In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/kierowanie-zespolem-pracowniczym-brygadzista-mistrz-lider-produkcji

brygadzista, mistrz, lider – skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym. Miękkie kompetencje kontra twarda rzeczywistość.

– wsparcie dla szefów z pierwszej linii ognia

I Ty możesz podnieść skuteczność zarządzania zespołem pracowników i osiągać ponadprzeciętne rezultaty!
Mamy receptę na poprawę Twojej skuteczności w zarządzaniu pracownikami działów produkcji!

Przygotowaliśmy wyjątkowe warsztaty dla brygadzistów, team leaderów, mistrzów, kierowników, czyli szefów z pierwszej linii, które usprawnią komunikację w zespole, podniosą siłę i autorytet szefa, zmobilizują pracowników do pracy z większym zaangażowaniem, poprawią atmosferę pracy i relacje w zespole.
Bez stresu pogodzisz realizację codziennych zadań produkcyjnych z kierowaniem pracownikami!

Możesz liczyć na sporą dawkę inspiracji, przykładów, wskazówek i praktycznych rozwiązań, które zmotywują Cię do natychmiastowego działania i zmian!
Zapewniamy atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy i kreowaniu nowych pomysłów oraz rzetelną wiedzę przekazaną w atrakcyjny sposób!

Nasz doświadczony w prowadzeniu szkoleń dla szefów zespołów produkcyjnych Ekspert podpowie:

 • jak budować autorytet i czego unikać, by nie stracić go w pięć minut?
 • jak przekonująco argumentować decyzje?
 • jak stawiać oczekiwania, delegować zadania i obowiązki?
 • jak komunikować trudne informacje?
 • jak w porę zauważyć i zapobiec spadkowi wydajności, jakości?
 • jak kontrolować i rozliczać ludzi z wykonywanej pracy?
 • jak motywować pracowników i wyzwalać ich potencjał?
 • jak chwalić za dobrze wykonane zadania i zaangażowanie?
 • Jak radzić sobie z doświadczonymi pracownikami, starszymi wiekiem?
 • jak budować dobrą atmosferę i pozytywne relacje w zespole?
 • jak przeprowadzać ludzi przez zmiany, jak z nimi rozmawiać, jak ich wspierać w najtrudniejszych momentach?
 • jak dawać profesjonalny feedback menedżerski?
 • co zrobić gdy pracownicy odmawiają wykonania zadań?
 • jak reagować na niewłaściwe zachowanie pracownika?
 • jak prowadzić rozmowy dyscyplinujące?
 • jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami? (spadek motywacji, absencje i odejścia z pracy, zastępstwa, konieczność pracy w nadgodzinach, lekceważenie poleceń szefa, nieprzestrzeganie zasad bhp na stanowisku pracy)

Szkolenie prowadzi charyzmatyczny trener, autorka Akademii lidera technicznego, w ramach której przeszkoliła kilka tysięcy kierowników produkcji i utrzymania ruchu największych firm produkcyjnych w Polsce. 


Szkolenie, które może Cię zainteresować:

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

24 października 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:30.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 840 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu – cele szkolenia:

Wśród przebadanej w Polsce grupy 3500 menedżerów sektora firm produkcyjnych aż 93% stwierdziło, że widzą konieczność doskonalenia umiejętności zarządzania i kierowania zespołem. Dlatego przygotowaliśmy cykl treningów interpersonalnych skierowanych do  produkcji i utrzymania ruchu
Szkolenie Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu, koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji, jak też utrzymanie niskiej absencji pracowników.

PROGRAM

Szkolenie skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym – program:

Rola mistrza, team lidera, brygadzisty w zarządzaniu zespołem – odpowiedzialność za realizację zadań, jakość, bezpieczeństwo, rozwój ludzi i relacje w zespole.

Jakie cele wyznaczam sobie jako lider?
Jakim liderem chciałbym być?
Jak to jest zarządzać młodymi pracownikami?
Jak dawać sobie radę z doświadczonymi pracownikami zwłaszcza starszymi wiekiem?
Jakie trudności stają przed osobą awansującą z funkcji współpracownika na szefa zespołu?
Jakich błędów unikać?
Jak działać, aby zespół zaakceptował nową rolę dawnego współpracownika?
Jak spełnić oczekiwania przełożonych nie niszcząc wzajemnych relacji z pracownikami?
Organizacja i nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników
Eksperyment Hawthorn. Model McGregora. Menedżer X I Y.

Ćwiczenie: Poznaj siebie. Jakim jesteś liderem? Autodiagnoza.
Ćwiczenie:
Zachowania budujące i rujnujące autorytet lidera produkcji.
Ćwiczenie:
Przypadek Irka i Marka.

