In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-excel-dla-ksiegowych-arkusz-kalkulacyjny-kurs-excel

Szkolenie excel dla księgowych

– Jak przyspieszyć i ułatwić codzienną pracę w księgowości i finansach? – kurs komputerowy z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel poprowadzi certyfikowana księgowa z dwudziestoletnim stażem

Atutem szkolenia Excel dla księgowych jest nasz Ekspert – certyfikowana księgowa z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w obszarze rachunkowości i finansów, która rozumie potrzeby księgowych i z pasją pokaże jak przyśpieszyć i ułatwić codzienną pracę z wykorzystanie Excel’a.

Nasz Ekspert podpowie jak uprościć pracę w księgowości wykorzystując makra, czyli co zrobić, żeby Excel zrobił część pracy za Ciebie!

W czym pomoże Ci nasze szkolenie Excel dla księgowych?

Potrzebujesz wsparcia w szybkim:

 • uzgadnianiu kont
 • rozliczaniu różnic kursowych
 • przygotowywaniu zestawień należności i zobowiązań
 • przygotowywaniu analiz kosztów, wyniku finansowego, danych budżetowych
 • naliczaniu rezerw i odpisów aktualizujących
 • szybkim wiekowaniu należności, zobowiązań, zapasów
 • szybkim przygotowaniu danych do księgowania np. bilingi telefoniczne, załączniki do faktur leasingowych, paliwowych itp.
 • przyśpieszeniu prac przygotowawczych do zamknięcia miesiąca lub bilansu
 • szybkim przygotowania raportów, analiz, czy zestawień dla zarządu

na naszym szkoleniu możesz spodziewać się znacznie więcej!

Kogo zapraszamy do udziału w intensywnym kursie Exel dla księgowych?

Osoby pracujące i zarządzające działami księgowości i finansów, które chcą łatwo i szybko przygotowywać dane, analizy, uzgodnienia kont, zestawienia księgowo-finansowe niezbędne do bilansu i dla biegłego rewidenta.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pracują z Excel’em na poziomie podstawowym tzn. poruszają się po arkuszach, znają zasady wpisywania, formatowania, kopiowania danych, znają podstawowe funkcje dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

Uczestnicy mogą pracować na własnych laptopach – wymagany MS Excel 2010.
Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zabrać ze sobą.
Naucz się Excela i zwiększ swoją efektywność w pracy!


 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Excel dla księgowych – cele i korzyści:

 • Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
 • Zminimalizowanie błędów w obliczeniach
 • Zwiększenie ilości analiz i większa ich różnorodność
 • Większa czytelność prezentowanych danych
 • Wykorzystanie funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel dla różnego rodzaju obliczeń i obróbki danych, aby skrócić czas pracy i zminimalizować błędy kalkulacji
 • Wykorzystanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie oraz analiz, które można wykonać przy ich użyciu
 • Wykorzystanie funkcji tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
 • Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
 • Używanie tekstowych, czasu, logicznych, wyszukiwania, statystycznych i matematycznych funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel dla podniesienia efektywności obliczeń i zminimalizowania wystąpienia błędów
 • Wykorzystanie funkcji i tabel przestawnych do przyspieszenia i optymalizowania procesów budżetowania
 • Samodzielne tworzenie formuł do obliczeń i kalkulacji stosując poznane funkcje
 • Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
 • Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
 • Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich

Korzyści z udziału w szkoleniu Excel dla księgowych:

 • Będziesz szybko przygotować i obrabiać dane z wykorzystaniem formuł i funkcjonalności dostępnych w Excelu
 • Szybko przeanalizujesz każdy nawet bardzo duży zbiorów danych i w ciągu kilku chwil przygotujesz z niego wielowymiarowe analizy i zestawienia
 • Nauczysz się jak szybko wyróżnić dane istotne, wrażliwe czy błędne
 • Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą
PROGRAM

excel dla księgowych – program szkolenia:

Jak przyspieszyć prace przygotowawcze do zamknięcia miesiąca lub bilansu stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje logiczne, tekstowe, daty, wyszukiwania) np.:

 • uzgadnianie kont rozrachunków, sprzedaży, VAT, magazynów, rozliczenia zakupu, kosztu własnego itp. przy użyciu funkcji Excela
 • szybkie i precyzyjne wyliczanie różnego rodzaju odpisów aktualizujących, rezerw, odsetek
 • wycena danych w walutach obcych, wyliczanie różnic kursowych
 • analiza struktury i dynamiki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego

Jak przyspieszyć prace przygotowawcze do zamknięcia miesiąca lub bilansu stosując tabele przestawne:

 • analiza należności, zobowiązań, stanów magazynowych z uwzględnieniem podziału na dowolne grupy wiekowania 
 • analiza kosztów, przychodów oraz wyniku finansowego w rozbiciu na piony, działy i inne dowolne kategorie w oparciu o zapisy z ksiąg rachunkowych – struktura i dynamika zmian
 • analiza i szybkie rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych towarów oraz grup towarów jednorodnych gatunkowo – optymalizacja księgowania wyników inwentaryzacji 
 • analiza kosztów operacyjnych
 • analiza środków trwałych znajdujących się w posiadaniu firmy – przygotowanie do inwentaryzacji

Informacja dodatkowa do bilansu z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego Excel (funkcje logiczne, tekstowe, daty, wyszukiwania cd.) np.:

 • wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych tabele międzyokresowego rozliczenia przychodów i kosztów,
 • rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
 • przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
 • inne obliczenia niezbędne do bilansu.

Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej, czyli jak mając analityczną obrotówkę lub zapisy z konta szybko przygotować potrzebne zestawienia i analizy np.:

 • szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,
 • stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych,
 • dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
 • dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,
 • podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat, powyżej 5 lat,
 • struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Sprawozdanie z działalności Zarządu – funkcje i wykresy:

 • analiza finansowa z wykorzystaniem zapisów z ksiąg rachunkowych,
 • prezentacja graficzna (wykresy) wskaźników finansowych

Jak uprościć sobie pracę wykorzystując makra, czyli niech Excel zrobi część pracy za Ciebie.

WYKŁADOWCA

Szkolenie excel dla księgowych poprowadzi:

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże każdym stanowisku.

Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

METODY

excel dla księgowych – metody szkolenia:

Szkolenie Excel dla księgowych jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników.

Zajęcia odbywają się na laptopach wyposażonych w MS Excel 2010 (można używać własny sprzęt).

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’u można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

ADRESACI

Szkolenie excel dla księgowych kierujemy do:

osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w praktyce działów księgowości i finansów.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia excel dla księgowych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.