Asertywność w pracy

 In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?szkolenie_id=3410

Szkolenie Asertywność w pracy

–  trening asertywności i wyznaczanie granic w biznesie. Zaawansowane techniki budowania asertywnych relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i współpracownikami

Szkolenie Asertywność w pracy dedykujemy osobom, które chcą się nauczyć:

 • jak być asertywnym, jak odmawiać, wyznaczać granice i umieć mówić NIE w sytuacjach konfliktu interesów w kontaktach z klientami, dostawcami i  kontrahentami z zachowaniem współpracujących relacji
 • Wyrażać własne zdanie i budować autorytet w sytuacjach organizacyjnych wymagających umiejętności interpersonalnych ( podczas narad,  spotkań zespołowych, spotkań kadry kierowniczej, a nawet dyskusji nieformalnych na tematy drażliwe)
 • Wyrażać uczucia negatywne bez ranienia innych
 • Egzekwować polecenia, potrzeby i oczekiwania w stosunku do podwładnych, a także współpracowników np. w zespołach projektowych
 • Konstruktywnie korygować zachowania innych ludzi poprzez stosowanie technik informacji zwrotnej i konstruktywnej krytyki
 • Reagować w sytuacjach konfliktowych i zaskakujących
 • Rozwijać konkretne umiejętności budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • Przeprowadzić analizę najczęściej popełnianych błędów i tworzenie strategii zaradczych
CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Asertywność w pracy – cele i korzyści:

Celem szkolenia Asertywność w pracy jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z obszaru asertywności oraz rozwój konkretnych umiejętności i technik asertywności, umożliwiających z sukcesem budowanie skutecznych relacji w biznesie: z klientami, partnerami biznesowymi, podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami.

Szkolenie uczy technik asertywnych, za pomocą których wzmocnisz swoją pozycję w organizacji oraz poczucie pewności siebie i swoich działań w biznesie!

Podczas szkolenia Asertywność w pracy przeanalizujemy także techniki skutecznej komunikacji. Nauczymy Cię jak panować nad emocjami – samokontrola jest niezbędną umiejętnością do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy – ze współpracownikami i klientami.

PROGRAM

Szkolenie Asertywność w pracy – Program:

ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH BIZNESOWYCH I ZAWODOWYCH

 • Prawdy i mity o asertywności – profesjonalne podejście
 • Dlaczego warto być asertywnym w biznesie?
 • Znaczenie wypracowania postawy asertywnej w środowisku pracy:
  – dla pracownika: stabilna pewność siebie, niższy poziom stresu, większa motywacja do pracy
  – dla zespołu: twórcza atmosfera pracy, silniejsze, oparte na jasnych zasadach relacje,
  – dla organizacji: lepsza jakość i krótszy czas realizacji celów i zadań, większa elastyczność

ASERTYWNOŚĆ A TWOJA POZYCJA W ORGANIZACJI

 • Straty wynikające z braku asertywności w środowisku pracy:
  – słaba pozycja lub utrata pozycji w firmie,
  – brak wpływu na proces podejmowania decyzji,
  – przeciążenie zadaniami,
  – „spychologia” ze strony współpracowników,
  – zatrzymanie rozwoju i awansu,
  – wysoki poziom stresu,
  – możliwa utrata zdrowia: zaburzenia psychosomatyczne i inne
 • Twoje prawa i asertywne sposoby ich wdrożenia w środowisku zawodowym:
  – prawo do dbania o swoje interesy,
  – prawo do rozwoju,
  – prawo do awansu zawodowego,
  – prawo do bezpiecznego środowiska pracy,
  – prawo do bycia informowanym,
  – prawo do wypowiadania swojej opinii,
  – prawo do decydowania….i inne

DIAGNOZA WŁASNEGO POZIOMU ASERTYWNOŚCI

 • Test: „Asertywność w pracy”
 • Kwestionariusz autopercepcji
 • Mapa asertywności i inne

