Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Szkolenia Sprzedażowe /
Szkolenia Marketing

Szkolenia Dla Działu Zakupów /
Szkolenie Logistyka

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/flota-samochodowa-oszczednosci

Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych po pandemii

– optymalizacja procesów, procedur i kosztów w nowej rzeczywistości gospodarczej

 • Utrzymanie samochodów w Twojej firmie generuje poważne koszty, na które obecnie nie stać Twojej firmy?
 • Na skutek spadku zysków i widma kryzysu, szukasz oszczędności, musisz przeanalizować budżet i wdrożyć działania prewencyjne?
 • Chcesz poznać główne zagrożenia i ryzyka zawarte w podpisywanych umowach wraz z propozycjami rozwiązań ratunkowych?
 • Chcesz przygotować się do renegocjacji i rekalkulacji umów z dostawcami w czasie ich trwania (ubezpieczenia, leasing, serwis, itp.)?
 • Chcesz z doświadczonym Ekspertem przeanalizować sytuację swojej firmy w obszarze redukcji kosztów i optymalizacji procedur zarządzania flotą samochodową?

Mając na uwadze zmiany na rynku samochodów i usług związanych z ich utrzymaniem oraz wydarzenia ostatnich miesięcy, zbudujemy prognozę rynku na najbliższe 12/24 miesięcy w celu planowania i analiz budżetów/ kosztów flotowych w latach 2020 – 2021!

Podczas naszego szkolenia zaproszony Ekspert Krzysztof Sosnowski omówi kluczowe obszary polityki flotowej:

 • Sytuacja na rynku flotowym i jej wpływ na pozycje kosztowe w firmie – prognozy na najbliższe 12/24 miesiące.
 • Podstawowy dokument flotowy w firmie – Car Policy (Regulamin użytkowania samochodów służbowych) dostosowany do nowych czasów i ryzyk. Kluczowe aspekty.
 • Polityka benefitowa firmy w obszarze aut służbowych – nowe trendy i rozwiązania (używanie samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie nieobecności, urlopów, zwolnień lekarskich, home office, pracy zdalnej itp.).
 • Zakup samochodów za gotówkę, kredyt, leasing czy wynajem – co wybrać w dzisiejszych czasach?
 • Główne ryzyka firmy w umowach leasingowych i wynajmu długoterminowego.
 • Umowy serwisowe – ASO vs warsztaty niezależne, umowy, części, warunki.
 • Nowe wyzwania firm w dziedzinie mobilności i e-mobilności. Dokąd zmierzamy?

Odpowiemy na trudne pytania i doradzimy:

 • Jak odnaleźć się w nowych czasach?
 • Czego możemy się spodziewać w zmienionych strategiach firm, rynku, dostawców (nowe ceny, nowa rzeczywistość)?
 • Jak zabezpieczyć firmę i Zarząd przed coraz większym ryzykiem odpowiedzialności karnej i finansowej?
 • Jak dziś optymalizować zarządzanie flotą samochodową?
 • Gdzie szukać oszczędności?
 • Samochód jako benefit, czyli jak powinniśmy opodatkować jazdy prywatne (czy ryczałt określony w PIT jest wystarczający?)
 • Jak, kontrolować i obniżać koszty posiadania samochodu?
 • Jak zmieniać się będzie model posiadania auta z uwagi na pogorszające się rezerwy finansowe firm?
 • Jak przygotować flotę na nowe czasy?

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia i praktyki naszego Eksperta, wprowadź usprawnienia, które pomogą przetrwać trudne czasy!
Zminimalizuj obciążenia związane z utrzymaniem floty i poszukaj optymalnych rozwiązań dla swojej firmy!
 

szkolenie zarządzanie flotą samochodową – tylko praktyczna wiedza i przykłady

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy do wykorzystania aktualny, wzorcowy dokument nowej Car Policy.


uczestnicy szkolenia zarządzanie flotą samochodową wybrali również:

Excel dla kupców i handlowców Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – korzyści:

Okres post Covid19 to czas, w którym dotychczasowe podejście do problemów związanych z flotą zastępowane jest przez działania zmierzające do znacznej redukcji kosztów, optymalizacji procesów oraz prowadzące do zdefiniowania na nowo benefitu jakim jest auto służbowe w polityce HR w firmie.
Planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne to dziś fundamenty kwalifikacji nowoczesnego fleet managera.

