http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/trudne-sytuacje-i-konflikty-w-dziale-produkcji-i-utrzymania-ruchu-2

Szkolenie trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu

– 7 sprawdzonych narzędzi lidera produkcji i UR w zarządzaniu konfliktami, budowaniu autorytetu i poprawie komunikacji z zespołem

Trudne sytuacje i konflikty, nieskuteczna komunikacja, brak zaangażowania pracowników w realizację zadań, utrata autorytetu, kłopoty z dyscypliną, częste absencje to tylko niektóre problemy, przed którymi stoją liderzy produkcji, a które przekładają się na niskie wyniki, błędy, przestoje i nieterminowość produkcji.

Dobrego menedżera poznasz po tym, jak radzi sobie w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu – dla kogo?

Szkolenie Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji przygotowaliśmy dla brygadzistów, team leaderów, mistrzów, kierowników UR którzy:

 • na co dzień muszą radzić sobie z sytuacjami trudnymi w zespole
  (brak zaangażowania, roszczeniowość, opór, niechęć, podważanie autorytetu lidera, brak kreatywności)
 • muszą przekazywać trudne, niepopularne informacje i decyzje (cięcie kosztów osobowych w firmie, brak premii, konieczność pracy w nadgodzinach)
 • udzielają informacji zwrotnej pracownikom w sytuacji niewykonanie zleconych zadań w terminie, częstego popełniania tych samych błędów, nieprzestrzeganie zasad bhp na stanowisku pracy, częstych rozmów pracowników na tematy prywatne w trakcie pracy – chcą poznać „złote” zasady udzielania feedbacku
 • chcą wiedzieć jak egzekwować pracę i dyscyplinować pracowników, gdy prośby i polecenia nie działają
 • szukają skutecznych narzędzi wobec uporczywego łamania zasad przez pracowników
 • mają w zespole konfliktowych pracowników, którzy są źródłem tarć
 • zmagają się z próbami podważania pozycji lidera i utratą ciężko budowanego autorytetu
 • chcą poznać swoje mocne i słabe strony w sytuacjach konfliktowych oraz nauczyć się skutecznie zarządzać konfliktem w hali produkcyjnej
 • chcą poznać zasady postępowania z pracownikiem agresywnym, zdenerwowanym, który obraża innych
 • szukają metod radzenia sobie z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników?

Nasz trening interpersonalny koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji, jak też utrzymanie niskiej absencji pracowników.
Szkolenie poprowadzi doświadczony psycholog, charyzmatyczny trener liderów działów technicznych.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:

Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu – cele szkolenia:

Wśród przebadanej w Polsce grupy 3500 menedżerów sektora firm produkcyjnych aż 93% stwierdziło, że widzą konieczność doskonalenia umiejętności zarządzania i kierowania zespołem. Dlatego przygotowaliśmy cykl treningów interpersonalnych skierowanych do  produkcji i utrzymania ruchu
Szkolenie Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu, koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji, jak też utrzymanie niskiej absencji pracowników.

PROGRAM

Szkolenie trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu – program:

Lider Produkcji i UR mistrzem rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji w zespole.

Konflikt na produkcji – od prowokacji do konfrontacji.
Dlaczego ludzie w zespole wchodzą ze sobą w konflikty?

 • Ile kosztuje nas konflikt na hali produkcyjnej w dziale UR?
 • Rodzaje konfliktów w produkcji: konflikty rzeczowe i konflikty emocjonalne.
 • Jak ludzie działają w konflikcie – od prowokacji do konfrontacji.
 • Ręka na pulsie. Jakie są pierwsze oznaki konfliktu. Kiedy reagować?
 • Konsekwencje konfliktów dla menedżera i zespołu.

Na co lider zwraca uwagę, aby zapobiegać konfliktom w zespole?

 • Procesy współpracy/rywalizacji.
 • Wcześniejsze relacje pomiędzy stronami konfliktu.
 • Charakterystyki osób w konflikcie.
 • Udział strony trzeciej – jak lider zmniejsza strefę konfliktu.
 • Jak oszacowanie sukcesu wpływa na zachowanie osób w konflikcie?
 • Natura konfliktu.

Jak przygotować się na interwencję w konflikcie?
Proste zasady podejmowania decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Konflikty na tle rzeczowym. Zdiagnozuj przyczynę. Dobierz rozwiązanie. Działaj.

 • Podział zadań i zakres obowiązków.
 • Brak współpracy.
 • Niechęć do dzielenia się wiedzą i do pomagania.
 • Realizacja celów.
 • Podział zasobów.
 • Brak czasu.

Konflikty na tle emocjonalnym. Jak emocje wywołują konflikty?

 • Różnice w osobowościach.
 • Ja jej/jego nie lubię.
 • Różnice w sposobach komunikowania się.
 • Nie podoba mi się jej/jego zachowanie.
 • Plotki i krytykowanie innych poza plecami.

Zastosuj gotowe metody rozwiązywania konfliktów przez lidera.

 • Komunikowanie się z osobami w konflikcie – od wyjaśniania poprzez negocjacje do mediacji.
 • Spotkanie. Rozmowa. Negocjacje. Mediacje.
 • Kiedy lider powinien się wycofać, a kiedy rozstrzygnąć jednostronnie spór.
 • Postepowanie zgodnie z zasadami prawa.

Inne sytuacje trudne i konfliktogenne występujące w zespołach produkcyjnych.

