In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/zarzadzanie-produkcja-zarzadzanie-jakoscia-fmea-8d-ppap-raport-a3-narzedzia-doskonalenia-jakosci-produkcji

Szkolenie zarządzanie produkcją – skuteczne narzędzia doskonalenia jakości produkcji

FMEA, PPAP, 8D, Raport A3 w procesie produkcji

Chcesz korzystać z przydatnych narzędzi, sprawdzonych procedur i gotowych rozwiązań podnoszących jakość produkcji?

Szukasz skutecznych metod redukcji błędów i eliminacji wadliwych produktów?

Chcesz lepiej identyfikować zagrożenia, zarządzać ryzykiem i poznać metody poprawy jakości?

Dążysz do poprawy zaangażowanie wszystkich pracowników w procesy optymalizacji i oprawy jakości produkcji?

Szkolenie na temat wykorzystania narzędzi FMEA, PPAP, 8D, Raport A3 wpłynie na poprawę jakości produkcji w Twojej firmie!

Podczas szkolenia z zarządzania produkcją dokładnie omówimy praktyczne wykorzystanie
narzędzi i technik doskonalenia jakości produkcji:

 • analiza FMEA (analiza potencjalnych wad i ich skutków to jedno z podstawowych narzędzi planowania pod kątem analizy ryzyka w projektowaniu wyrobu i procesach produkcyjnych),
 • analiza A3 (wykorzystanie potencjału obserwacji do rozwiązywania problemów),
 • proces PPAP (production part approval proces),
 • techniki rozwiązywania problemów 8D,
 • techniki wspomagające: Diagram Przyczynowo-Skutkowy, Analiza Pareto – Lorenztza, 5W, Burza Mózgów, Histogram i inne.

Korzyści z udziału w warsztatach doskonalenia jakości produkcji:

 • poznanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zasad zarządzania jakością w procesie produkcji,
 • zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności wykorzystania różnych technik podnoszących jakość w przedsiębiorstwie,
 • wykorzystania właściwych technik do rozwiązania konkretnej grupy problemów produkcyjnych,
 • wdrożenie systemowych (kompleksowych) działań na rzecz podnoszenia jakości produkcji.
ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji – korzyści:

 • przekazujemy wiedzę opartą na dowodach i kilkunastoletnim doświadczeniu naszego Eksperta,
 • 100% praktyki – pracujemy na konkretnych przykładach i case studies,
 • nasz program, materiały szkoleniowe i narzędzia są rzetelnie opracowane w oparciu o najnowsze trendy i badania dotyczące poprawy jakości produkcji,
 • uczestnicy cenią nasze zajęcia za ich jakość i merytoryczną wartość.

,

PROGRAM

Zarządzanie produkcją – narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji – program szkolenia:

Zarządzania jakością w procesie produkcji

 • Wprowadzanie zasad Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM.
 • Architektura procesowa w firmie produkcyjnej – systemowe spojrzenie na źródła potencjalnych problemów.
 • Projektowanie organizacji za pomocą japońskiego standardu Hoshin Kanri.
 • Projektowanie przełomowego doskonalenia procesów Six Sigma.

przegląd narzędzi doskonalenia jakości w firmie produkcyjnej – analiza fmea

 • Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA.
 • Definicja FMEA – czyli jak praktycznie wykorzystać potencjał narzędzi do diagnozowania sytuacji w procesach produkcyjnych i eliminować wady jakościowe.
 • Podstawowe rodzaje analizy FMEA.
 • Zastosowanie analizy dla złożonych problemów produkcyjnych.
 • Przegląd korzyści z zastosowania analizy FMEA.
 • Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA:
  – diagram Ishikawy,
  – analiza Pareto-Lorentza,
  – burza mózgów,
  – 5 x Why,
  – Poka Yoke,
  – mierniki pomiaru skuteczności,
  – klient a dostawca w procesie dla zapewnienia jakości,
  – matryca wymagań i kompetencji.
 • Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN – Risk Priority Number):
  – ocena wystąpienia ryzyka,
  – ocena możliwości wykrycia błędów jakościowych w procesie produkcyjnym,
  – ocena dotkliwości materializacji ryzyka.
 • Metodyka opracowania analizy FMEA:
  – przygotowanie danych wejściowych,
  – f
  ormułowanie wad, przyczyn i skutków wad,
  – projektowanie działań doskonalących,
  – standardowy formularz i metryki w analizie FMEA,
  – wykonanie analizy FMEA dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów,
  – dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

plany kontroli jakości produkcji

 • Główny cel stosowania planów kontroli (planów nadzoru) i ich znaczenie z punktu widzenia miar efektywności procesów.
 • Charakterystyki specjalne i plany kontroli dla kluczowych procesów biznesowych organizacji.
 • Wytyczne w zakresie opracowywania planów kontroli.
 • Elementy planu kontroli – stosowane opisy i oznaczenia.
 • Opracowywanie planu kontroli dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
 • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

ppap – proces zatwierdzania części do produkcji

 • PPAP – znaczenie procesu z punktu widzenia jakości.
 • Przegląd wymagań PPAP:
  – zakres standardu i główne definicje,
  – identyfikacja poziomów i statusów zatwierdzeń,
  – zasady komunikacji z klientem,
  – wymagania PPAP dla procesu.
 • Dokumentacja PPAP:
  – gwarancja Przedkładanych Części,
  – raport z wydania zatwierdzenia,
  – raport wymiarowy,
  – raport kontroli materiałów,
  – raport wykonania, 
  – przegląd wymagań specyficznych dla rynku motoryzacyjnego.

