In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/spotkania-z-pracownikami-on-line-praca-zdalna-zarzadzanie-zespolem-szkolenie-dla-menedzerow

Szkolenie Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line

–  jak sprawić, by wirtualne spotkania firmowe były efektywne, interaktywne, inspirujące? 10 sprawdzonych narzędzi dla menedżerów zdalnie zarządzających zespołem

Część lub cały Twój zespół pracuje zdalnie?
Zarządzasz zespołem na odległość?
Funkcjonujesz w zespole projektowym, który większość ustaleń wypracowuje zdalnie?
Wasze spotkania twarzą w twarz są ograniczone, a wirtualne nie przynoszą oczekiwanych efektów?
Szukasz rozwiązań poprawiających skuteczność spotkań on-line z zespołem?
Chcesz pobudzić do aktywności i maksymalnie zaangażować wszystkich uczestników?
Na Ciebie czekamy!

Podczas szkolenia Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line pokażemy Ci:

Co zrobić, żeby wirtualne spotkania przynosiły efekty i mogły w 100% zastąpić ich tradycyjną, stacjonarną wersję.

Jak zaplanować, zorganizować i poprowadzić spotkanie biznesowe o-line, żeby uczestnicy nie mieli poczucia straconego czasu.
Jak poradzić sobie z trudnymi postawami podczas spotkań (spóźnialscy, gaduły, żartownisie, gwiazdy)?

Poznasz i przećwiczysz co najmniej 10 narzędzi menedżera do podniesienia efektywności w kontaktach on-line z pracownikami.
Zwiększysz motywację pracowników do aktywnego udziału w spotkaniu, realizowania wyznaczonych zadań i celów.

Nasz trener, znany z kreatywnego prowadzenia spotkań i szkoleń on-line, ma pełną głowę pomysłów na wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania, stymulację do działania uczestników.

Podzieli się swoimi niezawodnymi sposobami prowokującymi uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu, do wyrażenia swojego zdania na dany temat, przeprowadzenia burzy mózgów, przedstawienia sugestii i pomysłów, odnośnie danego projektu.

Podczas szkolenia Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line dowiesz się:

Jak pracować zespołowo, projektowo on-line?
Jak pobudzić uczestników spotkania do intensywnej pracy?
Jak mówić, żeby spotkanie zmotywowało zespół do wysiłku?
Jak skutecznie zainicjować zmianę?
Jak kontrolować czas, żeby spotkanie nie trwało zbyt długo?
Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
Jak zaplanować wdrożenia i kontrolować ich realizację po spotkaniu on-line?

Uczestnicy szkolenia Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line nauczą się:

 • przykuwać uwagę uczestników od początku spotkania dzięki zastosowaniu modelu ABCD
 • aktywizować uczestników, zachęcać ich do wypowiedzi, ułatwiać im prace podsuwając pomocne struktury i zadając naprowadzające pytania
 • pilnować agendy i dyscypliny czasowej, by spotkania kończyły się o wyznaczonym czasie
 • podsumowywać ustalenia i tworzyć Plan Działania, dzięki któremu każdy z uczestników będzie wiedział, co ma zrobić po zakończeniu spotkania
 • korzystać z tablic interaktywnych, dzięki którym spotkania będą bardziej angażujące, ciekawsze i produktywne
 • tworzyć swobodną atmosferę, sprzyjającą kreatywnej pracy, wykorzystując quizy, ćwiczenia ruchowe i kulturalne energizery

Zastosuj w praktyce nowe narzędzia i skuteczne rozwiązania, osiągniesz wyższy poziom zdalnego zarządzania zespołem!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line – cele i korzyści:

Poznanie technik komunikacyjnych wzmacniających aktywność uczestników.
Nauka tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji.
Nabycie umiejętności angażowania uczestników spotkania on-line do rozwiązywania problemów.

Zwiększenie kontroli nad wdrażaniem postanowień podjętych podczas spotkań on-line.
Poznanie najlepszych praktyk w organizowaniu i prowadzeniu spotkań on-line.

PROGRAM

Szkolenie Mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line – program:

Co zrobić, żeby zebrania nie wyglądały jak jarmark lub wystąpienie jednego aktora?

