http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/10-zaawansowanych-technik-negocjacyjnych-poligon-twardych-negocjacji-z-zawodowym-negocjatorem-2-2-2?date=35365

Szkolenie 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – poligon twardych negocjacji z zawodowym negocjatorem

– techniki negocjacyjne, wywieranie wpływu, manipulacje, mikroekspresje, mowa ciała, blef.  

Szkolenie 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych kładzie nacisk na doskonałe zaplanowanie i przeprowadzenie negocjacji w trudnych warunkach przy wykorzystaniu zaawansowanych technik.

Jakie są najskuteczniejsze techniki negocjacyjne?
Jak znacząco poprawić wyniki negocjacji z twardym graczem?
Jak zbudować silną pozycję negocjacyjną?

Podczas szkolenia przećwiczysz zaawansowane techniki negocjacyjne:
adwokat diabła, śnięta ryba, ekspertyza, zmiana biegów, optyk z Brooklynu, pomyłka, talk-show, gniew kontrolowany, problem, huśtawka.
Nasz warsztat to praktyczne ćwiczenie umiejętności stosowania i radzenia sobie z twardym stylem negocjacyjnym.

co zyskasz dzięki treningowi 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych

Uczestnicy szkolenia 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych poznają najczęściej stosowane „zagrywki poniżej pasa”, nauczą się ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi w sposób przywracający kontrolę w negocjacjach. Uświadomią sobie siłę jaka tkwi w słowach, poznają zasady formułowania komunikatów wzmagających skuteczność argumentacji negocjacyjnej.

Dzięki udziałowi w ćwiczeniach, Trener uświadamia uczestnikom ich mocne strony oraz deficyty w obszarze prowadzenia negocjacji.

Ważnym elementem szkolenia 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych jest również moduł dotyczący mowy ciała w negocjacjach wywierania wpływu, manipulacji i mikroekspresji.
Trening rozwija sprawność czytania mowy ciała i rozpoznawania blefu oraz samokontrolę uczestników w obszarze komunikowania ciałem prawdziwych zamiarów.

Szkolenie 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych przeznaczone jest dla zaawansowanych negocjatorów: kupców, sprzedawców, negocjatorów umów, kontraktów, członków zarządów, właścicieli firm.


uczestnicy szkolenia 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych wybrali również:

Szkolenie certyfikowany negocjator Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

15-16 kwietnia 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 1190zł brutto.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – cele szkolenia:

Korzyści i cele dla uczestnika:

 • Nauczysz się prawidłowo posługiwać 10-cioma najtrudniejszymi technikami negocjacyjnymi.
 • Nauczysz się planować strategię negocjacji w oparciu metody Rogera Dawsona.
 • Poznasz najważniejsze zasady przygotowania i prowadzenia negocjacji.
 • Nauczysz się stosować techniki wpływu wzmacniające twoją pozycję przed, w trakcie i po negocjacjach.
 • Nauczysz się rozpoznawać styl negocjacyjny i temperament adwersarza oraz skutecznie tę wiedzę wykorzystywać.
 • Nauczysz się rozpoznawać manipulacje drugiej strony i skutecznie sobie z nimi radzić.
 • Dowiesz się jak czytać mowę ciała i rozpoznawać konfabulację.
 • Nauczysz się rozpoznawać blef, oraz wzmocnisz swoją umiejętność stosowania kontrolowanego blefu w negocjacjach.
 • Rozwiniesz umiejętność rozpoznawania mowy ciała adwersarza na podstawie gestów, postawy ciała, nerwowych tików.
 • Poznasz zasady rządzące mikroekspresjami wg Paula Ekmana i na ich podstawie nauczysz się rozpoznawać faktyczne emocje adwersarza.
 • W trakcie gry negocjacyjnej przećwiczysz zdobyte umiejętności już na szkoleniu.

Korzyści dla organizacji:

 • Natychmiastowe korzystne ROI dzięki lepszym wynikom negocjacji.
 • Wzrost motywacji dzięki lepszej skuteczności negocjatorów.
 • Wzrost autorytetu organizacji w otoczeniu na skutek profesjonalizacji i korzystniejszej prezentacji przedstawicieli.
PROGRAM

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – program szkolenia:

Jak planować strategie negocjacyjne w zależności od celu i informacji jakie posiadamy?

Budowania własnej pozycji negocjacyjnej.

