In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/podnoszenie-efektywnosci-menedzerow-z-uzyciem-insightsdiscovery

Szkolenie Podnoszenie efektywności menedżerów z użyciem insights®discovery™

–  jak dobrać współpracowników i stworzyć zgrany zespół?

Insights®Discovery™ indywidualna i grupowa efektywność menadżerska jest doskonałym programem zwiększającym efektywność działania oraz komunikacji w całej organizacji. Wykorzystując interaktywne ćwiczenia, program ten pozwala zrozumieć siebie i innych a następnie szybko wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce.
Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights® Discovery™, program pozwala każdemu poznać preferencje pozostałych osób oraz adaptować swój styl komunikacyjny do ich potrzeb. Pozwala on również zwiększyć efektywność przywództwa i skuteczność motywacji, komunikacji i zarządzania konfliktami w organizacji.
Posługiwanie się pojęciami czterech energii kolorystycznych: Ognisty Czerwony, Słoneczny Żółty, Kojący Zielony i Chłodny Niebieski umożliwia stworzenie jednego, wspólnego, łatwego do zapamiętania języka oraz zbudowanie podstaw, na których uczestnicy będą mogli w przyszłości opierać swoje relacje interpersonalne. Programy Insights® Efektywność Indywidualna są dostosowywane do wymagań oraz potrzeb klienta i mogą trwać od 1 dnia, aż po cykl sesji trwający kilka tygodni lub nawet miesięcy.

Program może być realizowany w formie  następujących po sobie dwóch dni zajęć lub pojedynczych dni przedzielonych kilkudniową przerwą.

Dla osiągnięcia największej skuteczności programu, uczestnicy wypełniają formularze Insights®Discovery™ najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Kwestionariusze wypełniane są w wersji elektronicznej w specjalnie przygotowanym serwisie webowym.
Profile Insights®Discovery™ generowane są przed szkoleniem. Dzięki temu prowadzący szkolenie ma możliwość uwzględnienia w treści programu istotnych elementów wynikających z interpretacji profili poszczególnych uczestników.

Uczestnicy nie otrzymują własnych profili przed rozpoczęciem warsztatu. Otrzymują je w trakcie warsztatów, gdy poznają metodologię oraz są w stanie zinterpretować wyniki profilu.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Doskonalenie kontaktów interpersonalnych z podwładnymi i współpracownikami.
 • Zwiększenie skuteczności i efektywności pracy i współpracy.
 • Pomoc podwładnym i współpracownikom zrozumieć wpływ ich preferencji na działanie i realizację zadań.
 • Pomoc podwładnym i współpracownikom lepiej zrozumieć siebie i innych.
 • Gaszenie większości konfliktów występujących w zespole.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I DZIEŃ

 • Siła percepcji w procesie relacji z innymi ludźmi – zestawy ćwiczeń, dzięki których uczestnicy uświadamiają sobie efekty biorące udział w procesie percepcji i ich znaczenie w codziennych interakcjach
 • Energie kolorystyczne Insights®Discovery™ – wprowadzenie do metodologii, zrozumienie różnic pomiędzy poszczególnymi energiami kolorystycznymi
 • Zrozumienie metodologii opartej na parach preferencji jungowskich – intro-ekstrawersja, myślenie-uczucia, doznania-intuicja
 • Profil Indywidualny Insights®Discovery™ – prawidłowy odczyt własnego profilu (wstępne zapoznanie się z własnym profilem), praca z własnym profilem, wstępne poznanie 8 podstawowych typów Insights®Discovery™
 • Różnice w działaniu, potrzebach informacyjnych oraz reakcjach w zależności od dominującej energii kolorystycznej – ćwiczenia pokazujące różnice w sposobach działania poszczególnych osób oraz metodach budowania z nimi prawidłowych reakcji
 • Rozpoznawanie stylów u swoich współpracowników – metody szybkiego analizowania dominującej energii kolorystycznej współpracownika w oparciu o mowę ciała, sposób wypowiadania się, interakcje i środowisko pracy