CZĘŚĆ I
Przygotowanie spotkania on-line z zespołem
Właściwe dobranie uczestników spotkania

 • Po co spotykam się z zespołem? Co chcesz osiągnąć? Co chcesz ustalić z zespołem?
  Analiza potrzeb i ustalenie celu spotkania za pomocą akronimu RAZ (Realistyczny, Atrakcyjny, Zorientowany na Wynik)
  – pomoże to jasno zakomunikować pracownikom cel i wagę spotkania
  Jakie tematy należy poruszyć, jakie problemy rozwiązać?
  Spotkanie Informacyjne. Spotkanie rozwiązujące problemy. Spotkanie Motywacyjne.
 • Wybór: określenie kryteriów na podstawie których zdecydujesz, które osoby MUSZĄ, a które MOGĄ wziąć udział w spotkaniu
  – umożliwi to sprawniejszą komunikację w mniejszej grupie oraz wykonywanie zadań tym osobą, które nie są na spotkaniu niezbędne
 • Określenie kilku kluczowych zasad, które będą obowiązywały na spotkaniu
  – ułatwi to zdalną komunikację i dyscyplinowanie grupy
 • Określenie roli każdej z osób na spotkaniu
  – zwiększy to ich zaangażowanie i współodpowiedzialność za wyniki spotkania

Skuteczne zapraszanie uczestników na spotkanie

 • Karta Informacyjna spotkania (przedstawienie celów i agendy spotkania oraz tego, co należy na nie przygotować)
  – zwiększy to motywację do udziału w spotkaniu oraz usprawni jego przebieg
 • Wideozaproszenie, audiozaproszenie czy kusząca obietnica?
  Jak niebanalnie zaprosić uczestników na spotkanie, by zwiększyć ich motywacje do udziału w nim
 • Łatwy wybór terminu spotkania – dogodnego dla największej liczby uczestników

Przygotowanie siebie do prowadzenia

 • Stworzenie szczegółowej agenda spotkania oraz listy pomocnych pytań
 • Wybór formy prowadzenia spotkania oraz sposobu sporządzenia notatek i podsumowania

CZĘŚĆ II
Prowadzenie spotkania on-line. Co zrobić, żeby spotkania przynosiły efekty i mogły w 100% zastąpić ich tradycyjną, stacjonarną wersję?


Prowadzący spotkanie – jaką rolę odgrywa menedżer?

Autorytet prowadzącego spotkanie on-line
Sztuka moderowania spotkań w pasjonujący sposób.
Kreatywność i asertywność prowadzącego spotkanie

Mocne rozpoczęcie

 • Przywitanie uczestników i użycie Haka na uwagę
 • Przedstawienie celu spotkania i jego agendy, zbudowanie autorytetu
 • Określenie zasad spotkania, tworzenie atmosfery otwartości, luzu i zaufania

Facylitowanie dyskusji

 • Aktywizowanie uczestników
 • Podsuwanie pomocnych struktur do wymyślania rozwiązań
 • Podsumowywanie efektów pracy i realizowanie agendy spotkania

 Action Plan

 • Określenie, jakie konkretnie działania należy wykonać po spotkaniu
 • Ustalenie realistycznych terminów wykonania każdego z zadań
 • Wyłowienie Właścicieli Zadań, czyli osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania i ustalenie sposobów, w jaki będą raportować o postępach

CZĘŚĆ III
Internetowe narzędzia zwiększające atrakcyjność i skuteczność spotkań on-line
Tablice interaktywne

 • Stwarzanie możliwości do wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom w jednym czasie, dzięki użyciu kolorowych karteczek
 • Eliminowanie próżniactwa społecznego i zwiększanie zaangażowania uczestników dzięki wykonywaniu zadań w małych grupach (pary, trójki) i stałemu podglądowi tego, jak pracują uczestnicy
 • Stymulowanie kreatywności dzięki zastosowaniu zdjęć, grafik i kolorów
 • Porządkowanie i ułatwianie pracy dzięki zastosowaniu gotowych struktur, grafów, wykresów, tabel itp.
 • Wygodne spisywanie pomysłów, a także ich analizowanie, porządkowanie i ocenianie
 • Wspólne wypracowywanie rozwiązań z uczestnikami, docenianie i uwidocznienie ich wkładu
 • Łatwe i widoczne dla wszystkich sprawdzanie, ile czasu jeszcze zostało na daną aktywność

Zwiększanie atrakcyjności spotkań

 • quizy w Mentimeter.com
 • przerywniki, energizery, chwile wytchnienia

 Przebieg spotkania z zespołem.
Rozpocznij punktualnie.
Przedstaw program spotkania, cel oraz oczekiwany wynik.
Przedstaw plan i porządek poruszanych tematów, czyli agendę.
Sprawdzone narzędzia do otwierania i prowadzenia spotkań. Dobre pytanie na dobry początek.
Jakie zadania i odpowiedzialność należy rozdzielić wśród uczestników?
Stwórz przestrzeń dla uczestników spotkania, udzielaj im głosu. Zachęcaj pracowników do dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i zadawania pytań.
Angażuj uczestników spotkania w zespołowe podejmowanie decyzji i wybór najlepszych rozwiązań. 
Pilnuj czasu! Zarządzaj pytaniami i odpowiedziami uczestników spotkania.
Pracuj nad energią i uwagą odbiorców – sprawdzone metody przywracania uwagi słuchaczy.
Korzystaj z kreatywnych metod pracy z zespołem, podejmowania decyzji.
Wybierz najlepsze rozwiązania do osiągnięcia celu spotkania
(burza mózgu, mapy myśli, 5 why, drzewo przyczyn, mapy, diagramy, generowanie pomysłów).
Pamiętaj o krótkich przerwach, zadbaj o uważność.
Techniki finalizujące spotkanie.
Wypracowanie check listy i narzędzia do planowania skutecznego spotkania.

