In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/lean-w-magazynie-i-logistyce-5s-gospodarka-magazynowa-metoda-kanban

Szkolenie Lean w magazynie i logistyce

– sprawdzone sposoby optymalizacji kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Poznaj skuteczne techniki optymalizacji polityki zakupowo-magazynowej, narzędzia redukcji poziomu zapasu oraz wypracowane podczas audytów usprawnienia, które działają!
Zweryfikuj, czy ilość zapasów jest optymalna, przeanalizuj stany minimalne i maksymalne. Zacznij stosować sprawdzone metody zarządzania zapasami!
Skończ z marnotrawstwem, zacznij optymalizować powierzchnię potrzebną do przechowywania zapasu i skróć czas poszczególnych procesów!
Poznaj nowatorskie wykorzystanie elementów Lean Managment w zarządzaniu gospodarką magazynową. 

Podczas szkolenia Lean w magazynie i logistyce odpowiemy na pytania:

 • jak wykorzystać Lean Management w magazynach?
 • jak efektywnie wykorzystać filozofię Kaizen, 5S, Kanban w magazynach?
 • gdzie szukać oszczędności i jak redukować koszty magazynowania?
 • jak zoptymalizować procesy magazynowania?
 • jak zmaksymalizować zyski?
 • jak przebudować i udoskonalić istniejący system zarządzania pracą magazynu?
 • jak w praktyce zastosować różne metody kontroli przepływów i zarządzania magazynem?

Uczestnicy szkolenia otrzymują narzędzia w MS EXCEL (narzędzia zawierają gotowe formuły w MS Excel)

 • Narzędzie analiza ABC zapasów
 • Narzędzie analiza XYZ
 • Narzędzie OTIF
 • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla firmy handlowej
 • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla firmy produkcyjnej
 • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla zakupów części zamiennych
 • Narzędzie wyznaczanie Punktu Ponownego Zamówienia, Ekonomicznej Wielkości Zamówienia, Stałego Okresu Zamówienia, zapasu minimalnego i maksymalnego

Dwudniowe warsztaty Lean w magazynie i logistyce prowadzone są w oparciu o część wykładową oraz studia przypadków, udział w grach, symulacjach.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

20-21 czerwca 2024r. – Hotel Skalny***
Szczyrk, ul. Klimczoka 3
www.hotelskalnyszczyrk.pl

Hotel Skalny*** idealne miejsce na wypoczynek w Szczyrku. Hotel położony w samym centrum uzdrowiska. Tu możesz liczyć na kameralną atmosfera i góralska gościnność. Do dyspozycji Gości strefa SPA (trzy sauny, jacuzzi, prysznic wrażeń).

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Cena szkolenia wynosi 1599 zł netto/os. i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia z tej samej firmy) wynosi 2199 zł netto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena z zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia z tej samej firmy) wynosi 2149 zł netto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynos 350 zł netto (za dwa noclegi).
Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Lean w magazynie i logistyce – cele szkolenia:

 • Stworzenie podstaw do podejmowania w zakresie sterowania magazynem
 • Przedstawienie sposobów wykorzystania filozofii Lean Managment w magazynach
 • Identyfikowanie i eliminowanie obszarów o najwyższym poziomie marnotrawstwa
 • Optymalizacja poziomu zapasów i konstrukcja ich przepływu – świadoma redukcja i skuteczne zarządzanie
 • Pokazanie zasad alokacji zapasu w magazynie
 • Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
 • Pokazanie zasad inwentaryzacji
 • Pokazanie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników
 • Pokazanie zasad konstrukcji przepływu zapasu przez magazyn
PROGRAM

Lean w magazynie i logistyce – program szkolenia:

Lean Management w magazynie. Koncepcja 7 rodzajów Muda oraz powiązane z nią narzędzia Lean przydatne w magazynie

