Szkolenie Budowanie zaangażowania w zespole

 In Akademia Menedżera
Rozwój
Kompetencji Osobistych
Akademia
Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3428

Szkolenie Budowanie zaangażowania w zespole

–  10 praktycznych i skutecznych narzędzi menedżera do tworzenia efektywnego, zmotywowanego zespołu, budowania autorytetu, wyznaczania celów.

69 % menedżerów wskazuje na brak motywacji u pracowników jako na najtrudniejszy problem, z którym spotykają się w pracy.
84% pracowników mówi, że gdyby chcieli mogliby pracować lepiej.
Zaangażowany pracownik to marzenie każdego pracodawcy, ale nie każdy pracownik jest „materiałem” na przodownika pracy.

Jeśli chcesz ponieść wyniki swojej firmy – buduj zaangażowanie i zwiększ odpowiedzialność swoich pracowników!
A najważniejsze – zacznij od siebie budowanie więzi i poczucia tożsamości!

Poznaj narzędzia i techniki budowania odpowiedzialności oraz wpływaj na wzrost identyfikacji pracowników z firmą!
Naucz Pracowników przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Podczas szkolenia menedżerowie dowiedzą się:

 • Co robić gdy brakuje zaangażowania w zespole?
 • Co buduje zaangażowanie pracowników?
 • Jak mierzyć zaangażowanie pracowników?
 • Z jakich narzędzi korzystać dla zwiększania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu?
 • Jak wpływać na poczucie odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę?
 • Jak budować klimat organizacyjny zorientowany na wyniki?
 • Jak poprawić jakość, efektywność, wydajność w miejscu pracy?
 • Jak budować więź pracownika z firmą?
 • Jak budować zaangażowanie poprzez właściwe motywowanie?
 • Jak zwiększyć zaangażowanie przez włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji w firmie?
 • Jak podnosić poczucie odpowiedzialności pracowników za swoją pracę oraz za funkcjonowanie organizacji?
 • Jaki wpływ na budowanie więzi i zaangażowania ma konstruktywne udzielanie informacji zwrotnej i otwarta komunikacja menedżerska?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w organizacji, wzrost aktywności
 • Inicjowanie przez pracowników zmian, które mogą usprawnić pracę
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wzrost wydajności i kreatywności pracowników
 • Zachęcanie pracowników do zgłaszania pomysłów, które mogą usprawniać pracę, inicjowanie zmian
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. MOTYWACJA SZEFA ZESPOŁU.
„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć?”

Poznaj swoje Motywacyjne DNA.
Moje mocne strony. Autodiagnoza moich motywatorów.

Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że tak bardzo chciałeś coś zrobić, że mógłbyś rzucić wszystko, aby się za to zabrać? Czułeś tak silną chęć zrobienia czegoś, że nikt nie mógłby Cię powstrzymać? Jeśli doświadczyłeś takiego uczucia, to znaczy, że byłeś wtedy naprawdę silnie zmotywowany. O tym, że możesz kierować własną motywacją, świadomie i celowo budować własną siłę i energię dowiesz się w tej części szkolenia.

Co to jest motywacja? FLIP MOTIVATION.
Od czego zależy motywacja? Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom motywacji. Mapa wpływu motywacji.
Strefa komfortu – czyli dlaczego jest nam dobrze tak jak jest.
Życie zaczyna się poza strefą komfortu – czyli jak być własnym trenerem motywacyjnym.
Dobre nawyki. 20 rzeczy, które należy robić codziennie rano przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po pracy, aby dobrze zarządzać własną energią.

II. TYPY OSOBOWOŚCI A MOTYWACJA CZŁONKÓW ZESPOŁU.

69 % menedżerów wskazuje na brak motywacji u pracowników jako na najtrudniejszy problem,
z którym spotykają się w pracy.

84% pracowników mówi, że gdyby chcieli mogliby pracować lepiej.