POZYTYWNA AUTOPREZENTACJA W BIZNESIE

 • Znaczenie wywierania pozytywnego wrażenia
 • Świadome kreowanie własnego wizerunku
 • Zasady wywierania wpływu i perswazji
 • Najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji

PODSTAWOWE TECHNIKI ASERTYWNE

 • Wyznaczanie i obrona swoich granic
 • Mówienie NIE bez utrudniania współpracy
 • Sposoby na kontrolowane wyrażanie negatywnych emocji
 • Techniki wypowiadania swojej opinii

KONSTRUKTYWNA KRYTYKA A SIŁA ZESPOŁU

 • Krytyka jako cenna informacja zwrotna
 • Korzyści z udzielania konstruktywnej krytyki
 • Reagowanie na słuszną i niesłuszną krytykę klientów, współpracowników, podwładnych
 • Radzenie sobie z różnymi rodzajami krytyki: złożoną, ad personam, agresywną, ukrytą krytyką (aluzje)
 • Techniki wyrażania konstruktywnej krytyki (odważna komunikacja, kanapka i inne)

ZAAWANSOWANE TECHNIKI ASERTYWNE – OBRONA PRZED PRESJĄ I MANIPULACJĄ

 • Definiowane manipulacji – co powinieneś wiedzieć o manipulacji?
 • Obszary manipulacji w życiu zawodowym
 • Rodzaje najczęściej stosowanych technik manipulacji
 • Test: Czy jesteś podatny na manipulację?
 • Techniki asertywne skuteczną obroną przed presją i manipulacją
 • Obrona przed atakiem werbalnym
 • Obrona przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi

PAKIET ASERTYWNYCH TECHNIK MENEDŻERA

 • Asertywność menedżera a realizacja celów biznesowych
 • Asertywność a pełnienie społecznych ról menedżerskich (koncepcja Henry Minzberga)
 • Obrona interesów działu (zespołu)
 • Obrona interesów firmy
 • Kontrakt psychologiczny z pracownikiem
 • Asertywny model motywującego polecenia
 • Asertywne egzekwowanie poleceń
 • Jak radzić sobie z asertywnością pracownika?
 • Skuteczne negocjacje i mediacje

ASERTYWNOŚĆ PRACOWNIKA W RELACJI JA – SZEF

 • Ustalanie i obrona celów SMART
 • Asertywne negocjowanie planów
 • Obrona swoich interesów
 • Podejmowanie twórczego dialogu w sytuacji krytyki
 • Budowanie pozycji w firmie

BUDOWANIE DŁUGOTRWAŁYCH RELACJI BIZNESOWYCH

 • Główne zasady budowania trwałych relacji z partnerami biznesowymi
 • Budowanie indywidualnego planu wykorzystania nowych umiejętności
WYKŁADOWCA

Szkolenie Asertywność w pracy poprowadzi:

Joanna Cisek-Dąbrowska

Znalezione obrazy dla zapytania joanna cisek dąbrowska psycholog zdjęcia

Psycholog, doświadczony trener asertywności z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów i specjalistów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należy do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Szkolenie Asertywność w pracy – tylko praktyczne metody:

Podczas szkolenia Asertywność w pracy stosujemy wyłącznie sprawdzone oraz skuteczne metody szkoleniowe. Nasze szkolenia mają za zadanie kształtować praktyczne umiejętności.

Wykorzystywane są, między innymi:

• Praca w grupach
• Praca indywidualna
• Techniki kreatywne
• Odgrywanie ról
• Studium przypadku
• Dyskusja
• Gra symulacyjna
• Testy
• Interaktywna prezentacja

ADRESACI

Szkolenie Asertywność w pracy adresowane jest do:

osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z obszaru asertywności oraz rozwoju konkretnych umiejętności i technik asertywności, umożliwiających z sukcesem budowanie skutecznych relacji w biznesie.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.