In Handel / Marketing, Zakupy / logistyka

Szkolenia Sprzedażowe /
Szkolenia Marketing

Szkolenia Dla Działu Zakupów /
Szkolenie Logistyka

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/obsluga-logistyczna-reklamacji-i-zwrotow-w-magazynie

Szkolenie Obsługa logistyczna reklamacji i zwrotów w magazynie

– jak nie stracić na zwrotach? – Obniżenie kosztów zwrotów i reklamacji

Wiele firm obecnie zgłasza problemy związane ze sprawną obsługą zwrotów i reklamacji. Towary te i produkty należy przyjąć, dokonać ich oceny a następnie przechować lub skierować do ponownej sprzedaży.

Zasada przyświecająca całemu procesowi brzmi: „0% zmarnowanego towaru”

Przedsiębiorstwa bardzo często nie mają przygotowanych, jednoznacznych procedur i modeli logistycznych związanych z obsługa tego rodzaju przepływów. Magazyny jak i służby magazynowe nie są przygotowane do obsługi reklamacji i zwrotów. W efekcie firmy ponoszą wysokie koszty działań w tym zakresie.

Problemem są zarówno straty samego towaru jak i straty przestrzeni magazynowej, a także brak możliwości skierowania towarów do ponownej dystrybucji.

Zapraszamy menedżerów średniego i wyższego szczebla działów zakupów i logistyki oraz specjalistów zajmujących się dystrybucją i magazynowaniem do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie się ze sprawdzonymi rozwiązaniami obniżającymi koszty obsługi zwrotów i reklamacji.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Minimalizacja ilości manipulacji w ramach obsługi zwrotów i reklamacji
 • Zminimalizowanie czasu obsługi przepływów towaru w ramach zwrotów i reklamacji
 • Minimalizacja przestrzeni przyjęcia zwrotów
 • Obniżenie kosztów obsługi zwrotów i reklamacji
 • Optymalizacja pracy służb magazynowych i innych pracowników zaangażowanych w obsługę zwrotów i reklamacji
 • Minimalizacja liczby błędów przy sortowaniu zwrotów
 • Przyspieszenie czasu wykorzystania zwrotów

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • Arkusz kalkulacji kosztów utrzymania zapasu (MS EXCEL)
 • Arkusz kalkulacji kosztów utrzymania magazynu (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji CKN (MS EXCEL)

Podczas szkolenia przedstawimy logistyczne uwarunkowania zwrotów i reklamacji.

Odpowiemy na pytania:

 • Jaka jest przyczyna zwrotów? (błąd człowieka na etapie realizacji zamówienia, wady i uszkodzenia, niezgodność z umową, niewłaściwy adres itp.)
 • Jakie są najczęstsze przyczyny zwrotów i reklamacji leżące po stronie magazynu – jak je wyeliminować? (błędna rejestracja towaru na wejściu do magazynu, błędy wynikające z nieuporządkowanej bazy indeksowej, błędy w przyjęciu i operowaniu danymi – nieczytelna informacja, nadmiar informacji, niefunkcjonalne i uszkodzone oznaczenia, błędy systemu raportowania, brak wsparcia informatycznego itp., pomyłki w procesie kompletacji)
 • Duży wolumen towaru – czy zawsze skutkuje większą ilością błędów?
 • Jak zminimalizować błędy w czasie załadunku i przygotowania wysyłki? – kiedy i gdzie się pojawiają i jak wyśledzić źródła ich powstawania?
 • Jak skrócić czas przetwarzania informacji i zwiększyć szanse na powtórne odsprzedanie towaru?
 • Jak przygotować magazyn na potrzeby obsługi zwrotów i reklamacji?
 • Jakie są sprawdzone procedury przyjmowania zwrotów?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Przyczyny powstawania zwrotów – Dlaczego towar wraca do magazynu?

