In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – ułatw sobie życie, nie zwlekaj!

– jak wypełniać c-KOB – strona po stronie (ekran po ekranie)?

Porzuć papier na rzecz intuicyjnego i prostego w wypełnianiu narzędzia (C-KOB), które przyśpieszy Twoją pracę i usprawni działanie!

Nie zwlekaj, zacznij przygodę z c-KOB już dziś!
Prowadzenie elektronicznej książki obiektu budowlanego to przesiadka z malucha do mercedesa, kto by nie chciał!
Prostsze, bardziej jednoznaczne przepisy, mniejsze wymagania, dokumenty zawsze pod ręką, wystarczy włączyć komputer, smartfon lub tablet!

Jeszcze nie jesteś przekonany?

To dodam – przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB, zawężony zakres wprowadzania danych!

Szkolenie jest praktycznym!!! warsztatem prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • dlaczego warto już teraz założyć c-KOB?
 • jak to zrobić i jak wypełniać poszczególne rubryki?
 • co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
 • jakie druki i protokoły należy rejestrować w c-KOB?
 • gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w c-KOB?
 • kto może dokonywać wpisów w c-KOB?
 • czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?
 • w jaki sposób dokumentować w c-KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

Przedstawimy:

 • nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB
 • przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,
 • nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,
 • zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,
 • zasady c-KOB krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Pamiętaj!
Budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (hale produkcyjne, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej podlegają rygorowi prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego wynika, że do najważniejszych uchybień właścicieli i zarządców nieruchomości należy brak książki obiektu budowlanego lub jej niewłaściwe prowadzenie (brak zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy itp.). W efekcie nieznajomość przepisów prawa skutkuje wysokimi karami nałożonymi zarówno na zarządców i właścicieli jak i na osoby odpowiedzialne za prowadzenie KOB.

Weź udział w szkoleniu cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – unikniesz błędów i wysokich kar za błędne prowadzenie lub brak dokumentów.

 • Wyposażymy Cię w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w c-KOB.
 • Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) wypełniać c-KOB
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z Ekspertem uzyskasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia c-KOB.

Nasz trener, autor najpopularniejszej wśród osób zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zna odpowiedzi na pytania i problemy, z którymi się borykasz!


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

26 czerwca 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Książka obiektu budowlanego – cele:

Podczas szkolenia dowiesz się jak prowadzić Książkę obiektu budowlanego, co wpisywać w poszczególnych rubrykach, kiedy dokonywać zapisów, jakich błędów unikać.

Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczną KOB (c-KOB).
Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.

PROGRAM

Szkolenie Książka obiektu budowlanego – program:

Dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane

 • Dla jakich obiektów prowadzimy KOB
 • Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB
 • Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach
 • Kto i kiedy zakłada c-KOB
 • Kto prowadzi c-KOB
 • Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole
 • Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB
 • Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB

Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB

 • Zawartość c-KOB
 • Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB
 • Jak prowadzić KOB w formie papierowej
 • Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów

Jak założyć i prowadzić c-KOB?

 • Przepisy przejściowe, czyli do kiedy prowadzimy książkę na dotychczasowych zasadach, a od kiedy możemy przejść na c-KOB
 • Wymagane dokumenty do założenia c-KOB
 • Jak założyć konto w systemie c-KOB
 • Wypełnianie poszczególnych nowych tablic z ich nową zawartością:
  – strona tytułowa,
  – informacje o obiekcie budowlanym,
  – dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
  – przeprowadzone kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
  ekspertyzy i opinie techniczne,
  przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych,
  roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania,
  – katastrofy budowlane dotyczące obiektu budowlanego,
  decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.
 • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w c-KOB

  Jakie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego są rejestrowane w KOB?

  • Roczne
  • Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)
  • Pięcioletnie
  • Bezpiecznego użytkowania
  • Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w budynkach mieszkalnych
  • Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji, w tym nowe obowiązki dotyczące tych systemów
  • Uprawnienia do wykonywania kontroli

  Ustawowe wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli

  • Zawartość i struktura protokołu?
  • Co to są zalecenia?
  • Co w przypadku nie wykonania zaleceń we wskazanym terminie?

  Wymagania dla przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych

  • Co to jest sprzęt przeciwpożarowy?
  • Zasady wykonywania przeglądów konserwacyjnych i napraw sprzętu ppoż.
  • Czy na pewno przeglądy sprzętu przeciwpożarowego trzeba wykonywać co roku, czy są inne wymagania?
  • Obowiązek podania imion i nazwisk osób wykonujących przeglądy sprzętu ppoż.

  Prowadzenie KOB na dotychczasowych zasadach

  • Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji
  • Jakie informacje są wpisywane do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
  • Gdzie wpisywać kontrole, na które nie ma miejsca w dotychczasowej KOB
  • Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi?
  • Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
  • Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB
  • Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi
  • Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie książka obiektu budowlanego poprowadzi:

  Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

  Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

  Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
  W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

  Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
  Wśród jego klientów:
  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

  Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

  Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

  METODY

  Szkolenie książka obiektu budowlanego – metody:

  Szkolenie Książka Obiektu Budowlanego będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

  • praca z dokumentem (analiza i wypełnianie KOB – warsztaty)
  • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
  • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
  ADRESACI

  Do udziału w szkoleniu Książka obiektu budowlanego zachęcamy:

  • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
  • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
  • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
  • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
  • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
  • zarządców budynków komunalnych,
  • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Książka obiektu budowlanego:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  95%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  26.06.2024 Szkolenie online
  790 ZŁ (NETTO)
  4.10.2024 Szkolenie online
  790 ZŁ (NETTO)
  18.11.2024 Szkolenie online
  790 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

    Nestlé Polska S.A. Krzysztof
   • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

    Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.