In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-kurs-ksiazka-obiektu-budowlanego-przeglady-techniczne-budynkow-zarzadzanie-nieruchomosciami

Zarządzanie nieruchomościami – przeglądy i kontrole stanu technicznego, dokumentacja – praktyczne wskazówki dla osób zarządzających obiektami budowlanymi i odpowiedzialnych za ich utrzymanie zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2024 roku

– eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elektromobilność oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

Jesteś właścicielem lub zarządzasz nieruchomościami (biurowce, hale produkcyjne i magazynowe, obiekty użyteczności publicznej)? – odpowiadasz za obsługę techniczną obiektu!

Sprawdź czy zarządzasz budynkami zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2023 roku? Poznaj i wywiąż się z wszystkich swoich obowiązków!
Dowiedz się jaką dokumentację musisz prowadzić, jak zaplanować remonty i konserwacje instalacji technicznych oraz sprawować kontrolę nad bezpieczeństwem obiektu!

Ilość przepisów prawa, które musisz znać przy eksploatacji i utrzymaniu obiektu budowlanego jest ogromna, a sprawę komplikuje ich rozproszenie w różnych aktach prawnych.

Skupimy się na niuansach przepisów dotyczących obsługi i zarządzania budynkami, które wpływają na bezpieczeństwo obsługi, a w tym na odpowiedzialność osób zarządzających/administrujących budynkami. Wskażemy jakie działania należy podejmować a jakich unikać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w aspekcie indywidualnej odpowiedzialności. Omówimy zagadnienia związane z przygotowaniem obiektów do wchodzącej powszechnie elektromobilności.
Powiemy jak wypełnić deklaracje składane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nasz Ekspert, autor popularnej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych, zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje oraz wskaże najlepsze praktyki w tym zakresie.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie obowiązki ciążą na właścicielu/zarządcy w 2023 roku?
 • jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne?
 • co skontrolować i kiedy?
 • na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli stanu elementów konstrukcyjnych budynku i elewacji, aby wyeliminować wszelkie ryzyka, a następnie prawidłowo udokumentować swoje działania?
 • jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2022 roku?
 • jaką dokumentację powinien posiadać właściciel lub zarządca obiektu użyteczności publicznej i jak z niej korzystać?
 • jakie kontrole i przeglądy obiektu budowlanego powinny być wykonywane? – ze wskazaniem metodyki dokumentowania
 • w jakich terminach wykonywać przeglądy i kto jest uprawniony do ich przeprowadzenia?
 • jak w praktyce wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli?
 • jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego?
 • dlaczego roboty budowlane trzeba odpowiednio zakwalifikować albo do remontu albo do przebudowy?
 • w jaki sposób dokumentować kontrolę przewodów kominowych, oraz instalacji gazowej
 • jak przygotować obiekt do potrzeb elektromobilności? Powiemy jak postępować krok po kroku aby zainstalować punkt ładowania samochodów elektrycznych.
 • składnie deklaracji do CEEB nie jest wcale trudne! Omówimy zasady wypełniania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Weź udział szkoleniu, otrzymasz kompendium wiedzy dotyczącej utrzymania obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim umożliwiającym bezpieczne eksploatowanie obiektu przez wiele lat!


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Planowanie i ocena opłacalności procesu inwestycyjnego w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21 października 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 8:30-15:00.
8.00 – 8.30
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.
Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych – cele:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy o najnowsze zmiany w prawie, których znajomość jest konieczna do bezpiecznej eksploatacji budynków

PROGRAM

Szkolenie eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych – program:

Odpowiedzialność właściciela i zarządcy za prawidłowe użytkowanie i eksploatację oraz bezpieczeństwo obiektu budowlanego

Eksploatacja obiektów budowlanych

Zarządzanie, czyli facility management

 • Na czym polega facility management wg standardów międzynarodowych i jak się to ma do obsługi nieruchomości?

