In Szkolenie zamknięte

LEADERSHIP
ACADEMY

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenie-zamkniete/leadership-academy

Leadership Academy

Kreujemy silnych leaderów i przywódców! Stań się liderem na miarę dzisiejszych czasów! Obudź w sobie potencjał, który będzie inspiracją w działaniu dla innych!

Kto chce kierować ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą lecz sprawić, by za nim podążali. Przywództwo. Kreowanie ludzi sukcesu poprzez uruchamianie potencjału wewnętrznego, budowanie pewności siebie i własnej wartości, rozwój osobisty oraz budowanie nowoczesnych postaw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi – zapraszamy na ekskluzywny cykl szkoleń zamkniętych dla menedżerów. Szkolenia poprowadzą charyzmatyczni mówcy, doświadczeni trenerzy, certyfikowani coachowie, mentorzy – wysokiej klasy specjaliści i praktycy, posiadający bogate doświadczenie zawodowe także w prowadzeniu szkoleń.

Długofalowość procesu kształcenia, w połączeniu z zadaniami o charakterze praktycznym oraz indywidualny feedback rozwojowy, skutkują wzrostem skuteczności w kontaktach zawodowych z pracownikami.

Program LEADERSHIP ACADEMY podzielony został na sześć etapów – warsztatów, posiadających swój indywidualny charakter i zakres tematyczny w ten sposób, że każde kolejne szkolenie nawiązuje do wniosków i pozyskanych umiejętności z warsztatu poprzedniego.

Szkolenia zamknięte Akademii, jak pojedyncze projekty, organizujemy w siedzibie klienta, sali szkoleniowej w jej pobliżu lub w formule wyjazdowej.

Ty wybierasz czy wszystkie szkolenia zamknięte cyklu mają odbyć się w tym samym miejscu, czy w różnych. Interesującym zakończeniem projektu będzie organizacja szkolenia wyjazdowego, w atrakcyjnej lokalizacji.

Tytuły szkoleń do wyboru w ramach akademii:

SZKOLENIE MENEDŻER DOSKONAŁY
Zestaw psychologicznych narzędzi wspierających siłę, autorytet i skuteczność Szefa – ekskluzywne warsztaty dla menedżerów zakończone indywidualnym feedbackiem rozwojowym

SZKOLENIE ASERTYWNY SZEF
Trening rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich i budowania zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

SZKOLENIE INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO
Intensywne warsztaty dla menedżerów działów sprzedaży

SZKOLENIE INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY MENEDŻERA
Dlaczego rozum menedżerowi nie wystarcza?

SZKOLENIE TOP MENEDŻER – MISTRZOWSKIE KOMPENDIUM  WPŁYWU I WŁADZY
Wysoko zaawansowany trening praktyki przywódczej – orientacja na Total Quality Management

SZKOLENIE WOMEN’S LEADERSHIP – STRATEGIE PRZYWÓDCZE DLA KOBIET
Warsztat rozwijający umiejętności przywódcze kobiet

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE EMOCJAMI W PRACY MENEDŻERA
Jak spowodować, żeby emocje w biznesie były twoim sprzymierzeńcem?

SZKOLENIE BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA
Odwaga i konsekwencja w zarządzaniu

SZKOLENIE AKADEMIA WYWIERANIA WPŁYWU, PERSWAZJI I ANTYMANIPULACJI
Warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem

SZKOLENIE PRZEKONANIA LIDERA I ICH WPŁYW NA ZARZĄDZANIE LUDŹMI
Jak Twoje przekonania wpływają na styl zarządzania oraz relacje z pracownikami?

SZKOLENIE MENEDŻER COACHEM DLA SWOICH PRACOWNIKÓW
Praktyczny warsztat technik coachingowych w pracy menedżera

SZKOLENIE STRES MENEDŻERSKI I WYPALENIE ZAWODOWE ORAZ KONTROLA EMOCJI W PRACY
Jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej?

SZKOLENIE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Jak przygotować i prowadzić efektywną prezentację biznesową?

SZKOLENIE PERSONAL BRANDING
7 kroków do zbudowania marki osobistej Menedżera

SZKOLENIE FUTURE TEAM – BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJI W ZESPOLE

SZKOLENIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Siła słów w rozmowach z pracownikami – schematy i algorytmy trudnych rozmów

SZKOLENIE ROZMOWY OCENIAJĄCE I OCENY PRACOWNICZE
Jak oceniać pracowników i prowadzić rozmowy o wynikach pracy?

SZKOLENIE SKUTECZNY FEEDBACK MENEDŻERSKI

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW
Knowledge Pills dla Menedżerów

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE PRZEZ DOCENIANIE
czyli jak skończyć z kulturą pałowania w firmie?

SZKOLENIE OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY
Proste recepty na trudne sytuacje w praktyce zarządzania Pracownikami

SZKOLENIE BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
8 kroków wdrażania zmiany w zespole, czyli jak przejść z sukcesem do końca?

SZKOLENIE SIŁA MOTYWACYJNEGO DNA
Jak zwiększyć potencjał zespołu odwołując się do kodu motywacyjnego pracowników? – warsztaty dla menedżerów wg innowacyjnej metody Tamary Lowe

SZKOLENIE MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW- DOBRA ENERGIA DLA ORGANIZACJI

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ POKOLEŃ
Efektywne narzędzia komunikacji, motywowania i pracy z pokoleniami Baby Boom, X, Y oraz Z

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

SZKOLENIE SKUTECZNA KONTROLA MENEDŻERSKA I DELEGOWANIE ZADAŃ

SZKOLENIE PRAWO PRACY DLA MENEDŻERÓW

SZKOLENIE CZAS PRACY DLA MENEDŻERÓW

SZKOLENIE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
Skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy

SZKOLENIE FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

SZKOLENIE KLUCZOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA / OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

SZKOLENIE ANALIZA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Jak prawidłowo czytać informacje zawarte w sprawozdaniu przedsiębiorstwa?

SZKOLENIE DYSCYPLINOWANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW – ANALIZA KODEKSU PRACY I ORZECZNICTWA SĄDÓW PRACY
Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje dla Pracodawców

SZKOLENIE CASH FLOW DLA MENEDŻERÓW
Jak zarządzać gotówką w firmie, ocenić kondycję i płynność finansową, podejmować skuteczne decyzje menedżerskie?

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH AKADEMII:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
90%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
80%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

Zapytaj o szkolenie

   KONSULTANT


   OPINIE KLIENTÓW


   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.