In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/train-the-trainers

Szkolenie Train the trainers

– Jak z doświadczonych pracowników uczynić trenerów wewnętrznych?

Podczas szkolenia trenerzy wewnętrzni otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania procesów rozwojowych, doboru metod pracy do poziomu i zaangażowania grupy, tak aby ich praca była efektywna, a przekaz atrakcyjny i ciekawy.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Nabycie umiejętności w zakresie:

 • zaprojektowania i poprowadzenia dobrego szkolenia przez specjalistę lub menedżera
 • diagnozy potrzeb szkoleniowych
 • dokładnego sprecyzowania celów szkolenia
 • opracowania treści, które są niezbędne do realizacji postawionych celów
 • opracowania metod oceny efektywności programu szkoleniowego
 • zaplanowania szkolenia i monitorowania jego przebiegu
 • stosowania aktywnych metod prowadzenia szkolenia mających na celu uatrakcyjnienie zajęć (aktywizacja grupy poprzez ćwiczenia praktyczne, symulacje, studia przypadków, odgrywanie ról, gry i dyskusje, burzę mózgów, itd.)
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami występującymi w grupie osób szkolących się (np. wrogość, konflikty, brak motywacji i zaangażowania)
 • budowanie autorytetu trenera, integrowanie i panowanie nad dynamiką grupy
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Komunikacja, a sztuka prezentacji podczas prowadzenia szkoleń

 • Sztuka skutecznego komunikowania się, składniki komunikatu
 • Sposoby wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Dostosowanie stylu komunikacji do stylu komunikacji odbiorców szkoleń
 • Umiejętności związane z autoprezentacją (prac a z głosem, postawa, gestykulacja, mimika, automotywacja)

Kontakt z odbiorcami prezentacji / szkolenia

 • Proces prezentacji (efekt początku i końca, efekt świeżości)
 • Mechanizmy emocjonalne, działające w grupie na początku prezentacji – w jaki sposób można wykorzystać je do efektywnego przekazania wiedzy
 • Otwarcie szkolenia, budowanie motywacji do dalszego czynnego w nim uczestnictwa
 • Sposoby angażowania uczestników w wystąpienie trenera
 • Odczytywanie oczekiwań i nastawienia uczestników oraz sposoby panowania nad ich emocjami

Psychologiczne modele uczenia się osób dorosłych

 • Rola pamięci w uczeniu się
 • Specyfika  uczenia się osób dorosłych
 • Aktywność uwagi w czasie prezentacji / podczas szkoleń, różne fazy zaangażowania uczestników
 • Zwiększanie uważności i zapamiętywania
 • Kotwiczenie ważnych informacji
 • Elementy warsztatu interpersonalnego

Zasady projektowania szkolenia. Tworzenie konstrukcji treningu

 • Ustalenie celu szkolenia- cel strategiczny i cele operacyjne
 • Dobór treści do założonego celu
 • Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym celem
 • Przygotowywanie konspektu szkolenia
 • Określanie kryteriów sukcesu – czyli co jest ważne dla uczestników, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cele
 • Dobór metod prowadzenia zajęć
 • Wykorzystanie różnych metod wspierających efektywność prezentacji
 • Struktura prezentacji
 • Zasady tworzenia efektywnych i efektownych prezentacji

Otwieranie szkolenia lub warsztatu

 • Nawiązywanie i utrzymanie kontaktu z grupą, zbudowanie relacji, warunkujących odpowiedni poziom motywacji
 • Zbudowanie autorytetu opartego na zaufaniu (zapewnienie bezpiecznego środowiska uczenia się)
 • Budowanie kontraktu psychologicznego i merytorycznego z uczestnikami

Projektowanie ćwiczeń

 • Przygotowywanie ćwiczenia
 • Pułapki w stosowaniu ćwiczeń
 • Kreatywne stosowanie ćwiczeń
 • Ustalanie kolejności ćwiczeń

Zarządzanie procesem grupowym

 • Etapy procesu grupowego
 • Specyfika prowadzenia zajęć w zależności od etapu rozwoju grupy
 • Struktura grupy, role przyjmowane przez poszczególnych uczestników w grupie
 • Ćwiczenia warsztatowe, rozwijające umiejętności zauważania i wykorzystywania podstawowych etapów pracy grupy
 • Umiejętne wyłowienie liderów grupy

Sposoby zakończenia procesu szkolenia, wzmocnienie skuteczności zajęć

 • Przypomnienie i utrwalenie prezentowanych informacji
 • Wsparcie uczestników na poziomie przekonań
 • Integracja umiejętności i wiedzy
 • Wychodzenie w przyszłość – budowanie powiązania szkolenia z przyszłymi bieżącymi działaniami uczestników

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na szkoleniu

 • Wpływanie na stan emocjonalny uczestnika szkolenia
 • Sytuacje trudne to sytuacje uczące – jak wykorzystać takie doświadczenia do doskonalenia własnego warsztatu Trenera
 • Budowanie atmosfery zgody i współpracy podczas szkolenia – jako sposób na niedopuszczanie do trudnych sytuacji trudnych
 • Opór grupy wobec treści szkolenia, a opór grupy wobec Trenera
 • Oddzielanie intencji od zachowania, informacji od interpretacji
 • Zapobieganie oporowi
 • Reakcja na postawę uczestników typu „jestem starszy, mam większe doświadczenie”, „ja już to miałem”, „ja już to znam” itp.
 • Radzenie sobie z zastrzeżeniami, wątpliwościami, niedowierzaniem

