Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy.

 In Akademia Menedżera

Szkolenia
Rozwój Osobisty

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3428

Szkolenie Skuteczne zarządzanie zespołem. Motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy.

–  10 sprawdzonych narzędzi menedżera.

Skuteczne zarządzanie zespołem to między innymi budowanie zaangażowania i skuteczne motywowanie pracowników.

69% menedżerów wskazuje na brak motywacji u pracowników jako na najtrudniejszy problem w zarządzaniu zespołem.
84%
pracowników mówi, że gdyby chcieli mogliby pracować lepiej.
Zaangażowany pracownik to marzenie każdego pracodawcy, ale jak go zmotywować, kiedy premie przestają działać?

Jeśli chcesz podnieść wyniki swojej firmy – zacznij budować zaangażowanie i zwiększ odpowiedzialność swoich pracowników!

Poznaj narzędzia i techniki budowania odpowiedzialności oraz wpływaj na wzrost identyfikacji pracowników z firmą!

Naucz Pracowników przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania!

Podczas szkolenia menedżerowie dowiedzą się:

 • Co robić gdy brakuje zaangażowania w zespole?
 • Co buduje zaangażowanie pracowników?
 • Jak mierzyć zaangażowanie pracowników?
 • Z jakich narzędzi korzystać dla zwiększania odpowiedzialności i zaangażowania członków zespołu?
 • Jak wpływać na poczucie odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę?
 • Jak budować klimat organizacyjny zorientowany na wyniki?
 • Jak poprawić jakość, efektywność, wydajność w miejscu pracy?
 • Jak budować więź pracownika z firmą?
 • Jak budować zaangażowanie poprzez właściwe motywowanie?
 • Jakie popełniam błędy w motywowaniu pracowników?
 • Co motywuje pracownika do efektywnego działania?
 • Jak zwiększyć zaangażowanie przez włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji w firmie?
 • Jak podnosić poczucie odpowiedzialności pracowników za swoją pracę oraz za funkcjonowanie organizacji?
 • Jaki wpływ na budowanie więzi i zaangażowania ma konstruktywne udzielanie informacji zwrotnej i otwarta komunikacja menedżerska?
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie wykorzystania potencjału pracowników w organizacji, wzrost aktywności
 • Inicjowanie przez pracowników zmian, które mogą usprawnić pracę
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników
 • Wzrost wydajności i kreatywności pracowników
 • Zachęcanie pracowników do zgłaszania pomysłów, które mogą usprawniać pracę, inicjowanie zmian
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. MOTYWACJA SZEFA ZESPOŁU.
„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć?”

Poznaj swoje Motywacyjne DNA.
Moje mocne strony. Autodiagnoza moich motywatorów.
Co to jest motywacja? FLIP MOTIVATION.
Od czego zależy moja motywacja?
Co mnie motywuje do pracy?
Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poziom motywacji. Mapa wpływu motywacji.
Strefa komfortu – czyli dlaczego jest nam dobrze tak jak jest?
Życie zaczyna się poza strefą komfortu – czyli jak być własnym trenerem motywacyjnym?
Dobre nawyki. 20 rzeczy, które należy robić codziennie rano przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po pracy, aby dobrze zarządzać własną energią.

II. NOWE SYSTEMY I NARZĘDZIA MOTYWACJI W BIZNESIE

Motywacja dzisiaj wymaga zmiany podejścia. Model Maslowa już dawno przestał się sprawdzać jako skuteczne narzędzie dla menedżera. Nowy wymiar motywacji daje teoria motywacyjnego DNA.

Od McGregora do McCllelanda. Krótka historia motywacji w biznesie.
Mc Gregor. Teoria X-Y.

 • Pieniądze. Nagrody. Pochwały. Stare metody w nowej wersji motywacyjnego DNA.
 • Corporate Values Index 2013. Wartości firmy. Działania niekonwencjonalne w budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników.

III. CO MOTYWUJE CZŁOWIEKA W PRACY? WSPÓŁCZESNE MOTYWATORY
TYPY OSOBOWOŚCI A MOTYWACJA CZŁONKÓW ZESPOŁU.
Motywacja dzisiaj wymaga zmiany podejścia. Model Maslowa już dawno przestał się sprawdzać jako skuteczne narzędzie dla menedżera. Nowy wymiar motywacji daje teoria motywacyjnego DNA.

   • Diagnoza Motywacyjnego DNA zespołu.
   • Autodiagnoza kodu motywacyjnego. Test motywacyjnego DNA.

   Dyrektor – Mistrz – Wódz – Wizjoner – Opiekun – Sojusznik – Udoskonalacz – Badacz.

   • Indywidualne motywatory dla określonego typu motywacyjnego. Jak efektywnie dobierać motywatory w indywidualnych przypadkach?
   • Demotywatory. Najczęstsze błędy motywacyjne menedżerów.

