http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/zamowienia-publiczne/szkolenie-prawo-zamowien-publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców

– jak zwiększyć skuteczność ofertowania, wygrać przetarg i wykonać zamówienie po nowelizacji? Nowe rozwiązania, wątpliwości interpretacyjne.

Od nowego roku kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych!

Zmiany są bardzo istotne, a w niektórych zakresach nawet rewolucyjne. Nic dziwnego, że budzą obawy szczególnie w przypadku firm ubiegających się o zamówienia publiczne.

Startujesz w przetargach?
Chcesz zwiększyć swoje szanse na zlecenia w 2021 roku?
Wygrywaj przetargi w trudnym czasie spowolnienia!

Sprawdź swoje nowe prawa i obowiązki!
Poznaj ułatwienia dla wykonawców!

Podpowiemy:

 • jak przygotować się do złożenia oferty na nowych zasadach?
 • jak komunikować się z zamawiającym po zmianach?
 • jak maksymalnie kontrolować przebieg postępowania?
 • jak wzmocnić swoją pozycję na każdym etapie postępowania?
 • przy których zamówieniach możesz liczyć na zaliczkowanie lub obowiązek częściowej zapłaty?

Nasz Ekspert zamówień publicznych zwróci uwagę na najczęściej popełniane błędy przez wykonawców, które skutkują zatrzymaniem wadium, wykluczeniem z postępowania lub dotkliwymi karami.  
Józef Nowicki, doskonale zorientowany w stosowaniu przepisów o zamówieniach publicznych i ich interpretacji, podpowie Wykonawcom jak zwiększyć skuteczność ofertowania, jak wygrać przetarg i wykonać zamówienie. Dowiesz się jak zabezpieczyć interesy firmy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Poznasz nowe rozwiązania prawne, nowe zasady liczenia terminów, nowy katalogu klauzul zakazanych i obligatoryjnych postanowień umownych, nowy sposób komunikowania z zamawiającymi po 1 stycznia 2021 roku.

Nowe prawo zamówień publicznych ma zwiększyć liczbę firm startujących w przetargach, zachęcić do udziału małe i średnie przedsiębiorstwa przez uproszczenie procedur i limit kar umownych.

Warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzić, jak zmiany przepisów wpłyną na proces udzielania zamówień publicznych!

Wybierz kontakt z doświadczonym Ekspertem-Praktykiem, którego interpretacje są cytowane w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców – cele i korzyści:

Celem szkolenia nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają kolosalne znaczenie dla przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych.

Zaproszony Ekspert na praktycznych przykładach wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłyną na pozycję wykonawcy w procesie udzielania zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest w szczególności omówienie przepisów nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) w zakresie:

 • składania ofert oraz praw i obowiązków wykonawcy w postępowaniu
 • procedur odwoławczych
 • składania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania
 • zmian w umowach
 • zakazanych zapisów w umowie (zapisów, których zamawiający nie może przewidzieć)
 • wnoszenia, zatrzymania i zwrotu wadium

Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

PROGRAM

Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców – program szkolenia:

 1. Wszczęcie postępowania – nowe rozwiązania prawne.
 2. Nowe zasady liczenia terminów.
 3. Jak czytać nową Specyfikację Warunków Zamówienia?
 4. Nowe zasady wyjaśniania i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
 5. Warunki udziału w postępowaniu w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych.
 6. Nowe zasady „samooczyszczenia” wykonawcy przed jego wykluczeniem.
 7. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy.
 8. Jak wykonawcy będą podpisywać i przesyłać oferty po 1 stycznia 2021r.
 9. Składnie ofert w nowym trybie podstawowym w wersji bez negocjacji i z negocjacjami.
 10. Omówienie nowych podstaw odrzucenia oferty.
 11. Omówienie nowych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania.
 12. Omówienie nowych podstaw unieważnienia postępowania.
 13. Omówienie nowych zasad składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w przetargu nieograniczonym i trybie podstawowym.
 14. Postępowanie wykonawcy w przypadku wezwania do przedłużenia okresu związania ofertą.
 15. Nowe zasady składania i zwrotu i zatrzymania wadium.
 16. Postępowanie wykonawcy w przypadku wezwania do złożeni, poprawienia lub uzupełnienia oświadczeń i dokumentów.
 17. Nowe zasady wnoszenia odwołań.
 18. Nowe obowiązki, jakie zamawiający może nałożyć na konsorcja.
 19. Zakazane postanowienia umowne – jakich zapisów w umowie zamawiający nie może stosować.
 20. Obligatoryjne postanowienia umowne – jakie zapisy w umowie zamawiający musi przewidzieć.
 21. Nowe zapisy w umowie w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów, które będą stanowić podstawę do żądania zwiększenia wynagrodzenia.
WYKŁADOWCA

Szkolenie nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców poprowadzi:

Józef Edmund Nowicki
jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów oraz wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt szkoleń dla wykonawców i zamawiających.

Ceniony i często cytowany autor publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych oraz wykładowców prawa zamówien publicznych.
Ma na swoim koncie ponad 500 publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych. Autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ekspert i biegły sądowy w dziedzinie zamówień publicznych oraz ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań o udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.
Właściciel i ekspert wiodący w kancelarii specjalizującej się w doradztwie prawnym z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Na co dzień wspiera wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
Doradza – zamawiającym, wykonawcom jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z umów i realizacji kontraktów.
Doradza w przypadku kontroli zamówień publicznych wykonywanych m. in. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, urzędy kontroli skarbowej, regionalne izby obrachunkowe, instytucje wdrażające.
Reprezentuje również obwinionych w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, postępowaniu przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą.

METODY

Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – warsztaty dla wykonawców – metody:

Szkolenie Nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

Szkolenie nowe prawo zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku – adresujemy do wykonawców.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenie prawo budowlane:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.