In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/proces-budowlany-krok-po-kroku

Szkolenie Proces budowlany

– jak zmiany przepisów wpłynęły na obowiązki i uprawnienia uczestników procesu inwestycyjnego? Błędy i pułapki po zmianach przepisów Prawa budowlanego. Kontrowersje, orzeczenia, nowe interpretacje.

Proces budowlany w Polsce to prawdziwa droga przez mękę!

Inwestorzy gubią się w gąszczu zmieniających się przepisów zapisanych w kilkunastu ustawach i kilkudziesięciu rozporządzeniach, skomplikowanych procedurach administracyjnych, wymagających uzyskania niezbędnych pozwoleń, dokumentów, zaświadczeń. 

Sprawdź jak zmiany w prawie budowlanym wpłynęły na sytuację inwestorów i innych uczestników procesu budowlanego!
Bądź na bieżąco z aktualnymi przepisami i wymogami!


Podpowiemy jak radzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń, interpretacji i uniknąć błędów realizując inwestycję budowlaną po zmianach przepisów!

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

 • Jak ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływają na możliwość zrealizowania inwestycji budowlanej?
 • Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia zgodnie z Prawem budowlanym są konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych?
 • Jak zgodnie kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych?
  Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie ze zmienionym Prawem budowlanym?
 • Jakie obowiązki ciążą na inwestorze?
 • Jakie zmiany można wprowadzać w trakcie budowy, które zmiany są istotne a które nieistotne?
 • Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej konsekwencje?
 • Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania?
 • Jakie dokumenty są wymagane do zakończenia budowy?
 • Jak kończy budowę kierownik budowy?

O zmianach, które wpłynęły na proces inwestycyjny i ich konsekwencjach opowie nasz Ekspert, Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko wynikające z prowadzonej inwestycji.
Trzymaj rękę na pulsie i sprawdź, czy zmiany przepisów nie wpłynęły na realizację Twojej inwestycji!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Proces budowlany – cele szkolenia:

Celem szkolenia Proces budowlany jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących prowadzenie inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem nowych przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny, a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Proces budowlany – program szkolenia:

Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające na realizację inwestycji budowlanej i projekt zmian systemu planowania

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 • inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego
 • inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy
 • inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych
 • postępowania umarzane

Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 • uregulowania wspólne
 • różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • „lex specjalis” i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań
 • cyfryzacja procedur od 3 stycznia 2022 r.
 • terminy na wydanie decyzji
 • specjalne uregulowania dla budynków o pow. zab. ≤ 70 m²

Rodzaje obiektów budowlanych i rodzaje robót budowlanych

 • roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, montaż i instalowanie
 • obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
 • obszar oddziaływania obiektu budowlanego – stosowanie nowej definicji

Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych

 • pozwolenie na budowę
 • nowy projekt budowlany – zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie oraz kolejne zmiany
 • nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • zgłoszenie robót budowlanych
 • dziennik budowy i tablica budowy – wymagania ustawowe
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – załączniki

Uczestnicy procesu budowlanego z prawa budowlanego

 • obowiązki inwestora
 • obowiązki uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego

Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

 • kryteria definiowania istotnego i nieistotnego odstąpienia – nowe zasady od 19 września 2020 r.
 • obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień,
 • odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej wymagające zamiennej dokumentacji projektowej

Samowola budowlana

 • budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym
 • budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
 • wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
 • nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
 • wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
 • wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

Ulgi w opłatach legalizacyjnych

Uproszczona legalizacja

 • legalizacja 20 letnich samowoli budowlanej
 • legalizacja samowoli budowlanej zakończonej przed 1 stycznia 1995 r.

Zakończenie budowy i przystąpienie do użytkowania obiektu

 • dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu
 • pozwolenie na użytkowanie
 • użytkowanie część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót
 • specjalne regulacji w czasie pandemii

Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje – zmiany przepisów

Zmiana sposobu użytkowania na zgłoszenie albo pozwolenie na budowę

WYKŁADOWCA

Szkolenie proces budowlany poprowadzi:

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

METODY

Proces budowlany – metody szkolenia:

Szkolenie proces budowlany będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie proces budowlany w 2022 roku adresujemy do:

 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia proces budowlany krok po kroku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.