 • Lean i Kaizen w przedsiębiorstwie
 • Założenia Lean w magazynie
 • 7 MUDA w magazynie, różne rodzaje strat w magazynie
 • Narzędzia Lean i ich rola w magazynie

Zasady organizacji 5S w magazynie

 • Metodyka wdrażania i częstotliwość audytów 5 S
 • Selekcja – eliminacja niepotrzebnych towarów, materiałów i części w magazynie
  – Eliminacja nierotów
  – Analiza wizualna i systemowa
  – Raport materiał – urządzenie
  – Raport nierotów
  – Program czerwonej etykiety
 • Systematyka – organizacja przestrzeni magazynowej
  – Analiza ABC przestrzeni magazynowej
  – Dostosowanie objętości składowania do składowanych opakowań
  – Wykorzystanie wizualnych metod kontroli przestrzeni magazynu
 • Sprzątanie
  – Autonomiczne sprzątanie czy też zewnętrzna firma?
  – Organizacja „kącików czystości”
  – Harmonogramowanie sprzątania
  – Ocena wizualna wyposażenie
 • Standaryzacja – budowa procedur i instrukcji
 • Samodyscyplina – przestrzeganie 5 S w magazynie

Organizacji przestrzeni magazynowej z wykorzystaniem 5S.
Case study: na bazie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonych audytów magazynowych zostaną omówione rzeczywiste przypadki dotyczące m.in. eliminacji zbędnych zapasów, organizacji regałów i optymalizacji składowania. 

Wizualizacja w magazynie

 • Etykiety a szybkość kompletacji
 • Organizacja przestrzeni magazynowej przy pomocy znaków poziomych – oznaczenie miejsc ruchu i składowania
 • Zarządzanie poziomem zapasu przy pomocy znaków poziomych – wizualne KANBANY
 • Kody kolorystyczne
 • Tablice cieni w magazynie

Metody wizualnego zarządzania magazynem

Lean przestrzeni magazynowej – analiza i projektowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej

 • Analiza dotychczasowego layoutu w magazynie
 • Analiza analizowanie dotychczasowej lokalizacji wg rotacji
 • Projektowanie nowego layoutu

Na podstawie dostarczonych danych bazujących na rozwiązaniach w zakresie zaprojektowania istniejącego magazynu, uczestnicy w grupach projektują layout magazynu. Na podstawie tych projektów zostają omówione wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Zasady podwyższania efektywności zagospodarowania magazynu

 •  Metody zwiększające efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej, zagęszczanie regałów
 • Automatyzacja magazynowania – podwyższenie efektywności czy też nie?
 • Regały przesuwne
 • Regały przepływowe, pełnopaletowe i do składowania jednostkowego
 • Urządzenia wspomagające magazynowanie
 • Antresole
 • Podwyższanie efektywności pracy wózków widłowych

Zapewnienie efektywnego zarządzania magazynem, sprawnego przepływu wymaga zastosowania rozwiązań optymalizujących objętość magazynu. Na bazie dokumentacji zdjęciowej i filmów przedstawimy różne rozwiązania m.in. regały przepływowe, przesuwne, wózki systemowe, automatyczne układnice i sortery, itd.
Na bazie doświadczeń prowadzącego, zostaną omówione wady i zalety każdego z tych rozwiązań.

Automatyczna identyfikacja i jej wpływ na efektywność pracy magazynu

 • Kody EAN
 • Kody QR
 • Kody RFID
 • Kody RFID a poprawa bezpieczeństwa i efektywności działania wyposażenia magazynowego

RFID nie tylko jako narzędzie identyfikacji przepływu materiału, ale również sterowanie magazynem i poprawy bezpieczeństwa pracy przy ręcznych kompletacjach

Przyczyny powstawania zapasu

 • Miejsca i przyczyny powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Zapasy w magazynach
 • Składowanie rozproszone na produkcji
 • Zapas jako produkcja w toku
 • Zapasy nieewidencjonowane

Utrzymanie i gospodarowanie zapasem w magazynie. Czy zapas to rzeczywista MUDA czy też nie?

