In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/roboty-budowlane

Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje istniejących obiektów budowlanych w 2022 roku

– aktualne przepisy, dokumenty, procedury, błędy i pułapki wynikające z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego

Budowlany proces inwestycyjny, przebudowy, adaptacje, modernizacje istniejących obiektów to poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów, procedur i formalności.  
Weź udział szkoleniu, otrzymasz kompendium wiedzy dotyczącej procesu budowlanego w 2022 roku!

Sprawdź jakie pułapki czyhają na inwestora w procesie budowlanym w 2022 roku?
Jakie
wymagania zawarte w przepisach musisz spełnić, żeby niczego nie zaniedbać?
Jakie zgody, pozwolenia i dokumenty są niezbędne na poszczególnych etapach realizacji robót budowlanych w 2022 roku?
Jakie obowiązki
Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
Jakie roboty budowlane nie wymagają zawiadomienia o zakończeniu robót lub pozwolenia na użytkowanie?

Nasz Ekspert, autor popularnej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje oraz wskaże najlepsze praktyki w tym zakresie.

Na szkoleniu dowiesz się:


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje – cele:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy o najnowsze zmiany w prawie, których znajomość jest konieczna do prowadzenia procesu budowlanego w 2022 roku.

PROGRAM

Szkolenie roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje – program:

Zasady prowadzenia inwestycji budowlanej, remontu, modernizacji w 2022 roku

 • Co to jest proces inwestycyjny budowlany i po co go realizujemy – cel prac budowlanych
 • Etapy procesu inwestycyjnego budowlanego – o co musisz zadbać w poszczególnych fazach?
  – Planowanie
  – Przygotowanie – stadium przed projektowe
  – Projektowanie
  – Realizacja

Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym, które warto znać przed przystąpieniem do inwestycji budowlanej

 • Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
 • Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
 • Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwację?
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
  – Inwestor
  – Inspektor nadzoru inwestorskiego
  – Projektant
  – Kierownik budowy (robót)

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

 • Pozwolenie na budowę
 • Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
 • Wymagane dokumentacja do pozwolenia na budowę
 • Odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych
 • Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ
 • Odmowa wydania pozwolenia na budowę
 • Termin rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę
 • Trwałość pozwolenia na budowę

Wznoszenie obiektów budowlanych na podstawie uproszczonych procedur

 • Katalog obiektów na zgłoszenie
 • Procedura i wymogi formalne zgłoszeń
 • Dokumentacja składana do zgłoszenia
 • Kiedy można przystąpić do robót na zgłoszenie?
 • Trwałość zgłoszenia
 • Sprzeciw do zgłoszenia
 • Ograniczenia formalne przy robotach nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia

 Przebieg procesu budowlanego

 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
 • Dziennik budowy i tablica ogłoszeń
 • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki)
 • Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane
 • Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

 Oddanie obiektu do użytkowania

 • „Zgłoszenie” obiektu do użytkowania
 • Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
 • Jakie roboty budowlane nie wymagają zawiadomienia o zakończeniu robót lub pozwolenia na użytkowanie?
 • Dokumentacja do zawiadomienia o zakończeniu robót oraz do pozwolenia na użytkowanie.
 • Zakres obowiązkowej kontroli
 • Trwałość pozwolenia na użytkowanie?
 • Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu sankcje

 Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej
 • Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną i sankcjami musi liczyć się właściciel?

 Umowa z Wykonawcą – ryczałtowa a kosztorysowa

WYKŁADOWCA

Szkolenie Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje poprowadzi:

Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
Wśród jego klientów:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

METODY

Szkolenie roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje – metody:

Szkolenie Roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach:

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów.
ADRESACI

Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych kierujemy do:

 • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
 • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za przebudowy i prace adaptacyjne hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
 • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej i planują roboty budowlane
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządców budynków komunalnych,
 • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia roboty budowlane – adaptacje, remonty, przebudowy, modernizacje:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

   Nestlé Polska S.A. Krzysztof
  • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

   Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.