiza-oplacalnosci-procesu-inwestycyjnego-2

Szkolenie planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

– skuteczne narzędzia zarządzania projektem inwestycyjnym

Realizacja inwestycji w firmie to duże wyzwanie dla menedżerów i pracowników działu inwestycji, które wymaga solidnego zaplanowania, przygotowania i rozliczenia.

 • Zaplanuj racjonalnie finanse inwestycji, oceń opłacalność procesu inwestycyjnego, nie pozwól, żeby zaskoczyły Cię nieprzewidziane koszty!
 • Kontroluj na każdym etapie finanse inwestycji, żeby na czas dokonać korekty ewentualnych błędów, bez narażania firmy na utratę środków finansowych!
 • Zanim zainwestujesz, sprawdź ryzyko inwestycji, określ i trzymaj się wyznaczonego budżetu!
 • Zminimalizuj ryzyko inwestycji i ciesz się zyskiem z projektu!
ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego – cele szkolenia

Podczas szkolenia Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego dowiesz się:

 • Jak prowadzić analizę strategiczną projektu inwestycyjnego?
 • Jak prowadzić analizę finansową planu inwestycji, interpretacja danych?
 • Jak praktycznie stosować rachunek zysków w projekcie inwestycyjnym?
 • W jaki sposób prowadzić analizę rozbieżności wyników papierowych i wyników gotówkowy?
 • Jak dokonać oceny przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej?
 • Jaki jest przewidywany wynik rachunku zysków i strat inwestycji?
 • Jakie narzędzia wykorzystywać do oceny wiarygodności prognozy?
 • Jak testować plan inwestycji, prowadząc analizę wrażliwości i oceny opłacalności projektu?
 • Jakie są statyczne i dynamiczne metody oceny projektów?
 • Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami statycznymi?
 • Jak prowadzić ocenę opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi?
 • Jak prognozować przepływy gotówki związane z inwestycją?
 • Jakie są sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych?
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe
 • Jak zarządzać ryzykiem w projekcie inwestycyjnym?
 • Jaka jest dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych?
 • Jakie są możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem określonych metod oceny projektów inwestycyjnych
PROGRAM

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego – program szkolenia:

Tworzenie, planowanie, struktura efektywnego projektu inwestycyjnego

Budowa, struktura i istota projektu inwestycyjnego

 • Panowanie, budżetowanie, kontrola efektywności działań
 • Efektywność działań
 • Prezentacja, cele i zakres działania
 • Analiza strategiczna projektu inwestycyjnego
 • Składowe konstrukcji analizy opłacalności i ryzyka inwestycji

Budowa projektu inwestycyjnego

 • Rachunek zysków i strat oraz jego praktyczne zastosowanie
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów
 • Arkusz bilansowy
 • Rachunek przepływów środków pieniężnych

Analiza wskaźnikowa, interpretacja danych dotyczących analizy wskaźnikowej w ocenie projektu inwestycyjnego

 • Istota analizy wskaźnikowej
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki zadłużenia
 • Wskaźniki sprawności zarządzania

Określenie horyzontu czasowego projektu inwestycyjnego

 • Plan inwestycyjny
 • Pan odpisów amortyzacyjnych
 • Identyfikacja produktów lub grup asortymentowych produktów w planie sprzedaży
 • Wybór opcji prognozy w cenach bieżących i stałych
 • Określenie finansowych i ekonomicznych założeń do prognozy

Weryfikacja form prognozy finansowej

 • Prognoza bilansu
 • Przewidywany wynik rachunku zysków i strat
 • Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
 • Narzędzia oceny wiarygodności prognozy
 • Poziom rentowności zysków
 • Ciągłość wskaźników finansowych
 • Analiza scenariuszy

Planowanie finansowe projektu inwestycyjnego

 • Prognoza przychodów ze sprzedaży
 • Planowanie kosztów bezpośrednich
 • Planowanie kosztu personelu
 • Planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
 • Planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • Planowanie zmian sald i aktywów i pasywów
 • Planowanie zmian pozostałych sald bilansowych
 • Harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych

Analiza wrażliwości i ocena opłacalności

Statyczne i dynamiczne metody oceny projektów

 • Ocena opłacalności inwestycji metodami statycznymi
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Okres zwrotu inwestycji prosty i zdyskontowany
 • Ocena opłacalności inwestycji metodami dynamicznymi
 • Zmiany wartości w czasie
 • Analiza metodą zaktualizowanej wartości netto
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Case study: ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Źródła finansowania projektu inwestycyjnego

 • Analiza źródeł finansowania
 • Metody szacowania kosztu kapitału
 • Średni ważony koszt kapitału – istota i zasady zastosowania

Przepływy gotówki związane z inwestycją

 • Prognozowanie przepływów gotówki związanych z inwestycją
 • Prezentacja przepływów z działalności inwestycyjnej i finansowej
 • Budowa przepływów operacyjnych
 • Czynnik czasu w analizie inwestycji
 • Analiza wrażliwości w rachunku inwestycyjnym

Sporne kwestie oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

 • Jedna metoda – kilka prawidłowych wyników
 • Wpływ czasu na ocenę opłacalności projektu – horyzonty czasowe

Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym

 • Metody oceny ryzyka inwestycyjnego
 • Rodzaje i źródła ryzyka w projekcie

Dokumentacja niezbędna przy realizacji projektów inwestycyjnych

WYKŁADOWCA

Szkolenie planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie poprowadzi:

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego, inwestycji firmowych, zarządzanie finansami.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego – metody szkolenia:

Szkolenie Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

Szkolenie planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego – adresaci:

 • Kadry kierowniczej i menedżerskiej, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie (Dział Inwestycji, Dział Zakupów, Dział Zamówień Publicznych)
 • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
 • Kierowników Projektów
 • Prezesów, Właścicieli Firm Budowlanych i Developerskich
  Generalnych Inwestorów i Wykonawców
 • Wszystkie podmioty zaangażowane w realizację inwestycji w firmie

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.