Metoda 8d – rozwiązywanie problemów

 • Wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów.
 • Co to jest metoda 8D i kiedy ją można stosować.
 • Formularz 8D.
 • Metodyka rozwiązywania problemów 8D:
  – D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
  – D1 – Powołanie zespołu 8D,
  – D2 – Opis problemu m.in. przy wykorzystaniu techniki 5W,
  – D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
  – D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
  – D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
  – D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących,
  – D7 – Zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
  – D8 – Podziękowania i uznania dla zespołu 8D.
 • Wykonanie analizy 8D dla wybranego procesu przez uczestników warsztatów.
 • Dyskusja i konsultacje grupowe, indywidualne.

analiza a3 – wykorzystanie potencjału obserwacji do rozwiązania problemów

 • Wykorzystanie potencjału obserwacji do przygotowania raportu A3.
 • Analiza aktualnej sytuacji na miejscu.
 • Cele i analiza – identyfikacja przyczyn źródłowych.
 • Opracowanie planu działania i nauka wdrażania nowych praktyk.
 • Ocena i obserwacja zmian i dalsze doskonalenie.
WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie produkcją – narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji poprowadzi:

Ekspert w dziedzinie systemów podnoszenia efektywności biznesowej i zarządzania przedsiębiorstwem, projektami oraz inwestycjami.
Doktor nauk ekonomicznych – specjalizacja zarządzanie projektami i procesami. Absolwent studiów MBA oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania jakością. Jest akredytowanym przez APMG trenerem metodyki PRINCE2 oraz przez GASQ trenerem REQB.
Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zarządzaniu zespołami projektowymi w największych polskich organizacjach.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200 osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.
Zespoły zarządzane przez niego uczestniczyły w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych w przedsiębiorstwie i zwiększaniem ich konkurencyjności. 
Aktualnie działa na rynku międzynarodowym (Polska – Niemcy) doradzając wielu organizacjom w obszarach związanych z optymalizacją procesów. Posiada wieloletnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania projektami.
Prowadzi szkolenia: Zarządzanie projektami w oparciu Prince2, PMBoK, Agile Scrum, zapewnienie optymalnej komunikacji w zespołach projektowych, gry symulacyjne z zakresu zarządzania projektami, zrównoważona karta wyników, budowanie zespołu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, jakością, myślenie analityczne i wiele innych…
Doskonale porusza się w metodykach projektowych:
PMI PMBOK, Prince2, metodyki z rodziny Agile (SCRUM, DSDM).
Posiada międzynarodowe certyfikaty:
MBA, PRINCE2, M_o_R, MsP, MoP, REQB, IBAQB, PO, PSM, Agile DSDM, Six Sigma Black Belt i Six Sigma Champion.

Wybrane zrealizowane projekty:

 • Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych: Badania marketingowe, Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Procesami, Zarządzanie Zmianą.
 • Wielkopolski Bank Kredytowy: Zarządzanie Projektami.
 • SEFAKO: Optymalizacja realizacji projektów i działań handlowych.
 • PESA: Wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem biznesowym.
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: Adaptacja metody PRINCE2.
 • Wyższa Szkoła Bankowa: Zarządzanie Projektami. 
 • Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie: Kontrola zarządcza i skuteczne zarządzanie ryzykiem.
 • VOBACOM: Zarządzanie kontraktem i projektami.
 • Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w projekcie IT realizowanym dla Klienta z branży Administracji Publicznej.
 • Modelowanie i wdrożenie procesu utrzymanie systemów IT zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL i standardem ISO 9001. 
 • Konfiguracja i standaryzacja procesów wdrażania nowych operatorów komórkowych (MVNO).
 • Opracowanie i wdrożenie procesu zarządzania portfolio projektowym dla rynku B2C.
 • Wykorzystanie metodyki SIX-SIGMA do optymalizacji procesu inwestycyjnego.
METODY

Zarządzanie produkcją – narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji – metody szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Burza mózgów i poszukiwanie unikalnych rozwiązań.

W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu).

ADRESACI

Szkolenie narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji adresujemy do:

 • menedżerów jakości, produkcji
 • kierowników działów, od których oczekiwana jest ciągła praca nad poprawą jakości
 • technologów produkcji, inżynierów produkcji

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia narzędzia i techniki doskonalenia jakości produkcji:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.