In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/odwaga-managera-1-0

Szkolenie Odwaga i odpowiedzialność managera 1.0

jak podejmować decyzje, które są jednocześnie racjonalne, skuteczne i mądre?

Praca menedżera to przede podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za ich konsekwencje.
Od menedżera wymaga się podejmowania decyzji, które często mogą zmienić losy firmy i pracowników.

Czym jest odwaga menedżerska?

To odważne wyznaczanie celów i konsekwencja w działaniu. To otwarta komunikacja z pracownikami i nie unikanie dyskusji na trudne tematy. Podejmowaniu ryzyka, dzielenia się własnymi opiniami, nawet jeśli są one niepopularne. Odwaga oznacza gotowość do zmian, do obrony własnych przekonań. To gotowości do podjęcia ryzyka, żeby iść pod prąd.

A czym dla Ciebie jest odwaga menedżerska?

To szkolenie ma wesprzeć menedżerów w odważnym zarządzaniu, dać narzędzia do poprawy własnej skuteczności w podejmowaniu działania i wytrwałości w realizacji założonych celów.
W trakcie warsztatów menedżer z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem
omówi proces podejmowania decyzji krok po kroku, począwszy od zdefiniowania problemu i sytuacji, przez psychologiczne aspekty procesów decyzyjnych, aż po techniki i metody wspomagające procesy decyzyjne.

Jak zbudować autorytet w oczach pracowników podejmując mądre decyzje?
Jak poprawić jakość podejmowanych decyzji menedżerskich?

Jaki styl zarządzania i podejmowania decyzji wybrać w różnych sytuacjach?
Jak zwiększyć skuteczność podejmowanych decyzji poprzez uwzględnienie właściwego poziomu zaangażowania pracowników?
Jak ograniczać wpływ emocji na proces decyzyjny?
Jak radzić sobie z niepewnością i stresem towarzyszącym podejmowaniu trudnych dla firmy decyzji?

Szkolenie jest nastawione na:

 • poznanie własnych preferencji decyzyjnych w zależności od własnego stylu menedżerskiego
 • określenie wymagań otoczenia wobec własnej decyzyjności
 • rozpoznanie wpływu otoczenia na własną decyzyjność
 • przećwiczenie metod analizy problemów decyzyjnych, rozwiązania problemów, generowania opcji
 • przećwiczenie różnych strategii podejmowania decyzji
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie wiedzy oraz wdrożenie praktycznych umiejętności z zakresu psychologii podejmowania właściwych decyzji i wywierania wpływu społecznego oraz komunikacji interpersonalnej.  W trakcie szkolenia uczestnicy wezmą udział w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu komunikacji oraz wpływu społecznego, bazujących na prezentowanej wiedzy.

Uczestnicy:

 • poznają metody i użyteczne techniki podejmowania decyzji.
 • poznają własne ograniczenia w podejmowaniu decyzji.
 • wdrożą nowe sposoby podejmowania decyzji.
 • poznają wady i zalety podejmowania decyzji zespołowych.
PROGRAM

PROGRAM:

 

Podejmowanie decyzji – codzienność i praktyka menedżera.

Sytuacje, które uruchamiają proces decyzyjny – redukcja kosztów, zmiany strukturalne, zmiany w profilu produkcji, zmiana systemu motywacyjnego, groźba utraty pozycji rynkowej, poważna awaria, obniżenie jakości usług, zwiększenie ilości reklamacji, itd.

 • typologia decyzji menedżerskich
  decyzje planistyczne (wybór i określanie celów, zadań i programów, tworzenie harmonogramów i budżetów, alokacja zasobów)
  decyzje koordynacyjne (koordynacja działań poszczególnych jednostek organizacyjnych i grup w organizacji)
  motywacyjne (wybór narzędzi motywujących pracowników do   realizacji celów i planów organizacji)
  kontrolne (określenie norm i standardów, monitorowanie wyników pracy i porównywanie z założonymi targetami w celu poprawy skuteczności pracy podwładnych).
 • charakter decyzji menedżerskich.
 • poznanie metod i użytecznych technik podejmowania decyzji,
 • poznanie ograniczeń w podejmowaniu decyzji.
 • jak poprawić jakość podejmowanych decyzji menadżerskich?
 • uwarunkowania decyzji menedżerskich.
 • analiza potencjalnych zysków i strat.
 • najczęściej popełniane błędy decyzyjne – jak sobie z nimi radzić?
 • innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian.
 • poznanie wad i zalet podejmowania decyzji zespołowych.

Metody: praca w grupach, burza mózgów, zadania.

