In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/lean-w-magazynie-i-logistyce-5s-gospodarka-magazynowa-metoda-kanban

Szkolenie Lean w magazynie i logistyce

– optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Zapasy powstając w różnych działach przedsiębiorstwa w skrajnych przypadkach mogą angażować 50% wartości aktywów firmy. Dlatego efektywna redukcja poziomu zapasu, jego optymalizacja, a później skuteczne nim zarządzanie, stanowią klucz do zapewnienia konkurencyjności na rynku.

Celem warsztatów Lean w magazynie i logistyce jest przekazanie praktycznych informacji na temat skutecznych technik i narzędzi optymalizacji kosztów zapasów w firmie oraz zweryfikowanie stosowanych przez Państwa metod zarządzania zapasami. Szkolenie w nowatorski sposób wskazuje praktyczne wykorzystanie elementów Lean Managment w zarządzaniu gospodarką magazynową. 

Podczas szkolenia Lean w magazynie i logistyce odpowiemy na pytania:

 • jak wykorzystać Lean Management w magazynach?
 • jak efektywnie wykorzystać filozofię Kaizen, 5S, Kanban w magazynach?
 • gdzie szukać oszczędności i jak redukować koszty magazynowania?
 • jak zoptymalizować procesy magazynowania?
 • jak zmaksymalizować zyski?
 • jak przebudować i udoskonalić istniejący system zarządzania pracą magazynu?
 • jak w praktyce zastosować różne metody kontroli przepływów i zarządzania magazynem?

Warsztaty Lean w magazynie i logistyce prowadzone są w oparciu o część wykładową oraz studia przypadków, udział w grach, symulacjach.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Lean w magazynie i logistyce – cele szkolenia:

 • Stworzenie podstaw do podejmowania w zakresie sterowania magazynem
 • Przedstawienie sposobów wykorzystania filozofii Lean Managment w magazynach
 • Identyfikowanie i eliminowanie obszarów o najwyższym poziomie marnotrawstwa
 • Optymalizacja poziomu zapasów i konstrukcja ich przepływu – świadoma redukcja i skuteczne zarządzanie
 • Pokazanie zasad alokacji zapasu w magazynie
 • Określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
 • Pokazanie zasad inwentaryzacji
 • Pokazanie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników
 • Pokazanie zasad konstrukcji przepływu zapasu przez magazyn
PROGRAM

Lean w magazynie i logistyce – program szkolenia:

Lean Management w magazynie

 • Co oznacza Lean w przedsiębiorstwie
 • Geneza i podstawowe założenia filozofii Lean i Kazein
 • Ciągłe doskonalenie
 • Założenia Lean w magazynie
 • Podstawowe typy strat – 7 rodzajów MUDA
 • TPM w magazynie

5S w magazynie

 • Selekcja
 • Systematyka
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja
 • Samodyscyplina
 • Wizualizacja

Zadania pracowników magazynowych w zakresie:

 • Przyjęcia
 • Dekonsolidacji
 • Składowania
 • Konsolidacji
 • Wydania

Przyczyny powstawania zapasów

 • Miejsca powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Zapasy nieewidencjonowane
 • Logistyczne trade off a zapas
 • Zapasy w łańcuchu dostaw

Polityka utrzymania zapasu

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Portfolio zapasów
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 • Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC

Ćwiczenie, w którym uczestnicy planują lokalizację zapasu
Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
Macierz ABC-XYZ
Wielowymiarowa analiza zapasu

Controlling zapasów

 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

Ćwiczenie: wpływ kosztów zapasów na decyzje zakupowe

Logistyczne planowanie potrzeb -LRP

 • Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP
 • Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

Ćwiczenie: Planowanie zapasu przy pomocy MRP

Just in Time

KANBAN

Lean przestrzeni magazynowej

 • Analiza dotychczasowego layout w magazynie
 • Analiza efektywności przepływu materiałów przy pomocy wykresów spaghetti
 • Projektowanie nowego layout

Warsztat: uczestnicy analizują dotychczasowy layout i planują optymalny layout

Zasady podwyższania efektywności zagospodarowania magazynu

 • „Zagęszczanie ustawienia regałów”
 • Regały przesuwne – podnoszenie wydajności dostępnego magazynu
 • Urządzenia wspomagające magazynowanie – kiedy inwestycja jest zasadna?
WYKŁADOWCA

Szkolenie lean w magazynie i logistyce poprowadzi:

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Lean w magazynie i logistyce – metody szkolenia:

– wykłady (około 30% czasu)
– analiza przypadków
– ćwiczenia

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia Lean w magazynie i logistyce wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami, obsługą klienta, czy też transportem.

ADRESACI

Szkolenie lean w magazynie i logistyce adresowane jest do:

menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem.

W szczególności:

 • Kierowników magazynów, magazynierów
 • Szefów ekip logistycznych magazynu
 • Kierowników działów zaopatrzenia
 • Pracowników pionów lub działów logistyki
 • Pracowników działów produkcji

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia lean w magazynie i logistyce:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Program szkolenia w pełni spełnił moje oczekiwania. Każda osoba zarządzająca magazynem powinna uczestniczyć w takim szkoleniu".  

   Bell P.P.H.U Krzysztof Pałyska Daniel
  • "Szkolenie na wysokim poziomie. Wykładowca praktyk świetnie przygotowany do prowadzenia szkolenia. Warunki lokalowe bez zastrzeżeń".  

   SERIOPLAST POLAND Sp. z o.o. Adam

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.