http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/zarzadzanie-lancuchem-dostaw

Szkolenie zarządzanie łańcuchem dostaw

– jak kontrolować, obniżać koszty, mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw?

Jesteś uczestnikiem łańcucha dostaw?
Pracujesz w dziale handlowym, dystrybucji, zakupach, logistyce, produkcji, transporcie?
Chcesz dostarczać towary szybciej, taniej, elastyczniej, bezpieczniej, precyzyjniej, z większą dbałością o klienta?
Masz dość nadwyżek lub niedoboru zapasów, błędnych prognoz, nieskutecznych działań, niezadowolenia klientów?

Pora  zidentyfikować mocne i słabe strony łańcucha dostaw Twojej firmy!

Co zyskasz na udziale w szkoleniu zarządzanie łańcuchem dostaw?

Podczas szkolenia Zarządzanie łańcuchem dostaw dowiesz się:

 • Jak dostarczać klientom towary w określonym czasie i przy jak najniższych kosztach?
 • Czy masz wszystkie koszty pod kontrolą i gdzie szukać kosztów w łańcuchu dostaw?
 • Jakimi metodami kalkulować koszty logistyki oraz identyfikować konflikty kosztowe w przedsiębiorstwie?
 • Jak zmniejszyć koszty i poprawić efektywność współpracy w łańcuchu dostaw? 
 • Ile na prawdę kosztują Twoje zapasy?
 • Jak ustalać stany magazynowe np. minimalne zapasy, zapas bezpieczeństwa?
 • Jak skrócić czas reakcji na zmianę popytu?
 • Jak planować potrzeby materiałowe na podstawie harmonogramu produkcji?
 • Jak poprawić wydajność magazynu, transportu?
 • Jak zminimalizować ryzyko w łańcuchu dostaw (szacunki dotyczące popytu, nadmierne zapasy bezpieczeństwa, niepewność dostawców, nieprzewidywalność sieci transportowej)?
 • Jakie oszczędności przynosi usprawnienie komunikacji w łańcuchach dostaw? 
 • Jak definiować KPI i mierzyć efektywność procesów w łańcuchu dostaw przy pomocy KPI?
 • Jak dobierać dostawców i dokonywać ich oceny?
 • Jak eliminować efekt Byczego Bicza (Bullwhip Effect)?
 • Jak planować dostawy Milk Run i unikać błędów popełnianych przy planowaniu takich tras?
 • Jak korzystać z techniki LRP i relacji pomiędzy jej narzędziami DRP i MRP?

uczestnicy szkolenia zarządzanie łańcuchem dostaw wybrali również:

Szkolenie 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zarządzanie łańcuchem dostaw – korzyści:

Przydatne narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw

 • Wzory KPI w różnych obszarach – produkcji, sprzedaży itd.
 • Wzory matrycy celów
 • Wzór arkusza planowania sprzedaży (MS EXCEL)
 • Wzór arkusza planowania kontraktów (MS EXCEL)
 • Narzędzie analizy ABC i Analizy Wielowymiarowej (MS EXCEL)
 • Narzędzie analizy XYZ (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji kosztu sprzedaży/promocji (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji kosztów zakupu (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji kosztu magazynowani (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  TCO (MS EXCEL)
 • Narzędzie kalkulacji  CKN (MS EXCEL)
PROGRAM

Zarządzanie łańcuchem dostaw – program szkolenia:

Organizacja i zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie. Nowoczesne metody redukcji kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw.

Minimalizacja koszów funkcjonowania firmy przy pomocy łańcuchów dostaw

 • Miejsca powstawania kosztów logistycznych w łańcuchu dostaw
 • Kontrola i minimalizacja kosztów powstających w ramach łańcucha dostaw
 • Logistyczne trade offs w łańcuchu dostaw (konflikty logistyczne)
 • Koszt dodany w łańcuchu dostaw
 • Całkowity koszt łańcucha dostaw (TCoSC)
 • Efekty redukcji kosztów w łańcuchu dostaw
 • Eliminacja efektu Byczego Bicza (Bullwhip Effect)

Koordynacja łańcucha dostaw

 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa
 • Cechy łańcucha dostaw ((minimalizacja poziomu zapasu, sprawny przepływ informacji między uczestnikami łańcucha dostaw, itd.)
 • Rola podmiotu dominującego w koordynacji łańcucha dostaw (wymuszanie pewnych zachowań, terminów dostaw, itp.)
 • Procesy główne i uzupełniające w łańcuchu dostaw – model SCOR (Supply Chain Operations Reference Model)

