In Handel / Marketing, UR / Produkcja / BHP, Zakupy / logistyka

Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Szkolenia Sprzedażowe /
Szkolenia Marketing

Szkolenia Dla Działu Zakupów /
Szkolenie Logistyka

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/flota-samochodowa-oszczednosci

Zarządzanie flotą samochodów osobowych i dostawczych w 2024 roku – flota w czasie rewolucyjnych przemian i nowej rzeczywistości gospodarczej

– optymalizacja procesów, procedur i kosztów

Szukanie oszczędności, planowanie, prognozowanie, działania prewencyjne, dostosowanie polityki flotowej do zmieniających się przepisów i nowej rzeczywistości gospodarczej – to dziś wyzwania stawiane zarządzającym flotą!

Bądź na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami!
Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia i praktyki naszego Eksperta, wprowadź usprawnienia, które pomogą przetrwać trudne czasy!
Zminimalizuj obciążenia związane z utrzymaniem floty i poszukaj optymalnych rozwiązań dla swojej firmy!

Podczas szkolenia wybitny Ekspert Krzysztof Sosnowski – wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w prasie flotowej, wyróżniony prestiżowym tytułem „100 najbardziej wpływowych osób branży flotowej” odpowie na najczęściej stawiane pytania:

 • Czego możemy się spodziewać w zmienionych strategiach firm, rynku, dostawców (nowe ceny, nowa rzeczywistość)?
 • Jak zabezpieczyć firmę i Zarząd przed coraz większym ryzykiem odpowiedzialności karnej i finansowej?
 • Czego możemy się spodziewać w zmienionych strategiach firm, rynku, dostawców (nowe ceny, nowa rzeczywistość)?
 • Jak dziś optymalizować zarządzanie flotą samochodową?
 • Jak, kontrolować i obniżać koszty posiadania samochodu?
 • Jak zmieniać się będzie model posiadania auta z uwagi na pogorszające się rezerwy finansowe firm?
 • Jak przygotować flotę na nowe czasy?

Podczas naszego szkolenia omówimy kluczowe obszary polityki flotowej:

 • Podstawy strategii flotowej (zakup auta, forma zakupu – gotówka, kredyt, leasing, wynajem – Car Policy / Regulamin użytkowania samochodów służbowych, TCO – Total Cost of Ownership)
 • Samochód osobowy, ciężarowy, elektryczny w obowiązujących przepisach
 • Polityka benefitowa firmy w obszarze aut służbowych – nowe trendy i rozwiązania
 • Umowy najmu i leasingu pojazdów – główne ryzyka i zagrożenia, metody przeciwdziałania
 • Umowy serwisowe – ASO vs warsztaty niezależne, umowy, części, warunki
 • Elektromobilność we flotach – strategia, infrastruktura, koszty, auta

  szkolenie zarządzanie flotą samochodową – tylko praktyczna wiedza i przykłady!

  Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy do wykorzystania aktualny, wzorcowy dokument nowej Car Policy oraz przykładowy draft prawidłowo zbudowanego Regulaminu.


  uczestnicy szkolenia zarządzanie flotą samochodową wybrali również:

  Excel dla kupców i handlowców Sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  23 października 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

  Zaplanuj czas na szkolenie – 9:00-15:00.
  8.30 – 9.00
  Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.

  Cena szkolenia wynosi 840 zł netto/os.

  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – korzyści:

  Uczestnicy naszego szkolenia przygotują flotę firmową do nowej rzeczywistości nastawionej na maksymalną redukcję kosztów.
  Elektryfikacja, ochrona środowiska, nowe technologie, normy i oczekiwania, polityka CSR, świeżo uchwalone regulacje prawne (np. Ustawa o elektromobilności), sytuacja na rynku motoryzacyjnym spowodowana załamaniem łańcuchów dostaw, brakiem dostępności aut to dzisiejsza rzeczywistość w której działa fleet manager.
  A do tego praca zdalna, nowoczesne technologie komunikacji (wideokonferencje, wirtualne salony, sprzedaż przez internet) bezpośrednio wpływają na potrzeby mobilności pracowników i na konieczność dostosowania polityki flotowej do nowych czasów.

  PROGRAM

  Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – program szkolenia:

  Strategia flotowa – z czego się składa i dlaczego stanowi jeden z kluczowych fundamentów prawidłowo zarządzanego przedsiębiorstwa!

  Zakup samochodów za gotówkę, kredyt, leasing czy wynajem – co wybrać w dzisiejszych czasach?
  Omówione dostępnych na rynku polskim możliwości / sposobów posiadania aut. Każda z metod zostanie przedstawiona w aspekcie korzyści oraz ryzyk.