 • Planowanie strategii negocjacyjnych w oparciu o metody Rogera Dawsona – cele, BATNA, WATNA, ZOPA.
 • Stosowanie techniki wywierania wpływu wspierającej pozycję przed, w trakcie i po negocjacjach.
 • Paradygmat negocjacji Jima Campa.
 • Jak rozpoznawać typ osobowości drugiej strony na podstawie ubioru i  zachowania oraz jak skutecznie tę wiedzę wykorzystać w osiąganiu celu negocjacyjnego?

Metody: mini-wykład, studia przypadków, ćwiczenie world cafe, praca w parach.

Runda negocjacyjna – Poligon twardych negocjacji.
Jak skutecznie stosować techniki i metody w negocjacjach? – 4 techniki rozpoczynające.

Rozbudowana, kilkuetapowa symulacja prawdziwych negocjacji „Complain”, w trakcie której uczestnicy w dwóch konkurencyjnych grupach mają możliwość sprawdzić wiedzę nabytą w module I oraz przećwiczyć cztery techniki rozpoczynające:

 • Adwokat diabła – początkowe wspieranie nowymi argumentami tez przeciwnika (usypiające jego czujność), aby później obalić jego stanowisko.
 • Śnięta ryba – dodanie do negocjacji uciążliwego dla drugiej strony żądania, które – tak naprawdę nie ma dla nas znaczenia.
 • Ekspertyza – budowanie wiarygodności swojej argumentacji na pozornie obiektywnym i racjonalnym wywodzie, którego druga strona nie jest w stanie zweryfikować przy stole rozmów (np. ze względu na brak danych, czasu, wiedzy w danej dziedzinie itp.).
 • Problem – przerzucenie własnego problemu na drugą stronę i postawienie jej wobec konieczności rozwiązania go.

Trzy kompetencje psychologiczne  – Wpływ / Analiza transakcyjna / Gra

 • Wywieranie wpływu na ludzi – reguły Cialdiniego – teoria i praktyka.
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem w negocjacjach.
 • Wpływ, manipulacja i gra – czym się różnią i jak je stosować?
 • „Zagrywki poniżej pasa” – jak je rozpoznać i skutecznie sobie z nimi radzić?
 • Rozpoznawanie i wywieranie wpływu na temperamenty.
 • Wykorzystanie Analizy Transakcyjnej w negocjacjach.

Metody: mini-wykład, test temperamentów, scenki.

Runda negocjacyjna – Poligon twardych negocjacji.

Jak skutecznie stosować techniki i metody w negocjacjach? – 4 techniki środkowe.

Rozbudowana, kilkuetapowa symulacja prawdziwych negocjacji „Complain”, w trakcie której uczestnicy w dwóch konkurencyjnych grupach mają możliwość sprawdzić wiedzę nabytą w module II, oraz przećwiczyć cztery techniki środkowe:

 • Zmiana biegów – przeskakiwanie z jednej kwestii na drugą mające na celu zdezorientowanie i zmęczenie drugiej strony.
 • Optyk z Brooklynu – stopniowe podwyższanie składanej oferty, aż do momentu, w którym nastąpi protest drugiej strony.
 • Pomyłka – w swej istocie polega na pogorszeniu zasadniczej kwestii, a nie na wprowadzaniu korzystnych „dodatków” (bywa stosowane jako kontr posunięcie wobec „ostatniego życzenia”).
 • Huśtawka – przekazanie drugiej stronie niekorzystnych dla niej wiadomości, a następnie (po pewnym czasie) podanie wiadomości dobrych (działa na tej samej zasadzie, co taktyka „drzwi w twarz”: zakotwiczenie – stworzenie oczekiwań i kontrast).

