In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/proces-budowlany-krok-po-kroku

Szkolenie Proces budowlany w 2021 roku – krok po kroku

– od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie. Jak unikać błędów i pułapek po zmianach przepisów Prawa budowlanego? Kontrowersje, orzeczenia, nowe interpretacje.

Proces budowlany w Polsce to prawdziwa droga przez mękę!

Inwestorzy gubią się w gąszczu przepisów znajdujących się w kilkunastu ustawach i kilkudziesięciu rozporządzeniach, skomplikowanych procedurach administracyjnych, wymagających uzyskania niezbędnych pozwoleń, dokumentów, zaświadczeń. 
Co trzeba wiedzieć w 2021 roku prowadząc inwestycję budowlaną?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń, interpretacji i uniknąć błędów realizując inwestycję budowlaną?

O zmianach, które wpłynęły na proces inwestycyjny w 2021 roku i ich konsekwencjach opowie nasz Ekspert, który na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, czy jakaś zmiana przepisów nie wpłynie na realizację Twojej inwestycji!

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących proces budowlany od ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, przez pozwolenie na budowę do pozwolenia na użytkowanie.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłyną na proces inwestycyjny w 2018 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Jak ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływają na możliwość zrealizowania inwestycji budowlanej?

W jakich przypadkach wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

 • jakie inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego?
 • jakie inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy?
 • jakie inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych?
 • jakie postępowania będą umorzone?
 • czy będzie rewolucja w budownictwie? – nowa ustawa inwestycyjna – projektowane zmiany w prawie budowlanym oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak zgodnie ze słowniczkiem ustawy kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych:

 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
 • obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe,
 • obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • projektowane zmiany definicji.

Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia zgodnie z Prawem budowlanym są konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:

 • lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian – zmiany od 1 stycznia 2017 r., 4 stycznia 2018 r. i projektowane zmiany,
 • lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia – zmiany od 1 stycznia 2017r., 4 stycznia 2018 r. i projektowane zmiany,
 •  pozwolenie na budowę,
 • elektroniczny wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu – zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 • dziennik budowy i tablica budowy – zmiana rozporządzenia,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie z Prawem Budowlanym:

 • jakie obowiązki ciążą na inwestorze,
 • jakie obowiązki spoczywają na uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego.

Kiedy inwestor musi a kiedy może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego?

Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę:

 • kryteria definiowania istotnego nieistotnego odstąpienia,
 • jakie obowiązki ma projektant w zakresie kwalifikacji odstąpienia,
 • jak uzyskać wiążące stanowisko organu w przedmiocie rodzaju odstąpienia i uniknąć ryzyka.

Jakie zmiany można wprowadzać w trakcie budowy, które zmiany są istotne a które nieistotne?

 • kiedy odstąpienia od projektu budowlanego wymagają projektu zamiennego,
 • odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych pełniących samodzielne funkcje technicznych.

Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej konsekwencje:

 • budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym,
 • budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,
 • wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę,
 • nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego,
 • wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,
 • wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania,
 • możliwość uzyskania ulgi w opłatach legalizacyjnych,
 • nielegalne użytkowanie obiektu – projektowane zmiany.

Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania:

 • jakie dokumenty są wymagane do zakończenia budowy?
 • jak kończy budowę kierownik budowy?
 • kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu?
 • kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie i kiedy decyzja uprawnia do podjęcia użytkowania?
 • kiedy można legalnie użytkować część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót?
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami
ORGANIZACJA

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia proces budowlany krok po kroku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Centrum Konferencyjne Golden Floor
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAg21

Centrum Konferencyjne Golden Floor

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.