http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/excel-dla-kupcow-i-handlowcow-poziom-sredniozaawansowany-2-2

Szkolenie Excel dla kupców i handlowców – optymalizacja procesów sprzedaży i zakupu 

– szybkie i sprawne obliczenia, analizy, raporty, symulacje w sprzedaży i zakupach

Skorzystaj z dwudniowych, intensywnych warsztatów online Excel dla kupców i handlowców!
Pomożemy Ci szybko i sprawnie dokonać obliczeń, analiz, przygotować raporty, symulacje!
Zoptymalizujesz czas pracy, poznasz i przećwiczysz nowe funkcje, które usprawnią procesy od zaraz!

Przygotujesz bazy danych do:

 • analizy sprzedaży
  analiza sprzedaży wg klientów i przedstawicieli handlowych
  analiza sprzedaży wg towarów porównanie sprzedaży zamówionej i zrealizowanej
  analiza porównawcza sprzedaży towarów w  poszczególnych latach
  obliczanie wartości sprzedaży na podstawie ilości i cen, kosztu własnego sprzedaży, zysku, marży, narzutu, sprzedaży utraconej
 • analizy promocji
 • analizy zapasów
  obliczenie wskaźnika wystarczalności czyli na ile dni sprzedaży wystarczy mi ten zapas towarów
  analiza towarów pod kątem zalegania w magazynie
 • analizy ABC i XYZ, czyli analiza istotności, zmienności i macierz decyzyjna
  analiza istotności, które towary generują pierwsze 80% obrotu, które kolejne 15%, a które ostatnie 5% czyli co jest moim najważniejszym towarem handlowym
  analiza zmienności czy towary sprzedajemy regularnie w bardzo podobnej wartości, w podobnej wartości, ale nie regularnie, a może regularnie, ale wartości co miesiąc się wahają
  jak połączenie analizy ABC i XYZ wspomaga planowanie sprzedaży?
 • analizy należności, rozrachunków z klientami
  obliczanie opóźnienia w płatnościach
  analiza zadłużenia klientów
 • planowania sprzedaży
  analizy planowanego obrotu w podziale na miesiące biorąc pod uwagę planowane wzrosty na dotychczasowej bazie klientów, planowane wzrosty w regionach, wyliczenie obrotu do wygenerowania przez nowych klientów
 • monitorowania realizacji celów
  jakie wskaźniki monitorujemy najczęściej w obszarze sprzedaży i zakupu?
 • analizy cen zakupu
  jak szybko zaczytać cenniki poszczególnych dostawców przesłane w różnych formatach i nasz cennik zakupu na jedną bazę danych umożliwiającą porównanie cen?
  jak porównać ceny proponowane przez poszczególnych dostawców i wybrać z nich najkorzystniejsze oferty? jak obliczyć bardzo szybko dla każdego towaru i dostawcy, jaka jest proponowana zmiana ceny – o ile procent zmieni się cena?
 • łączenia danych z wielu plików i arkuszy do jednej bazy danych
  jak połączyć dane pokazujące sprzedaż każdego towaru, zrealizowaną w każdym miesiącu, przez każdego przedstawiciela handlowego (sprzedawcę) na jedną bazę danych i to tak, że dane będą się aktualizowały po wprowadzeniu zmian?

  Poznasz i wyeliminujesz najczęściej popełniane błędy, które utrudniają późniejszą pracę.

  Trener pomaga prawidłowo wykonywać zadania i czuwa nad pracą każdego Uczestnika dzięki współdzieleniu ekranu.

  Szkolenie będzie przebiegać w interaktywnej formule, a Uczestnicy będą mieli wsparcie Trenera na każdym etapie wykonywania ćwiczeń. Każda funkcja zostanie przećwiczona pod kontrolą prowadzącego.

  Wymagana jest podstawowa znajomość arkuszy kalkulacyjnych i oprogramowanie MS Excel 2010.


  uczestnicy szkolenia excel dla kupców i handlowców wybrali również:

  Zarządzanie flotą samochodową  Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  24-25 października 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

  Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 1499zł netto/os.

  Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Excel dla kupców i handlowców – cele szkolenia:

  • Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
  • Zminimalizowanie błędów kalkulacji
  • Poznanie funkcji Excela i zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie
  • Zastosowanie tabel przestawnych do analizy procesów zakupowych i sprzedażowych
  • Zastosowanie funkcji Excela do przyśpieszenia i optymalizowania i budżetowania zakupów, sprzedaży, zapasów
  • Zwiększenie ilości analiz i ich różnorodności
  • Zwiększenie czytelności prezentowanych danych
  • Wykorzystanie rodzajów formatowania warunkowego i, aby dane i analizy były czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy
  • Samodzielne przygotowywania analiz i raportów posługując się tabelami przestawnymi
  • Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów wykorzystując formatowanie warunkowe
  • Samodzielnie zabezpieczanie plików z danymi przed modyfikacją lub dostępem osób trzecich
  • Poznanie zasad nagrywania makr
  PROGRAM

  Excel dla kupców i handlowców – program szkolenia:

  Excel w analizie sprzedaży

  • Przygotowanie bazy danych do analizy sprzedaży – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Rozdzielanie danych zapisanych w jednej kolumnie na kilka kolumn za pomocą funkcji
  • Dodawanie do bazy danych dodatkowych informacji zawartych w innych tabelach i słownikach
  • Obliczanie kredytu kupieckiego i kosztów kredytu kupieckiego
  • Obliczanie z daty sprzedaży dnia, miesiąca, tygodnia, dnia tygodnia i kwartału, żeby można było zrobić szczegółową analizę sprzedaży
  • Obliczanie wartości sprzedaży na podstawie ilości i cen, kosztu własnego sprzedaży, zysku, marży, narzutu, sprzedaży utraconej
  • Podstawowa analiza sprzedaży w podziale na miesiące, wartość sprzedaży za miesiąc, wartość sprzedaży narastająco, wskaźniki struktury czyli ile procent stanowi sprzedaż danego miesiąca ze sprzedaży całego roku, o ile zmieniła się sprzedaż w danym miesiącu w porównaniu do poprzedniego miesiąca – wartościowo i procentowo
  • Analiza sprzedaży wg klientów i przedstawicieli handlowych – wartość obrotu danego klienta, zysk na transakcjach z danym klientem oraz marża % i pokazanie tej analizy dla każdego przedstawiciela handlowego na oddzielnym arkuszu
  • Analiza sprzedaży wg towarów porównanie sprzedaży zamówionej i zrealizowanej, obliczanie sprzedaży utraconej w sztukach i % w podziale na analizowane lata sprzedaży.
  • Analiza porównawcza sprzedaży towarów w  poszczególnych latach, obliczanie: sprzedanej w każdym roku ilości, wzrostu / spadku sprzedaży w porównaniu do poprzedniego roku – w sztukach i %

  Excel w obszarze promocji

  • Przygotowanie bazy danych do analizy promocji – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Naliczanie cen sprzedaży z uwzględnieniem rabatów klienta, rabatów promocyjnych, dla danego towaru obliczanie zysku regularnego, zysku promocyjnego, procentowej marży regularnej, marży klienta, marży na promocji, oznaczanie transakcji nierentownych za pomocą formatowania warunkowego
  • Globalna analiza promocji: dla każdej promocji obrót promocyjny – ilość, obrót promocyjny – wartość, zysk promocyjny, średnia marża promocyjna, efektywność promocji, % efektywności
  • Analiza promocji w podziale na poszczególnych klientów – jak klienci reagują na promocje

  Excel w analizie zapasów czyli czy będziemy mieli, co sprzedawać i co trzeba kupić?

  • Przygotowanie bazy danych do analizy zapasów – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Obliczenie wskaźnika wystarczalności czyli na ile dni sprzedaży wystarczy mi ten zapas towarów; przypisanie poszczególnych towarów do grup wystarczalności w dniach (0-14, 15-21, 22-35, >35).
  • Analiza towarów pod kątem zalegania w magazynie i schodzenia ze stanów magazynowych poprzez sprzedaż
  • Analiza towarów pod kątem tego, co trzeba kupić

  Excel w analizie ABC i XYZ czyli analiza istotności, zmienności i macierz decyzyjna 

  • Przygotowanie bazy danych do analizy ABC – XYZ – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Analiza ABC czyli analiza istotności, które towary generują pierwsze 80% obrotu, które kolejne 15%, a które ostatnie 5% czyli co jest moim najważniejszym towarem handlowym
  • Analiza XYZ czyli analiza zmienności czy towary sprzedajemy regularnie w bardzo podobnej wartości, w podobnej wartości, ale nie regularnie, a może regularnie, ale wartości co miesiąc się wahają?
  • Macierz decyzyjna czyli jak połączenie analizy ABC i XYZ wspomaga planowanie sprzedaży i ułatwia ocenę potencjalnych odchyleń realizacji na przyszłość.

