http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/szkolenie-dla-dzialu-zakupow-kupiec-doskonaly-negocjacje-zakupowe

Szkolenie kupiec doskonały

– najważniejsze kompetencje kupca. Diagnoza i rozwój. Siła negocjatora. Psychologia Kupca. Warsztaty coachingowe dla negocjatorów działów zakupów i inwestycji przygotowane i prowadzone przez Olgę Borgieł

Od kupców oczekuje się dzisiaj wysokiej skuteczności:

 • twardych, merytorycznych kompetencji, takich jak analiza rynku dostawców (m.in. TCO, ABC, analizy wartości, make or buy), stosowania analiz ekonomicznych, wiedzy technicznej, znajomości języków,
 • umiejętności negocjacyjnych, wywierania wpływu, perswazji, zaawansowanej komunikacji i technik manipulacji,
 • rozwiniętych kompetencji miękkich wspierających osiąganie wysokich rezultatów: elastyczność, łatwość adaptacji, innowacyjność, odporność na stres, czy asertywność.

co zyskasz na udziale w szkoleniu Kupiec doskonały?

Szkolenie Kupiec doskonały obejmuje wszystkie najistotniejsze obszary zachowań determinujące skuteczność w pracy kupca i dające realną możliwość doskonalenia się w pracy.

Prezentowany program treningu Kupiec doskonały stanowi innowacyjne kompendium wiedzy i umiejętność kupieckich pozwalając na osiąganie wysokich rezultatów w pracy zawodowej.

Zajęcia poprowadzi Olga Borgieł doświadczona trener, doskonale poruszająca się w tematyce rozwoju osobistego negocjatorów i menedżerów, coach i doradca osób związanych z biznesem, posiadająca znakomite referencje od uczestników szkoleń i treningów.

Trening Kupiec doskonały ma charakter coachingowy i koncentruje się na określeniu mocnych stron i wskazaniu obszarów do dalszego rozwoju kupców, specjalistów ds. zakupów i inwestycji.


uczestnicy szkolenia Kupiec doskonały wybrali również:

Szkolenie mistrzowskie negocjacje kupieckie – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

co Ci da obecność na szkoleniu Kupiec doskonały?

Dzięki szkoleniu Kupiec doskonały dowiesz się jak:

 • kształtować własną osobowość, aby odnosić sukces w negocjacjach zakupowych
 • wywierać skutecznie wpływ
 • kierować rozmową
 • opierać się manipulacji i nie poddawać się presji emocji w trudnych sytuacjach

Dzięki uczestnictwu w warsztatach Kupiec doskonały uzyskasz wiedzę i umiejętności w realizowaniu strategii doprowadzających do sukcesu – lepszych wyników,  poprawy wydajności i poczucia satysfakcji z życia zawodowego.

Szkolenie prowadzone jest dynamicznymi metodami warsztatowo-treningowo-coachingowymi.

PROGRAM

Kupiec doskonały – program szkolenia:

I. Mapa Rozwoju Kupca. Autodiagnoza cech i kompetencji. Rozwój silnej osobowości kupca.

 • Test kompetencji negocjacyjnych.
 • Test kompetencji motywacyjnych.
 • 8 najważniejszych kategorii ludzi biznesu: Życie, Sukces, Biznes, Przywództwo, Pieniądze, Sprzedaż, Negocjowanie oraz Zarządzanie Czasem.
 • Strategie osiągania sukcesu. Szwedzki stół – 21 narzędzi doprowadzających do celu.

II. Najważniejsze kompetencje kupca. Diagnoza i rozwój. Siła negocjatora.

 • Umiejętności negocjacyjne 35%.
 • Umiejętności analityczne 15%.
 • Umiejętność budowania relacji 9%.
 • Determinacja w osiąganiu celów 9%.
 • Umiejętności komunikacyjne 9%.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu 8%.
 • Umiejętność pracy w zespole 6%.

Badania własne: skuteczność kupiecka a umiejętności miękkie.

III. Rozwój silnej osobowości kupca.

 • „Big five” kupca – jak rozwijać najważniejsze cechy osobowości.
 • Model Diltsa. Poziomy neurologiczne.
 • Zasady neurolingwistycznego programowania. Techniki NLP w kształtowaniu siebie.
 • Analiza transakcyjna. Kim jestem w relacjach społecznych?

IV. Asertywność – cecha skutecznego kupca.

 • Asertywności można się nauczyć.
 • Asertywny kupiec – podstawowe zasady zachowań asertywnych.
 • Postawa agresywna – uległa – manipulacyjna i asertywna. Autodiagnoza asertywności.
 • Techniki asertywne w trudnych sytuacjach: krytyka, odmowa, agresja, naruszanie granic, łamanie zasad. Jak wyjść z twarzą.