II DZIEŃ

 • Techniki adaptacji i akomodacji zachowań w zależności od korelacji własnego typu Insights® z typami współpracowników – prawidłowe metody komunikacji, sposoby przekazywania informacji, delegowanie zadań, prawidłowe monitorowanie realizacji zadań oraz podnoszenie skuteczności komunikacji z zespołem – zestawy ćwiczeń opartych na specjalnych tabelach korelacji typów Insights®
 • Budowanie współpracy i efektywności w zespole w oparciu o metody skutecznej komunikacji Insights – podnoszenie jakości i efektywności pracy w różnych zespołach
 • Metody współpracy i komunikacji wspierające efektywną pracę zespołową i zapobiegające powstawaniu konfliktów – praca z typami Antagonistycznymi, metody skutecznych reakcji i radzenia sobie z własnym antagonistą (antagonista – osoba o najbardziej przeciwstawnym zestawie energii kolorystycznych Inisghts®)
 • Techniki zaawansowanej automotywacji i budowania zaangażowania w oparciu o różnice oczekiwań wynikające z dominujących energii kolorystycznych współpracowników
 • Prawidłowego komunikowanie i dopasowywania bodźców motywacyjnych do rodzaju zadań (unikanie ryzyka przebodźcowania oraz efektu Yerkesa-Dodsona)
 • Planowanie działań i samorozwoju
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Adam Stolarzewicz

stolarzewicz

Doświadczony trener biznesu (20 lat ponad 15.000 h treningów), uznany akredytowany Superwizor (CSA Accredited, EMCC Accredited, ICF Approved) i certyfikowany Coach, doświadczony Executive&Business Coach, wieloletni ekspert w obszarze HR oraz rozwoju kadry menedżerskiej, praktyk biznesu. Coach pracujący z wyższą kadrą menedżerską, politykami i osobami publicznymi.
Pierwszy Polak, który uzyskał najwyższą akredytację Coach-Supervisor prestiżowej londyńskiej Coaching Supervision Academy.

Dyrektor Merytoryczny wielu programów studiów podyplomowych rozwijających kompetencje menedżerskie i coachingowe (m.in. Akademia Profesjonalnego Coachingu i Master Coaching, Zaawansowane narzędzia Coachingowe), były Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, członek współzałożyciel Izby Coachingu (były członek Prezydium Izby).

Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (Akredytowany Superwizor – EMCC Accredited oraz ICF Approved), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Poprzez coaching, doradztwo i projekty rozwojowe od 20 lat wspiera sukcesy najwyższej kadry menedżerskiej m.in. takich firm jak: PGE, KGHM, ArcelorMittal, Thai Union, King Oscar, SOPREMA, Frigolanda, Korona SA, UPC Polska, Wizja TV, Osmosys, Tieto, AtMedia, Artman, Sarstedt, DeltaPlus, DB Schenker, Poczta Polska, Lear Corporation, Hager Group, Liberty Poland, ING Banku, Getin Banku, mBanku, Multibanku, BRE Banku, BZ WBK, Nationale Nederlanden, Carey Agri, Factory Centrum, ING Securities, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz wielu osób publicznych.

Jako praktyk i doświadczony ekspert zarządzania przez wiele lat prowadził zajęcia w ramach polskich i międzynarodowych programów studiów – m.in. w programach MBA i Executive MBA, warsztatów strategicznych, szkół coachingu. Jako wykładowca współpracował z Oxford Brookes University, Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Zarządzania Polish Open University, Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Bankową.

Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach: m.in.:

 • Coaching Kadry Zarządzającej na rynku Polskim (współautor rozdziału) – w książce: Leadership Coaching – jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata red. L. Czarkowska, Poltext, 2013
 • Refleksje na temat dylematów etycznych w pracy Coacha – w książce: Profesjonalny Coaching – Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, red. Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wolters-Kluwer, 2012
 • Menedżer w czasach zmiany – Źródła oraz konsekwencje zmian wpływające na organizację i jej pracowników, Personel i Zarządzanie, maj 2009
 • Jakie umiejętności powinien mieć menedżer przeprowadzający swój zespół przez zmianę – Personel i Zarządzanie, czerwiec 2009
 • W jaki sposób najskuteczniej rozwijać i przygotowywać na zmiany całą organizację – Personel i Zarządzanie, lipiec 2009
 • W jaki sposób optymalizować zasoby ludzkie i procesy personalne – Personel i Zarządzanie, sierpień 2009
 • Cykli publikacji w ramach ForumHR: Jak stworzyć skuteczną prezentację, Najważniejsze to umieć znaleźć sojuszników, Rola działu HR w kulturze projektowej, Nowoczesna firma musi postawić na partnerstwo

