In Szkolenia dla instytucji publicznych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/kursy-szkolenia-dla-administracji/pracownicze-oceny-okresowe-w-administracji-publicznej

Szkolenie Pracownicze oceny okresowe w administracji publicznej

– błędy w ocenianiu – jak się ich ustrzec?

Ocenianie pracowników, podsumowanie wyników pracy, zaangażowania i fachowości to jedno z podstawowych a jednocześnie najtrudniejszych zadań w pracy menedżera wymagające odpowiedzialności i doskonałego przygotowania.


uczestnicy szkolenia pracownicze oceny okresowe w administracji publicznej wybrali również:

Szkolenie zasady prawidłowego tworzenia korespondencji urzędowej – sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie tworzenia Systemów Okresowych Ocen Pracowniczych
 • Zintegrowanie rozmów kwalifikacyjnych i oceniających
 • Zwiększenie praktycznej wiedzy dotyczącej wprowadzania SOOP
 • Praktyczne umiejętności dotyczące tworzenia arkuszy oceniających
 • Poprawa techniki przeprowadzania prawidłowych rozmów oceniających
 • Zwiększenie świadomości dotyczących błędów ocen okresowych
 • Poznanie technik przeprowadzania rozmów okresowych osób o różnych typach osobowości
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

PLANOWANIE ZATRUDNIENIA W ADMINISTRACJI

 • określenie potrzeb personalnych
 • specyfikacja wymagań – budowanie profilu kompetencyjnego kandydata
 • ile kosztuje rekrutacja

WSTĘPNA SELEKCJA KANDYDATÓW

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych – analiza i ocena zawartych w nich informacji

PROFESJONALNA ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • określenie celu i kierunku rozmowy
 • umiejętność prowadzenia rozmowy i zadawania pytań
 • sprawdzanie umiejętności kandydatów, techniki badania ich predyspozycji
 • jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas rekrutacji?

PODEJMOWANIE DECYZJI O ZATRUDNIENIU

 • proces dokonywania wyboru najlepszego kandydata – ocena potencjału
 • jakie czynniki brać pod uwagę i zminimalizować ryzyko podjęcia błędnej decyzji?

SYSTEMY I TECHNIKI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

 • motywacja a manipulacja – korzyści i niebezpieczeństwa
 • diagnozowanie poziomu motywacji swoich pracowników
 • jak prawidłowo dobierać narzędzia motywacyjne? – dostosowanie technik do potrzeb pracownika
 • motywowanie osoby a motywowanie zespołu
 • motywacyjne porozumiewanie się
 • motywująca krytyka
 • jak adekwatnie reagować na spadek zaangażowania i energii w zespole?
 • materialne i pozamaterialne sposoby motywowania pracowników
 • najczęściej popełniane błędy w motywacji pracowników

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W PROCESIE ZARZĄDZANIA PERSONELEM

 • czym jest system ocen pracowniczych?
 • system ocen pracowniczych jako narzędzie polityki personalnej
 • cechy dobrego systemu ocen pracowniczych
 • rola ocen miesięcznych i okresowych
 • planowanie karier oraz podnoszenie kompetencji pracowników
 • korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem systemu ocen pracowniczych
 • czynniki kształtujące system ocen pracowniczych

PROJEKTOWANIE I TWORZENIE SYSTEMU OKRESOWYCH OCEN PRACOWNICZYCH

 • tworzenie arkuszy służących do okresowej oceny pracownika cechy konstrukcyjne
 • prezentacja przykładowych arkuszy ocen
 • błędy popełniane w konstrukcji arkuszy
 • dostrajanie systemu ocen do potrzeb firmy
 • warunki poprawnego działania systemu ocen pracowniczych
 • omówienie kryteriów obowiązkowych oceny pracowników samorządowych
 • kryteria  do  wyboru – jakie wybrać   kryteria  do oceny  na  danym  stanowisku pracy, aby    zagwarantować obiektywność podczas procesu oceniania?

WDRAŻANIE SYSTEMU OCEN OKRESOWYCH

 • etapy wdrażania
 • zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników
 • szkolenia
 • cykl oceny pracownika – kryteria oceny, zbieranie informacji
 • badanie reakcji pracowników na system ocen

SPECYFIKA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ

 • przygotowanie do rozmowy z pracownikiem
 • cele i funkcje rozmowy oceniającej
 • funkcja informacyjna i rozwojowa rozmowy oceniającej
 • struktura i scenariusze rozmowy oceniającej
 • narzędzia perswazji przydatne podczas rozmowy oceniającej
 • konstruktywne chwalenie i krytykowanie pracownika
 • jak radzić sobie z sytuacjami konfliktowymi podczas rozmowy?
 • omówienie  zasad  przeprowadzenia  z  ocenianym  przez oceniającego rozmowy, dotyczącej wykonywania przez ocenianego jego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnienie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny
 • dokumentacja związana z procesem oceny
 • omówienie zasad wypełniania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika – praktyka w organizacjach samorządowych
 • nauka  samodzielnego  wypełniania  arkusza  okresowej  oceny  kwalifikacyjnej  pracownika – praktyka w organizacjach samorządowych
 • skutki  dokonania negatywnej oceny pracownika
 • procedura odwoławcza

BŁĘDY W OCENIANIU – JAK SIĘ ICH USTRZEC?

 • mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny
 • rola pytań stosowanych w rozmowie
 • najczęstsze błędy w procesie oceniania

ZASTOSOWANIE WYNIKÓW OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW

 • zakres wykorzystywania wyników ocen okresowych
 • efekty przeprowadzania audytu personalnego
 • program zmian organizacyjnych, wdrażanie zmian w organizacji
 • konstruowanie planu rozwoju i planu naprawczego

OSOBOWOŚĆ W TRAKCIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH I KWALIFIKACYJNYCH

 • rozpoznawanie typów osobowościowych wg modelu DISC dr W. Marston‘a
 • analiza własnego typu osobowości
 • jak prowadzić rozmowę oceniającą w pracownikiem o określonym typie osobowości
 • motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony w negocjacjach poszczególnych modeli zachowań

 

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Piotr T. Ruta

Trener, konsultant, negocjator, mówca motywacyjny. Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach.

Od wielu lat prowadzi szkolenia przygotowane dla specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Małopolski, Łódzki Urząd, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miasta Wejherowa, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Urząd Miejski w Zabrzu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Policach, Starostwo Powiatowe w Tczewie, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Urząd Miasta Brzeg, Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Gródków, Olszanka, Głuchołazy, Pakosławice, Skoroszyce, Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wlkp., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, MPWiK w m. st. Warszawie S.A., Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie i wielu innych.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna
 • Praca na arkuszach ocen okresowych
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej.

 

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.