In Inwestycje budowlane, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/szkolenie-prawo-budowlane-3?date=66645

Szkolenie Prawo budowlane w 2023 roku – uporządkowanie aktualnego stanu prawnego i najnowsze zmiany z września 2023 roku

– jak wygląda proces budowlany? Co zmieni się w najbliższym czasie? Cyfryzacja, nowe rozwiązania, kontrowersje i wątpliwości interpretacyjne

Jeśli masz dość szukania przepisów, ich analizowania i zastanawiania się, czy są obowiązujące, weź udział w naszym szkoleniu, które uporządkuje Twoją wiedzę i zawiera stan prawny na dzień jego realizacji.
O nowościach, opowie nasz Ekspert Mariola Berdysz, która na co dzień doradza zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Prawo budowlane zawiera wiele skomplikowanych regulacji, które spędzają sen inwestorom, ze względu na różnice w interpretacji przepisów przez organy kontrolne i administrację.
Zmiany w prawie budowlanym, które weszły w życie w 2023 roku i są bardzo istotne, a w niektórych obszarach nawet rewolucyjne, budzą wiele kontrowersji, szczególnie w przypadku rozpoczętych inwestycji.
Sprawdź jakie kolejne zmiany od września 2023 roku wprowadza nowelizacja ustawy o PiZP!

Nowym wyzwaniem dla uczestników procesu budowlanego jest prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.
Zmiany wprowadzają również elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane. 
Istotną nowością jest zmiana ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która jest ściśle powiązana z Prawem budowlanym. Odpowiemy na pytanie czy można budować na działce bez MPZP i decyzji o warunkach zabudowy? Zwrócimy uwagę na  wprowadzenie obowiązku przedkładania do zgłoszenia budowy decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Co jeszcze się zmieni w najbliższym czasie (24 września 2023r.) ?
Jak przygotować się do zmian?
Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów, orzeczeń i interpretacji i uniknąć pułapek, realizując inwestycję budowlaną?
Jak zmiany wpłyną na proces budowlany, a w szczególności na rozpoczęte inwestycje?
Jakie są projektowane nowe uprawnienia organów NB dot. obiektów w nieprawidłowym stanie technicznych?

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na realizację Państwa inwestycji.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku – cele i korzyści:

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2023 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłynęły na proces inwestycyjny w 2023 roku, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Prawo budowlane w 2023 roku – program szkolenia:

1. Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i okresy przejściowe tych zmian

2. Zmieniane i nowe definicje ze słowniczka ustawy PB

 • definicja dokumentacji budowy
 • definicja dokumentacji technicznej od 3 czerwca 2023 r.

3. Zasady realizacji robót budowlanych

 • Zasady generalne i wyjątki
 • Lista robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę – nowe roboty na liście art. 29
  – budowy wymagające zgłoszenia
  – budowy nie wymagające zgłoszenia
  – roboty wymagające zgłoszenia
  – roboty nie wymagające zgłoszenia

4. Zgłoszenie robót

 • Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • Zgłoszenie budowy wymagające  dołączenia decyzji WZ – rozszerzenie listy od 24 września 2023 w związku ze zmianą ustawy o PiZP
 • Dodatkowe dokumenty wymagane do zgłoszenia domu jednorodzinnego o pow. zab. do 70 m ²
 • Zgłoszenia budów bez możliwości wniesienia sprzeciwu – obowiązujące przepis
 • Projektowane zniesienie obowiązku ostemplowania dokumentacji projektowej do zgłoszenia

5. Roboty rozbiórkowe –  szczególne uregulowania

 • Wymagane procedury
 • Wymagane dokumenty
 • Projekt rozbiórki – problemy dot. .zawartości opracowania i kwalifikacji autora

  6. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

  • Nowe możliwości uzyskiwania odstępstw dla robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę od 21 września 2022 r.

   7. Pozwolenie na budowę – cyfrowe procedury

   8. Cyfrowy projekt budowlany – projekt obowiązkowego sporządzania projektu cyfrowego

   • Projekt zagospodarowania działki
   • Projekt architektoniczno-budowlany
   • Projekt techniczny a projekt wykonawczy

   9. Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

   10. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – obowiązki i uprawnienia po zmianach

   • Projektant
   • Kierownik budowy
   • Inspektor nadzoru inwestorskiego

   11. Projektowane poszerzenia możliwości uzyskania uprawnień budowlanych przez techników i skrócenie czasu praktyki odbywanej pod patronatem osoby z uprawnieniami budowlanymi

   12. Budowa

   • Elektroniczny dziennik budowy (e-BD) – terminy przejściowe wprowadzenia

   13. Istotne odstąpienie –  ustawowe kryteria kwalifikacji

   14. Oddanie obiektu do użytkowania – przypadki i obowiązki inwestorów

   • Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
   • Zgłoszenie zakończenia budowy
   • Udział PSP i PISE w czynnościach odbiorowych
   • Dokumenty niezbędne w postępowaniach
   • Zakres obowiązkowej kontroli

   15. Samowola budowlana – obowiązujące procedury legalizacyjne

   • Elektroniczna platforma wykonań zastępczych

   16. Użytkowanie obiektów budowlanych

   • Cyfrowa książka obiektu budowlanego (c-KOB)- okresy przejściowe i wyjątki dot. stosowania przepisów.
   • Zmiany dot. kontroli rocznych
   • Elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych – obowiązkowy od 18 września 2023 r

   17. Zmiana sposobu użytkowania – nowe załączniki do wniosku i cyfrowe  procedury

   18. Obowiązujące przepisy przejściowe zmian z 2020 r.  – zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

   WYKŁADOWCA

   Szkolenie Prawo budowlane w 2023 roku poprowadzi:

   Mariola Berdysz
   Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista.

   Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. 

   Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

   Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

   Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer.

   Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.

   METODY

   Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku – metody:

   Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

   • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
   • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
   ADRESACI

   Szkolenie prawo budowlane w 2023 roku

   • Kierowników i specjalistów działów inwestycji
   • Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany
   • Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów
   • zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   95%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   94%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

     ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
    • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

     Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.