Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

Szkolenia Sprzedażowe /
Szkolenia Marketing

Szkolenia Dla Działu Zakupów /
Szkolenie Logistyka

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/zarzadzanie-flota-samochodowa-manager-floty-flota-samochodowa-samochod-sluzbowy

Szkolenie zarządzanie flotą samochodową

– Planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne. Optymalne metody redukcji kosztów i ryzyk flotowych.

Park samochodowy w firmie to nie tylko ogromna pozycja budżetowa. To obszar generujący poważne ryzyka, zarówno dla kierowców/użytkowników pojazdów, osób zarządzających flotą jak i dla właścicieli oraz zarządów spółek.
Zarządzanie flotą nie może się dziś sprowadzać  tylko do czynności administracyjno – serwisowych.
Planowanie, prognozowanie, kalkulowanie i działania prewencyjne to dziś fundamenty kwalifikacji nowoczesnego fleet managera.

Podczas naszego szkolenia Zarządzanie flotą samochodową zaproszony Ekspert omówi kluczowe aspekty polityki flotowej, a w szczególności:

 • prawidłowy model Car Policy (Regulamin użytkowania samochodów służbowych),
 • metodę planowania kosztów TCO (Total Cost of Ownership),
 • ryzyka firmy w umowach leasingowych i wynajmu długoterminowego,
 • kluczowe elementy zapytania ofertowego na usługi flotowe (RFP)
 • Service Level Agreement – podstawowy element kontroli jakości zakupionych usług
 • regulacje podatkowe istotne dla floty w przedsiębiorstwie
 • nowe wyzwania firm w dziedzinie mobilności i e-mobilności.

Odpowiemy na trudne pytania i doradzimy:

 • Jak zabezpieczyć firmę i Zarząd przed ryzykiem odpowiedzialności karnej i finansowej?
 • Jak optymalizować zarządzanie flotą samochodową?
 • Gdzie szukać oszczędności?
 • Jaka powinna być rola Fleet Managera w organizacji?
 • Jak wyliczyć całkowite koszty posiadania samochodu, kontrolować je i obniżać?
 • Jak zarządzać ryzykiem, procesami i procedurami?
 • Jak obniżyć szkodowość i wysokość składek ubezpieczeniowych?

szkolenie zarządzanie flotą samochodową – tylko praktyczna wiedza i przykłady

Wykłady prowadzić będzie nasz Ekspert, Krzysztof Sosnowski, wieloletni praktyk, wykładowca i autor publikacji w prasie flotowej. Zajęcia będą miały formułę warsztatowo – wykładową i prowadzone będą w oparciu o rzeczywistą wiedzę rynkową.

Na podstawie przykładów praktycznych zaprezentowanych podczas szkolenia przez prowadzącego, uczestnicy będą mogli wprowadzić usprawnienia w swojej pracy, czyli wpłynąć na poprawę i optymalizację funkcjonowania floty w firmie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy do wykorzystania dokument wzorcowy Car Policy oraz przykładowy kalkulator (plik Excel) służący do prostego wyliczenia TCO dla firmy.

Szkolenie Zarządzanie flotą samochodową – kluczowe zagadnienia:

 • Wskazanie kompetencji Fleet Managera istotnych dla poprawy skuteczności zarządzania flotą samochodową w firmie.
 • Stworzenie i doskonalenie optymalnych procedur zarządzania samochodami w firmie w tym dokumentów zabezpieczających odpowiedzialność zarówno Fleet Managera jak i Zarządu Firmy.
 • Omówienie Car Policy – głównego dokumentu flotowego w przedsiębiorstwie regulującego prawa i obowiązki firmy, Fleet Managera oraz pracowników korzystających z aut firmowych (każdy Uczestnik otrzyma dokument wzorcowy)
 • Co jest tańsze: zakup, leasing czy wynajem?
 • Zbudowanie przykładowego modelu kalkulacyjnego (Excel) niezbędnego w codziennej analizie TCO (Całkowite Koszty Utrzymania) w firmie.
 • Nabycie umiejętności wyliczenia rzeczywistego kosztu utrzymania floty w firmie (zakup i sprzedaż auta, wartość rezydualna, wybór pojazdu, serwisy, ubezpieczenia, paliwa, finansowanie, narzędzia i programy wsparcia itp.).
 • Nabycie i rozwinięcie umiejętności budowania zapytania ofertowego (RFP) na przykładzie wynajmu długoterminowego jako obszaru kumulującego wszystkie usługi flotowe (katalogi usług, Service Level Agreement (SLA), kluczowe warunki umów, zapewnienie mierzalności poziomu jakości itp.).
 • Jak zbudować skuteczne zapytanie ofertowe w celu otrzymania całkowicie porównywalnych z sobą ofert na rzeczy i usługi, które chcemy kupić a nie które dostawcy chcą nam sprzedać?
 • Zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się zagrożenia i pułapki w zapisach umów wynajmu długoterminowego.
 • Jak wystrzegać się zapisów, które są niekorzystne dla firmy?
 • Omówienie trendów w rozwoju rynku zarządzania flotą na przestrzeni najbliższych 5 lat w celu umiejętnego planowania długoterminowego rozwoju parku samochodowego w firmie a w tym ustawa o elektromobilności, samochody niskoemisyjne, elektryczne, carsharing dla firm.

