METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

 In UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka, Zamówienia publiczne
Zamówienia
Publiczne
UR / Produkcja / BHP
Zakupy / Logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=18510

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

– efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów działów zaopatrzenia, utrzymania ruchu i produkcji z efektywnymi metodami redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz prawidłową gospodarką materiałowo-narzędziową w przedsiębiorstwie.

Podczas warsztatów wybitny ekspert przedstawi cały proces zakupów od momentu dokonywania analizy potrzeb firmy z uwzględnieniem metod wyszukiwania i wyboru dostawców, negocjowania warunków i terminów realizacji zamówień, optymalizacji kosztów związanych z zakupami materiałów i usług po koordynację transportu i terminów dostaw.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest:

 • Usprawnienie funkcjonowania zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Podwyższenie nadzoru nad zakupem, rozprzychodowaniem i zużyciem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
 • Redukcja kosztów i ceny zakupu
 • Ograniczenie poziomu zapasu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu ich pełnej dostępności
 • Przygotowanie do wykorzystania TCO I CKN
 • Ograniczenie ryzyka zawiązanego z zakupami

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • Wzory umowy z dostawcą
 • Wzory arkuszy oceny dostawcy
 • Narzędzie POO (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg wartości metodą ABC (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza kategoryzacji zakupów wg istotności urządzeń (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza standardowej odpowiedzi ofertowej (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
 • Wzór kalkulacji istotności części zamiennych
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Organizacja zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 • Strategia zakupów czime
 • Procedura zakupów czime – tryby zakupów
 • Wyznaczanie podstawowych kategorii zakupowych kategoryzacja funkcjonalna
 • Wyznaczanie subkategorii zakupowych metodą wartości – Kategoryzacja ABC
 • Wyznaczanie subkategorii zakupowych metodą wartości i ryzyka

Case – wyznaczenie czime w każdej z subkategorii

 • Ustalenie poziomu istotności części na podstawie klasyfikacji istotności urządzeń -ABC

Case – wyznaczenie czime w każdej z subkategorii

 • Narzędzie zarządzania zakupem: Matryca wartość – istotność części
 • Strategia zarządzania matrycą wartość – istotność
 • Narzędzie zarządzania zakupem: Matryca wartość, ryzyko – istotność części

2. Jeśli nie zakup to … ? – alternatywne sposoby zabezpieczenia dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

 • Wyznaczanie kryteriów czime przeznaczonych do magazynowania
 • Organizacja składów konsygnacyjnych
 • Organizacja składów depozytowych
 • Unifikacja bazy indeksowej
 • Organizacja składów centralnych
 • VIM

3. Rola działu zakupu CZNiME w Total Productive Maintance (Programie Przeciwdziałania Awariom) i 5S

 • 5S w przedsiębiorstwie
 • wizualizacja składowania i nadzór nad częściami zamiennymi i narzędziami
 • program czerwonej etykiety
 • TPM
 • zasady nadzoru nad zużyciem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w TPM

4. Konstrukcja długofalowej współpracy z dostawcą – jak współpracować z dostawcą?

 • Zakupy na spot
 • Umowy ramowe
 • Umowy ramowo – workowe
 • Definiowanie katalogów czime

5. Organizacja procesu zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 • Badanie rynku i poszukiwanie nowych dostawców – źródła informacji na potrzeby zakupu
 • Wykorzystanie Internetu w zakupie
 • Pozyskanie informacji o rynku zakupów, dostawcach i innych podmiotach funkcjonujących na rynku (marketing zakupów)
 • Wykorzystanie RFI
 • Ocena własnej pozycji zakupowej
 • Definiowanie zapotrzebowania, wykorzystanie arkusza SOO (Standardowej Odpowiedzi 0fertowej)

Case: Definiowanie polityki zakupu

 • Zdefiniowanie zapotrzebowania
 • Wysłanie zapytania ofertowego (postępowanie w przypadku materiałów słabosubstytucyjnych, dostawców monopolistów, zmowy dostawców)
 • Wybór dostawcy
 • Formułowanie wybranych kryteriów w umowie z dostawcą

6. Ocena ceny oferty dostawcy

 • Ocena oferty bazie formuły Total Cost of Ownership
 • Ocena oferty na bazie Całkowitej Ceny Nabycia
 • Wykorzystanie narzędzia Arkusz Parametrycznej Oceny Oferty
 • Ocena formalna (doświadczenie branżowe, możliwości produkcyjne, posiadane certyfikaty, referencje, licencje, uprawnienia
 • Ocena merytoryczna, (jakość, funkcjonalność, estetyka, termin dostawy)
 • Ocena warunków handlowych (cena, rabaty, koszty nabycia, termin płatności)
 • Ocena jedno i wieloparametrowa

Case: Analiza ofert

7. Ocena i kwalifikacja dostawców czime

 • Kryteria oceny i kwalifikacji poszczególnych grup dostawców
 • Częstotliwość oceny i kwalifikacji dostawców czime
 • Narzędzia informatyczne wspierające ocenę dostawców czime
 • Arkusze oceny dostawców
 • Ocena prosta i ocena wieloetapowa
 • Lista kwalifikowanych dostawców

8. Magazynowanie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie

 • optymalizacja składowania materiałów w magazynie, poprawa wykorzystania magazynu
 • organizacja i automatyzacja magazynowania
 • metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, itd.)
 • zasady lokalizacji materiałów w magazynie

9. Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie, gospodarka materiałowa

 • zapasy czime, przyczyny powstawania zapasów, klasyfikacja funkcjonalna zapasów
 • zapasy bezpieczeństwa
 • klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
 • określenie optymalnej partii zamówienia – EOQ dla ciągle zużywanych czime
 • metoda stałego okresu zamawiania
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie ma formę interaktywnych 12 godzinnych warsztatów. Mini wykłady wprowadzające uczestników do tematu przeplatane są udziałem w grupowych grach symulacyjnych, których celem jest praktyczne prześledzenie omówionych zależności.

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • kierowników i specjalistów działów logistyki i zakupów,
 • kierowników i specjalistów działów inwestycji i remontów oraz zaopatrzenia odpowiedzialnych za realizację dostaw urządzeń technicznych, surowców i materiałów,
 • kierowników i specjalistów Działów Utrzymania Ruchu,
 • specjalistów odpowiedzialnych za organizację transportu w firmie,
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów funkcjonowania działu UR w firmie.
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

20-21 września 2018r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1640 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1590 zł brutto.
Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN: 20-21.09.2018 rok
MIEJSCE:
HOTEL:
Ustroń
Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
CENA: 1640 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA WALAS
  AGNIESZKA WALAS specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

  ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
 • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

  Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.