Kinga Lalko-SmołkaKoordynator Działu Szkoleń Otwartych