uczestnicy szkolenia zarządzanie flotą samochodową wybrali również:

Excel dla kupców i handlowców Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – korzyści:

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy do wykorzystania dokument wzorcowy Car Policy oraz przykładowy kalkulator (plik Excel) służący do prostego wyliczenia TCO dla firmy.

PROGRAM

Zarządzanie flotą samochodową – program szkolenia:

Co to jest Car Policy i dlaczego warto wypracować taki dokument w firmie?

Car Policy – podstawowy dokument flotowy regulujący prawa i obowiązki firmy i pracownika w stosunku do pojazdów wykorzystywanych w firmie (własnych, leasingowanych, wynajmowanych, użytkowanych itp.)

Na przykładzie wzorcowego dokumentu wspólna ze słuchaczami analiza (krok po kroku) wszystkich zapisów dokumentu wraz z przykładami odnoszącymi się do ich floty i sytuacji i zagrożeń występujących w rzeczywistości a w szczególności:

– odpowiedzialność firmy (w tym Zarządu) w obszarze floty,
– zadania i odpowiedzialności osób zarządzających flotą,
– obowiązki pracownika w stosunku do powierzonego mienia (auta) wraz z ustaleniem odpowiedzialności materialnej za uszkodzenia, szkody komunikacyjne itp.,
– obowiązkowa dokumentacja – protokoły zdawczo – odbiorcze, oświadczenia, regulaminy, obiegówki itp.,
– używanie samochodu służbowego do celów prywatnych (w tym nieobecności, urlopy, zwolnienia lekarskie itp.),,
– opis procesów i procedur istotnych z punktu widzenia floty i generowanych przez nią kosztów.

TCO (Total Cast of Ownership) – jak liczyć całkowite koszty posiadania/użytkowania samochodu?

Omówienie części składowych realnych kosztów utrzymania floty w przedsiębiorstwie oraz ich planowanie i budżetowanie.

W ramach ćwiczeń omówimy m.in.:

– zasady wyboru optymalnego pojazdu,
– zasady jego zakupu,
– typ finansowania (gotówka, kredyt, leasing, wynajem),
– optymalny okres użytkowania auta,
– wartość rezydualna
– ubezpieczenie i sposoby likwidacji szkód,
– koszty utrzymania takie jak serwis, opony itp.,
– rodzaje paliw i normy spalania,
– koszty personalne,
– koszty podatkowe,
– koszty wycofania auta z eksploatacji,
– sprzedaż samochodu używanego.

Wspólnie z Uczestnikami szkolenia zbudujemy przykładowy model kalkulacyjny (Excel) niezbędny w codziennej analizie TCO w firmie.

Zapytanie ofertowe – jak zbudować skuteczne zapytanie ofertowe w celu otrzymania całkowicie porównywalnych z sobą ofert na rzeczy i usługi, które chcemy kupić a nie które dostawcy chcą nam sprzedać?

Kluczową umiejętnością w obszarze floty są kompetencje dotyczące obszaru zakupów. Niezależnie czy mamy do czynienia z zakupem pojazdów, serwisów, ubezpieczeń, opon, źródeł i sposobów finansowania itp. Fleet Manager powinien potrafić sporządzić prawidłowe zapytania ofertowe w sposób optymalny i efektywny dla firmy, zrozumiały i jasny dla dostawców, nie pozwalający na różne interpretowanie zawartych w nim treści, tak aby w czytelny i porównywalny sposób móc analizować i skutecznie wybierać najlepsze propozycje.

Ilekroć porównuje się oferty, łatwo zauważyć znaczące dysproporcje cenowe.
Czy ceny aż tak się różnią czy też oferty nie są z sobą porównywalna (każdy z dostawców odpowiedział na zapytania ofertowe wg swojej interpretacji).
Jak to porównać aby wybrać najlepiej?

Zajęcia opierać się będą o przykładowe zapytanie ofertowe na usługi wynajmu długoterminowego (najbardziej wieloformatowe zapytanie z obszarze zarządzania flotą, zawierające wszystkie możliwe usługi: zakup pojazdu, serwis, opony, ubezpieczenia, samochody zastępcze itp.). Wspólnie z Uczestnikami zbudowany zostanie katalog oczekiwanych usług, omówione zostaną kluczowe elementy SLA wraz z przykładowymi propozycjami mierzenia jakości świadczonych przez dostawcę usług. Nabyte umiejętności zdecydowanie podniosą efektywność i skuteczność działań zakupowych obejmujących flotę.