Praca zdalna, home office, wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacji (wideokonferencje, wirtualne salony, sprzedaż przez internet itp.) wpływają w sposób bezpośredni na potrzeby mobilności pracowników jak i na konieczność dostosowania się polityki flotowej firmy do nowych czasów.

Uczestnicy naszego szkolenia przygotują flotę firmową do nowej rzeczywistości nastawionej na maksymalną redukcję kosztów.

PROGRAM

Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – program szkolenia:

Jaki wpływ na rynek wywarł i wywrze kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię Covid19?

Zbudujemy prognozę rynku na najbliższe 12/24 miesiące w celu planowania i analiz budżetów / kosztów flotowych w latach 2020 – 2021.

Dlaczego firma musi mieć wdrożoną nową Car Policy (Regulamin używania samochodu służbowego) i co powinna ona zawierać? 

Car Policy – podstawowy dokument flotowy regulujący prawa i obowiązki firmy i pracownika w stosunku do pojazdów wykorzystywanych w firmie (własnych, leasingowanych, wynajmowanych, użytkowanych itp.)

Na przykładzie wzorcowego dokumentu wspólna ze słuchaczami analiza (krok po kroku) kluczowych zapisów dokumentu wraz z przykładami odnoszącymi się do ich floty, sytuacji i zagrożeń występujących w rzeczywistości, a w szczególności:

 • odpowiedzialność i ryzyka firmy (w tym zarządu) w obszarze floty,
 • zadania i odpowiedzialności osób zarządzających flotą,
 • obowiązki pracownika w stosunku do powierzonego mienia (auta) wraz z ustaleniem odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia, szkody komunikacyjne itp.,
 • obowiązkowa dokumentacja – protokoły zdawczo – odbiorcze, oświadczenia, regulaminy, obiegówki itp.,
 • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych (w tym nieobecności, urlopy, zwolnienia lekarskie, home office, praca zdalna itp.),
 • opis procesów i procedur istotnych z punktu widzenia floty i generowanych przez nią kosztów.

Polityka benefitowa firmy w stosunku do auta służbowego wykorzystywanego do celów prywatnych w regulacjach wewnątrzzakładowych – teraz oraz w niedalekiej przyszłości (zmiany jakich możemy się spodziewać).

Z uwagi na zmiany dotyczące miejsca wykonywania pracy (home office, praca zdalna, praca delegowana), planowane redukcje zatrudnienia, pogorszenie się wyników ekonomicznych przedsiębiorstw, optymalizacje kosztów i procesów itp. należy oczekiwać głębokich zmian w polityce HR firm w aspekcie programów benefitowych, z szczególnym naciskiem na samochody służbowe. Podczas zajęć zostanie omówiony stan obecny wraz z zagrożeniami jaki dziś w sobie niesie oraz spodziewane kierunki zmian w polityce firm jak i w polityce podatkowej państwa.

Umowy leasingu / wynajmu długoterminowego – kluczowe obszary zagrożeń

Istotnym elementem pracy osób zarządzających flotą jest negocjowanie umów z dostawcami, zapewniających biznesowe bezpieczeństwo firmy. Na podstawie coraz popularniejszych umów leasingu / wynajmu długoterminowego (wynajem, leasing z serwisem i wysoką wartością wykupu) omówione zostaną główne zagrożenia i ryzyka zawarte w podpisywanych umowach wraz z propozycjami stosownych zabezpieczeń.