Rola pytań w procesie szkolenia oraz wykorzystanie pytań do zwiększenia efektywności procesu uczenia się

 • Rodzaje pytań i ich wykorzystanie w poszczególnych częściach dynamiki pracy grupy
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami odbiorców szkolenia
 • Jak zadawać pytania by szkolenie nie było monologiem i aby cały czas mieć świadomość zmieniającej się uwagi i ciekawości uczestników ?
 • Umiejętność zadawania pytań prowadzących do oczekiwanych wniosków
 • Wypracowanie przykładowych pytań do zadania podczas poszczególnych części szkolenia
 • Psychologiczne aspekty zachowań „trudnych” uczestników oraz sposoby

Umiejętność słuchania wypowiedzi uczestników i wykorzystanie zdobytych informacji w procesie szkolenia

Zasady udzielania informacji zwrotnej przez prowadzącego szkolenie 

Metafory, humor, cytaty. Wykorzystanie metafor do rozwiązywania trudności

Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń

 • W jakich sytuacjach można stosować prowokację
 • Przygotowanie psychiczne trenera do stosowania prowokacji
 • Rola prowokacji w procesie szkolenia
 • Sposób wyjścia z sytuacji trudnych spowodowanych prowokacją

Dynamika konfliktu, wpływ konfliktu na efektywność

 • Jak powstają trudności – trudne sytuacje?
 • Negatywne i pozytywne aspekty trudnych sytuacji
 • Wykorzystanie trudnych sytuacji dla wsparcia celów szkoleniowych
 • Przyczyny wywoływania oporu grupy czy uczestników szkolenia
 • Dynamika oporu jednostki lub grupy

Materiały szkoleniowe

 • Sposób przygotowania
 • Struktura materiałów (właściwych i uzupełniających)
 • Opracowania z uszanowaniem praw autorskich autorów
 • Poszukiwanie źródeł
 • Materiały szkoleniowe do ćwiczeń (rozdawane podczas szkolenia)
 • Prezentacja multimedialna, jako wsparcie i urozmaicenie sposobu przekazywania

Komunikacja około szkoleniowa i dokumentacja

 • Tworzenie harmonogramu i agendy
 • Zaproszenie uczestników na szkolenie
 • Zamówienia związane z logistyką szkolenia
 • Raporty po szkoleniowe

Wykorzystanie środków wspomagających do zwiększenia efektywności szkolenia

 • Przygotowanie sali szkoleniowej do zajęć, z uwzględnieniem planowanej dynamiki pracy grupy
 • Świadome wykorzystanie przestrzeni sali szkoleniowej (kotwiczenie miejsc)
 • Wykorzystanie różnych urządzeń do prezentacji (ćwiczenia)
 • Wyposażenie trenera, rekwizyty.
 • Przygotowywanie wskaźników efektywności i ocena efektywności szkoleń
 • Budowanie współpracy pomiędzy trenerem a przełożonymi uczestników szkoleń
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Paweł Kopijer

kierownik projektu Ogólnopolskiego Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej w polskich organizacjach, (Badanie TDI). Autor i szef Rady Programowej programu Profesjonalny Menedżer Szkoleń.

Certyfikowany konsultant, coach i trener takich metodologii jak: Model ROI™, J.J.Phillips, metodologia HPI, LMI™, Paul J. Meyer.

Autor Modelu SEB/SEA© – narzędzia usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności.

Członek i inicjator szeregu gremiów eksperckich takich jak: Rada Programowa Serwisu HR, kapituła konkursu na „Menedżera Szkoleń Roku”, kapituła konkursu „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”

Autor wielu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania ludźmi (Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck)

Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London), członek Komisji Rewizyjnej Polish Society for Training and Development (PSTD), wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching (IIC).

Wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Gdańskiej, Wyższej Szkole Europejskiej im. Tischnera, WSPiZ im. Koźmińskiego.

Od roku 1993 trener, konsultant HR. W gronie klientów, dla których prowadził szkolenia z zakresu oceny rentowności inwestycji szkoleniowych: PZU Życie S.A, PGE Górnictwo i Energetyka S.A, Bre Bank S.A, Poczta Polska S.A, PKP Energetyka S.A, KRUK S.A, Totalizator Sportowy Sp. z o.o, PKP Intercity Sp. z o.o, LG Display Poland Sp. z o.o, ING Bank Śląski S.A, Ceramika Paradyż Sp. z o.o. i wielu innych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone metodą warsztatową z elementami prezentacji, która pozwala przejść przez serię rynkowych case’ów. Praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • osób, które przygotowują i prowadzą szkolenia wewnętrzne,
 • inżynierów, specjalistów bhp, pracowników HR, liderów projektów, menedżerów produktów.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.