Umowy najmu długoterminowego – obszary zagrożeń

Istotnym elementem pracy osób zarządzających flotą jest negocjowanie umów z dostawcami, zapewniających biznesowe bezpieczeństwo firmy. Na podstawie coraz popularniejszych umów wynajmu długoterminowego (wynajem, leasing z serwisem i wysoką wartością wykupu) omówione zostaną wszystkie zagrożenia i ryzyka zawarte w umowach wraz z propozycjami stosownych zabezpieczeń.

Główne zainteresowania skierujemy na:

– gwarancje jakości świadczonych usług
rekalkulacje umowy w trakcie jej trwania (obszar największego ryzyka biznesowego)
– refaktury
– kary umowne
– pulowanie kilometrów, opon itp.
zwrot pojazdu po zakończeniu umowy (jak ograniczyć koszty?)

Mobility Management

W najbliższych latach (perspektywa do 5 lat) rynek flotowy przejdzie ogromną ewolucję. Nowa perspektywa wymagać będzie głębokich zmian w polityce flotowej przedsiębiorstwa oraz nowych kwalifikacji osób zarządzających mobilnością pracowników i firmy.

– dokąd zmierza flota i związana z nią technologia?
– jakie nowe usługi i nowe wyzwania staną się codziennością w najbliższym czasie?
– czy samochody elektryczne do przyszłość dla flot?
– czy elektromobilność się opłaca?
– omówimy zakres nowych kompetencji Fleet (Mobility) Managerów i wprowadzanych nowych rozwiązań takich jak np.: carsharing, samochody elektryczne, telemetria, zarządzanie czasem i mobilnością.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie flotą samochodową – poprowadzi
Ekspert-praktyk zarządzania flotą

Krzysztof Sosnowski

Ekspert w zakresie optymalizacji procedur zarządzania flotą pojazdów w firmach, współtwórca branży flotowej i pierwszych firm wynajmu w Polsce. Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony w plebiscycie Ludzie Dekady Branży Flotowej i „100 najbardziej wpływowych osób branży flotowej”.
Doradca firm-właścicieli największych flot samochodowych w Polsce.

Podwójny Laureat Auto Finance Network Londyn 2015.
Pełnił funkcję Dyrektora ds. Rynku Motoryzacyjnego w ZPL (Związek Polskiego Leasingu).

Obejmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Hertz Leasing, Dyrektora Handlowego w Prime Car Management (Masterlease Group), Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu w ING Car Lease Polska a ostatnio pracował jako Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu w Alphabet Polska Fleet Management (BMW Group).

Obecnie Partner w firmie konsultingowej, która skupia się na realnym wsparciu przedsiębiorstw w ograniczeniu wydatków, podniesieniu efektywności oraz optymalizacji zarządzania służbowymi pojazdami. Na co dzień identyfikuje koszty flot firmowych, tworzy strategie oraz realizuje programy redukujące wydatki na samochody, przy jednoczesnym wzroście jakości flot.

Specjalizuje się również w audycie flot, weryfikacji kosztów serwisu i zużycia paliwa, zarządzaniu ryzykiem, likwidacji szkód – we wszystkich aspektach zarządzania i optymalizacji firmowej floty.

Wieloletni wykładowca i prelegent, obecnie prowadzi zajęcia dla fleet managerów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor wielu artykułów w prasie biznesowej i motoryzacyjnej.

METODY

Zarządzanie flotą samochodową – metody szkolenia:

Wszystkie zajęcia podczas szkolenia Zarządzanie flotą samochodową będą poprowadzone z wykorzystaniem aktywnych form pracy, maksymalnie angażujących uczestników do bezpośredniego udziału w zajęciach. Prezentacja, dyskusja, praca w małych grupach, studium przypadku, burza mózgów, praca z tekstem, kalkulacje z Excelem, Internet.

Ostateczna treść i poziom szczegółowości szkolenia Zarządzanie flotą samochodową  zostaną dostosowane do potrzeb i przygotowania merytorycznego uczestników. Zajęcia skierowane do różnego poziomu zaawansowania Uczestników.

Uczestnicy szkolenia Zarządzanie flotą samochodową otrzymają gotowy do wykorzystania dokument wzorcowy Car Policy oraz przykładowy kalkulator (plik Excel) służący do prostego wyliczenia TCO dla firmy.

ADRESACI

Szkolenie Zarządzanie flotą samochodową adresowane jest do:

 • fleet managerów, administratorów floty, specjalistów floty samochodowej, osób odpowiedzialnych za flotę firmową,
 • kierowników i specjalistów ds. transportu
 • kierowników administracyjnych
 • dyrektorów finansowych
 • członków zarządów, właścicieli firm, których profil działalności wymaga posiadania floty pojazdów.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie flotą samochodową:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.