 

Trudne sytuacje podczas spotkań z zespołem – jak reagować, czego unikać?
Dominacja jednej osoby
Konflikt dwóch osób bądź całej grupy
Zbyt mała aktywność pracowników
Dyskusja na tematy niezwiązane ze spotkaniem
Szepty i żarty na  boku

Zakończenie spotkania – z czym wyjdą pracownicy?
Podsumuj omawiane sprawy, ustalenia oraz odpowiedzialność za realizację.
Podziękuj uczestnikom za spotkanie.

Po spotkaniu.
Prześlij mail informacyjny do uczestników spotkania zawierający ustalenia, wypracowane decyzje i szczegóły dotyczące odpowiedzialności poszczególnych osób za realizację zadań.

WYKŁADOWCA

Szkolenie mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line poprowadzi:

Trener biznesu, Polski Ekspert w obszarze nawyków i efektywności osobistej.
4000 godzin przeprowadzonych szkoleń, 13 lat w zawodzie, ponad 5 000 przeszkolonych Uczestników.
Twórca autorskich narzędzi i programów szkoleniowych.
Innowator: Twórca Krainy Nawyków – jedynej w Polsce edukacyjnej gry planszowej rozwijającej nawyki i umiejętności. Autor książki Przewodnik po Krainie Nawyków praktycznego poradnika o projektowaniu i rozwianiu nawyków.
Autor elektronicznego narzędzia do planowania i zarządzania sobą w czasie – System Skuteczności TM
Napisał i opublikował ponad 80 artykułów na temat poprawy efektywności.
Ekspert kreatywności pracowników, innowacyjności organizacji i zarządzania projektami. Zamiast powtarzać banały i utarte schematy, w każdym z tematów wynajduje innowacyjne rozwiązania i najnowsze trendy. Dzięki temu uczestnicy jego szkoleń zawsze uczą się czegoś nowego. 
Polski Ekspert w obszarze nawyków i efektywności osobistej.

Szkolił z sukcesami wiele firm, m.in. Capgemini, IBM, Opera Software, Volvo IT, The Banyan Solutions,  Axxiome, DeLaval, Herbapol, Kaczmarski Group, Krajowy Rejestr Długów, Lotos, Mennica Polska, Samsung,  Swarovsky, TRW, UPS, Volkswagen, Petrochemia Blachownia, Rockwell Automation, Avio Polska, Diehl Metering Rettig Heating, Lincoln Electric Bester, Tauron Obsługa Klienta, Elektrometal, Packprofil, WUP Kraków, Kinnarps Polska.

Co wyróżnia naszego Trenera:

 • Uzyskany tytuł Advance Communicator Silver oraz Advance Leader Bronze przyznawany przez Toastmasters International – największą na świecie organizację uczącą wystąpień publicznych i przywództwa.
 • Zdobyty tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski w kreatywności jako trener drużyn.
 • 4-krotny reprezentant Polski w Finałach Światowych w kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

Opinie szkoleniach prowadzonych przez Trenera:

 • bardzo ciekawe szkolenie, urozmaicone grami zespołowymi i indywidualnymi
 • doskonałe warsztaty, bardzo wysoki poziom merytoryczny
 • praktyczna wiedza i świetny kontakt z grupą
 • nauka przez doświadczenie, bardzo praktyczne podejście
 • ogromna wiedza, dojrzały i przyjazny sposób dzielenia się nią
 • potężna dawka wiedzy i umiejętności w atmosferze zabawy
 • świetne przygotowanie i niezwykle pomocne techniki w pracy
 • bogate treści merytoryczne, a także okaz do o integracji zespołu
 • metody pracy w pełni dostosowane do grupy i tematu
 • kreatywne ujęcie tematu, profesjonalizm w każdym detalu
METODY

Szkolenie mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line – metody:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
pokazy audiowizualne,
demonstracja ciekawych narzędzi do podniesienia atrakcyjności wirtualnych spotkań.

ADRESACI

Szkolenie mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line adresujemy do:

 • prezesów, dyrektorów zarządzających,
 • osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
 • menedżerów działów HR,
 • właścicieli firm,
 • liderów zespołów projektowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia mistrzowskie zebrania i spotkania z pracownikami on-line:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.