Strategie podejmowania decyzji menedżerskich

 • różne strategie podejmowania decyzji i skłonność do ryzyka.
 • analiza decyzji każdego z liderów grup oraz ich skutków.
 • co to znaczy „dobra decyzja”- wspólne opracowanie wyznaczników.
 • nabycie umiejętności planowania decyzji i ich przekazywania.
 • rozwinięcie strategii rozwiązywania problemów.

Metody: Podejmowanie strategicznych decyzji (studium przypadku), PDW – plan działań wdrożeniowych, praca w zespołach, mini eksperymenty pokazujące typowe błędy decyzyjne uczestników.

 Odwaga menedżerska

 • czym tak naprawdę jest odwaga menedżerska?
 • co decyduje o tym, że jesteś lub nie jesteś odważny?
 • jak budować w swoim zespole kulturę odwagi i wytrwałości pracowników?
 • skutki braku odwagi menedżerskiej w organizacjach.
 • konsekwencje dla organizacji, menedżera, zespołu.
 • w jakich warunkach ja podejmuję decyzję? (w sytuacji konfliktu, pod presją czasu).
 • nabycie umiejętności podejmowania niepopularnych decyzji.
 • wypracowanie umiejętności prowadzenia szczerej i otwartej dyskusji na trudne tematy.
 • jak przygotować siebie i zespół na trudne decyzje.

 Metody: „Ryzyko kursu walutowego” (studium przypadku), PDW, praca w grupach.

Gra menedżerska „Biznes na czas”.

Gra symulacyjna, która stawia przed uczestnikami wyzwania związane z zarządzaniem czasem i organizacją pracy. Gra odnosi się jednak nie tylko do optymalnego dysponowania dostępnym czasem i ustalania priorytetów w  pracy własnej, ale przede wszystkim w szerszym kontekście funkcjonowania  różnych działów firmy, ich współpracy oraz planowania pracy wzajemnie  zależnych jednostek.

 • rozwój umiejętności ustalania priorytetów celów i zadań.
 • rozwój umiejętności organizacji pracy przy dużej współzależności różnych jednostek organizacji.
 • doświadczenie wpływu organizacji pracy i zarządzania czasem na osiągane wyniki.
 • doświadczenie znaczenia współpracy pomiędzy działami firmy i jej wpływu na efekty osiągane przez poszczególne działy oraz organizację.
 • jak ustalać cele i zadania – zastosowanie konkretnych technik.
 • jak rozumieć i właściwie korzystać z zasobów różnych środowisk w organizacji.
 • zrozumienie czemu warto stosować myślenie metaforyczne.
 • poznanie wad i zalet podejmowania decyzji zespołowych.

Metody: Posumowanie, otwarta dyskusja, wnioski,

Nieco o decyzyjności

 • kiedy w podejmowanie decyzji angażować zespół pracowników, a kiedy decyzje podejmować samodzielnie?
 • decyzyjność indywidualna a zespołowa – wady i zalety.
 • trafność decyzji indywidualnych i zespołowych.
 • strategia Walta Disneya.
 • co różni nonkonformizm od Walta Disneya?
 • jak wykorzystam strategię w swojej pracy?
 • rozwinięcie umiejętności podejmowania decyzji zespołowych.
 • rozpoznawanie samoograniczających przekonań w podejmowaniu decyzji.
 • jak podejmować te same decyzje w różnych sytuacjach?

Metody: studium przypadku wypracowane przez uczestników, PDW, Iterowany dylemat więźnia, zagadki lateralne.

Metody podejmowania decyzji

 • udoskonalenie umiejętności doboru narzędzi decyzyjnych – drzewo decyzyjne i inne metody podejmowania decyzji,
 • wady i zalety poszczególnych metod,
 • której metody użyć w jakim czasie?
 • nabycie umiejętności spojrzenia z różnych punktów widzenia na proces decyzyjny.
 • nabycie wiedzy o współczesnych metodach wspomagania decyzji.
 • nauka monitorowania i korygowania wdrażanych decyzji.

Metody: duży dyrektor w całkiem małej firmie (studium przypadku), PDW, praca w grupach.

Komunikowanie decyzji – dlaczego rzadko w decyzjach kierujemy się logiką?

 • błędy w komunikowaniu decyzji – zrozumienie czym są blokady umysłowe obniżające poziom efektywnego myślenia i wyboru decyzji.
 • komunikowanie decyzji trudnych – w jaki sposób robić to dobrze?
 • jak od dziś będę komunikował swoje decyzje?

Metody: PDW, zadania, zagadki rozwijające kreatywność oraz myślenie logiczne.

