In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/rozmowa-rozwojowa

Czas na rozmowy oceniające – okresowe i roczne!

– jak je poprowadzić skutecznie i inspirująco? Jak wzbudzić w ludziach chęć do działania i rozwoju? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, różnicą zdań i emocjami? Kodeks dobrych praktyk dla menedżerów.

Organizacja oczekuje, że będziesz regularnie prowadzić rozmowy rozwojowe z pracownikami?

A Ty masz problem z ocenianiem pracy ludzi, nie lubisz tego robić i jest to dla Ciebie stresujące?

Brakuje Ci narzędzi do sprawnego prowadzenia rozmów o wynikach pracy, masz problem z dawaniem pozytywnej/negatywnej informacji zwrotnej?

Unikasz dawania krytycznych uwag, bo nie wiesz jak ich udzielać konstruktywnie?

Nie wiesz jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów rozwojowych:

 • pracownik uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie i czuje się niedoceniony
 • pracownik nie zgadza się z Twoją oceną, stosuje wymówki i grozi odejściem z pracy
 • pracownik stosuje szantaż emocjonalny, gry i manipulacje
 • pochwały skłaniają pracownika do żądania podwyżki, awansu
 • emocje biorą górę i sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli

Chcesz poznać gotowe rozwiązania, które pomogą Ci skutecznie i inspirująco oceniać efekty pracy i motywować pracowników do większego zaangażowania i doskonalenia?

Nie pozwól, żeby najsłabszym elementem całego procesu oceniania, była źle przeprowadzenia rozmowa o wynikach pracy!
Bo zdemotywujesz pracownika, obniżysz swoją wiarygodność jako szefa, a nawet doprowadzisz do konfliktu w zespole.

Nie możesz do tego dopuścić!

Przyjmij wyzwanie, zainwestuj w szkolenie!

Dzięki szkoleniu w pełni wykorzystasz potencjał i siłę rozmów okresowych.

Dowiesz się jak skuteczne prowadzić rozmowę rozwojową.

Poznasz metody konstruktywnego kierowania rozmową, formułowana oczekiwań.

Nauczysz się stosować efektywny feedback w stosunku do trudnych sytuacji.

Dowiesz się jak inspirująco zachęcać pracownika do zmiany zachowania i rozwoju zawodowego.

Poznasz słowa wyzwalacze negatywnych emocji i oporu oraz słowa wyzwalacze emocji pozytywnych – przećwiczysz ich użycie.

Zwiększysz umiejętność stosowania asertywnych technik chroniących przed manipulacją ze strony pracowników.

Dowiesz się jak unikać błędów podczas rozmowy motywującej.

Rozwiniesz potencjał i zbudujesz zaangażowanie pracowników.

Zbudujesz katalog dobrych praktyk w obszarze prowadzenia rozmów rozwojowych.

Co proponujemy w ramach szkolenia:

 • Przykładowe arkusze kompetencji i zachowań do prowadzenia rozmów rozwojowych.
 • Case study oceny pracownika – gotowy formularz z przykładami.
 • Zestawy pytań wspierających proces rozmowy z pracownikiem.
 • Narzędziownik asertywnej komunikacji w trudnych sytuacjach.
 • Karta bazy działań rozwojowych dla pracowników.
 • Test autodiagnozy umiejętności słuchania.
 • Symulacje rozmów z pracownikami.

uczestnicy szkolenia dot. rozmów rozwojowych wybrali również:

Szkolenie Skuteczny łowca talentów – rekrutacja pracowników – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

11 grudnia 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:30.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 840 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Rozmowa rozwojowa – korzyści ze szkolenia:

PROGRAM

Rozmowa rozwojowa – program szkolenia:

Rozmowa rozwojowa. Co zrobić w ciągu roku, aby zapewnić sobie i pracownikowi dobrą jakość rozmowy rozwojowej na koniec roku?

W efekcie rzetelnie przeprowadzonych rozmów rozwojowych menedżer i organizacja zyskują wiedzę o każdym pracowniku indywidualnie: o jego efektywności, o posiadanych kompetencjach, o mocnych stronach i obszarach wiedzy i umiejętności, które powinny być rozwijane.

O czym rozmawiać?
Kompetencje. Zachowania. Standardy. Oczekiwania. Potrzeby.

 • co, kiedy i jak oceniamy w rozmowie?
 • przygotowanie Pracownika i Menedżera do rozmowy
 • jak angażować? – obszar motywacji, inspiracji i rozwoju w rozmowie
 • oczekiwania Menedżera i Pracownika
 • indywidualne podejście
 • jak typy osobowościowe pracowników wpływają na sposób prowadzenia rozmowy?

  Kluczowe narzędzia rozmowy rozwojowej

  • opieranie się na faktach w komunikacji
  • modele konstruktywnej komunikacji – jak je stosować?
  • zaangażowanie menedżera i Pracownika – masz na to wpływ

  Zawsze patrz na całość. Pracownik i Zespół.
  Otwarcie rozmowy rozwojowej.

  Jak zbudować atmosferę zaufania i konstruktywny klimat rozmowy

  • komunikacja werbalna i niewerbalna w budowaniu atmosfery rozmowy
  • miejsce i czas spotkania, czynniki psychogeografii spotkania

  Zasady obustronnego szacunku. Plan i cel spotkania. Czas spotkania.
  Indywidualne podejście. Zobacz kogo masz przed sobą.