  Car Policy– podstawowy dokument flotowy regulujący prawa i obowiązki firmy i pracownika w stosunku do pojazdów wykorzystywanych w firmie (własnych, leasingowanych, wynajmowanych, użytkowanych itp.)
  Na przykładzie wzorcowego dokumentu analiza kluczowych zapisów wraz z przykładami odnoszącymi się do floty Uczestników szkolenia, sytuacji i zagrożeń występujących w rzeczywistości, a w szczególności:

  • odpowiedzialność i ryzyka firmy (w tym zarządu) w obszarze floty,
  • zadania i odpowiedzialności osób zarządzających flotą,
  • obowiązki pracownika w stosunku do powierzonego mienia (auta) wraz z ustaleniem odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia, szkody komunikacyjne itp.,
  • obowiązkowa dokumentacja – protokoły zdawczo – odbiorcze, oświadczenia, regulaminy, obiegówki itp.,
  • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych (w tym nieobecności, urlopy, zwolnienia lekarskie, home office, praca zdalna itp.),
  • opis procesów i procedur istotnych z punktu widzenia floty i generowanych przez nią kosztów.

  Każdy Uczestnik otrzyma przykładowy draft prawidłowo zbudowanego Regulaminu

  TCO (Total Cost of Ownership) – omówienie sposobu budowy, elementów składowych, metod wyliczeń jedynego skutecznego narzędzia służącego do prognozowania kosztów niezbędnych do planowania polityki zakupowej firmy w obszarze floty.
  TCO jest podstawowym narzędziem osób zarządzających parkiem samochodowym w przedsiębiorstwie, niezbędnym dla prognozowania wysokości kosztów oraz kontroli i nadzoru floty przez Zarząd i/lub Dział Finansowy.

  Samochód osobowy, ciężarowy, elektryczny w obowiązujących przepisach – kompendium wiedzy
  Samochód osobowy, ciężarowy, elektryczny (zakup, sprzedaż, koszty serwisowe, ubezpieczeniowe, paliwa itp.) w aktualnie obowiązujących przepisach oraz w świetle podatków dochodowych i VAT.
  Zasady naliczania podatku od osób fizycznych w przypadku używania samochodu służbowego o celów prywatnych. 
  Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu – nowe podejście do leasingu / wynajmu pojazdów

  Polityka benefitowa firmy w stosunku do auta służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych w regulacjach wewnątrzzakładowych – teraz oraz w niedalekiej przyszłości (zmiany jakich możemy się spodziewać)
  Z uwagi na zmiany dotyczące miejsca wykonywania pracy (home office, praca zdalna, praca delegowana), planowane redukcje zatrudnienia, pogorszenie się wyników ekonomicznych przedsiębiorstw, optymalizacje kosztów i procesów itp. należy oczekiwać głębokich zmian w polityce HR firm w aspekcie programów benefitowych, z szczególnym naciskiem na samochody służbowe.

  Umowy najmu i leasingu pojazdów – główne ryzyka i zagrożenia, metody przeciwdziałania
  Omówienie głównych ryzyk występujących w coraz popularniejszych umowach najmu i leasingu aut wraz z metodami ich uniknięcia lub redukcji. Nacisk zostanie położony na kluczowe elementy niezbędne podczas negocjacji stosownych zapisów. Należy zwrócić uwagę, że 95% aktualnie realizowanych umów wynajmu długoterminowego (leasingu operacyjnego w wysoką wartością końcową i/lub serwisem) jest zawartych w sposób niekorzystny dla Klientów. Zajęcia mają na celu zmniejszenie ryzyka poniesienia nieprzewidzianych kosztów z tytuły niedoprecyzowania wynegocjowanych rozwiązań.

  Główne zainteresowania skierujemy na:

  • gwarancje jakości świadczonych usług
  • rekalkulacje umowy w trakcie jej trwania (obszar największego ryzyka biznesowego)
  • refaktury, czyli miejsca niespodziewanych kosztów
  • kary umowne – jak i gdzie stosować (w tym kary nie pieniężne)
  • pulowanie kilometrów, opon itp.
  • ubezpieczenia w umowach, rekalkulacje składek i sposoby jak ograniczyć wpływ szkodowości na koszt polisy wynajmującego
  • zwrot pojazdu po zakończeniu umowy (jak ograniczyć koszty)
  • SLA (Service Level Agreement)