Pytanie, przed którym stoją menedżerowie brzmi: jak zmotywować zespół do realizacji planu, do przekraczania standardów firmy i rynku? Motywacja wymaga inspiracji i nowych rzeczywistości. Nowy wymiar motywacji ukazuje i daje nam teoria motywacyjnego DNA. Badania przeprowadzone na ponad 10 tysiącach osób, w 70-ciu krajach ukazują, iż motywacja ma podobne źródła. To co istotne, to umiejętność stosowania adekwatnych motywatorów, które pozwolą wydobyć potencjał z każdego pracownika i skutecznie realizować cele zespołu.

Od McGregora do McCllelanda. Krótka historia motywacji w biznesie.
Mc Gregor. Teora X-Y.

 • Dlaczego badania nad 203 inżynierami przeszły do historii wiedzy
  o zarządzaniu.
 • Konstrukt systemów motywacyjnych w organizacjach.

Teoria motywacji wyzwań i osiągnięć.
Motywacyjne DNA zespołu.

 • Autodiagnoza własnego stylu motywacyjnego zarządzania.

Dyrektor – Mistrz – Wódz – Wizjoner – Opiekun – Sojusznik – Udoskonalacz – Badacz.

 • Diagnoza Motywacyjnego DNA zespołu.
 • Jak stworzyć mistrzowski zespół?

Jak Wydajni osiągają wyniki? Jak stworzyć relacje z innymi dzięki Kontaktowym.
Jak zyskać dzięki koncentracji Stabilnych. Jak wykorzystać siłę zmian w Zmiennych?
Jak budować siłę zespołu dzięki Wewnętrznym? Jak realizować cele finansowe dzięki Zewnętrznym?
Jak rozmawiać z rożnymi typami motywacyjnymi, aby chciało im się chcieć.
Dobieranie różnych narzędzi motywacyjnych dla określonego typu motywacyjnego.

III. GENERACJA BABY BOOMERS, X, Y, Z.
RÓŻNE METODY BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZYNALEŻNOŚCI POKOLENIOWEJ.

Ludzie w środowisku pracy różnią się między sobą pod wieloma względami, co ma bezpośrednie przełożenie na ich motywację, styl pracy, sposób komunikowania się, czy budowanie relacji z innymi pracownikami. Jednym z elementów wyróżniających jest wiek. Dzisiaj rynek pracy opiera się na pokoleniach mocno różniących się od siebie jeśli chodzi o wyznawane wartości, styl pracy, komunikację.

Różnorodność w kontekście wieku. 21 różnic pokoleniowych pomiędzy Baby boomers, X, Y i Z.

 • Wszystko nas dzieli – różnice w stylu życia, celach, motywacji i komunikacji.
 • Studia przypadków – jak firmy popełniają błędy i jak odnoszą sukcesy
  w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń X, Y, Z, C. Baby boomers.
 • Korzyści z „młodych wilków” – zapał, kreatywność, brak rutyny.
 • Korzyści z doświadczonych pracowników – doświadczenie, wiedza, mentoring.

Sposoby na motywację i zaangażowanie pracowników w różnych przedziałach wiekowych.

IV. UWAGA TALENT! 
PRACOWNICY O NIEPRZECIĘTNYM POTENCJALE – JAK ICH ANGAŻOWAĆ I MOTYWOWAĆ DO PRACY?

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa (…)” napisał Leopold Staff. To świetna metafora talentów w każdej organizacji. We współczesnej praktyce zarządzania, powszechnie przyjmuje się, że talent to główny czynnik sukcesu organizacji. Od lat 80 XX wieku zasoby ludzkie uznaje się za aktywa i kapitał intelektualny każdej nowoczesnej firmy.

Pracownicy o nieprzeciętnym potencjale. Kim są i jak ich rozpoznać?
Jak wykorzystać talent dla organizacji?

V. MODELOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU PRZEZ MENEDŻERA. BUDOWANIE WIĘZI, POCZUCIA TOŻSAMOŚCI, ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Rola menedżerów w procesie budowania zaangażowania i odpowiedzialności w zespole.
Kiedy zespół jest efektywny? Model PERFORM.

Purpose and value. 
Wyznacz wspólny, ambitny i realny do osiągnięcia cel. Spajanie zespołu, nadawanie kierunku podejmowanym działaniom, punkt odniesienia w sytuacjach konfliktu i kryzysu. Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności. Determinacja.