Co buduje autorytet lidera: awans czy działanie? Z czego wynika autorytet i jak go budować?
Dlaczego autorytet jest konieczny do efektywnej pracy zespołu. Jak budować autorytet na początku ścieżki menedżerskiej. Kluczowe błędy nowych menedżerów – jak ich unikać.

Rola mistrza, brygadzisty w delegowaniu zadań. Tworzenie zaangażowania i odpowiedzialności.
Dlaczego nowi szefowie wolą robić wszystko sami i jak to wpływa na zespół?
Jak i kiedy delegować zadania pracownikom?
Komu i jakie zadania można delegować?
Rozróżnienie pomiędzy poleceniem a delegowaniem.
Jak zapewnić wysoką jakość realizowania zadań?
Co może blokować delegowanie zadań?
Jak radzić sobie z odmową wykonania zadania?

Jak udzielać feedbacku?
Metody udzielania informacji zwrotnej. Przykłady kiedy i jak udzielać informacji zwrotnej.
Dialog motywacyjny jako nowe narzędzie komunikacji nie tylko z młodymi członkami zespołu.
Co warto, a co trzeba komunikować?
Dlaczego informacja po wykonaniu zadania jest potrzebna?
Kiedy i jak udzielać informacji zwrotnej na temat wykonania zadania?

Sztuka stawiania granic i egzekwowania konsekwencji. Korygowanie niewłaściwych zachowań. Co zrobić gdy pracownicy odmawiają wykonania zadań?
Jak reagować na niewłaściwe zachowanie pracownika?
Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
Z życia kierownika… Oko w oko z trudnym pracownikiem:

 • Dlaczego JA? Niech to zrobi ktoś inny.
 • To jest bez sensu – podważanie autorytetu szefa
 • A co mi zrobisz? (Zwolnisz mnie?!!) – próba szantażu
 • Brak przestrzegania zasad BHP
 • Brak jakości pracy – praca poza standardem błędy, braki, lekceważenie, odmowa pracy na stanowisku, brak zaangażowania i pomocy w rozwiązywaniu problemów…
 • Nieterminowe wykonanie zadania (Nie pali się – niech zrobią na 2 zmianie)
 • Absencja – wolne na telefon
 • Prywatne rozmowy prze telefon, samowolne wyjścia i rozmowy
 • Brak komunikacji miedzy zmianami, działami…
 • Odmowa godzin nadliczbowych
 • Za takie pieniądze nie mam zamiaru się spinać!..a kiedy podwyżka?!
 • Praca z pokoleniem Z, Y,X – czyli stary i młody pracownik
 • Kiedy i jak lider powinien naciskać i zachęcać, a kiedy ustąpić.
 • Metody dyscyplinowania pracowników – przykłady skutecznych komunikatów.

Ćwiczenie: trudne sytuacje w zarządzaniu zespołem. Niestosowanie się do zasad BHP;  unikanie poleceń szefa; krytyka polityki firmy, brak współpracy z kolegami z zespołu.
Case study. Odmowa wykonania zadania.
Metody radzenia sobie z oporem i odmową.

Bieżące monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracownika.

 • Ufaj i kontroluj. Kontrola zadań – odpowiedzialność szefa.
 • Jak kontrolować aby nie naruszać praw pracownika?

Skuteczne metody komunikowania i motywowania pracowników na stanowiskach podstawowych/fizycznych.
Rola kierownika, mistrza, brygadzisty w komunikowaniu się z zespołem pracowników. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji z zespołem, czyli komu, kiedy, co i jak należy mówić?
Jak nauczysz, tak będziesz miał – onboarding nowych pracowników.Lider, brygadzista mistrzem motywacji
Jak motywować i budować zaangażowanie pracowników?
Pieniądze to nie wszystko.
Przykłady motywacji pozafinansowej dla zespołów pracowników na stanowiskach fizycznych.
Co motywuje i demotywuje pracowników?
Jakie jest poczucie satysfakcji z pracy. Od czego zależy poczucie satysfakcji.
Ćwiczenie. Żeby motywować, trzeba poznać. Co wiesz o swoim współpracowniku? Podejście indywidualne.

WYKŁADOWCA

Szkolenie skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym poprowadzi:

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu kadry kierowniczej działów produkcji i utrzymania ruchu. Wspiera brygadzistów, mistrzów, team liderów w doskonaleniu kompetencji miękkich.
Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym – metody szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione szkolenia skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym:

dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
handout,
pokazy audiowizualne,
ćwiczenia coachingowe.

ADRESACI

Szkolenie skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym

adresujemy do:

 • brygadzistów, team liderów, mistrzów zarządzających pracownikami produkcji
 • kierowników produkcji
 • szefów zmian

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia skuteczne kierowanie zespołem produkcyjnym:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

24.10.2024 Szkolenie online
840 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.