In Akademia Menedżera, Zarządzanie projektami
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/ms-project-szkolenie

Siła i potencjał MS Project w sprawnym zarządzaniu projektami – szkolenie prowadzi praktyk zarządzania projektami

– poprawa efektywności, oszczędność czasu i pieniędzy w planowaniu, harmonogramowaniu, kontroli, monitorowaniu i raportowaniu realizacji projektu. Najlepsze praktyki dla zespołów projektowych.

Szukasz usprawnień w zarządzaniu projektami?
Poznaj siłę i potencjał MS Project w zarządzaniu projektami!

Usprawnij zarządzanie projektami – oszczędź czas i pieniądze!
Realizuj projekty planowo i w ramach budżetu!
W optymalny sposób wykorzystaj pracę grupową, ludzi i zasoby!
Nie pozostawiaj projektu przypadkowi! Miej wszystko pod kontrolą od początku do końca!

Weź udział w wyjątkowym szkoleniu, podczas którego na konkretnym projekcie przećwiczysz poszczególne etapy planowania, a później kontroli realizacji projektu w aplikacji MS Project.

Nasz szkolenie prowadzi praktyk zarządzania projektami!

Nasze szkolenie to nie suche wskazówki w co kliknąć i nauka obsługi funkcji aplikacji lecz praktyka zarządzania projektami wspomagana aplikacją MS Project.

Pokażemy krok po kroku jak aplikacja MS Project może usprawnić i przyśpieszyć pracę każdego zespołu projektowego!

Nauczysz się skutecznie kontrolować i monitorować realizację projektu na każdym jego etapie, szybko wychwycisz odchylenia od planów realizacji projektu, problemy i inne nieprzewidziane sytuacje.
Nie pozostawiaj zarządzania projektami przypadkowi!

Nauczysz się zarządzać zasobami, czasem i finansami projektu w aplikacji MS Project.
Szybko wychwycisz opóźnienia w terminach, odchylenia w ilości pracy czy odchylenia kosztów!

Nasze szkolenie poprowadzi autor skutecznych metodyk zarządzania projektami w wielu firmach i instytucjach, praktyk zarządzania projektami.

Na szkoleniu Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project:

 • nauczysz się szybkiego planowania projektu w aplikacji MS Project
 • dowiesz się jak optymalnie wykorzystać funkcje programu MS Project do ustalenia kalendarza zadań i powiązań między nimi
 • błyskawicznie nauczysz się podstawowych czynności takich jak wstawianie, kasowanie danych, definiowanie zadań zbiorczych, edytowanie szczegółowych informacji o zadaniach
 • dowiesz się jak łączyć ze sobą zadania, a jak tego nie robić
 • dowiesz się jak modyfikować pola, widoki i tabele
 • zaplanujesz w MS Project kolejność prac, zasoby i zdefiniujesz potrzebne nakłady czasu pracy
 • zaplanujesz i będziesz śledzić budżet projektu – zdefiniujesz i będziesz edytować koszty stałe i zmienne
 • nauczysz się skutecznie kontrolować i monitorować realizację projektu na każdym jego etapie, szybko wychwycić odchylenia od planów realizacji projektu, problemy i inne nieprzewidziane sytuacje
 • naucz się tworzyć efektywne wykresy Gantta oraz schematy wykorzystania zasobów
 • nauczysz się tworzyć i pobierać profesjonalne raporty umożliwiające zapoznanie się z bieżącym stanem projektu

Pracujemy na realnym projekcie!
Uczestnicy pracują na własnych komputerach – wymagany MS Project 2016/2019/2021.
Uczestnicy pod okiem Eksperta wypracują wzorzec projektu, który będą mogli dowolnie modyfikować.


uczestnicy szkolenia ms project wybrali również:

Certyfikowany Project Manager – Sprawdź…

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie MS Project – cele i korzyści:

MS Project to warsztaty, których podstawowym celem jest przedstawienie, na konkretnym projekcie, narzędzia usprawniającego pracę zespołów projektowych jakim jest aplikacja MS project.