Ćwiczenie: expose.

Empowerment.
Jedna z najwyższych form kultury organizacyjnej, w której wszyscy pracownicy – niezależnie od szczebla organizacyjnego, dążą i chcą osiągnąć wspólne cele biznesowe. Angażowania pracowników w podejmowanie decyzji.

Self-efficacy – poczucie własnej skuteczności, poczucie posiadania zdolności i kompetencji, wiara zarówno w siebie, jak i posiadane możliwości
self-determination – poczucie posiadania możliwości decydowania o sobie, personal consequence – wiara w możliwość wywierania wpływu,
meaning – poczucie, że to, co się robi jest wartościowe,
trust, tj. poczucie bezpieczeństwa.
Budowanie tożsamości, zaangażowania, lojalności i determinacji w osiąganiu celów organizacji.

Ćwiczenie: Zarządzanie przez konsultowanie i delegowanie.

Relationship i communication.
Otwarta komunikacja i zdrowe relacje. Otwarte dzielenie się swoimi uwagami, przemyśleniami i opiniami. Szacunek
i konstruktywne podejście do konfliktów. Budowanie zaangażowania, lojalności i tożsamości.

Ćwiczenia: wprowadzanie kultury feedbacku. Otwarta komunikacja. Waluta transakcyjna w komunikacji.

Flexibility.
Elastyczność. Członkowie akceptują nieuchronne zmiany i potrafią się do nich dostosować, zmiana struktury pracy w zależności od zadania i potrzebnych kompetencji. Budowanie odpowiedzialności.

Ćwiczenia: Tworzenie pozytywnego podłoża do zmiany. Aktywizacja do zmiany. Praca z oporem.

Optimal productivity.
Optymalny poziom wydajności. Członkowie zespołu zdają sobie sprawę ze wspólnej odpowiedzialności za wyniki, których poziom wyraża się w ilości i jakości pracy, są zaangażowani w to, żeby uzyskiwać dobre efekty, dotrzymywać zobowiązań, osiągać wyznaczone wspólnie cele i motywować się wzajemnie. Budowanie odpowiedzialności i tożsamości.

Ćwiczenie: Komunikacja w zespole – budowanie odpowiedzialności za wyniki.

Recognition and appreciation.
Uznanie i wdzięczność. Nacisk na regularne i adekwatne informacje zwrotne budujące poczucie zaufania oraz przekazywanie wyrazów uznania. Budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności.

Ćwiczenie – wyrażanie uznania.

Morale. Morale zespołu. Wartości etyczno – społeczne. Budowanie tożsamości i lojalności.

Ćwiczenie – narzędzia kreowania wartości. Buzz.

VI. SPRAWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE.

Współczesne firmy mogą oferować doskonałe produkty, mogą być złożone i zarządzane przez świetnych fachowców, ale gdy zabraknie otwartości i zaufania, nie uda im się uzyskać stałej przewagi nad konkurencją. Zespół pogrąży się w wewnętrznej walce o wpływy, nie będzie konstruktywnej krytyki i wypracowywania konsensusu, co odbije się na relacji z Klientami, bowiem zabraknie na to woli i czasu.

Szef – autorytet i moderator komunikacji w zespole.
Narzędzia komunikacyjne menedżera w pracy z zespołem.
Komunikacja indywidualna: 5WHY, feedback, FEKOZ, komunikacja trójstopniowa.
Narzędzia komunikacyjne menedżera w pracy z zespołem. Komunikacja na poziomie zespołu – expose, spotkania z zespołem, Kodeks Zasad.
Narzędzia integracyjne, budujące więzi w zespole.
Wartości. Jak budować świadomość celu i zaangażowanie?

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy,
ćwiczenia coachingowe,
techniki NLP.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Szefów Zespołów, Firm,
 • Kierowników Działów,
 • Osób Zarządzających Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Nie boimy się wyzwań. Z pasją i entuzjazmem wspieramy rozwój naszych Klientów.

 •                                                           My również stawiamy na rozwój!

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.