   IV. JAK STWORZYĆ MISTRZOWSKI ZESPÓŁ?
   Jak Wydajni osiągają wyniki? Jak stworzyć relacje z innymi dzięki Kontaktowym.
   Jak zyskać dzięki koncentracji Stabilnych. Jak wykorzystać siłę zmian w Zmiennych?
   Jak budować siłę zespołu dzięki Wewnętrznym? Jak realizować cele finansowe dzięki Zewnętrznym?
   Jak rozmawiać z rożnymi typami motywacyjnymi, aby chciało im się chcieć.
   Dobieranie różnych narzędzi motywacyjnych dla określonego typu motywacyjnego.

   Case study: motywacyjne DNA zespołu.

   Obserwacja – gorące punkty DNA. Jak rozpoznawać indywidualne typy motywacyjne członków zespołu? Mapa motywacyjna mojego zespołu.

   Jak skutecznie motywować członków własnego zespołu. Prowadzenie efektywnych rozmów oceniających / motywacyjnych z pracownikami.

   Case study: Narzędzia motywacyjnego DNA.

   V. MOTYWACJA A WIEK. GENERACJA X, Y, Z.
   RÓŻNE METODY BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD PRZYNALEŻNOŚCI POKOLENIOWEJ.

   Ludzie w środowisku pracy różnią się między sobą pod wieloma względami, co ma bezpośrednie przełożenie na ich motywację, styl pracy, sposób komunikowania się, czy budowanie relacji z innymi pracownikami. Jednym z elementów wyróżniających jest wiek. Dzisiaj rynek pracy opiera się na pokoleniach mocno różniących się od siebie jeśli chodzi o wyznawane wartości, styl pracy, komunikację.

   Różnorodność w kontekście wieku. 21 różnic pokoleniowych pomiędzy X, Y i Z.

   • Wszystko nas dzieli – różnice w stylu życia, celach, motywacji i komunikacji.
   • Studia przypadków – jak firmy popełniają błędy i jak odnoszą sukcesy
    w motywowaniu pracowników z różnych pokoleń X, Y, Z, C. Baby boomers.
   • Korzyści z „młodych wilków” – zapał, kreatywność, brak rutyny.
   • Korzyści z doświadczonych pracowników – doświadczenie, wiedza, mentoring.

   Sposoby na motywację i zaangażowanie pracowników w różnych przedziałach wiekowych.

   VI. UWAGA TALENT! 
   PRACOWNICY O NIEPRZECIĘTNYM POTENCJALE – DLACZEGO WYMAGAJĄ SPECJALNEGO ANGAŻOWANIA I MOTYWOWANIA DO PRACY?

   Pracownicy o nieprzeciętnym potencjale. Kim są i jak ich rozpoznać?
   Jak wykorzystać talent dla organizacji?

   VII. BUDOWANIE WIĘZI, POCZUCIA TOŻSAMOŚCI, ZAANGAŻOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZESPOLE.

   Rola menedżerów w procesie budowania zaangażowania i odpowiedzialności w zespole.
   Kiedy zespół jest efektywny?

   Rozwiązania stosowane w turkusowych organizacjach i ich wpływ na wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania u pracowników

   • Pracownik partnerem współodpowiedzialnym za rezultaty pracy.
   • Przejmowanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów przez pracowników.
   • Ludzie działają, a lider czuwa nad właściwym przebiegiem procesu.
   WYKŁADOWCA

   WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

   Olga Borgieł

   Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

   Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

   Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
   Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
   Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
   Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

   Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

   Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

   Opinia Uczestnika:

   Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

   Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

   To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

   To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
   Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

   Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

   Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
   Taka nauka, to jest nauka!

    

   METODY

   METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

   Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

   Metody wyszczególnione:
   dyskusja moderowana,
   symulacje,
   odgrywanie ról,
   case study,
   buzz,
   handout,
   pokazy audiowizualne,
   testy,
   ćwiczenia coachingowe,
   techniki NLP.

   ADRESACI

   SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

   • Szefów Zespołów, Firm,
   • Kierowników Działów,
   • Osób Zarządzających Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych.
   ORGANIZACJA

   SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

   13-14 grudnia 2018r. – Hotel STOK****SKI&SPA
   Wisła, ul. Jawornik 52A
   www.hotelstok.pl

   Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

   Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 22:00.

   Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1690 zł brutto.
   Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1640 zł brutto.
   Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1190 zł brutto.
   Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.

   Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej, parkingu hotelowego.

   OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   99%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   Park Inn by Radisson Katowice ****
   suite-roomrestauracjaimg_5685a

   Park Inn by Radisson Katowice ****

   TERMIN: 13-14.12.2018 rok
   MIEJSCE:
   HOTEL:
   WISŁA
   Hotel STOK****SKI&SPA
   CENA: 1690 ZŁ (BRUTTO)

   KARTA ZGŁOSZENIA

   KONSULTANT


   • Kinga Lalko-Smołka
    Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Nie boimy się wyzwań. Z pasją i entuzjazmem wspieramy rozwój naszych Klientów.

   •                                                           My również stawiamy na rozwój!

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.