Prawo budowlane w 2019 roku

 In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane

Szkolenie Prawo budowlane w 2019 roku

– Jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany? 

Czas na kolejne zmiany w Prawie budowlanym!
Proponowane przez MIIR zmiany z punktu widzenia inwestorów są bardzo istotne, a w niektórych zakresach nawet rewolucyjne. Nic dziwnego, że budzą obawy.

Co się zmieni w najbliższym czasie?
Jak przygotować się do planowanych zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?

O planowanych zmianach i o ich konsekwencjach dla przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, czy jakaś zmiana przepisów nie wpłynie na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

6 grudnia 2019r. – Hotel Tobaco***
Łódź, ul. Kopernika 64
GPS: N 51,76 E 19,44
http://www.hoteltobaco.pl

Hotel Tobaco*** butikowy obiekt położony w ścisłym centrum Łodzi, w bliskim sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej i Manufaktury. Hotel powstał w dawnej fabryce wełny, był wielokrotnie nagradzany za designerskie wnętrza i nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Na terenie hotelu do dyspozycji Gości bezpłatna strefa relaksu (sauna fińska i mini siłownia).

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 550 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów i parkingu. Służymy pomocą w rezerwacji noclegów.

Praktyczne informacje dotyczące dojazdu i parkowania:

 • Na ulicy Kopernika postawiony jest zakaz wjazdu, nie dotyczy on jednak wjazdów docelowych (w tym do hotelu).
 • Proszę na parking hotelowy wjeżdżać bramą 64 (oznaczona różowymi flagami TOBACO), nie 62 – to brama do Tobaco Park (osiedle mieszkaniowe).
 • Goście wjeżdżając na parking hotelowy powinni pobrać bilet parkingowy, który należy okazać w recepcji hotelowej (przed wyjazdem z terenu hotelu).
 • Bezpłatny parking możliwy przed hotelem, na ulicy Kopernika.
CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2019 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2019 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłyną na proces inwestycyjny w 2019 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2019 roku – program szkolenia:

Projektowane zmiany w Prawie budowlanym w 2019 r. – zmiany przygotowane przez MIIR.
Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.
Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i jej skutki w projektowanych zmianach warunków technicznych.

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian

Zmiany obowiązujące

Projektowane zmiany dotyczące budowli i urządzeń telekomunikacyjnych.

Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia – zmiany.

Pozwolenie na budowę – zmiany

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – projektowane zmiany

Zawartość wniosku – wzory wady i zalety

Zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową

Zgłoszenie robót

Milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu.

Sprzeciw.

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany w procedurach zgłoszeń.

Projekt budowlany.  

Części składowe.

Zakres projektu budowlanego – obowiązek wyznaczania obszaru oddziaływania.

Zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową

Zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej

Projekt techniczny jako część projektu budowlanego – planowane zmiany

Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

Nowe wymagania wynikające z pozwolenia wodno-prawnego – zmiany od 21 lutego 2019 r.

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego.
Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego.

Obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych.

Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Istotne odstąpienie.

Regulacje obowiązujące po zmianach.

Projektowane zmiany.

Oddanie obiektu do użytkowania.
Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Wymagalność pozwolenia na użytkowanie.

Dokumenty niezbędne w postępowaniu.

Zakres obowiązkowej kontroli – zmiany.

Skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia.

Projektowane zmiany.

Samowola budowlana.

Możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części.

Legalizacja na wniosek –projektowane zmiany.

Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany przepisów.

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawo budowlane w 2019 roku poprowadzi:

Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

METODY

Szkolenie prawo budowlane w 2019 roku – metody:

Szkolenie prawo budowlane w 2019 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie prawo budowlane w 2019 roku

 • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
 • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
 • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
 • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane w 2019 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tobaco***
fasadawyprasowane2salazielona_1

Hotel Tobaco***

6.12.2019 Łódź
Hotel Tobaco***
550 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.