DOKUMENTACJA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – BŁĘDY W WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW, KOREKTY, KONSEKWENCJE POMYŁEK

 In Handel / Marketing, Prawo celne, obrót międzynarodowy, Zakupy / logistyka, Zamówienia publiczne
Prawo Celne
Obrót Międzynarodowy
Handel / Marketing
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=16275

DOKUMENTACJA W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM – RAŻĄCE BŁĘDY W WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW, KOREKTY, KONSEKWENCJE POMYŁEK

– jak unikać błędów w dokumentach celnych skutkujących nieprawidłowymi rozliczeniami należności celno – podatkowych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla podmiotów gospodarczych?

Źle wypełnione dokumenty celne nierzadko przez doświadczone firmy, to najczęściej popełniane błędy, które nie tylko spowalniają obrót, ale również skutkują poważnymi konsekwencjami finansowymi dla podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych, intensywnych warsztatach, podczas których zaproszony Ekspert – Izabella Tymińska przeanalizuje najczęściej popełniane błędy w dokumentach celnych i załącznikach (faktury, listy przewozowe, packing listy, itp.), które skutkują nieprawidłowo naliczonymi należnościami celno-podatkowymi, co przekłada się na nieprawidłowe koszty towaru oraz brak możliwości rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

Jeśli:

 • chcesz poznać obowiązki i procedury związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą po nowelizacji
 • chcesz znaleźć skuteczne rozwiązania usprawniające proces obsługi celnej
 • masz problemy z czytaniem i sprawdzaniem zgłoszeń celnych do procedury celnej,
 • chcesz się dowiedzieć jak powinno wyglądać zgłoszenie celne wraz z dokumentami dołączonymi i potwierdzającymi transakcję handlową,
 • masz wątpliwości w związku ze zmianą przepisów w maju 2016,
 • chcesz poznać najczęściej popełniane błędy w dokumentacji celnej i skutecznie unikać ich w przyszłości,
 • chcesz wiedzieć jak należy postąpić w momencie odkrycia błędów w zgłoszeniu celnym,
 • chcesz wiedzieć jaki jest zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa przy współpracy z agencją celną,
 • chcesz wiedzieć co zrobić aby kontrola na granicy Cię nie zaskoczyła
 • chcesz zminimalizować zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji przepisów

to szkolenie jest dla Ciebie!

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

W trakcie usługi uczestnik uzyska wiedzę na temat:

– aktualnych przepisów (źródeł prawa) regulujących kwestie obrotu towarowego z zagranicą,
– doboru procedur celnych do danej transakcji,
– szukania błędów w zgłoszeniu celnym,
– prawidłowego wypełniania dokumentów załączanych do zgłoszenia celnego,
– odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowych zgłoszeń celnych,
wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie celno-podatkowym.

W trakcie szkolenia uczestnik nauczy się:

– jak sprawdzać poprawność zgłoszenia celnego,
– jak prawidłowo wystawiać dokumenty w obrocie towarowym z zagranicą,
– jak rozliczać się z księgowością,
– jak interpretować przepisy prawa UE,
– jak zminimalizować zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji przepisów.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Co to jest zgłoszenie celne?

 • Formy zgłoszeń celnych do procedury celnej towaru ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego zgłoszenia celnego.
 • Jednolity Dokument Administracyjny jako dokument zgłoszenia celnego – najczęściej popełniane błędy przez wypełniającego (agenta celnego lub podmiot gospodarczy).
 • Kto odpowiada za zgłoszenie celne? – odpowiedzialność za formę, sposób wypełniania i stronę merytoryczną zgłoszenia.

Dlaczego zgłoszenie celne jest takie ważne?

 • W imporcie do rozliczenia kosztowo-podatkowego.
 • W eksporcie do rozliczenia podatkowego.
 • Bez zgłoszenia celnego – brak możliwości przyjęcia towaru do magazynu, w posiadanie do dysponowania przez firmę.
 • Każdy towar z zagranicy musi być zgłoszony – obowiązki.

Jakie dokumenty muszą wystąpić przy zgłoszeniu celnym i dlaczego nawet doświadczone podmioty robią błędy?

 • Faktura handlowa, omówienie cech wymaganych dokumentu (faktury) na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego, Dyrektywy UE w sprawie VAT (Szósta dyrektywa), Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych albo faktura proforma jako dokument informacyjny bez usankcjonowania jej w prawie – jeżeli nie ma transakcji kupna sprzedaży.
 • Packing list – jeden z najważniejszych dokumentów transportowych – załącznik do faktury, czyli potwierdzenie jakie towary są załadowane, sposobu zapakowania i rozmieszczenia towaru do transportu.

Co powinna zawierać packing list?

 • Międzynarodowy list przewozowy – jeżeli występuje.
 • Ograniczenia pozataryfowe.
 • Inne dokumenty wynikające z ograniczeń pozataryfowych na towarze. oraz dokumenty fakultatywne – świadectwo pochodzenia – świadectwo przewozowe (CoO, form A, EUR 1, A.

