In Rozwój kompetencji osobistych, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/power-query-w-produkcji?date=65963

Power query w produkcji i… błyskawicznie łączysz dane z najróżniejszych plików dotyczące wielkości produkcji, statystyki produkcyjne, analizy zleceń produkcyjnych, kartoteki produktów, przestojów maszyn, reklamacji…

– analizujesz, porównujesz, łączysz dane z wielu plików Excela, txt, csv, pdf, z Internetu lub wprost z programu na którym pracujesz i… raport gotowy!

Power Query to przyjaciel produkcji do zadań specjalnych!

Power Query w produkcji to wyjątkowe warsztaty dla osób, które:

 • przygotowują analizy, porównania lub zestawienia dotyczące wielkości produkcji z każdego dnia, jednego roku lub wieloletnie
 • porównują zaplanowaną produkcję z tą zrealizowaną i do tego muszą łączyć dane z planu z danymi ze zrealizowanej produkcji każdego dnia znowu, i znowu, i znowu…
 • prowadzą statystyki produkcyjne – dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne,
  – zbierają do jednego pliku dane z różnych plików – np. dane z wielu fabryk, czy linii produkcyjnych, gdzie każda fabryka przysyła dane w trochę innym układzie
 • analizują codziennie zlecenia produkcyjne i łączą je z dodatkowymi danymi z innych plików i codziennie jest ta sama zabawa, żeby to połączyć we wspólną bazę danych i zrobić z tego raport!
 • prowadzą statystyki godzin pracy poszczególnych brygad i mają kilkanaście arkuszy z danymi, które trzeba połączyć przekształcić i wyciągnąć wnioski
 • prowadzą kartoteki np. produktów, reklamacji, przestojów maszyn i z kilkudziesięciu plików np. druku karty produktu, łączą dane w jedną wspólną bazę danych, aby wszystko mieć w jednym pliku
 • zajmują się analizą bardzo dużych baz danych  dostają pliki z danymi, które mają po kilkaset tysięcy wierszy i po połączeniu do jednej bazy danych nie można tego zmieścić do Excela, bo ma ograniczenie tylko do 1.48.576 wierszy, a analizę z tego zrobić trzeba – i się da 🙂
 • zajmują się planowaniem zapasów i korelują plany sprzedażowe z BOM-ami, żeby uzyskać zapotrzebowanie na surowiec, a następnie porównują to z posiadanymi zapasami i rozpisują na poszczególne tygodnie produkcji
 • zajmują się planowaniem produkcji i zestawiają plany sprzedażowe z planami produkcyjnymi oraz dostępnymi zapasami, żeby pokazać korelację pomiędzy nimi w każdym dniu – czy sprzedaż z danego dnia znajdzie pokrycie w zapasie magazynowym, czy trzeba uruchomić produkcję.

Dlaczego power query są tak pomocne w dziale produkcji?

 • błyskawicznie połączysz dane z różnych źródeł – z wielu plików Excela, txt, csv, pdf, z Internetu, lub wprost z programu na którym pracujesz
 • zaskoczysz wszystkich łatwością generowania gotowych raportów, analiz, zestawień
 • zaoszczędzisz czas  i zautomatyzujesz mnóstwo pracy, którą teraz wykonujesz ręcznie, w pocie czoła
 • wyeliminujesz błędy wynikające z pośpiechu, ręcznego przeklejania danych

Weź udział w warsztatach, przećwiczysz dziesiątki kombinacji, wyjdziesz z pakietem konkretnych umiejętności i rozwiązań, które przyśpieszą Twoją pracę, a inwestycja w kurs zwróci się błyskawicznie!

Do szkolenia wymagane jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub nowszej albo Excela 2010 lub 2013 z doinstalowanym dodatkiem Power Query. Można go pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft.
Na tym szkoleniu bardzo ułatwia pracę korzystanie z dwóch monitorów.
Na jednym obserwujesz, co pokazuje trener, na drugim wykonujesz swoje zadanie.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24-25 maja 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 1450zł netto/os.

Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Power query w produkcji – cele i korzyści:

 • Skrócenie czasu pozyskiwania baz danych do przygotowania analiz, raportów, zestawień
 • Szybszy dostęp do informacji niezbędnych przy podejmowaniu decyzji
 • Zminimalizowanie błędów w łączeniu danych
 • Analiza wielu błędów, które mogą się pojawić w Power Query i uniemożliwić pobieranie danych oraz propozycje, jak sobie z nimi poradzić
 • Zautomatyzowanie pobierani i przekształcania do własnych potrzeb codziennych, cotygodniowych, comiesięcznych danych
 • Przestawianie danych w każdą stronę: w jednej kolumny do wielu wierszy, z poziomego układu do pionowego, tworzenie baz danych do analiz tabelami przestawnymi
PROGRAM

Power query w produkcji – program szkolenia:

Produkcja zrealizowana w bieżącym roku

 • Jak zaczytać dane z wielu plików, które mają identyczną strukturę (takie same kolumny) oraz tylko jeden arkusz do jednej bazy danych?
 • Jak dane zapisane w jednej kolumnie rozdzielić na kilka kolumn, żeby zrobić więcej analiz?
 • Jak zmienić układ danych z poziomych na pionowe – do analizy tabelą przestawną?
 • Jak dołożyć brakujące dane do bazy danych?
 • Jak zaczytać dane z Power Query do Excela?
 • Dokładamy dane z nowych okresów i sprawdzamy, czy baza danych się aktualizuje o nowe dane.
 • Zmieniamy położenie folderu z danymi, co spowoduje błąd pobierania danych i poprawimy go, aby nasze zapytanie nadal działało poprawnie.

Produkcja zrealizowana dane wieloletnie

 • Jak zaczytać dane z wielu plików, które mają identyczną strukturę (takie same kolumny), ale z wielu arkuszy jednocześnie do jednej bazy danych?
 • Jak wykorzystać dane z nazw pliku i arkusza do uzupełnienia brakujących informacji?
 • Jak z danych poziomych zrobić dane pionowe?
 • Jak utworzyć daty, mimo że nie ma ich wprost w danych?
 • Jak pobrać z innego pliku dane, które muszą się znaleźć w tej bazie danych – scalanie danych?
 • Dlaczego nie widać wyników scalania, mimo że scalanie wykonano poprawnie?
 • Jak pobrać dane z innego pliku, ale tekstowego i co można zrobić, jeśli nie rozczytuje polskich liter?
 • Jak załadować dane, gdy w pliku jest wiele zapytań, żeby nie było widać zapytań pomocniczych (dzięki temu plik będzie lżejszy)

Plany produkcyjne. Porównanie planów z realizacją

 • Plan produkcyjny każdego produktu zaczytamy na wspólną bazę danych – jak zaczytać dane z wielu plików, które mają identyczną strukturę (takie same kolumny) oraz tylko jeden arkusz do jednej bazy danych?
 • Jak dane zapisane w jednej kolumnie rozdzielić na kilka kolumn, żeby zrobić więcej analiz?
 • Jak zmienić układ danych z poziomych na pionowe – do analizy tabelą przestawną?
 • Jak dołożyć brakujące dane do bazy danych?
 • Zaczytamy produkcję zrealizowaną z innego zapytania (przygotowane w punkcie Produkcja zrealizowana).
 • Przekształcimy oba zapytania do identycznej postaci – ujednolicimy kolumny i dołożymy kolumnę niestandardową ze źródłem danych.
 • Dołączymy do siebie oba zapytania, żeby stworzyć jedną bazę.
 • Przygotujemy raport porównujący realizację planów produkcyjnych. Obliczymy odchylenie i % odchylenia.

Połączenie danych o produkcji uzyskanych z różnych fabryk w jedną bazę danych do porównania

 • Dane o produkcji z różnych fabryk, z wielu plików, ale o zupełnie różnej strukturze połączymy w jedną bazę danych – Jak zaczytać do jednej bazy danych dane z wielu plików, które mają różną strukturę (nie takie same kolumny) oraz wiele arkuszy niepotrzebnych?
 • Jak wybrać tylko właściwe dane z właściwych arkuszy i ujednolicić je tak, żeby dały się połączyć do wspólnej bazy danych? Jak oczyścić bazę danych z pustych wierszy?
 • Jak dołączyć do siebie wszystkie dane?
 • Przygotowanie podziału zleceń na zakończone / bieżące / przyszłe? – kolumna warunkowa
 • Tydzień, początek tygodnia, miesiąc, kwartał – obliczenia dokonywane na kolumnie daty.
 • Czas produkcji – obliczenia niestandardowe dokonywane na kolumnach godziny i liczby – jak ominąć problemy?
 • Ładujemy dane do Excela, ale pomijamy zapytania pomocnicze – Utwórz tylko połączenie

