In Szkolenia dla instytucji publicznych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/kursy-szkolenia-dla-administracji/zasady-prawidlowego-tworzenia-korespondencji-urzedowej

Szkolenie Zasady prawidłowego tworzenia korespondencji urzędowej

– jak unikać błędów przy tworzeniu pism?

Celem szkolenia jest zdobycie przez pracowników umiejętności właściwego i profesjonalnego redagowania korespondencji urzędowej, zapoznanie się z istotnymi zasadami pisowni, interpunkcji, stylistyki i retoryki. 


uczestnicy szkolenia zasady prawidłowego tworzenia korespondencji urzędowej wybrali również:

Szkolenie kodeks postępowania administracyjnego kpa – zagadnienia procedury administracyjnej – sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy nabędą i usystematyzują wiedzę w zakresie:

 • poprawności sporządzania różnego rodzaju pism urzędowych,
 • poprawności tworzenia pism pod względem technicznym (spacje, odstępy, czcionka),
 • zasad ortografii  (wielka/mała litera, odmiana nazwisk, pisownia łączna/rozdzielna), zasad interpunkcji,
 • umiejętności komunikacji urzędowej z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 • savoir-vivre w pismach urzędowych.

Uczestnicy otrzymają materiały z wzorami korespondencji urzędowej.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Podstawy prawne redagowania korespondencji:

 • urzędowej, w tym: dokumentów urzędowych (m.in. oświadczeń)
 • internetowej,
 • pomocniczej,
 • prawnej.

Zasady redagowania korespondencji:

 • krajowej,
 • zagranicznej,
 • e-mailowej.

Zasady tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych, w tym:

 • zarządzeń,
 • decyzji.

Podstawy prawidłowego tworzenia komunikacji pisemnej, w tym:

 • podstawowe zasady – cel, odbiorca, przesłanie, strategia przekazu
 • strategia początkowa – badanie (ustalenie pytań odbiorcy)
 • tradycyjny szkic – (stosowanie punktorów literowych)
 • burza mózgów – (technika wyrażenia kreatywności)
 • zasady usystematyzowania treści korespondencji, w tym: chronologia oraz od szczegółu do ogółu lub odwrotnie
 • dzielenie teksu na części
 • budowanie akapitów lub interlinii
 • poprawianie stylu

Rodzaje oraz stosowanie korespondencji (pism), w tym:

 • pisma zatytułowane (upoważnienia, pełnomocnictwa, protokoły itp.),
 • pisma zaadresowane (m.in. blankiety korespondencyjne),
 • pisma mieszane,
 • pisma terminowe,
 • pisma pilne,
 • oferty,
 • pisma z klauzulą tajności,
 • załączniki,
 • pisma o udzielenie informacji.

Elementy pisma w tym struktura pisma z zastosowaniem ochrony danych osobowych.

Zasady pisowni, w tym:

 • wielkie i małe litery,
 • użycie skrótów i skrótowców,
 • użycie łącznika,
 • dzielenie wyrazów,
 • nazw własnych (m.in. odmiana imion i nazwisk).

Zasady interpunkcji (m.in. znaki interpunkcyjne i ich funkcje, zastosowanie kropki, średnika, przecinka, wielokropka, myślnika, pytajnika, wykrzyknika, dwukropka, nawiasu, cudzysłowu).

Zasady redagowania korespondencji kurtuazyjnej (savoire-vivre) w pismach  urzędowych, w tym:

 • zaproszeń,
 • podziękowań,
 • gratulacji oraz wyrazów uznania,
 • życzeń,
 • kondolencji.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Doktorantka nauk prawnych. Posiada wykształcenie administracyjno-prawne i psychologiczne. Certyfikowany Praktyk NPL oraz Ochrony Informacji Niejawnej.

Posiada Certyfikat EUROPAN CONFERENCE ON ARCHIVES.

Wieloletni praktyk w zakresie tworzenia dokumentacji urzędowej pod względem technicznym i prawnym.

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archiwista I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja. Ekspert z dziedziny biurowości i archiwizacji dokumentacji aktowej oraz technicznej w wersji papierowe i elektronicznej.

Specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa takich jak: archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnej, kodeks postępowania administracyjnego (w tym odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych, metryczki administracyjne), komunikacji interpersonalnej na stanowiskach sekretarek/asystentek.

Specjalizuje się w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych jednostek organizacyjnych. Tworzy akty normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. „Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt”, „Instrukcję Kancelaryjną”, „Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt”.

Publikuje artykuły dotyczące prawa „Finanse – kariera” – „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”, „e -Gospodarka”.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.
Uczestnikami jej szkoleń byli m.in. pracownicy : Ministerstw, Kancelarii Prezydenta RP, Sądów, Prokuratur, Jednostek Wojskowych, Uczelni, Banków, Lasów Państwowych, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin, Urzędów Skarbowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których omówione zostaną kluczowe przykłady pism urzędowych.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Kierowników i Specjalistów administracji publicznej i instytucji.

 

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.