  Umowy serwisowe – ASO vs warsztaty niezależne, pojedyncze warsztaty vs sieci serwisowe, umowy, części, warunki. Optymalizacje kosztowe w serwisie
  Zajęcia skupią się na optymalnym z punktu widzenia floty i specyfiki jej działania, doborze partnerów serwisowych. Wspólnie z Uczestnikami odpowiemy sobie na pytanie:
  czy Autoryzowana Sieć Obsługi jest rozwiązaniem optymalnym, czy też wyprowadzenie napraw do niezależnych serwisów gwarantuje niższe ceny w połączeniu z porównywalna jakością.
  Zadamy sobie pytanie, o istotę i sens posiadania gwarancji producenta pojazdu. Skupimy się na jakości części zamiennych i wpływu zamienników na cenę usług, jakość napraw i warunki rękojmi / gwarancji. Zastanowimy się nad wpływem wybranego modelu serwisowania na późniejszą wartość odsprzedaży auta.

  Elektromobilność we flotach – strategia, infrastruktura, koszty, auta
  Wstęp do strategii wdrożenia polityki elektromobilności w firmie – infrastruktura ładowania, rozliczenia kosztów, wybór aut, ryzyka, wartości dodane, trendy rozwoju rynku, ustawa o elektromobilności i jej wpływ na firmy.

  • Jak wdrożyć i na czym powinna się opierać Strategia elektromobilności w firmie
  • Kiedy należy ją wdrożyć (perspektywa czasu)
  • Jakie usługi i nowe wyzwania staną się codziennością w najbliższym czasie?
  • Czy elektromobilność się opłaca?
  • Infrastruktura ładowania – podstawowy element strategii
  • Wybór aut i sposobów ich finansowania
  • Generowane koszty
  • Ryzyka i szanse

  Zakres nowych kompetencji Fleet (Mobility) Managerów i wprowadzanych nowych rozwiązań takich jak np.: carsharing, telemetria, zarządzanie czasem i mobilnością.

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – poprowadzi Ekspert-praktyk zarządzania flotą

  Krzysztof Sosnowski

  Ekspert w zakresie optymalizacji procedur zarządzania flotą pojazdów w firmach, współtwórca branży flotowej i pierwszych firm wynajmu w Polsce. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony w plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej i „100 najbardziej wpływowych osób branży flotowej”.
  Doradca firm-właścicieli największych flot samochodowych w Polsce.

  Podwójny Laureat Auto Finance Network Londyn 2015.
  Pełnił funkcję Dyrektora ds. Rynku Motoryzacyjnego w ZPL (Związek Polskiego Leasingu).

  Obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Hertz Leasing, Dyrektora Handlowego w Prime Car Management (Masterlease Group), Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w ING Car Lease Polska a ostatnio pracował jako Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu w Alphabet Polska Fleet Management (BMW Group).

  Obecnie Partner w firmie konsultingowej, która skupia się na realnym wsparciu przedsiębiorstw w ograniczeniu wydatków, podniesieniu efektywności oraz optymalizacji zarządzania służbowymi pojazdami. Na co dzień identyfikuje koszty flot firmowych, tworzy strategie oraz realizuje programy redukujące wydatki na samochody, przy jednoczesnym wzroście jakości flot.

  Specjalizuje się również w audycie flot, weryfikacji kosztów serwisu i zużycia paliwa, zarządzaniu ryzykiem, likwidacji szkód – we wszystkich aspektach zarządzania i optymalizacji firmowej floty.

  Wieloletni wykładowca i prelegent, obecnie prowadzi zajęcia dla fleet managerów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor wielu artykułów w prasie biznesowej i motoryzacyjnej.

  METODY

  Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – metody szkolenia:

  Prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach, studium przypadku, burza mózgów.

  Ostateczna treść i poziom szczegółowości szkolenia Zarządzanie flotą samochodową  zostaną dostosowane do potrzeb i przygotowania merytorycznego uczestników. Zajęcia skierowane do różnego poziomu zaawansowania Uczestników.

  Uczestnicy szkolenia Zarządzanie flotą samochodową otrzymają gotowy do wykorzystania dokument wzorcowy Car Policy.

  ADRESACI

  Szkolenie oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych adresowane jest do:

  • fleet managerów, administratorów floty, specjalistów floty samochodowej, osób odpowiedzialnych za flotę firmową,
  • kierowników i specjalistów ds. transportu
  • kierowników administracyjnych
  • dyrektorów finansowych
  • członków zarządów, właścicieli firm, których profil działalności wymaga posiadania floty pojazdów.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie flotą samochodową:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  23.10.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)
  18.12.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.