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 • Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 • Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
 • Macierz ABC-XYZ
 • Wielowymiarowa analiza zapasu
 • Metody sterowania zapasem ROP, EOQ i MSOZ

Ćwiczenie, w którym uczestnicy planują lokalizację zapasu
Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
Macierz ABC-XYZ
Wielowymiarowa analiza zapasu
Ćqwiczenie: Uczestnicy będą określać poziom istotności poszczególnych grup zapasów ze względu na ich wartość oraz odchylenie od średniego zapotrzebowania. Ta sama analiza przypadków pozwoli im określić również poziom minimalny i maksymalny zapasu.
Wszystkie przypadki będą obliczane przy pomocy dedykowanych narzędzi opracowanych w MS Excel.

Controling zapasów

 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Wskaźniki związane z utrzymaniem zapasu
 • Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

Ćwiczenie: wpływ kosztów zapasów na decyzje zakupowe

Sposób kalkulacji kosztów utrzymania zapasu. Przedstawione zostaną także KPI dotyczące efektywności zarządzania magazynem i zapasem. Wszystkie analizowane przykłady operacją się o gotowe autorskie narzędzia opracowane w MS Excel.

Logistyczne planowanie potrzeb – LRP

 • Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 • Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

Ćwiczenie: Planowanie zapasu przy pomocy MRP.
W jaki sposób w oparciu o metodę MRP zarządzać zapasem i optymalizować jego strukturę?
Na bazie przygotowanego przypadku przedstawione zostanie sterowanie zapasem z uwzględnieniem takich parametrów jak minimalna partia dostawy, liczba sztuk w opakowaniu i inne.

Just in Time.

KANBAN. A może działać bez zapasu i bez magazynu? 

 • Rola magazynu w KANBAN – zmiana przestrzeni magazynu i zakresu obowiązków pracowników magazynowych
 • Karty KANBAN i ich przepływ
 • Organizacja dostaw materiałów i kitów w KANBAN

Na bazie dokumentacji zdjęciowej i filmów odpowiemy na pytanie jak funkcjonują przedsiębiorstwa pracujące na minimalnym poziomie zapasu w magazynach – JIT i w magazynach międzyoperacyjnych KANBAN. W ramach tego ostatniego systemu zostanie omówiona zmiana w sposobie pracy organizacji i wyposażeniu magazynu pracującego na potrzeby KANBAN.

WYKŁADOWCA

Szkolenie lean w magazynie i logistyce poprowadzi:

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Lean w magazynie i logistyce – metody szkolenia:

– wykłady (około 30% czasu)
– analiza przypadków
– ćwiczenia

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia Lean w magazynie i logistyce wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, obsługą klienta, czy też transportem.

ADRESACI

Szkolenie lean w magazynie i logistyce adresowane jest do:

menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem.

W szczególności:

 • Kierowników magazynów, magazynierów
 • Szefów ekip logistycznych magazynu
 • Kierowników działów zaopatrzenia
 • Pracowników pionów lub działów logistyki
 • Pracowników działów produkcji

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia lean w magazynie i logistyce:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

20-21.06.2024 Szczyrk
Hotel Skalny***
1599 ZŁ (NETTO)
17-18.10.2024 Szczyrk
Hotel Elbrus***Wellness&Spa
1599 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Program szkolenia w pełni spełnił moje oczekiwania. Każda osoba zarządzająca magazynem powinna uczestniczyć w takim szkoleniu".  

   Bell P.P.H.U Krzysztof Pałyska Daniel
  • "Szkolenie na wysokim poziomie. Wykładowca praktyk świetnie przygotowany do prowadzenia szkolenia. Warunki lokalowe bez zastrzeżeń".  

   SERIOPLAST POLAND Sp. z o.o. Adam

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.