 Przygotowanie zleceń produkcyjnych do analizy

 • Zaczytujemy dane z pliku Excela do Power Query – zlecenia produkcyjne.
 • Zaczytujemy dane z pliku PDF do Power Query – terminy wysyłki zleceń.
 • Scalamy dane z obu plików, żeby móc analizować dane.
 • Obliczamy ilość dni realizacji zlecenia – co może stanowić problem i jak go rozwiązać – kolumna warunkowa.
 • Obliczamy potencjalną datę zakończenia zlecenia na 7 dni przed terminem wysyłki, dla zleceń bez daty zakończenia.
 • Robimy zestawienie ilość zleceń w podziale na poszczególne statusy zleceń.
 • Przygotowujemy informację o zużytych do produkcji materiałach wg BOM-u – scalamy dane z dwóch plików, a następnie rozdzielamy informacje zapisane w jednym wierszu na wiele wierzy oraz kolumn, żeby można było podsumować zużycie materiałów do produkcji.

Połączenie danych z wielu arkuszy do jednego aktualizującego się o nowe dane pliku – czas pracy poszczególnych brygad produkcyjnych

 • Połączymy dane z jednego pliku, ale z wielu arkuszy.
 • Uporządkujemy dane i przestawimy z poziomu w pion
 • Praca z datami – tworzymy daty z informacji szczątkowych, przekształcamy datę w nowe informacje – tydzień.
 • Robimy zestawienie, ile godzin przepracował każdy pracownik w każdej brygadzie w każdym tygodniu.

Łączenie danych z wielu plików, ale nie będących bazami danych tylko „druczkami do uzupełniania” np. karty specyfikacji indywidualnie dla każdego produktu

 • Połączenie danych z wielu plików o nieuporządkowanej strukturze w jedną bazę danych karty ze specyfikacjami indywidualnie dla każdego produktu
 • Umieszczenie informacji zawartych tylko w nagłówku karty w kolumnie i powtórzenie informacji, żeby można było zrobić bazę danych do analiz.

Jak zrobić analizę, gdy pobieram dane z wielu plików, a ilość danych jest większa niż arkusz Excela?

 • Pobranie danych z trzech plików, z których każdy ma ponad 700.000 wierszy, więc razem mamy 2.100.000 wierszy a Excel mieści tylko 1.048.576.
 • Zapisanie danych w Excelu, żeby można było z tego zrobić analizy mimo ograniczenia wierszy.
 • Uwagi pomocnicze.

Czy będziemy mieli z czego realizować produkcję, czyli od forecastu sprzedaży, przez BOM aż do analizy zapasu

 • Pobranie danych z forecastem sprzedaży – jak ominąć problem zmieniających się dat w forecasicie.
 • Pobranie danych z BOM-ów dla poszczególnych produktów i scalenie ich z forecastem sprzedaży.
 • Obliczenie zapotrzebowania na każdy materiał dla każdego planowanego tygodnia.
 • Zsumowanie zapotrzebowania na każdy materiał dla każdego tygodnia.
 • Pobranie danych dotyczących stanów magazynowych poszczególnych materiałów i scalenie ich z zapotrzebowaniami na poszczególne planowane tygodnie.
 • Wyliczenie stanu magazynowego po każdym planowanym tygodniu realizacji produkcji.
 • Przygotowanie sugestii zakupowych na bazie uzyskanych wyników wraz z brakującymi ilościami, ale na dany tydzień.

Łączymy dane forecast sprzedaży, stan magazynu i plan produkcji

 • Łączymy dane z wielu różnych plików z planem sprzedaży, planem produkcji i zapasem magazynowym za pomocą dołączenia danych.
 • Przygotowujemy raport prezentujący wielkość sprzedaży na dany dzień, dostępność tego produktu na magazynie lub zapotrzebowanie produkcyjne na dany produkt.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Power Query w produkcji poprowadzi:

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

METODY

Power Query w produkcji – metody szkolenia:

Szkolenie Power Query w HR jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników.

Wymagane komputery z oprogramowaniem Excela 2016 i wyżej lub Excela 2010 albo 2013 z dodatkiem Power Query.

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’u można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

ADRESACI

Szkolenie Power Query w produkcji kierujemy do:

osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia power query w produkcji:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

24-25.05.2023 Szkolenie online
1450 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.