Trzy kompetencje fizyczne – Mowa ciała / Mikroekspresje / Kontekst

 • Mowa ciała w negocjacjach – sygnały niewerbalne. Osobowość a mowa ciała.
  Test Taylora Hartmana i jego konsekwencje dla mowy ciała.
  Trening mowy ciała w negocjacjach z wykorzystaniem różnych osobowości.
  Rozwój sprawności czytania mowy ciała na podstawie gestów, postawy ciała, nerwowych tików oraz osiągnięcie samokontroli uczestników w obszarze komunikowania ciałem prawdziwych zamiarów.
  W czytaniu mowy ciała adwersarza niezwykle istotne jest rozpoznanie typu osobowości z jaką negocjator ma do czynienia.
  Gest zupełnie nieistotny dla jednego typu osobowości może mieć niezwykle ważne znaczenie w przypadku innego typu.
 • Rozpoznawanie emocji na podstawie mikroekspresji.
  Znajomość mikroekspresji pozwala zarządzać procesem negocjacji.
  Mikroekspresja to wyraz twarzy wyrażający prawdziwą przeżywaną w danym momencie emocję, a pojawiający się, gdy kłamiemy.
  Na przykład kiedy o daniu, które wcale nam nie smakowało mówimy, że było świetne, na ułamek chwili (poniżej czwartej części sekundy, czyli 25 milisekund) pojawia się na naszej twarzy grymas wyrażający to, co rzeczywiście myślimy, a co chcielibyśmy ukryć. W tej części szkolenia poznasz zasady rządzące mikroekspresjami wg Paula Ekmana i na ich podstawie nauczysz się rozpoznawać faktyczne emocje adwersarza.
 • Rozpoznawanie i ukrywanie blefu.
  Nauczysz się rozpoznawać blef, oraz wzmocnisz swoją umiejętność stosowania kontrolowanego blefu w negocjacjach. Komunikacja wzrokowa podczas blefu i niepewności.
 • Zarządzanie kontekstem – czasem i przestrzenią.
  Dopasowanie stylu negocjacyjnego do kontekstu.

Metody: mini-wykład, test stylów negocjacyjnych Kilmanna, case study.

Runda negocjacyjna – Poligon twardych negocjacji.

Jak skutecznie stosować techniki i metody w negocjacjach? – 2 techniki końcowe.

Trzy kompetencje fizyczne.

Rozbudowana, gra negocjacyjna „Metropoly” , w trakcie której uczestnicy w czterech grupach, konkurując lub współpracując, dochodzą do swoich celów, oraz ćwiczą dwie techniki końcowe:

Gniew kontrolowany – wypowiadanie się i zachowywanie jakbyśmy byli rozgniewani (marszczenie brwi, podnoszenie głosu, agresywna gestykulacja) w odpowiedzi na wypowiedź drugiej strony.

Talk-show – przekazywanie nieprzyjemnych dla drugiej strony informacji poprzez wypowiedzi, których kluczowymi elementami są wyrażenia: „ale”, „jednakże”, „niemniej jednak” lub tylko że”, np. „Proszę nie myśleć, że chcę Pana urazić, ale…”.

WYKŁADOWCA

Szkolenie 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych poprowadzi:

MARCIN ROGOWSKI

Jeden z najskuteczniejszych w Polsce Ekspertów twardych negocjacji.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w sprzedaży oraz 15 letnie doświadczenie w negocjacjach. Wielokrotnie negocjował wielomilionowe kontrakty z biznesmenami z Rosji, Ukrainy, Niemiec, Francji, Austrii, Włoch, Tajwanu czy Chin. Negocjował kontrakty z największymi sieciami marketów w Polsce i Europie typu Tesco, Leroy Merlin, Castorama, Hornbah, Epicentr itp.

Stale współpracuje jako konsultant działów sprzedaży i główny trener wielu firm – liderów w swoich branżach. Wychował kilkuset świetnych handlowców. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem negocjacyjnym z kupcami.

Jest certyfikowanym trenerem coachów Corporate Coach U® Poland.  Jest aktywnie działającym executive coachem i prekursorem coachingu prowokatywnego w Polsce znanym jako BAD COACH.
Posiada doświadczenie w środowisku projektowym potwierdzone certyfikatem zarządzania projektami Prince2® Registered Practitioner APMG International ( nr cert. 02611152-01-ER86).

Ukończył The Art and Science of Coaching, Erickson College International.

Jest redaktorem naczelnym największego polskiego portalu o sprzedaży www.biznesmusisprzedawac.pl oraz redaktorem działu negocjacje miesięcznika branżowego „Nowa sprzedaż”.

Pisze dla Benefit, Marketer+, OnetManager, Forbes, i wielu innych branżowych redakcji.

METODY

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – metody szkolenia:

 • Praktyczne warsztaty + trening umiejętności.
 • Mini wykłady,
 • scenki sytuacyjne,
 • analiza case study,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusja moderowana,
 • autodiagnoza,
 • informacje zwrotne dla uczestników od trenera.
ADRESACI

10 zaawansowanych technik negocjacyjnych – kogo zapraszamy na szkolenie:

 • członków zarządów, właścicieli firm
 • szefów działów handlowych i zakupowych
 • sprzedawców i kupców, którzy chcą poznać warsztat negocjacyjny strony przeciwnej
 • negocjatorów umów, kontraktów
 • wszystkich, którzy w codziennej pracy negocjują i poddawani są wpływom i manipulacjom

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia 10 zaawansowanych technik negocjacyjnych:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

15-16.04.2021 Szkolenie online
1190 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.