Jak powinny być prawidłowo wypełnione dokumenty?

 • Elementy kalkulacyjne które służą obliczania należności celno-podatkowych (import) bądź podatkowych (eksport).
 • Pochodzenie towaru i jego wpływ na zastosowanie wielkości stawki celnej.
 • Wartość celna towaru i jej wpływ a podstawę obliczenia cła.
 • Kod taryfy celnej i jej wpływ na stawkę celną.
 • Wpływ kosztów transportu na l prawidłowe wypełnienia zgłoszenia celnego.
 • Nowe podejście do rabatu na fakturze. Jak zabezpieczyć podmiot żeby rabat został uwzględniony w zgłoszeniu celnym?

Jak odróżnić zgłoszenia celne przywozowe, wywozowe i tranzytowe – wskazówki do dokumentów.

 • IM (PZC).
 • EX (IE 599).
 • T1 i T2.

Jakie skompletować dokumenty w celu rozliczenia się z księgowością?

 • Jak postąpić w przypadku braku poświadczonego zgłoszenia celnego?
 • Alternatywne potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza UE.

Jak sobie radzić, gdy brakuje jakiegoś dokumentu, czyli jak prawidłowo napisać wniosek do Urzędu Celno Skarbowego?

Analiza przykładowych błędnie wypełnionych zgłoszeń celnych w przywozie (imporcie) – case studies

 • Dokument celny z błędami a termin odliczenia VAT.
 • Omówienie samych trudnych przypadków i najczęściej popełnianych błędów przez wypełniających.

Analiza przykładowych błędnie wypełnionych zgłoszeń celnych w wywozie (eksporcie)

 • Omówienie samych trudnych przypadków i najczęściej popełnianych błędów przez wypełniających.

Jakie stosować procedury, kiedy nie zachodzi transakcja handlowa? – same skomplikowane przypadki.

 • Uszlachetnianie czynne,
 • Uszlachetnianie bierne,
 • Odprawa czasowa,
 • Skład celny, jako alternatywa dla przypadków jeżeli z dokumentami bądź towarem jest coś nie w porządku.

Kto ma prawo kontrolować towary wywożone i przywożone spoza UE? – praca na trudnych przykładach praktycznych

 • Urząd Celno Skarbowy.
 • Urząd Kontroli Skarbowej.
 • Straż Graniczna.
 • Inspekcja Transportu Drogowego.
 • Policja.
 • Kiedy i w jakich przypadkach kontrolują poszczególne organy?
 • Kontrola wielu organów w jednym czasie.

Jak może przebiegać kontrola przed zwolnieniem towaru do procedury?

 • Kontrola poprawności i posiadania dokumentów – częściowa bądź całościowa.
 • Rewizja towaru częściowa bądź całościowa w tym pobieranie próbek, wzywanie biegłych bądź inne czynności operacyjne.

Jak i do kiedy może być prowadzona kontrola po zwolnieniu towaru do procedury?

 • Najczęściej kontroli poddawana jest dokumentacja, ale możliwe są również oględziny towaru. (W celu dokonania oględzin kontrola może dotrzeć do końcowego konsumenta).
 • Terminem granicznym jest podatek od towarów i usług.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

 

dr Izabella Tymińska

Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny.
Świetnie oceniany wykładowca-praktyk. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego zastosowania przepisów prawa celnego. Chętnie doradza firmom w sprawach trudnych zawiłych i nietypowych. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej (była pracownikiem Urzędu Celnego), spedycji i logistyce. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności. Prowadzi zajęcia na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat.
Osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych.

 
 
 

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Uczestnicy dokonają wraz z prowadzącym analizy błędów w wypełnianych dokumentach celnych. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu,
 • dyrektorów i handlowców zajmujących się obsługą transakcji handlowych z krajami trzecimi,
 • specjalistów działów zakupów i logistyki odpowiedzialnych za transakcje międzynarodowe,
 • specjalistów ds. celnych,
 • głównych księgowych,
 • dyrektorów i właścicieli firm handlujących z podmiotami zagranicznymi, którzy chcą zapoznać się z zasadami prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.

 

ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

15-16 marca 2018r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska. Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Cena szkolenia wynosi 1790 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1740 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN: 15-16.03.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Ustroń
Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
CENA: 1790 zł ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Wyjątkowe i jasne przedstawienie aktualnie obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Bardzo ciekawe pytania systematyzujące przekazane informacje. Jak najbardziej polecam".  

  NSK Bearings Polska S.A. Ireneusz
 • "Od wielu lat nasza firma korzysta z usług szkoleniowych firmy Effect i zawsze jesteśmy zadowoleni, dlatego tak często wracamy. Wiemy, że jakość usług szkoleniowych jest zawsze na najwyższym poziomie".  

  Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katarzyna
 • "Szkolenie idealne dla zakupowca/logistyka. Świetne materiały. Jasne tłumaczenie tematu. Zostały omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia tematu szkolenia".  

  ENERSYS Sp. z o.o. Michał

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.