Podsumowanie szkolenia

 • jakim wychodzę?
 • co z sobą zabieram?
 • od kiedy się tym zajmę?
 • praca z PDW.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

 

Wojtek Kaczmarek

Doskonały trener, cierpliwy i mądry coach ICF, ekspert w dziedzinie zarządzania, doświadczony konsultant największych firm w Polsce.
Dyplomowany trener Master Business Trainer i Ignite Trainer. Trener Standardu HRD BP.  Posiada bogate i unikalne doświadczenie w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania zespołami pracowników, zarządzania projektami, które zdobywał w pracy w kraju i za granicą jako menedżer, trener, doradca i coach. Był odpowiedzialny za budowę procedur i narzędzi do oceny opłacalności projektów rozwojowych, analizę potencjału przedsiębiorstw, tworzenie modeli biznesowych i biznes planów.

Pracuje indywidualnie z menedżerami, pomaga im odkryć i rozwijać wewnętrzny potencjał, pracować nad obszarami wymagającymi wsparcia i rozwoju (Corporate coaching, Executive coaching).

Wspiera Zarządy w opracowaniu i wdrażaniu strategii firmy, projektowaniu działań przynoszących rozwój organizacji, buduje zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy. Pracuje z wykorzystaniem metod 360’ 180’ AC/DC.

Przez ponad 15 lat zarządzał zespołami i był trenerem wewnętrznym w firmie Onet.pl i Zumi.pl, gdzie wdrażał autorskie programy z zakresu zarządzania, negocjacji, budowania zespołów, a także wykorzystania technik wywierania wpływu i skutecznej argumentacji (1500 godzin praktycznych szkoleń i warsztatów).

Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu: rozwoju pracowników i skuteczności osobistej w działaniu, zarządzania przez cele, podnoszenia efektywności zespołów, rozwoju kompetencji miękkich, zarządzania motywacyjnego, komunikacji kierowniczej w organizacji, analizy potrzeb szkoleniowych, mediów społecznościowych w biznesie.

Ma doświadczenie i własne unikalne rozwiązania służące do opisu stanowisk pracy i wartościowanie pracy, ocen pracowniczych, zarządzania kompetencjami i budowania ścieżek karier, rozwój kompetencji pracowniczych na wszystkich poziomach organizacji.

Do kluczowych klientów realizowanych projektów doradczych i szkoleniowych należą m. in.:

PKP Intercity, Bank BPH, Shell Polska, Blumenbecker Polska, Lewiatan, Malinowe Hotele Medica Spa, Hotele Campanile, ME Polska, Grupa Onet, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Zumi.pl, Zrzeszenie Banków Spółdzielczych.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm potwierdzone są licznymi referencjami od klientów.

Opinie o pracy z Trenerem:

Z Wojtkiem pracowaliśmy nad moją motywacją od miesiąca bodajże września. Nie piszę o Nim w czasie przeszłym, ponieważ wiem, że jeszcze będziemy się spotykać, a ja będę czerpał z Jego mądrości garściami. Tak…Wojtek jest bardzo mądrym człowiekiem, myślę człowiekiem sukcesu, takim z którego chciałbym i biorę przykład na co dzień. Moje życie mógłbym podzielić na 2 etapy: niewiedzy (sprzed poznania Wojtka) oraz pewnego obudzenia mnie ( już w trakcie naszych sesji). Pracowaliśmy nad motywacją, planowaniem (zarządzaniem czasem), celami oraz wykorzystaniem w pełni swoich możliwości. Słuchający wnikliwy obserwator, z taktem i klasą naprostowywał we mnie rzeczy, z którymi błądziłem. Myślę, że mentalnie jestem już w innym miejscu co jest zasługą Wojtka. W pełni rekomenduję Go, polecając wszystkim, którzy pragną „obudzenia”. A Wojtek jest w tym profesjonalistą. Dziękuję!

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning), uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym. Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera. Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Metody pracy :

Szkolenie prowadzone jest w formule aktywnej, większość opiera się na studium przypadku, ćwiczeniach i warsztatach. Części wykładowe są stosowane tylko tam, gdzie niezbędne jest wprowadzenie treści lub metodologii. Daje to słuchaczom możliwość zmierzenia się samodzielnie lub w grupie z zastosowaniem metodyk decyzyjnych.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • prezesów, dyrektorów zarządzających,
 • osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
 • menedżerów działów HR,
 • właścicieli firm.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Belweder ***** Spa&Wellness
zotawpodkowiemainjacuzzi-belweder-hotel-ustron

Hotel Belweder ***** Spa&Wellness

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.