 • Przyjęta polityka handlowa
 • Sprzedaż internetowa (on-line) a zwroty
 • Zwroty z sieci dystrybucyjnej
 • Kto odpowiada za obsługę zwrotów?
 • Wady kompletacyjne po stronie dystrybucji a wzrost liczby zwrotów – czy ręczna kompletacja powoduje większą liczbę błędów?
 • Wpływ sezonowości sprzedaży na liczbę zwrotów
 • Czy można zaplanować liczbę zwrotów z wyprzedzeniem? – uruchomienie pracowników do bezpośredniej obsługi, naprawy czy przepakowania towarów

Organizacja obsługi zwrotów

1. Organizacja magazynu na potrzeby obsługi zwrotów i reklamacji

 • Analiza posiadanego layoutu magazynu – wykorzystywane modele i dobór metody składowania do uwarunkowań przestrzennych i przepływów zwrotnych
 • Miejsca przeznaczone na tymczasowe wyładowanie – przygotowanie przestrzeni rozładowanie i dekompletacji niezakłócającej regularnych operacji magazynowych
 • Miejsca na weryfikację i odbiór – magazynowe usprawnienie procesu kwalifikacji zwrotu do dalszego postępowania
 • Miejsca na tymczasowe składowanie – przygotowanie magazynu uwzględniające zróżnicowany i zmienny czas obsługi zwrotu i reklamacji przez inne działy (kontrola jakości, negocjacje z odbiorcą, postępowanie formalne itp.)
 • Lokalizacja docelowa na regałach – organizacja składowania ułatwiająca identyfikację w magazynie i systemie informacyjnym
 • Optymalizacja pełnego przepływu zwrotu przez magazyn – zabezpieczenie procesów przed „zaleganiem” zwrotów

2. Infrastruktura magazynowa wspierająca proces przyjęcia i obsługi reklamacji i zwrotów

 • Regały przepływowe, sortery, automatyczne układnice – podwyższenie efektywności zagospodarowania magazynu
 • LeanLift – wykorzystanie często niewykorzystywanej, dostępnej wysokości pomieszczeń magazynowych, integracja z rozwiązaniem informatycznym
 • Pick by Light, Put by Light, Picking by Voice – przygotowanie magazynu do częstej zmienności charakteru zwrotów i elastyczne reorganizowanie składowania
 • Infrastruktura teleinformatyczna i kolektory danych – usprawnienie przepływu informacji, raportowania i dokumentowania obsługi zwrotów wg przyjętych standardów przedsiębiorstwa
 • Automatyczna identyfikacja w obsłudze magazynowej zwrotów: Kody EAN, Kody 2D, Kody RFID

3. Procedura przyjęcia zwrotu do magazynu i jego pełnej obsługi

 • Przydzielanie zadań magazynierom – godzenie obsługi zwrotów z obsługą regularnych przepływów bez ryzyka błędów i pogoni za terminami
 • Przyjęcie zwrotu – przygotowanie towaru do dalszych etapów obsługi, prawidłowe „wciągnięcie” zwrotu do systemu informacyjnego
 • Kontrola właściciela zwrotu i potwierdzenie zasadności zwrotu
 • Przeliczenie, dokumentacja zdjęciowa, wstępny odbiór jakościowy
 • Kontrola rejestracji zwrotów w systemie obiegu informacji (syst. informatycznym) – baza decyzyjna dla kierownictwa i instrukcja postępowania dla pracowników szeregowych
 • Skierowanie na tymczasowe miejsce składowania, identyfikacja, określenie ścieżki obsługi zwrotu
 • Zasadnicza kontrola jakościowa – ocena jakości zwracanego towaru i jego dekretacja: powtórne przyjęcie do magazynu, naprawa, przepakowanie, utylizacja i inne
 • Zamknięcie obsługi zwrotu i reklamacji (przekazanie do naprawy, przyjęcie do magazynu, powtórna wysyłka, odsprzedaż, utylizacja itp.) – czynności magazynowe i obowiązki dokumentacyjne
 • Weryfikacja gotowej wysyłki w celu zapobieżenia wielokrotnej obsłudze zwrotu – narzędzia i usprawnienia kontroli
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów. Mini wykłady wprowadzające uczestników do tematu przeplatane są studiami przypadków, których celem jest praktyczne prześledzenie omówionych zależności.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką, magazynowaniem i obsługą reklamacji i zwrotów.

W szczególności:

 • Kierowników magazynów, magazynierów
 • Szefów ekip logistycznych magazynu
 • Kierowników działów zaopatrzenia
 • Pracowników pionów lub działów logistyki
 • Pracowników działów obsługi reklamacji
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.