In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-komunikacja-i-wspolpraca-w-zespole

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole

– jak usprawnić komunikację i z grupy ludzi zbudować zgrany zespół?

Komunikacja to najsłabszy obszar funkcjonowania firmy, źródło potencjalnych problemów organizacji.

Dlaczego?

Ludzie traktują porozumiewanie się jako coś naturalnego, nad czym nie ma potrzeby pracować. Tymczasem duża część przeszkód w osiąganiu celów organizacji wynika ze słabej komunikacji interpersonalnej.
Najlepsze zespoły osiągają sukcesy przede wszystkim dlatego, że ich członkowie sprawnie się ze sobą komunikują! Nic dziwnego. Dobra komunikacja w zespole ma znaczenie strategiczne dla realizacji celów organizacji.

Szkolenie Komunikacja i współpraca w zespole

jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, zespołów które odczuwają potrzebę poprawy, usprawnienie i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.

Chcesz:

 • poznać własny styl komunikowania się z innymi 
 • dowiedzieć się jak naprawdę wygląda twoja komunikacja w pracy
 • sprawdzić nad czym musisz popracować, żeby komunikacja była skuteczniejsza
 • nauczyć się skutecznie kontrować własne zachowania niewerbalne w relacjach ze współpracownikami
 • rozwinąć umiejętność wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej do budowy poprawnych relacji interpersonalnych
 • nauczyć się otwartej komunikacji i właściwego udzielania informacji zwrotnej
 • zwiększyć własną skuteczność w pisaniu jasnych maili, notatek
 • doświadczyć wpływu różnych stylów komunikowania się na relacje interpersonalne
 • poznać techniki poprawiające skuteczność komunikacji z innymi
 • nabyć praktyczne umiejętności prowadzenie trudnych rozmów w sposób asertywny
 • nauczyć się stawiać granice i umiejętnie formułować informację zwrotną
 • rozwinąć inteligencję emocjonalną
 • zwiększyć efektywność realizacji zadań i poczucie własnej skuteczności

to szkolenie jest dla Ciebie!
Podczas szkolenia Komunikacja i współpraca w zespole weźmiesz udział w wielu ćwiczeniach, poznasz różne techniki i narzędzia usprawniające komunikację w pracy. Poznasz zasady wywierania wpływu zwiększające skuteczność komunikacji. Nauczysz się ogarnąć chaos informacyjny i poprawisz swoje relacje z ludźmi.


uczestnicy Komunikacja i współpraca w zespole wybrali również:

Szkolenie sztuka efektywności i zarządzania czasem – sprawdź
 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

 Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole – korzyści:

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole – korzyści dla organizacji

zwiększenie efektywności realizacji zadań w organizacji, wzrost satysfakcji pracowników (zmniejszenie frustracji związanych nieumiejętną komunikacją), budowanie kultury zrozumienie i zaufania w organizacji, poznanie czterech stylów komunikowania się z innymi ludźmi i podejmowania decyzji oraz doświadczenie ich wpływu na współpracę w zespole, ryzyka wynikające z dokonywania ocen fasadowych i nieumiejętnego komunikowania się z innymi

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole – korzyści dla pracownika

zwiększenie poczucia własnej skuteczności, rozwój inteligencji emocjonalnej, doświadczenie wpływu różnych stylów komunikowania się na relacje interpersonalne, poznanie własnego stylu komunikowania się z innymi, określenie metod efektywniejszej komunikacji z innymi, jasne stawianie granic z szacunkiem dla granic innych, umiejętność formułowania informacji zwrotnej

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole – korzyści wspólne

wzmocnienie współpracy pomiędzy pracownikami, otwarta komunikacja, poznanie mocnych stron i potencjalnych słabości każdego ze stylów, uświadomienie sobie wzajemnego wpływu czterech stylów na skuteczność komunikowania się, poznanie różnych zachowań na poziomie oceny innych, poznanie czterech perspektyw postrzegania siebie versus inni, uświadomienie sobie korzyści z zadawania pytań o siebie i ich wpływ na relacje i współpracę

PROGRAM

komunikacja i współpraca w zespole – program szkolenia:

Mój własny styl komunikowania się i budowania relacji interpersonalnych – mocne i słabe strony

Autodiagnoza indywidualnego stylu komunikacji w pracy.
Gra symulacyjna „Film” – gra, która nie tylko angażuje, ale przede wszystkim pozwala uczestnikom odkryć ich własny (oraz współpracowników) styl budowania relacji interpersonalnych i sposób podejmowania decyzji. To gra, która odkrywa mocne strony i potencjalne słabości, inspiruje oraz pozostawia uczestników z wartościowymi wnioskami na przyszłość.