Jakie pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych musisz znać? – praktyczne zastosowania i skutki obowiązujących przepisów

 • Kodeks cywilny, a w tym między innymi:
  – własność instalacji
 • Odpowiedzialność w trakcie eksploatacji
  – interakcja z sąsiadami
  – odpowiedzialność za szkody
 • Prawo budowlane, a w tym między innymi:
  – obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego
  – zakres odpowiedzialność właściciela i zarządcy za stan techniczny obiektu
  – osoby niepełnosprawne w obiekcie – uwzględnienie dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami
  – rozróżnienie między przebudową a remontem i konserwacją
  – procedury formalne związane z robotami budowlanymi
  – samowola budowlana i jej konsekwencje
 • Ustawa o ochronie pożarowej i rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej
  – odpowiedzialność właściciela obiektu za bezpieczeństwo pożarowe w przepisach ustawy o ochronie pożarowe
  – wytyczne w rozporządzeniu MSWiA w zakresie ochrony p.poż. – czynności zabronione, obowiązki, materiały niebezpieczne pożarowo, ewakuacjaInne przepisy – ustawa o ochronie zabytków (prace i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych)
  – ustawa o utrzymaniu czystości w gminach – znaczenie regulaminu utrzymania czystości w gminach jako prawa miejscowego, kiedy my, a kiedy inne podmioty odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku wokół naszej nieruchomości.

   Elektromobilność

   • Wymagania zawarte w przepisach
   • Stacja ładowania czy punkt ładowania (prywatny, półprywatny)
   • Instalacje w budynkach:
    – spółdzielni
    – wspólnot
    – w zasobach komunalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i skarbu państwa
   • Procedury formalne i budowlane
   • Rozliczenia

   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

   • Czego dotyczy deklaracja do CEEB
   • W jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB
   • Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do CEEB
   • W jakim terminie trzeba złożyć deklarację do CEEB
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami poprowadzi:

   Autor najpopularniejszej wśród zarządzających nieruchomościami publikacji książkowej dotyczącej prowadzenia i wypełniania Książki Obiektu Budowlanego oraz utrzymania i kontroli okresowej obiektów budowlanych.

   Ekspert w obszarze zarządzania nieruchomościami od wielkich instalacji przemysłowych, poprzez obiekty logistyczne, handlowe wielkopowierzchniowe, biurowe, mieszkalne. Od 25 lat zarządza nieruchomościami z uwzględnieniem prowadzania remontów, modernizacji, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych dla największych firm i instytucji w Polsce. Obecnie osobiście zarządza między innymi zespołem 18 hal logistycznych w Warszawie – Okęciu. Kontroluje ich stan techniczny i prowadzi książki obiektu budowlanego.

   Na co dzień wspiera inwestorów w prowadzeniu inwestycji budowlanych, postępowaniach związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.
   W imieniu Klientów nadzoruje inwestycje budowlane, doradza jak skutecznie zabezpieczyć interesy i zminimalizować ryzyko finansowe prowadzonych inwestycji budowlanych.

   Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlanych, osób zarządzających nieruchomościami oraz pracowników urzędów z prawa budowlanego, procesu inwestycyjno-budowlanego, zasad prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych, prowadzenia książki obiektu budowlanego, rozliczania mediów, prowadzenia finansów inwestycji budowlanych.
   Wśród jego klientów:
   Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park” Sp. z o.o., Venglon Sp. z o.o., Mars Polska Sp. z o.o., MSM Energetyka Stegny Południe.

   Doświadczenie zdobywał na najwyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich i budowlanych J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A, gdzie uczestniczył i realizował projekty deweloperskie i zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami.

   Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”.

   METODY

   Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych – metody:

   Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanychbędzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach:

   • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
   • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów.
   ADRESACI

   Szkolenie eksploatacja, utrzymanie, i bezpieczeństwo obiektów budowlanych kierujemy do:

   • właścicieli budynków firmowych, członków zarządów przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą we własnych budynkach,
   • pracowników firm produkcyjnych, którzy są odpowiedzialni za stan techniczny hal produkcyjnych, magazynów, biurowców i innych obiektów,
   • pracowników, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
   • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
   • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych,
   • zarządców budynków komunalnych,
   • wszystkich osób, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB.

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   95%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Hotel Focus*** Łódź

   Hotel Focus*** Łódź

   21.10.2024 Szkolenie online
   790 ZŁ (NETTO)
   19.12.2024 Szkolenie online
   790 ZŁ (NETTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    JOANNA KUŚ
    Specjalista ds. szkoleń otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    NATALIA TREFLER
    Specjalista ds. szkoleń otwartych

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie uświadomiło mi jakie, z pozoru mało istotne błędy popełniałem przy prowadzeniu KOB. Dokładniej zapoznałem się z regulacjami prawnymi. Dobre praktyki wykorzystam w swojej pracy".

     Nestlé Polska S.A. Krzysztof
    • "Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca przekazywał wiedzę w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiewał wszelkie wątpliwości uczestników szkolenia".

     Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. Joanna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.