In Szkolenie zamknięte
HR
ACADEMY
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenie-zamkniete/szkolenia-dla-hr

HR Academy

Wobec rosnącej roli działów HR w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, proponujemy pigułkę aktualnej wiedzy z wielu obszarów HR – opakowane w całość aspekty prawne, logistyczne, finansowe. Zmiany w prawie pracy, controlling personalny, najnowsze trendy w rekrutacji i selekcji. Interpretacje, wątpliwości, wyzwania HR.

Cykl szkoleń dla HR zaprojektowany został jako proces ciągłego doskonalenia. Dlatego poszczególne szkolenia dla HR oddzielone są od siebie tak, aby mogło nastąpić pełne zaimplementowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej na wcześniejszych poziomach i w różnych obszarach. Z drugiej strony uwzględniamy specyfikę działania Państwa firmy i branży. Doskonalenie umiejętności jest procesem złożonym i wymaga czasu, nowych doświadczeń i wsparcia ze strony organizacji w ich realizacji.

Tytuły szkoleń dla HR do wyboru w ramach akademii:

Szkolenie HR: Jak skutecznie przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?

Techniki prowadzenia rozmów, sposoby oceny, psychodiagnostyka, narzędzia systematyzujące przebieg rozmowy

Szkolenie HR: Efektywne metody selekcji

Dobór metod i techniki selekcyjnych stosownie do profilu poszukiwanego kandydata

Szkolenie HR: Prawo Pracy

Najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje prawne – warsztaty i studia przypadków

Szkolenie HR: Czas pracy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu czasu pracy, eliminacja niedopuszczalnych praktyk

Szkolenie HR: Delegowanie pracowników do pracy za granicę

Praca w UE i poza jej terytorium, przepisy międzynarodowe, orzecznictwo, najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i doświadczenia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

Szkolenie HR: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Kontrole PIP w zakresie legalności zatrudnienia

Szkolenie HR: Zbiorowe prawo pracy<strong

 • Tworzenie i funkcjonowanie rad pracowniczych
 • Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców
 • Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Rachunkowość i rozliczanie funduszu związkowego
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi
 • Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy

Szkolenie HR: Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Skuteczne procedury, zadania Komisji antymobbingowej, odpowiedzialność Pracodawcy

Szkolenie HR: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zasady tworzenia i rozliczania, nieprawidłowe postanowienia regulaminów i praktyki pracodawców w świetle nasilonych kontroli ZUS oraz organów podatkowych

Szkolenie HR: Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników

Jak uniknąć zagrożonych karą błędów i zaniedbań w procedurze zwalniania pracowników?

Szkolenie HR: Excel dla HR

Budowanie mierników, systemów raportowych w dziale personalnym, controllingu personalnego

Szkolenie HR: Assessment Center

Budowanie siły na potencjale – diagnoza wiedzy i kompetencji pracowników. Jak zwiększyć trafność decyzji personalnych?

Szkolenie HR: Development Center

Diagnoza potrzeb, wyznaczanie ścieżki rozwoju

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZYCH AKADEMII:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
90%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
80%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

Zapytaj o szkolenie

   KONSULTANT


   OPINIE KLIENTÓW


   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.