Główne zainteresowania skierujemy na:

 • gwarancje jakości świadczonych usług,
 • rekalkulacje umowy w trakcie jej trwania (obszar największego ryzyka biznesowego)
 • refaktury, czyli miejsca niespodziewanych kosztów
 • kary umowne – jak i gdzie stosować (w tym kary nie pieniężne)
 • pulowanie kilometrów, opon itp.
 • ubezpieczenia w umowach, rekalkulacje składek i sposoby jak ograniczyć wpływ szkodowości na koszt polisy wynajmującego
 • zwrot pojazdu po zakończeniu umowy (jak ograniczyć koszty)
 • SLA (Service Level Agreement)

Umowy serwisowe – ASO vs warsztaty niezależne, pojedyncze warsztaty vs sieci serwisowe, umowy, części, warunki. Optymalizacje kosztowe w serwisie

Zajęcia skupią się na optymalnym z punktu widzenia floty i specyfiki jej działania, doborze partnerów serwisowych.
Czy Autoryzowana Sieć Obsługi jest rozwiązaniem optymalnych, czy też wyprowadzenie napraw do niezależnych serwisów gwarantuje niższe ceny w połączeniu z porównywalna jakością.
Istota i sens posiadania gwarancji producenta pojazdu.
Jakość części zamiennych i wpływ zamienników na cenę usług, jakość napraw i warunki rękojmi / gwarancji. Wpływ wybranego modelu serwisowania na późniejszą wartość odsprzedaży auta.

WYKŁADOWCA

Szkolenie oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – poprowadzi Ekspert-praktyk zarządzania flotą

Krzysztof Sosnowski

Ekspert w zakresie optymalizacji procedur zarządzania flotą pojazdów w firmach, współtwórca branży flotowej i pierwszych firm wynajmu w Polsce. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony w plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej i „100 najbardziej wpływowych osób branży flotowej”.
Doradca firm-właścicieli największych flot samochodowych w Polsce.

Podwójny Laureat Auto Finance Network Londyn 2015.
Pełnił funkcję Dyrektora ds. Rynku Motoryzacyjnego w ZPL (Związek Polskiego Leasingu).

Obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Hertz Leasing, Dyrektora Handlowego w Prime Car Management (Masterlease Group), Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w ING Car Lease Polska a ostatnio pracował jako Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu w Alphabet Polska Fleet Management (BMW Group).

Obecnie Partner w firmie konsultingowej, która skupia się na realnym wsparciu przedsiębiorstw w ograniczeniu wydatków, podniesieniu efektywności oraz optymalizacji zarządzania służbowymi pojazdami. Na co dzień identyfikuje koszty flot firmowych, tworzy strategie oraz realizuje programy redukujące wydatki na samochody, przy jednoczesnym wzroście jakości flot.

Specjalizuje się również w audycie flot, weryfikacji kosztów serwisu i zużycia paliwa, zarządzaniu ryzykiem, likwidacji szkód – we wszystkich aspektach zarządzania i optymalizacji firmowej floty.

Wieloletni wykładowca i prelegent, obecnie prowadzi zajęcia dla fleet managerów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor wielu artykułów w prasie biznesowej i motoryzacyjnej.

METODY

Oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych – metody szkolenia:

Prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach, studium przypadku, burza mózgów.

Ostateczna treść i poziom szczegółowości szkolenia Zarządzanie flotą samochodową  zostaną dostosowane do potrzeb i przygotowania merytorycznego uczestników. Zajęcia skierowane do różnego poziomu zaawansowania Uczestników.

Uczestnicy szkolenia Zarządzanie flotą samochodową otrzymają gotowy do wykorzystania dokument wzorcowy Car Policy.

ADRESACI

Szkolenie oszczędności we flocie samochodów osobowych i dostawczych adresowane jest do:

 • fleet managerów, administratorów floty, specjalistów floty samochodowej, osób odpowiedzialnych za flotę firmową,
 • kierowników i specjalistów ds. transportu
 • kierowników administracyjnych
 • dyrektorów finansowych
 • członków zarządów, właścicieli firm, których profil działalności wymaga posiadania floty pojazdów.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie flotą samochodową:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.