In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow

Cyfrowa książka obiektu budowlanego. Warsztaty prowadzenia książki obiektu budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego

– jak wypełniać c-KOB – strona po stronie (ekran po ekranie)?

Cyfrowa książka obiektu budowlanego obowiązuje od stycznia 2023r.

Czy wiesz:

 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • od kiedy obowiązuje cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)?
 • jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB?
 • jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB?
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w KOB?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Przedstawimy:

 • nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,
 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady wypełniania KOB w tym, c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Pamiętaj!
Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książki obiektu budowlanego lub jej niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Weź udział w szkoleniu Książka Obiektu Budowlanego – unikniesz błędów i wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak KOB.

 • Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).
 • Wyposażymy Cię w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) wypełniać c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z Ekspertem uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Nasz trener, autor najpopularniejszej wśród osób zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi się borykasz!


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

7 lutego 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 740 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Książka obiektu budowlanego – cele:

Podczas szkolenia dowiesz się jak prowadzić Książkę obiektu budowlanego, co wpisywać w poszczególnych rubrykach, kiedy dokonywać zapisów, jakich błędów unikać.

Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczną KOB (c-KOB).
Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.

PROGRAM

Szkolenie Książka obiektu budowlanego – program:

Dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane

 • Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 • Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 • Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 • Kto i kiedy zakłada c-KOB
 • Kto prowadzi c-KOB
 • Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 • Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 • Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB

Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB

 • Zawartość c-KOB
 • Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
 • Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 • Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Jak założyć i prowadzić c-KOB?

 • Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 • Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 • Jak założyć konto w systemie c-KOB
 • Wypełnianie poszczególnych nowych tablic z ich nową zawartością:
  – strona tytułowa,
  – informacje o obiekcie budowlanym,
  – dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
  – przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
  ekspertyzy i opinie techniczne,
  przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
  – katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

  Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

  • Roczne
  • Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
  • Pięcioletnie
  • Bezpiecznego użytkowania
  • Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
  • Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów
  • Uprawnienia do wykonywania kontroli

  Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

  • Zawartość i struktura protokołu?
  • Co to są zalecenia?
  • Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

  Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych

  • Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
  • Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu ppoż.
  • Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
  • Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu ppoż.

  Prowadzenie KOB na dotychczasowych zasadach

  • Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji
  • Jakie informacje są wpisywane do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
  • Gdzie wpisywać kontrole, na które nie ma miejsca w dotychczasowej KOB
  • Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi?
  • Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
  • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB
  • Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi
  • Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie książka obiektu budowlanego poprowadzi:

  Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

  Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

  Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
  W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

  Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
  Wśród jego klientów:
  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

  Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

  Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

  METODY

  Szkolenie książka obiektu budowlanego – metody:

  Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty)
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
  • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
  ADRESACI

  Do udziału w szkoleniu Książka obiektu budowlanego zachęcamy:

  • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
  • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
  • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
  • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
  • zarządców budynków komunalnych,
  • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Książka obiektu budowlanego:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  7.02.2023 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)
  27.02.2023 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)
  28.03.2023 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)
  20.04.2023 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)
  18.05.2023 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)
  21.06.2023 Szkolenie online
  740 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

    Nestlé Polska S.A. Krzysztof
   • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

    Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.