PROGRAM

Szkolenie Siła i potencjał MS Project – program:

najtrudniejszy pierwszy krok – zdefiniuj projekt, utwórz plan projektu (PSP/ WBS)

 • Uruchomienie projektu, projekt tradycyjny a projekt Agile z wykorzystaniem Ms Project
 • Zapis WBS (Struktury pracy) w MS Project
 • Definiowania zadań
 • Karta definiowanie właściwości zdań (w tym zarzadzanie ograniczeniami zadań)
 • Przypisywanie dokumentów do zadań (Karta projektu, wniosek projektowy, raporty cząstkowe i inne)
 • Wyznaczenie zależności między zadaniami
 • Złożone zależności między czynnościami
 • Zrządzanie projektem poprzez podprocesy
 • Wyznaczenie pakietów roboczych (zadań sumarycznych)
 • Wyznaczenie kamieni milowych

Case study „Impreza” – konstrukcja WBS Projektu przy pomocy MS Project 

Planowanie podstawowych parametrów projektu – Czas projektu

 • Planowanie czasu – wykres Gantta,
 • Definiowanie nakładu czasu pracy w Rbh
 • Pułapki w definiowaniu czasu w MS Project
 • Definiowanie deadline
 • Kalendarze projektu, definiowanie własnych kalendarzy projektu
 • Określania ścieżki krytycznej
 • Wykres Ganta – śledzenie
 • Definiowanie planów bazowych w projekcie

Case study „Impreza” – definiowanie czasu realizacji projektu przy pomocy MS Project 

Planowanie podstawowych parametrów projektu – Planowanie zasobów.
Kogo i czego potrzebujesz do realizacji projektu?

 • Wprowadzanie zasobów do WBS (Work Breakdown Structure)
 • Logika definiowanie rodzaju zasobu (praca, materiał, koszt)
 • Przypisywanie zasobów do czynności
 • Definiowanie wpływu zasobów na czas realizacji czynności
 • Pułapki w przypisywaniu zasobów w MS Project
 • Karta definiowania właściwości zasobu
 • Definiowanie kalendarza zasobów – zarządzanie dostępnością zasobu dla projektu
 • Analiza obciążenia zasobu pracą w projekcie.
 • Eliminacja przeciążeń zasobów

Case study „Impreza”definiowanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu przy pomocy MS Project 

Planowanie podstawowych parametrów projektu – Planowanie kosztów

 • Karta kosztów
 • Definiowanie kosztów stałych zadań i kosztów jednostkowych zasobów.
 • Pułapki z definiowaniem kosztów zasobów w MS Project

Case study „Impreza”definiowanie kosztów realizacji projektu przy pomocy MS Project 

Zarządzanie realizacją projektu

 • Wykorzystanie interface graficznego w nadzorze nad opóźnieniami
 • Wykorzystanie karty informacja o zadaniu w nadzorze nad opóźnieniami
 • Narzędzie % realizacji czynności
 • Ważenie % realizacji zadania sumarycznego
 • Analiza postępu prac, karta wykres Ganta śledzenie
 • Dodatkowe wymiary analizy postępu prac, definiowanie kolumn

Kliknij i generuj raporty – twórz i pobieraj raporty umożliwiające zapoznanie się z bieżącym stanem projektu
Importowanie i eksportowanie informacji o projekcie
Analiza danych i wyciąganie wniosków

WYKŁADOWCA

Szkolenie Siła i potencjał MS Project – Trener:

Ekspert z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autor różnych metod usprawniających zarządzanie projektami.

Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym.

Autor ponad 90 artykułów5 książek,  współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca – zrealizował 9000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.

Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu:
– opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii,
– analizy prawnej i ekonomicznej,
– analizy innowacyjności
– stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych m.in. Orlen Oil SA, Hoger Sp. z o.o, ARMAK Sp. z o.o, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Południowy Koncern Energetyczny S.A, Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne „No Limit”, Apreo Logistics SA, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, Voxel SA, Collect Consulting.

Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

 • Zarządzanie projektem
 • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami
 • Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
 • Planowanie i organizacja projektów logistycznych
 • Koncepcja i typologia projektów logistycznych
METODY

Szkolenie certyfikowany project manager – metody:

Nasze warsztaty są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności

Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ADRESACI

Szkolenie certyfikowany project manager – adresowane jest do:

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia MS Project:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
96%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

   Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
  • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

   ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.