In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/top-menedzer-droga-na-szczyt

Szkolenie Top menedżer – droga na szczyt

– warsztaty VIP dla Menedżerów zorientowanych na sukces w zarządzaniu zespołem

„Zarządzanie zespołem wiąże się z ciągłym wywieraniem wpływu i przekonywaniem innych do swoich racji. Od tego, jak silny wpływ wywiera menedżer na pracowników, zależy w dużej mierze efektywność zespołu.”
K. Blanchard

Zapraszamy do udziału w zaawansowanych warsztatach autorskich, zawierających najnowsze narzędzia wywierania wpływu, które pomogą menedżerom zwiększyć skuteczność w kontaktach zawodowych, zbudować autorytet, inspirująco przewodzić i kierować wrażeniem.

Warsztaty w całości poświęcone są doskonaleniu umiejętności perswazji i wywierania wpływu w kierowaniu zespołem i oddziaływaniu na współpracowników. To przede wszystkim doskonalenie umiejętności mówienia i słuchania na najwyższym poziomie – jak poprzez wnikliwą obserwację, sugestywne mówienie, efektywne słuchanie oraz sprawne posługiwanie się mocnymi technikami sięgać w głąb swojego rozmówcy i docierać do jego świadomości oraz podświadomości?

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Odpowiemy na pytania:

 • Jak motywować innych do podjęcia odpowiednich decyzji?
 • Jakie wygłaszać porywające i inspirujące dla zespołu expose?
 • Jak przewodzić grupom i zespołom?
 • Jak przekonująco prezentować swoje racje?
 • W jaki sposób słowami i zachowaniem można wpływać na zachowania, stany emocjonalne, sposób myślenia?
 • Jak prowadzić prezentację celów, aby zespół był zmotywowany i zaangażowany do ich realizacji?
 • Jak odczytywać intencje innych?
 • Jak chronić się przed manipulacją pracownika?
 • Jak rozmawiać z trudnym pracownikiem?
 • Jak tworzyć profile psychologiczne pracowników?
 • Jak pociągnąć innych za własnym pomysłem?
 • Jak przekonująco argumentować decyzje?
 • Jak przekonać przełożonych do własnej koncepcji?
 • Jak sprawić, aby inni nam zaufali?

udoskonalimy Soft skills menedżerów w zakresie wywierania wpływu i perswazji.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PODSTAWOWE MECHANIZMY WPŁYWU W PRACY MENEDŻERA Z ZESPOŁEM.

1. Wzajemność w budowaniu relacji. Więzi w zespole. Siła i współpraca w zespole.

2. Konsekwencja i zaangażowanie. Postawa szefa a postawa zespołu. Budowanie konstruktywnych postaw i przekonań w zespole.

3. Sympatia i podobieństwo.

Za co szefa lubią ludzie i jak to wpływa na pracę zespołu?

Jak sprawić, aby ludzie przychodzili do pracy z przyjemnością?

4. Szef z autorytetem. Obszary autorytetu.

Jak kształtować autorytet w zespole i zaangażowanie ludzi? Spójność w odbiorze menedżera.

5. Wpływ społeczny. Jak budować poparcie dla pomysłów w zespole?

6. Niedostępność. Zespoły samodoskonalące się. Kiedy szef musi a kiedy nie musi być dostępny?

7. Autodiagnoza: Mój model wywierania wpływu na zespół i jego konsekwencje dla pracy zespołu.

II. PSYCHOLOGIA WYWIERANIA WPŁYWU NA JEDNOSTKI W ZESPOLE, czyli jak wywierać wpływ prosto i bez wysiłku?

1. Pogłębiona analiza psychoanalityczna pracownika, tworzenie profilu pracownika.

2. Rozpoznawanie ważnych punktów osobowości i obszarów skutecznego wpływu.

3. Tworzenie profili psychologicznych wykorzystywanych w procesie kierowania pracownikiem i zespołem.

4. Narzędzia wpływu adekwatne dla danego typu psychologicznego.

Co działa, a co może utrudniać wpływ?

5. Jak zmieniać postawy i przekonania ludzi w indywidualnej rozmowie?

III. PSYCHOLINGWISTYKA. PROCES PERSWAZJI.

1. Zaawansowane techniki: wpływ słów, składni na odbiorcę.

Jak oddziaływać na emocje?

2. Wzorce hipnotyczno-lingwistyczne Miltona.

Jak zapewnić sukces perswazji?

Cytaty; presupozycje czasu, wyboru, porządkowe, świadomości, przysłówkowe; implikacje znaczeniowe i wynikowe; ukryte pytania i polecenia; postulaty konwersacyjne.

3. Mocne pytania i Mocne komunikaty.

4. Skuteczne oddziaływanie słowem.

O tym jak słowo wznosi, rani, motywuje, skupia i buduje i jak budować skuteczny przekaz posługując się słowami?

Wykorzystanie własnego głosu jako narzędzia wywierania wpływu.

IV. PERSWAZJA. JAK SKUTECZNIE PRZEKONYWAĆ ZESPÓŁ I JEDNOSTKI?

Jak pociągnąć innych za własnym pomysłem? Jak zmotywować zespół do działania?

1. Sterowanie procesem komunikacji. Struktura wypowiedzi.

2. Narzędzia perswazji. Argumenty i argumentowanie. Przykłady.

Argumentacja jednostronna vs dwustronna.