Sztuka komunikacji w zespole – wpływ komunikacji na wykonywanie zadań przez członków zespołu

Skuteczne przekazywanie informacji
Co dzieję się między ludźmi w procesie komunikowania?
Budowanie wiarygodności w relacjach interpersonalnych – dobre praktyki
Komunikacja czterech stylów

Jak usprawnić komunikację w zespole? – skuteczne techniki poprawy jakości komunikowania się w zespole

 • znaczenie słów w codziennej pracy zespołu – czego ja oczekuję od mojego kolegi, a czego on oczekuje ode mnie?
 • dopasowanie technik do celu komunikacji, 
 • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy, 
 • jak sprawić, aby koledzy słuchali, co się do nich mówi?
 • pytania coachingowe jako narzędzie wspierające proces komunikacji, zwroty zabezpieczające relacje,
 • dlaczego z niektórymi współpracownikami trudno się dogadać?
 • jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii”?
 • jak pisać maile, aby dotrzeć z informacją do kolegi?
 • Jak pisać jasne notatki i dokumenty?
 • jak rozmawiać z kolegą przez telefon, by szybko przekazać informacje?
 • co zrobić by spotkania przynosiły oczekiwane efekty?
 • model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja własnego sposobu odbierania informacji, 
 • komunikowanie swojego stanowiska i opinii, 
 • komunikacja wprost, czy nie wprost, 
 • wywoływanie zainteresowania i sygnały słuchania w rozmowie,
 • przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość”,
 • dyplomacji można się nauczyć.

Ćwiczenie: „interesujący nadawca – uważny słuchacz”

Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań

 • wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza- planowanie – działanie”,
 • wybór kanałów komunikacji w zespole – komunikacja wewnętrzna: e-mail, czat, video, hub,
 • cele organizacji a cele osobiste w komunikacji,
 • przekaz informacji na temat celu a wpływ na pracę współpracowników,
 • spojrzenie całościowe na proces komunikacji – od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy,
 • ukryte wskazówki w komunikacji.

Odpowiedzialność w komunikacji

 • techniki „dbałości” w komunikacji – ćwiczenie: „przekonaj mnie”,
 • doprecyzowanie informacji – formułowania pytań – zasada „lejka” w pozyskiwaniu informacji, 
 • pozytywny przekaz informacji – budowanie wrażenia – ćwiczenie,
 • pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu),
 • informacja a interpretacja w komunikacji,
 • uważność i elastyczność w komunikacji,
 • „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty proaktywne i reaktywne.

Komunikacja niewerbalna – dlaczego jest tak ważna w porozumiewaniu się zespołu?

Tylko 7% wszystkich informacji w procesie komunikowania uzyskujemy ze słów, 38% czerpiemy z tonu głosu, a 55% – z mowy ciała

 • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
 • spójność komunikatów, 
 • głos i jego skuteczne wykorzystanie,
 • mimika twarzy,
 • kontakt wzrokowy,
 • gesty i ich znaczenie,
 • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych,
 • to co niewypowiedziane…,
 • wpływ mowy ciała na porozumienie między ludźmi,
 • gry statusowe i jak je wykorzystać w komunikacji interpersonalnej.

Komunikacja werbalna  – gwarancja sprawnej pracy zespołu

 • słowa jak toksyny i plastry miodu czyli komunikaty i ich interpretacje – co zrobić, aby w większości przypadków były pozytywne,
 • wzrokowiec, słuchowiec, dotykowiec i kinestetyk – różne sposoby postrzegania rzeczywistości, a skuteczna argumentacja,
 • reguły wywierania wpływu – omówienie i wypracowanie sposobów ich wdrożenia,
 • manipulowanie i zafałszowywanie mowy ciała, interpretacja „mowy ciała”,
 • wywieranie wpływu na siebie, jako podstawa wywierania wpływu na innych,
 • jak być przekonującym – zasady skutecznego argumentowania swojego stanowiska wobec współpracowników,
 • jak skutecznie wywierać wpływ i nie dać się zmanipulować.

Gra symulacyjna: Zagadki Kryminalne – współpraca w zespole, budowanie zespołu, komunikacja, cel

Bariery komunikowania w otoczeniu oraz tkwiące w nas samych.

Trudne sytuacje w komunikacji

 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami
 • osłabianie emocji
 • co zrobić, by „nie dać wejść sobie na głowę” czyli asertywna obrona
 • świadome zarządzanie własnymi emocjami wkomunikacji
 • komunikat “Ja”
 • technika FUO (fakty, ustosunkowanie, oczekiwania)
 • zamiana ocen na opinie
 • odpowiadanie na krytykę

Dobre praktyki komunikacji – wypracowanie zasad skutecznej komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Dobre rozmowy – model dobrej rozmowy, rozmowy o problemie, konfrontacja i pogłębianie, warianty rozmowy, case study.

Jak z grupy ludzi zbudować zespół?

 • wspólny, jasno postawiony cel, właściwe normy zespołowe (terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, zasady współpracy), poczucie bycia zespołem (spotkania, wspólne decyzje), współpraca wewnętrzna, właściwa struktura zespołu i wielkość zespołu, otwarta komunikacja, wsparcie i zaufanie, dobre relacje
 • kohezja zespołu – stopnień wzajemnych powiązań członków zespołu

Idealny zespół według M. Belbina

 • dlaczego zespół „gwiazd” nie zrealizuje żadnego projektu?
 • jak rozpoznać i wykorzystać potencjał ról członków zespołu?
 • cztery główne wymiary opisujące wyodrębnione role:
 • inteligencja
 • dominacja
 • ekstrawersja / introwersja
 • równowaga / pobudzenie

Jak stymulować efektywność zespołu?