V. Inteligencja emocjonalna w pracy kupca.

 • Siła emocji w relacjach interpersonalnych i wywieraniu wpływu.
 • Zrozumieć emocje. Jak kształtowały się emocje i dlaczego tak trudno je opanowywać?
 • 4 poziomy inteligencji emocjonalnej. Autodiagnoza IE. Test.
 • Techniki kontroli emocji.
 • Emocje jako źródło energii – metody kierowania strumieniem emocji.
 • Jak wykorzystać emocje w budowaniu i kierowaniu relacjami w procesie negocjacji kupieckich.

VI. Komunikacja i perswazja w pracy kupca.

 • Jak komunikować się skutecznie?
 • Uszy von Thuna – czyli jak słuchamy i co słyszymy.
 • Odważna komunikacja w budowaniu wiarygodności kupca.
 • Jak przekonywująco mówić i argumentować?
 • Najważniejsze zasady skutecznej perswazji.
 • Wywieranie wpływu – praktyczne warsztaty. Jak osiągnąć cel w 45 sekund?

VII. Wysokie kompetencje negocjacyjne w praktyce.

 • Zaawansowane symulacje autentycznych negocjacji oparte na narzędziach Development Center pozwalające na przetestowanie własnych umiejętności negocjacyjnych, określenie swoich mocnych stron i obszarów wysokiego potencjału oraz obszarów do doskonalenia zawodowego.
 • Nauka poprzez znakomite, indywidualne doświadczenie, autorefleksję i feedback trenera.

VIII. Jak nie stracić potencjału? Stres i wypalenie zawodowe w pracy kupca.

 • Stres. Uwarunkowania psychofizjologiczne
 • Mój poziom stresu. Skala Holmsa
 • Jak zarządzać stresem w pracy.
 • Przegląd psychodynamicznych metod zarządzania stresem. Warsztaty antystresowe. Kształtowanie równowagi, zdrowia i harmonijnego dystansu emocjonalnego.
WYKŁADOWCA

Szkolenie Kupiec doskonały poprowadzi:

Olga Borgieł

Doświadczony trener i negocjator. Prowadziła, współprowadziła i konsultowała projekty negocjacyjne o wartości do 160 mln PLN. Obecnie jest doradcą negocjacyjnym w zakresie strategii i wpływu, coachem negocjatorów, prowadzi treningi dla negocjatorów oparte na best practices. Posiada doświadczenie negocjacyjne zarówno ze strony sprzedażowej, jak i zakupowej w branżach takich jak: FMCG, produkcja, finanse, inwestycje.

Należy dzisiaj do czołówki trenerów w Polsce. Psycholog, certyfikowany trener TTT University of Wales, Personal Coaching The Coaching Academy, London, Trener The Training Associates, jednej z największych firm szkoleniowych na świecie.

Łącznie przeprowadziła ponad 400 projektów szkoleniowych z zakresu negocjacji, perswazji, komunikacji i wpływu oraz technik antymanipulacji dla organizacji komercyjnych, rządowych i samorządowych takich jak m.in.: ING Bank Śląski SA, BRE Bank SA, Kredyt Bank SA, PKO BP SA, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE, PGNiG, KGHM, Polkomtel, P4, BWI, Nexteer, Man, Skanska, Mirbud, Volvo, General Motors, Isuzu, Magna Polska, Star Foods Ltd., Danone, Netia, Delphi, Schneider Electric, Air Products Polska, Messer Polska, CJ Internationale, ICF Polfa Rzeszów, Polfa Łódź, Grupa Orlen, Vienna Insurance Group oraz organizacji rządowych i samorządowych: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, Urzędy Miast, Urzędy Marszałkowskie.
W swojej bogatej karierze przeszkoliła kilka tysięcy osób: menedżerów, kupców i handlowców na treningach opartych na autentycznych sytuacjach negocjacyjnych oraz aktywnej, treningowej formule kształcącej najwyższe kompetencje negocjacyjne. Prowadzi szkolenia na poziomie Basic, Medium i Advanced.

Praktyczną jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny za przydatność w rozwoju i wzrost kompetencji negocjacyjnych.

Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach.
Prowadzi niezależne projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).
W ramach współpracy realizuje złożone sesje AC / DC na stanowiska menedżerskie, handlowe i wysokospecjalistyczne.

METODY

Kupiec doskonały – metody szkoleniowe:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej MMM (maximum wiedzy, maximum umiejętności, maximum znakomitej zabawy). Omawiane zagadnienia poparte są prezentacjami multimedialnymi i ćwiczeniami doskonalącymi wybrane umiejętności.
Metody wyszczególnione:
wykład,
grupy zadaniowe,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy

ADRESACI

Kupiec doskonały – do kogo adresujemy szkolenie?:

 • Pracowników Działów Zaopatrzenia
 • Specjalistów ds. zakupów
 • Pracowników Działów Logistyki
 • Pracowników Działów Przetargów
 • Pracowników Działów Importu
 • oraz wszystkich osób, które podczas negocjacji zaskakiwane są taktykami testującymi ich kreatywność, odwagę i pewność siebie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kupiec doskonały:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.