http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/lean-w-magazynie-zapasy

Szkolenie Lean w magazynie

– optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów na przykładzie skutecznych wdrożeń

Każdy magazyn ma swoją pojemność, a właściwy wybór sposobu jego zatowarowania może okazać się kluczowy dla utrzymania ciągłości ruchu przedsiębiorstwa.

 • Jak zapewnić dostępność materiałów i towarów na potrzeby obsługi produkcji lub sprzedaży?
 • Co i gdzie magazynować przy niepewności dostaw?
 • Jak wybrać optymalny sposób składowania zapasu w magazynach przy użyciu narzędzi Lean?

Celem warsztatów Lean w magazynie jest przekazanie praktycznych informacji na temat skutecznych technik i narzędzi optymalizacji kosztów zapasów w firmie oraz zweryfikowanie stosowanych przez Państwa metod zarządzania zapasami.
Szkolenie w nowatorski sposób wskazuje praktyczne wykorzystanie elementów Lean Managment w zarządzaniu gospodarką magazynową. 

Podczas szkolenia Lean w magazynie odpowiemy na pytania:

 • jak usprawnić funkcjonowanie magazynu?
 • jak wykorzystać Lean Management w magazynach?
 • jak efektywnie wykorzystać filozofię Kaizen, 5S, Kanban w magazynach?
 • jak minimalizować zapasy międzyoperacyjne i nieewidencjonowane przy pomocy KANBAN?
 • jak przeciwdziałać nieprzewidzianym brakom zapasu?
 • jak zapewnić sprawną rotację także z jej wymuszeniem przy pomocy wyposażenia magazynowego?
 • gdzie szukać oszczędności i jak redukować koszty magazynowania?
 • jak przebudować i udoskonalić istniejący system zarządzania pracą magazynu?
 • jak w praktyce zastosować różne metody kontroli przepływów i zarządzania magazynem?

  Uczestnicy szkolenia otrzymują narzędzia w MS EXCEL (narzędzia zawierają gotowe formuły w MS Excel)

  • Narzędzie analiza ABC zapasów
  • Narzędzie analiza XYZ
  • Narzędzie OTIF
  • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla firmy handlowej
  • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla firmy produkcyjnej
  • Narzędzie analiza wielowymiarowa dla zakupów części zamiennych
  • Narzędzie wyznaczanie Punktu Ponownego Zamówienia, Ekonomicznej Wielkości Zamówienia, Stałego Okresu Zamówienia, zapasu minimalnego i maksymalnego
  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  21 listopada 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

  Zaplanuj czas w godzinach 9:00-15:00.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 840 zł netto.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Lean w magazynie – cele szkolenia:

  • Stworzenie podstaw do podejmowania w zakresie sterowania magazynem
  • Przedstawienie sposobów wykorzystania filozofii Lean Managment w magazynach
  • Identyfikowanie i eliminowanie obszarów o najwyższym poziomie marnotrawstwa
  • Optymalizacja poziomu zapasów i konstrukcja ich przepływu – skuteczne zarządzanie
  • Pokazanie zasad alokacji zapasu w magazynie
  • Pokazanie zasad konstrukcji przepływu zapasu przez magazyn
  PROGRAM

  Lean w magazynie – program szkolenia:

  Co oznacza Lean w magazynie?

  • 7 rodzajów Muda
  • Kaizen w przedsiębiorstwie i magazynie
  • Narzędzia Lean do optymalizacji magazynu

  Organizacja magazynu z wykorzystaniem 5 s

  • Selekcja – metody usunięcia nierotów w magazynie
  • Systematyka – zorganizowanie przestrzeni składowania
  • Sprzątanie i kontrola organoleptyczna
  • Standaryzacja tworzenie procedur i wzorców
  • Samodyscyplina

  Wizualizacja jak metoda zarządzania zapasem

  • Etykiety
  • Znaki poziome
  • Znaki pionowe
  • Oznaczenia kolorami
  • Lokalizacja zapasu przy pomocy znaków poziomych
  • Wizualne kanbany

  TPM w magazynie

  • Konserwacja profilaktyczna
  • Konserwacja prognozowana
  • Autonomiczne utrzymanie

  Optymalizacja wyposażenia magazynowego

  • Lokalizacja zapasu w magazynie wg obrotu
  • Lokalizacja zapasu na regale
  • Regały przepływowe
  • Regały kaluzelowe
  • Vending
  • Kompletacja poprzez sortery
  • Kompletacja Picking by Voice
  • Vendor Inventory Management

  Optymalizacja i przyspieszenie identyfikacji przepływu przez magazyn – automatyczna identyfikacja

  • Kody kreskowe – czy to najlepszy wybór?
  • Kody QR
  • Tagi RFID

  Zarzadzanie zapasem

  • Przyczyny powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
  • Funkcjonalna klasyfikacja zapasu
  • Ocena istotności zapasu metodą ABC
  • Ocena regularności dostaw zapasu metodą XYZ
  • Inne czynniki ryzyka związanego z utrzymaniem zapasu
  • Co magazynować? – Wielowymiarowa analiza zapasu
  • Kiedy zamawiać w kategorii X – Punkt Ponownego Zamówienia
  • Ile zamawiać w kategorii X – Metoda Ekonomicznej Wielkości Zamówienia
  • Jak określić poziom zapasu bezpieczeństwa
  • Jak i kiedy zamawiać w kategorii Y – Metoda Stałego Okresu Zamówienia

  Narzędzie wielowymiarowa analiza zapasu
  Narzędzie analiza ABC
  Narzędzie analiza XYZ
  Narzędzie wyznaczanie Punktu Ponownego Zamówienia, Ekonomicznej Wielkości Zamówienia, Stałego Okresu Zamówienia, zapasu minimalnego i maksymalnego

  Sterowanie zapasem przy pomocy Kanban

  • System 2 pudełkowy
  • Rola magazynu w Kanban
  • Mapowanie przestrzeni
  • Karty Kanban
  • Funkcjonowanie Kanban na produkcji
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie lean w magazynie poprowadzi:

  doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

  Publikacje:

  • Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
  • Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Redukcja kosztów łańcucha dostaw
  • Rachunek kosztów zakupów
  • Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
  • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
  • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
  • Logistyka jako element koncepcji zarządzania

  Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

  METODY

  Lean w magazynie – metody szkolenia:

  – wykłady (około 30% czasu)
  – analiza przypadków
  – ćwiczenia

  Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia Lean w magazynie i logistyce wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych. Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem). Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu czy to związanego z gospodarką zapasami.

  ADRESACI

  Szkolenie lean w magazynie adresowane jest do:

  menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem.

  W szczególności:

  • Kierowników magazynów, magazynierów
  • Szefów ekip logistycznych magazynu
  • Kierowników działów zaopatrzenia
  • Pracowników pionów lub działów logistyki
  • Pracowników działów produkcji

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia lean w magazynie i logistyce:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  21.11.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Program szkolenia w pełni spełnił moje oczekiwania. Każda osoba zarządzająca magazynem powinna uczestniczyć w takim szkoleniu".  

    Bell P.P.H.U Krzysztof Pałyska Daniel
   • "Szkolenie na wysokim poziomie. Wykładowca praktyk świetnie przygotowany do prowadzenia szkolenia. Warunki lokalowe bez zastrzeżeń".  

    SERIOPLAST POLAND Sp. z o.o. Adam

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.