  Prowadzenie rozmowy

  Umiejętność kierowania rozmową – trzymanie się scenariusza

  • zadawanie pytań jako metoda coachingu Pracownika
  • pytania otwierające, pytania potwierdzające, pytania wspierające, mocne pytania rozwojowe

  Kolejność omawianych tematów w celu budowania motywacji pracownika.
  Jak słuchać, aby dobrze słyszeć, to co mówi druga strona? Jak słucham i co słyszę?
  Aktywne słuchanie:
  parafrazowanie, klaryfikacja, precyzowanie, podsumowanie, odzwierciedlanie.
  Notatki, dopytywanie.
  Przekazywanie informacji pozytywnych –  zachęta, dowartościowanie i uznanie dla pracownika – wzmacnianie zachowań oczekiwanych.

  Jak komunikować pozytywne i trudne sytuacje?

  Sposoby przekazywania konstruktywnej krytyki – wygaszanie niepożądanych zachowań

  • od prostych faktów do asertywnego określania konsekwencji zachowań
  • budowanie perspektywy obiektywnego i neutralnego postrzegania
  • oddzielanie emocji

  Technika „Feedback Grid” w prowadzeniu rozmowy rozwojowej

  • co pracownik robi dobrze i powinien robić tak, jak do tej pory (kontynuować)
  • czego powinien robić więcej
  • co powinien przestać robić
  • co powinien mniej robić
  • co powinien zacząć robić

  Elastyczność menedżera

  • kontekst sytuacji
  • kontekst zmiany
  • kontekst osobowości

  Rozmowa rozwojowa. Trudne sytuacje. Jak prowadzić trudne rozmowy o wynikach pracy?

  Postawy menedżera utrudniające prowadzenie rozmowy

  • emocje
  • nieobiektywne przekazywanie informacji
  • komunikacja niewerbalna
  • błędy poznawcze w rozmowie utrudniające proces obiektywnej oceny
   (błąd kaskady oceny, efekt aureoli, efekt kontrastu, efekt podczepienia, błąd wąskiego oka, wyparcie i racjonalizacja, efekt pierwszeństwa i świeżości, błędy stereotypów, błąd faworyzowania)
  • utrwalone stereotypy i postawy

  Trudne zachowania i postawy Pracownika

  • niedojrzałe zachowania
  • strach przed oceną 
  • brak zgody z perspektywą przełożonego
  • szantaż emocjonalny, gry i manipulacje
  • motywy jawne i ukryte
  • negocjowanie ocen, kryteriów, odwoływanie się do uwarunkowań zewnętrznych
  • trudne pytania – jak odpowiadać

  Jak wyjść z twarzą z trudnych sytuacji i nie dać ponieść się emocjom.

  • dojrzała i konstruktywna postawa menedżera
  • asertywna krytyka i przyjmowanie krytyki
  • asertywne wyrażanie niezadowolenia / złości / gniewu
  • kontrola i panowanie nad emocjami w trudnych emocjonalnie sytuacjach

  Rozmowa rozwojowa. Wyznaczanie celów.

  Wyznaczanie celów i obszarów do doskonalenia

  • szczególne kompetencje i umiejętności pracownika, nowe cele, co do doskonalenia – zmiany, gdzie go optymalnie widzi Menedżer, co ma zrobić, aby tam się znaleźć

  Wsparcie Menedżera i samodzielność Pracownika

  • czy potrzebuje szkoleń, czy potrzebuje zmiany stanowiska / zakresu zadań

  Systemy, modele i narzędzia rozwojowe w organizacji

  • jakie narzędzia rozwojowe funkcjonują w organizacji i jaki sposób je wykorzystać / burza inspiracji
  • indywidualne podejście

  Jak wykorzystywać rozmowy rozwojowe do budowania motywacji i zaangażowania pracowników?
  Jak monitorować proces rozwoju Pracownika?

  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Rozmowa rozwojowa poprowadzi:

  Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu i motywacji. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. Od 20 lat pracuje z menedżerami nad poprawą efektywności zespołów.

  Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

  Jej treningi interpersonalne oparte na motywacyjnym DNA biją rekordy popularności i uzyskują najlepsze oceny.

  Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
  Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
  Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
  Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

  Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

  Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

  Opinia Uczestnika:

  Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

  Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

  To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

  To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
  Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

  Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

  Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
  Taka nauka, to jest nauka!

   

  METODY

  Rozmowy rozwojowe – metody szkolenia:

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

  Przykładowe arkusze kompetencji i zachowań do prowadzenia rozmów rozwojowych.

  Case study oceny pracownika – gotowy formularz z przykładami.

  Zestawy pytań wspierających proces rozmowy z pracownikiem.

  Narzędziownik asertywnej komunikacji w trudnych sytuacjach.

  Karta bazy działań rozwojowych dla pracowników.

  Prezentacja i analiza materiału video dotycząca oceny i rozwoju pracownika.

  Test autodiagnozy umiejętności słuchania.

  Symulacje rozmów z pracownikami.

  Praca w grupach.

  ADRESACI

  Szkolenie Rozmowy rozwojowe skierowane jest do:

  • Szefów Zespołów, Firm,
  • Kierowników Działów,
  • Osób Zarządzających Personelem, na co dzień uczestniczą w procesie oceniania pracowników.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia motywowanie pracowników, budowanie zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki pracy:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel Focus*** Łódź

  Hotel Focus*** Łódź

  11.12.2024 Szkolenie online
  840 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.