 • Radzenie sobie z oporem, niechęcią, agresją, brakiem zaangażowania, olewactwem, roszczeniowością.
 • Co zrobić w sytuacji, gdy menedżer nakrył pracownika na kłamstwie?
 • Jak zachować się w przypadku publicznej krytyki decyzji menedżera przez pracownika?
 • Jak reagować na podważanie autorytetu Szefa za jego plecami?

Ćwiczenia pozwalające na doświadczenie trudnych sytuacji w pracy Menedżera i nabycie skutecznych metod radzenia sobie z tymi sytuacjami.

Feedback – codzienna interwencja słowna zapobiegająca konfliktom, wprowadzająca konstruktywne zasady pracy.

Kiedy, jak i gdzie używać feedback’u w sytuacjach trudnych i konfliktowych

 • Feedback jako codzienne narzędzie korygujące i dyscyplinujące zachowania.
 • Feedback – proporcje w komunikacji menedżera – czyli dlaczego wskazana jest przewaga feedbacku wpierającego i doceniającego kompetencje pracowników?
 • Feedback Face to face. Feedback do zespołu. Sytuacje, w których feedback może i powinien użyty być na forum zespołu.
 • Zbyt twardy lub zbyt miękki styl komunikacji – konsekwencje dla autorytetu menedżera.
 • Mocny feedback w sytuacjach trudnych – Ocena, krytyka czy informacja zwrotna?
 • Informacja zwrotna nie może być pretensją, oskarżeniem lub groźbą. Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
 • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
 • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie, usprawiedliwianie się, agresja, kłamstwo).
 • Jak komunikować ludziom zasady
  – niewykonanie zleconych zadań w terminie,
  – zbyt długie wykonywanie zadań,
  – częste rozmowy na tematy prywatne w trakcie prac,
  – spóźnianie się do pracy,
  – częste popełnianie tych samych błędów,
  – nieprzestrzeganie zasad bhp na stanowisku pracy,
  – niskie wskaźniki jakościowe,
  – brak realizacji planów produkcyjnych.
  – problemy z uruchomieniami, itp.

Komunikacja w trudnych sytuacjach.
Kiedy trzeba usiąść i poważnie porozmawiać.
Rozmowa dyscyplinująca.

 • Rozmowa z pracownikiem nierealizującym celów pracy (ilościowych,  jakościowych, terminowych, kosztowych)
 • Rozmowa badająca przyczyny niepowodzeń pracownika w realizacji zadań (czy pracownik nie chce, nie umie, nie może wykonać zadania).
 • Rozmowa w sytuacji, gdy pracownik stale popełnia te same błędy.
 • Rozmowa z pracownikiem, który nie komunikuje się właściwie z przełożonym, kolegami z zespołu.
 • Rozmowa zmierzająca w kierunku przeniesienia pracownika do innego działu.
 • Rozmowa poabsencyjna.

Komunikacja ze skonfliktowanym zespołem.
Co robić, kiedy ludzie się nie dogadują ze sobą?

Zdiagnozuj przyczynę. Dobierz rozwiązanie. Działaj.

 • Podział zadań i zakres obowiązków.
 • Brak współpracy.
 • Niechęć do dzielenia się wiedzą i do pomagania.
 • Realizacja celów.
 • Podział zasobów.
 • Brak czasu.
 • Inne priorytety.

Metody rozwiązywania konfliktów przez lidera

 • Komunikowanie się z osobami w konflikcie – od wyjaśniania poprzez negocjacje do mediacji.
 • Spotkania – rozmowa – negocjacje – mediacje.
 • Kiedy lider powinien się wycofać, a kiedy rozstrzygnąć jednostronnie spór.

Autorytet lidera w sytuacjach konfliktowych

Zarządzanie własnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych.
Jak zachować twarz pomimo napiętych emocji?

 • 7 poważnych błędów lidera w zarządzaniu trudnymi sytuacjami i konfliktami.
 • Jak postępować z Pracownikiem agresywnym, zdenerwowanym, który nas obraża?
 • Jak reagować na słuszne i niesłuszne pretensje, wyrzuty, żale, nieuzasadnione roszczenia pracowników?
 • Jak poradzić sobie z wrogością, niechęcią, wybuchami gniewu, szantażem emocjonalnym ze strony pracowników?
 • Jak zachować bezstronność i komunikować się w konflikcie?
 • Jak odwoływać się do obiektywnych kryteriów, wartości i zasad w firmie.
 • Jak wykorzystać pozycję formalną szefa? – czyli władza buduje porozumienie.
 • Co zrobić, żeby konflikt nie miał siły jedynie niszczycielskiej, ale przyczynił się do pożytecznych zmian?
 • Jak budować autorytet szefa w konflikcie.
WYKŁADOWCA

Szkolenie trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu poprowadzi:

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu – metody szkolenia:

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej Knowledge Pills, z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń grupowych na platformie ZOOM, w podziale na pokoje.
Poprzez twórczą dyskusję, pracę własną uczestników, udział w interaktywnych ćwiczeniach z zastosowaniem narzędzi MIRO, MENTIMETER.
Uczestnicy skutecznie rozwijają kluczowe umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów.

Metody wyszczególnione szkolenia Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu:

dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
pokazy audiowizualne,
ćwiczenia coachingowe,

 

ADRESACI

Szkolenie trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu adresujemy do:

 • Szefów Produkcji
 • Szefów Utrzymania Ruchu
 • Team liderów
 • Brygadzistów
 • Mistrzów

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.