 • burze mózgów – „co dwie głowy to nie jedna”,
 • kontrolne listy pytań – „kto pyta nie błądzi”,
 • rozwiązywanie problemów – „masz problem to go rozwiąż, a nie biadol”,
 • wspólne rozmowy i dyskusje,
 • organizacja czasu pracy – planuj, organizuj, kontroluj swój czas,
 • partycypacja pracowników – wszyscy za jednego jeden za wszystkich,
 • właściwa komunikacja – przekazuj, słuchaj i obserwuj,
 • właściwa motywacja członków zespołu – motywowanie to nie tylko pieniądze.
WYKŁADOWCA

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole poprowadzi:

Doskonały trener budowania zespołów i komunikacji, cierpliwy i mądry coach ICF, ekspert w dziedzinie zarządzania, doświadczony konsultant największych firm w Polsce.
Dyplomowany trener Master Business Trainer i Ignite Trainer. Certyfikowany trener Standardu HRD BP skoncentrowanego na Biznesowej Efektywności Szkoleń.
Posiada bogate i unikalne doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami pracowników, zarządzania projektami, które zdobywał w pracy w kraju i za granicą jako menedżer, trener, doradca i coach. Był wielokrotnie odpowiedzialny za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.

Pracuje indywidualnie z menedżerami, pomaga im odkryć i rozwijać wewnętrzny potencjał, pracować nad obszarami wymagającymi wsparcia i rozwoju (Corporate coaching, Executive coaching).

Wspiera Zarządy w opracowaniu i wdrażaniu strategii firmy, projektowaniu działań przynoszących rozwój organizacji, buduje zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy. Pracuje z wykorzystaniem metod 360’ 180’ AC/DC.

Przez ponad 15 lat zarządzał zespołami i był trenerem wewnętrznym w firmie Onet.pl i Zumi.pl, gdzie wdrażał autorskie programy z zakresu zarządzania, negocjacji, budowania zespołów, a także wykorzystania technik wywierania wpływu i skutecznej argumentacji (1500 godzin praktycznych szkoleń i warsztatów).

Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu: rozwoju pracowników i skuteczności osobistej w działaniu, zarządzania przez cele, podnoszenia efektywności zespołów, rozwoju kompetencji miękkich, zarządzania motywacyjnego, komunikacji kierowniczej w organizacji, analizy potrzeb szkoleniowych, mediów społecznościowych w biznesie.

Ma doświadczenie i własne unikalne rozwiązania służące do opisu stanowisk pracy i wartościowanie pracy, ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami i budowania ścieżek karier, rozwój kompetencji pracowniczych na wszystkich poziomach organizacji.

Do kluczowych klientów realizowanych projektów doradczych i szkoleniowych należą m. in.:

PKP Intercity, Bank BPH, Shell Polska, Blumenbecker Polska, Lewiatan, Malinowe Hotele Medica Spa, Hotele Campanile, ME Polska, Grupa Onet, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Zumi.pl, Zrzeszenie Banków Spółdzielczych.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm potwierdzone są licznymi referencjami od klientów.

Opinie o pracy z Trenerem:

Z Wojtkiem pracowaliśmy nad moją motywacją od miesiąca bodajże września. Nie piszę o Nim w czasie przeszłym, ponieważ wiem, że jeszcze będziemy się spotykać, a ja będę czerpał z Jego mądrości garściami. Tak…Wojtek jest bardzo mądrym człowiekiem, myślę człowiekiem sukcesu, takim z którego chciałbym i biorę przykład na co dzień. Moje życie mógłbym podzielić na 2 etapy: niewiedzy (sprzed poznania Wojtka) oraz pewnego obudzenia mnie ( już w trakcie naszych sesji). Pracowaliśmy nad motywacją, planowaniem (zarządzaniem czasem), celami oraz wykorzystaniem w pełni swoich możliwości. Słuchający wnikliwy obserwator, z taktem i klasą naprostowywał we mnie rzeczy, z którymi błądziłem. Myślę, że mentalnie jestem już w innym miejscu co jest zasługą Wojtka. W pełni rekomenduję Go, polecając wszystkim, którzy pragną „obudzenia”. A Wojtek jest w tym profesjonalistą. Dziękuję!

METODY

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole – metody:

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning), uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych, pogadanki, mapy myśli, demonstracje, metafory, kwestionariusze osobowe.

Metody pracy :

Szkolenie prowadzone jest w formule aktywnej, większość opiera się na studium przypadku, ćwiczeniach i warsztatach. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie treści lub metodologii.

ADRESACI

Szkolenie komunikacja i współpraca w zespole adresujemy do:

 • pracowników, specjalistów,
 • osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
 • menedżerów działów HR.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia komunikacja i współpraca w zespole:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.