Argumentacja poprzez przykład vs społeczny dowód słuszności.

Mocne argumenty racjonalne: definicja, związek przyczynowo-skutkowy, analogia, a fortiori, okoliczności. Kiedy trafiamy w sedno problemu?

Argumentacja emocjonalna: ad miseracordiam, ad bacumlum, ad personam, ad populum, ad hominem, ad ignorantiam, verecundiam, vanitatem, auditorem.

3. Strategie perswazyjne.

Obietnica nadawcy. Groźba nadawcy. Wróżba pomyślna. Wróżba pesymistyczna. Okazywanie sympatii. Apel wdzięczności. Apel moralny. Apel hedonistyczny. Apel- przestroga. Obwinianie. Wzór pożądany. Wzór potępiany. Apel konformistyczny. Nagroda i kara.

4. Budowanie skutecznego, perswazyjnego komunikatu dla zespołu.

V. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W PROCESIE PERSWAZJI.

1. Zwiększenie wpływu na rozmówcę poprzez uruchomienie i wykorzystywanie ekspresji ciała i głosu.

2. Skuteczne wykorzystanie własnego głosu jako elementu wywierania wpływu.

3. Trening kontrolowanego panowania nad mimiką.

4. Mikroekspresja wyrażania emocji.

5. Techniki rozpoznawania ukrytych intencji rozmówcy.

VI. PODPROGOWE KOMUNIKATY. PERCEPCJA PODPROGOWA.

1. Błędy poznawcze, czyli dlaczego nie możemy się dogadać?

2. Torowanie i kotwiczenie.

3. Obraz, kolor, dźwięk, zachowanie, słowa a oddziaływanie na nasz mózg i postrzeganie rzeczywistości.

4. Behawioryzm, psychoanaliza i kognitywistyka w pracy menedżera.

VII. MANIPULACJA I ANTYMANIPULACJA. JAK ROZPOZNAĆ BLEF I KŁAMSTWO? Jak bronić się przed manipulacją?

1. Dlaczego ludzie kłamią?

Jak chronić się przed manipulacją pracownika?

2. Sygnały kłamstwa i manipulacji. Rozpoznawanie i ukryte potwierdzanie

3. Mind reading, odkodowywanie prawdziwych intencji rozmówcy. Czyli o co mu naprawdę chodzi?? Prawdziwe intencje. Trening/odkodowanie

Sztuka obserwacji, czyli co mówią zmiany w ciele rozmówcy? Stop klatka w najważniejszym momencie.

Sygnały werbalne i niewerbalne kłamstwa.

4. Ujawnianie kłamstwa i manipulacji / pozostawianie rozmówcy w błogiej nieświadomości.

5. Asertywne reagowanie na manipulację: pogłębianie, demaskowanie, sprostowanie, kontrpytania, agresywne kontrpytania, własny punkt widzenia, alternatywa 2 i 3.

6. Techniki manipulacyjne w zespole. Rodzaje taktyk manipulacyjnych stosowanych w środowisku pracy.

Taktyki motywacyjne. Taktyki behawioralne. Taktyki obronne. Taktyki terapeutyczne. Taktyki destruktywne. Automanipulacje. Szantaż emocjonalny. Gry manipulacyjne.

Miękkie podejmowanie decyzji za rozmówcę. Sterowanie motywacją. Sterowanie emocjami. Sterowanie procesem decyzyjnym. Oddziaływanie za pomocą rozbudowanych pojęć ? kluczy.

Metoda hierarchii potrzeb.

7. Praktyczne taktyki antymanipulacyjne.

Taktyka ujawniania. Taktyka lustra. Taktyka weryfikacji. Taktyka podjęcia gry. Przeciwwaga. Taktyka symulacji. Taktyka radzenia sobie z szantażem bezpośrednim i pośrednim.

8. Emocje ? kontrola. 4 zaawansowane techniki kontroli emocji.

Trening/taktyki manipulacyjne i antymanipulacyjne.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy,
ćwiczenia coachingowe,
techniki NLP.

 

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • prezesów, dyrektorów zarządzających,
 • osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
 • menedżerów działów HR,
 • właścicieli firm.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Belweder ***** Spa&Wellness
zotawpodkowiemainjacuzzi-belweder-hotel-ustron

Hotel Belweder ***** Spa&Wellness

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  • NATALIA TREFLER
   NATALIA TREFLER specjalista ds. szkoleń otwartych

   tel: +48 32 33 55 153 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Wykładowca jak i materiał szkolenia jest bardzo merytoryczny daje sporo przydatnych narzędzi. Z czystym sumieniem i ochotą polecam TOP MENEDŻER dla głodnych wiedzy i potrzebującym samorozwoju".  

   Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Jacek
  • "Szkolenie TOP MENEDŻER pragnę polecić wszystkim osobom, które chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem. Prowadząca szkolenie Olga Borgieł, w sposób niezwykle inspirujący przedstawiła założone zagadnienia. Zainspirowała mnie do dalszego rozwoju umiejętności miękkich, wskazując jednocześnie na źródła, które pozwolą mi je doskonalić".  

   Ardagh Metal Beverage Poland         Sp. z. o.o. Katarzyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.