In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/gazy-techniczne-w-zakladzie-produkcyjnym

Szkolenie Gazy techniczne w zakładzie produkcyjnym

– bezpieczna eksploatacja, modernizacja, remonty oraz lokalizacja i usuwanie awarii instalacji na gazy sprężone i parę technologiczną – analiza wątpliwości interpretacyjnych i zalecenia Inspektorów UDT

Zapraszamy Specjalistów Działów UR i BHP odpowiedzialnych za bezpieczną eksploatację, konserwację, naprawy i modernizacje oraz rozbudowę instalacji i sieci gazowych do udziału w warsztatach, które poprowadzi wieloletni kierownik działu urządzeń ciśnieniowych Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników dozoru odpowiedzialnych za stan techniczny i bezpieczeństwo instalacji gazów, służb Utrzymania Ruchu i BHP oraz osób bezpośrednio obsługujących instalacje.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli Państwu uzupełnić posiadana wiedzę o informacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym wybranych dyrektyw europejskich, norm, dobrej praktyki inżynierskiej.

Zaproszony Ekspert UDT zapozna uczestników z prostymi i sprawdzonymi rozwiązaniami problemów dotyczących wszystkich zakładów produkcyjnych niezależnie od branży.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • przypomnienie zasad bezpiecznej organizacji pracy przy rurociągach gazów technicznych
 • omówienie wszystkich czynności wykonywane w ramach eksploatacji, remontów i inwestycji
 •  zapoznanie z zasadami BHP w postępowaniu z gazami technicznymi, w tym w razie wystąpienia awarii instalacji
 • zapoznanie z metodami szybkiej identyfikacji przyczyn awarii
 • przedstawienie wyników porozumienia między PGNiG i UDT w sprawie warunków technicznych

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania:

 • kiedy rurociąg powinien być wykonany zgodnie przepisami UDT, a kiedy zgodnie z dyrektywą ciśnieniową?
 • czy rurociągi wykonane zgodnie z dyrektywą ciśnieniową muszą podlegać dozorowi technicznemu?
 • czy każdy rurociąg jest budowlą i podlega przepisom prawa budowlanego?
 • jak przygotować instalację do odbioru UDT?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Aktualne wymagania formalno-prawne dla nowych i modernizowanych instalacji gazów technicznych z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych

 • Prawo budowlane
 • Ustawa o dozorze technicznym
 • Rozporządzenie o dozorze technicznym w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • Rozporządzenie o dozorze technicznym w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
 • Dyrektywa ciśnieniowa
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
 • Porozumienie pomiędzy PGNIG i UDT

Czy każdy rurociąg jest budowlą i podlega przepisom prawa budowlanego? Wymagania stawiane projektantom oraz wykonawcom sieci i instalacji.

Kiedy rurociąg powinien być wykonany zgodnie przepisami UDT, a kiedy zgodnie z dyrektywą ciśnieniową?
Czy rurociągi wykonane zgodnie z dyrektywą ciśnieniową muszą podlegać dozorowi technicznemu?

2. Systemy magazynowania i rozprowadzenia gazów technicznych

 • Dzierżawa zbiorników magazynowych od dystrybutora gazów technicznych oraz budowa sieci do ich rozprowadzenia
 • Technologia „in site”- własna lub dzierżawiona instalacja otrzymywania sprężonego powietrza, tlenu i azotu
 • Gaz z butli lub ich wiązek
 • Monitoring poboru i wykorzystania gazu

Który z ww. systemów wybrać? – wady i zalety poszczególnych systemów

3. Sprężone powietrze – budowa sprężarkowni – przygotowanie do odbioru UDT

 • Założenia projektowe – wymogi stawiane przez inwestora (m. innymi: zapotrzebowanie powietrza, maksymalne ciśnienie, wymagania jakościowe)
 • Dobór sprężarek oraz innych urządzeń
 • Założenia do projektu sieci
 • Dostawa urządzeń
 • Budowa instalacji – po spełnieniu wymogów formalno – prawnych
 • Przygotowanie do rozruchu i odbioru (przeprowadzenie wymaganych prób i skompletowanie odpowiednich dokumentów)
 • Przeprowadzenie rozruchu
 • Zgłoszenie do odbioru (nadzór budowlany i UDT)
 • Przekazanie do eksploatacji

4. Systemy parowe

 • Para wodna jako gaz. Para nasycona i para przegrzana – własności i wykorzystanie pary wodnej.
 • Kogeneracja – czy to się opłaca?
 • Systemy regulacji ciśnienia i temperatury, urządzenia zabezpieczające

5. Zasady bhp przy korzystaniu z gazów technicznych

 • Rodzaje gazów technicznych, ich własności, karty charakterystyki
 • Wykorzystanie gazów technicznych w gospodarce
 • Zagrożenia stwarzane przy eksploatacji urządzeń do magazynowania i rozprowadzenia gazów technicznych
 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy

6. Instalacje gazów technicznych w zakładach produkcyjnych stosujących różne technologie spawania 

 • Rurociągi i instalacje rozprowadzające tlen
 • Rurociągi i instalacje rozprowadzające acetylen
 • Rurociągi i instalacje rozprowadzające argon
 • Rurociągi i instalacje rozprowadzające dwutlenek węgla
 • Rurociągi i instalacje rozprowadzające mieszanki gazów

7. Rurociągi parowe i rurociągi technologiczne, ich wytwarzanie, naprawy, montaż i modernizacja – omówienie najczęściej zgłaszanych problemów przez podmioty eksploatujące i odpowiedzialne za naprawy i modernizacje

Kiedy stosuje się do nich Dyrektywę Ciśnieniową, kiedy prawo krajowe (przepisy UDT), a kiedy  zarówno Dyrektywę Ciśnieniową jak i prawo krajowe.

 

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wieloletni Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego, Ekspert Jednostki Notyfikowanej UDT CERT, wykładowca UDT CERT i Akademii UDT.

Posiada uprawnienia w zakresie kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, wytwornic acetylenu, zbiorników przenośnych (butli), wytwarzania urządzeń ciśnieniowych oraz egzaminowania spawaczy.

Jeden z autorów materiałów szkoleniowych dla kandydatów na inspektorów UDT.

Egzaminator komisji kwalifikacyjnej na uprawnienia energetyczne „E” i „D”. Współtwórca dwóch patentów z dziedziny procesowej inżynierii chemicznej.

W ramach pracy w UDT prowadził między innymi: badania odbiorcze i eksploatacyjne między innymi w:

 • ELEKTROWNI „OPOLE” – kotły parowe oraz rurociągi łączące kocioł z turbiną w blokach MW,
 • ZAKŁADACH AZOTOWYCH „KĘDZIERZYN”,
 • ZAKŁADACH CHEMICZNYCH „BLACHOWNIA”,
 • ZAKŁADACH KOKSOWNICZYCH „ZDZIESZOWICE” – kotły parowe i wodne, zbiorniki ciśnieniowe w instalacjach technologicznych, rurociągi technologiczne na media niebezpieczne (zapalne, trujące bądź żrące).

W ramach pracy w UDT prowadził również procedury uprawniające zakłady do wytwarzania, napraw i modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami.

Czas trwania zajęć – 8 godzin dydaktycznych.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • instalowaniem
 • eksploatacją
 • naprawą
 • modernizacją
 • projektowaniem
 • wytwarzaniem
  instalacji gazów technicznych w przedsiębiorstwie
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.