Planowanie w łańcuchu dostaw

 • Horyzont planistyczny 52 vs 12
 • Plan kontraktów
 • Plan sprzedaży
 • Plan promocji
 • Analiza kosztów działań promocyjnych
 • Przepływ informacji w ramach planowania w łańcuchu dostaw
 • Wpływ planowania na inne aspekty logistyki – zapasy, zakupy, transport

Definiowanie celów dla łańcucha dostaw (KPI)

 • Kryteria doboru KPI
 • SMART
 • Matryca Celów

Case study:  budowa KPI w łańcuchu dostaw

Organizacja procesu dystrybucji w łańcuchu dostaw

 • Ocena kosztów obsługi klienta w łańcuchu dostaw
 • DPP – ocena kosztów sprzedaży produktów
 • Budowa sieci dystrybucyjnej
 • Rozmieszczenie sieci dystrybucyjnej
 • Prawo pierwiastka kwadratowego – jak zmienia się poziom zapasu wraz z rozbudową liczby magazynów dystrybucyjnych?
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych DRP

Wady i zalety systemów motywowania sieci dystrybucyjnej

 • Bonusy za zakup – jak uniknąć pików zamówieniowych?
 • Ryzyko zwrotów
 • Bonusy za sprzedaż – jak badać sprzedaż sieci dystrybucyjnej do klienta ostatecznego?
 • Inne sposoby motywowania (pozom obsługi, sprzedaż, struktura zapasu)

Wpływ zaopatrzenia na łańcuch dostaw

 • Sourcing w łańcuchu dostaw
 • Wpływ zakupów na kreowanie wartości i konkurencyjności firmy
 • Fazy procesu zakupu
 • Ocena dostawcy

Zarządzanie zapasami w skali łańcucha dostaw

 • Zapasy – klasyfikacja ze względu na sposób wykorzystania zapasu
 • Klasyfikacja (kategoryzacja) funkcjonalna zapasów
 • Klasyfikacja (kategoryzacja) funkcjonalna zapasów
 • Klasyfikacja (kategoryzacja) i redukcja zapasów metodą ABC i XYZ
 • Kontrola zapasów. Jakie jest niebezpieczeństwo braku zapasów albo niedostosowania struktury zapasu do wymagań sieci dystrybucyjnej

Minimalizacja kosztów transportu w skali łańcucha

 • Zasady wyboru i oceny oferty przewoźnika
 • Wpływ konsolidacji zleceń transportowych na kształtowanie się poziomu zapasu
 • Dobór wielkości środka transportu do obsługi określonej trasy
 • Zasadność organizacji Milk – Runów w łańcuchu dostaw – minimalizacja kosztów transportu

Magazynowanie

 • Zasady lokalizacji magazynów
 • Centralizacja vs decentralizacja
 • Outsorcing magazynów – analiza opłacalności
 • Organizacja magazynowania, przepływy w magazynie
 • Metody automatycznej identyfikacji towaru (kody EAN, PDF, DATAMARIX, RFID )
WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie łańcuchem dostaw poprowadzi:

Ekspert w obszarach: logistyka dystrybucji, logistyka magazynowa, logistyka zaopatrzenia.

Doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Zarządzanie łańcuchem dostaw – metody szkolenia:

Szkolenie Zarządzanie łańcuchem dostaw ma formę interaktywnych 12 godzinnych warsztatów. Mini wykłady wprowadzające uczestników do tematu przeplatane są udziałem w grupowych grach symulacyjnych, których celem jest praktyczne prześledzenie omówionych zależności.

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się szereg przypadków symulacyjnych.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

ADRESACI

Szkolenie zarządzanie łańcuchem dostaw adresowane jest do:

 • specjalistów i menedżerów zajmujących się: sprzedażą, budową sieci dystrybucyjnej, logistyką, dystrybucją, zakupami,
 • menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami zainteresowanych intensyfikacją sprzedaży i dystrybucji,
 • planistów, magazynierów, zaopatrzeniowców i inne osoby uczestniczące w procesach logistycznych,
 • specjalistów odpowiedzialnych za organizację transportu w firmie,
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów funkcjonowania procesów logistycznych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie łańcuchem dostaw:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.