  Excel w analizie należności – bo sprzedaż realizuje się wtedy, gdy klient zapłaci za towar

  • Przygotowanie bazy danych do analizy rozrachunków z klientami – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Obliczanie opóźnienia w płatnościach, przypisywanie opóźnień do przedziałów głównych: terminowe / przeterminowane i szczegółowych np. terminowe, do 7 dni, do 14 dni, do 21 dni … itd., obliczanie odsetek od nieterminowych płatności, kosztów kredytu kupieckiego udzielonego klientowi, kosztów opóźnień w płatnościach np. rekompensaty.
  • Analiza zadłużenia klientów, udział danego klienta w całkowitym saldzie zadłużenia wszystkich klientów, zadłużenie klientów narastająco – jak wyłapać sygnały o potencjalnej niewypłacalności klienta
  • Analiza zadłużenia klientów obsługiwanych przez danego przedstawiciela handlowego

  Excel w planowaniu sprzedaży w oparciu o dane historyczne

  • Przygotowanie bazy danych do planowania sprzedaży – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Obliczanie okresu planowania, % wzrostu sprzedaży dla klienta i dla regionu, obliczanie wartości planowych wzrostów w obu metodach, obliczanie docelowego obrotu na nowy okres sprzedaży w obu metodach.
  • Analiza planowanego obrotu w podziale na miesiące biorąc pod uwagę planowane wzrosty na dotychczasowej bazie klientów, planowane wzrosty w regionach, wyliczenie obrotu do wygenerowania przez nowych klientów.

  Excel w monitorowaniu realizacji celów

  • Przygotowanie bazy danych do zbudowania dashboardu – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Jakie wskaźniki monitorujemy najczęściej w obszarze sprzedaży i zakupu
  • Przygotowanie bazy danych do graficznego ujęcia poszczególnych wskaźników
  • Graficzna prezentacja poszczególnych wskaźników ułatwiająca ocenę, czy realizujemy cele

  Excel w analizie cen zakupu

  • Przygotowanie bazy danych do analizy cen zakupu od poszczególnych dostawców – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Jak szybko zaczytać cenniki poszczególnych dostawców przesłane w różnych formatach i nasz cennik zakupu na jedną bazę danych umożliwiającą porównanie cen?
  • Jak porównać ceny proponowane przez poszczególnych dostawców i wybrać z nich najkorzystniejsze oferty?
  • Jak oznaczyć w bazie danych towary, które mają podwyżki cen, żeby analizować dużo mniejszą ilość danych?
  • Jak obliczyć bardzo szybko dla każdego towaru i dostawcy, jaka jest proponowana zmiana ceny – o ile procent zmieni się cena?

  Excel w łączeniu danych z wielu plików i arkuszy do jednej bazy danych

  • Przygotowanie bazy danych do łączenia danych – na co zwrócić uwagę i najczęściej popełniane błędy, które utrudniają później pracę.
  • Jak połączyć dane pokazujące sprzedaż każdego towaru, zrealizowaną w każdym miesiącu, przez każdego przedstawiciela handlowego (sprzedawcę) na jedną bazę danych i to tak, że dane będą się aktualizowały po wprowadzeniu zmian. Dane każdego przedstawiciela są w oddzielnym pliku.
  • Jak przekształcić te dane, aby można z nich było łatwo zbudować analizę za pomocą tabeli przestawnej.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Excel dla kupców i handlowców poprowadzi:

  Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

  Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
  Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

  Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
  Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

  Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

  METODY

  Excel dla kupców i handlowców – metody prowadzenia szkolenia:

  Szkolenie Excel dla kupców i handlowców jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. Dzięki współdzieleniu ekranu Trener pomaga prawidłowo wykonywać zadania i czuwa nad pracą każdego Uczestnika.
  Trener pomaga prawidłowo wykonywać zadania i czuwa nad pracą każdego Uczestnika.

  Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’ są wartością dodaną dla Uczestników, które mogą wykorzystać w praktyce.

  ADRESACI

  Szkolenie Excel dla kupców i handlowców będzie najlepsze dla:

  osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości w pracy w dziale handlowym i zakupów do przygotowania prognoz, analiz, raportów.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Excel dla kupców i handlowców:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  24-25.10.2024 Szkolenie online
  1499 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.