Ekspert i prelegent podczas wielu polskich i międzynarodowych konferencji biznesowych i naukowych poświęconych rozwojowi kompetencji – m.in. międzynarodowej konferencji „Leadership coaching”, Konferencji Kadry, HR Strategies Summit, Training and Development Summit, HR Business Partnering Summit, „Zarządzaniu talentami”, „Y Generation”, „Employer Branding”, Internet Governance Forum oraz programów radiowych i telewizyjnych.

OSTATNIE WYBRANE REALIZACJE ADAMA STOLARZEWICZA OPARTE O INSIGHTS®DISCOVERY™ TO M.IN.:

 • ArcelorMittal – wielokrotne warsztaty efektywności z profilami Insights®Discovery™ dla kadry zarządzającej, project managerów, HR Business Partnerów
 • PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA – warsztaty efektywności oraz profile Insights®Discovery™ dla kadry menadżerskiej i pracowników
 • PGE – profile Insights®Discovery™ wraz z sesją feedbackową
 • Spółki podległe Górnośląskie Wodociągi – warsztaty zaawansowanej motywacji na bazie Insights®Discovery™
 • Soprema – raporty Insights®Discovery™ oraz cykl szkoleń dla kadry menadżerskiej
 • Thai Union – raporty Insights®Discovery™ oraz cykl kilkudnIowego szkolenia wzmacniającego efektywność zespołu handlowców
 • KGHM oraz spółki Grupy KGHM – warsztaty zaawansowanej komunikacji z wykorzystaniem metodologii Insights®Discovery™
 • Lear Corporation – – raporty Insights®Discovery™ oraz warsztaty efektywności i skuteczności dla najwyższej kadry menadżerskiej
 • TU EulerHermes – raporty Insights®Discovery™ oraz warsztaty efektywności i skuteczności dla menadżerów w procesie Talent Management
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – raporty dla wybranych kluczowych menadżerów
 • Ministerstwo Zdrowia – raporty Insights®Discovery™ dla wybranych kluczonych menadżerów
 • Ministerstwo Cyfryzacji – raporty Insights®Discovery™ dla wybranych kluczonych menadżerów
 • Sarstedt Polska – raporty Insights®Discovery™ oraz warsztaty efektywności oraz doskonalenia dla pracowników oraz proces indywidualnego coachingu dla menedżera
 • PPG Polska – raporty Insights®Discovery™
 • PPG International – raporty Insights®Discovery™ dla międzynarodowej grupy pracowników IT (raporty Insights Discovery w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i węgierskim)
 • Korona SA – raporty Insights®Discovery™ oraz procesy indywidualnego Executive Coachingu dla kadry Senior Management (w tym osób zarządzających sprzedażą)
 • ProElite – raporty Insights®Discovery™ dla wybranych pracowników
 • Frigolanda – raport Insights®Discovery™ oraz proces indywidualnego Executive Coachingu dla członka Senior Managementu
 • RR Donnelley – raporty Insights®Discovery™ oraz szkolenia dla pracowników
 • King Oscar – raporty Insights®Discovery™
 • Raporty Insights®Discovery™ dla studentów studio podyplomowych Professional Coaching Academy (Wyższa Szkoła Zarządzania) oraz Akademii Profesjonalnego Coachingu (Wyższa Szkoła Biznesu)
 • IR Plast – raporty Insights®Discovery™ oraz szkolenia dla pracowników
 • mBank i Multibank – interpretacja raportów Insights®Discovery™ dla pracowników bankowości detalicznej
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione: dyskusja moderowana, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Szefów Zespołów, Firm,
 • Kierowników Działów,
 • Osób Zarządzających Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   • Kinga Lalko-Smołka
    Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.