Zarządzanie zespołem rozproszonym – management 3.0

 In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/zarzadzanie-zespolem-rozproszonym-management-3-0

Szkolenie Zarządzanie zespołem rozproszonym – management 3.0

–  zestaw narzędzi wspierających skuteczność Zespołu i Wirtualnego Menedżera

Zarządzasz zespołem w kilku lokalizacjach, część Twoich pracowników realizuje zadania w trybie telepracy – ten dwudniowy warsztat jest dla Ciebie!

Zwiększ skuteczność swoich kompetencji menedżerskich i zyskaj więcej w pracy z zespołem rozproszonym, dowiedz się jak podnosić wyniki i efektywność pracowników.

Ekspert prowadzący szkolenie przez wiele lat zarządzał zespołami rozproszonymi, dlatego warsztat ten jest połączeniem własnych doświadczeń trenera z najnowszymi badaniami i rozwiązaniami w zakresie zespołów rozproszonych.

Po co Ci szkolenie zarządzanie zespołem rozproszonym?

Przewidywania ekspertów wskazują, że za kilka lat wirtualną pracę będzie wykonywało ponad 1,3 miliarda ludzi.

80 proc. specjalistów globalnych firm już dziś pracuje w zdalnie kierowanych zespołach.
Warto się przygotować!
Poznaj przydatne narzędzia i gotowe rozwiązania dla menedżerów.
Weź udział w symulacjach, casach, które będą odzwierciedleniem Twoich sytuacji zawodowych.

Zapraszamy po praktyczną wiedzę i umiejętności.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zarządzanie zespołem rozproszonym – cele szkolenia:

Celem szkolenia zarządzanie zespołem rozproszonym jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i rozproszonym, jak również skutecznej komunikacji i motywowania członków zespołu. Ważnym aspektem jest doskonalenie współpracy zespołu rozproszonego, osiąganie wyznaczonych celów w pracy na odległość.

Trening interpersonalny prowadzony jest aktywną techniką ActiveInside, dzięki czemu uczestnicy w aktywny sposób poznają poszczególne elementy na poziomie wiedzy, umiejętność i postaw.
Nasz trening menedżerski składa się z mikrowykładów przeplatanych symulacjami, ćwiczeniami indywidualnymi i zespołowymi, case study oraz moderowanymi dyskusjami, dzięki czemu uczestnicy mogą w najskuteczniejszy sposób rozwijać i uzupełniać własne kompetencje związane z pracą z lub w rozproszonych zespołach.

PROGRAM

Zarządzanie zespołem rozproszonym – program szkolenia:

Zespół rozproszony – przejściowa moda czy „new normal”

 • Czym jest zespół rozproszony? Różnice między zespołami klasycznymi i rozproszonymi.
 • Typologia rozproszonych zespołów i jej wpływ na formy zarządzania
 • Model RRK cech charakterystycznych dla zespołów rozproszonych
 • Struktura formalna i relacje nieformalne w zespole rozproszonym
 • Stopień immersji i nawigowania na stanowiskach w zespołach klasycznych i wirtualnych
 • III Fale pracy wirtualnej Johnsa i Grattona

Quizy zespołowe pozwalające na zapoznanie się z najnowszymi światowymi i polskimi trendami związanymi z zespołami rozproszonymi i wirtualizacją pracy.

Sekrety zwycięskich zespołów rozproszonych

 • Warunki sprzyjające sukcesowi w zespołach rozproszonych i standardowych – podejścia Wharton School oraz INSEAD
 • Dźwignie przywódcze i sposób ich realizacji w środowisku wirtualnym/rozproszonym

Ocena potencjalnego lub rzeczywistego zespołu na kartach systemu ocen zespołu Hackmana

5 wymiarów korzyści w wirtualizacji pracy dla menadżera i organizacji w ujęciu London Business School oraz Strategy and Talent Corporation

 • Dopasowanie strategii, miejsca, organizacji przepływów pracy, technologii i stopnia adekwatności
 • Analiza własnych rozwiązań oraz przygotowywanie matryc Start/Stop/Continue

Grupowe Action Plans – pozwalające na przygotowanie planu działania w celu zwiększenia skuteczności pracy wirtualnej

Techniki motywowania w zespołach wirtualnych – Jak

 • Standardowe metody motywacji przynoszące skuteczność w zespołach wirtualnych
 • Techniki grywalizacji zwiększające zaangażowanie i motywacje w grupach Millenialsów i pokoleniu Y
 • Sposoby motywacji dedykowanej zespołom rozproszonym

Motywacja na 7 tysiącach metrów – symulacja metod motywacji telefonicznej odległej geograficznie grupy alpinistów

Budowanie relacji w zespołach rozproszonych

 • Zaufanie i autorytet jako spoiwa w relacjach zespołów rozproszonych
  Wirtualny Menedżer – jak zbudować autorytet na odległość?
 • Częstotliwość kontaktów w zespole, delegowanie, raportowanie, kontrola menedżerska, wyznaczenie granic, ustalenie zasad
 • Efektywne zarządzanie relacjami wirtualnymi
 • Elastyczność w międzynarodowym środowisku

Ćwiczenia i symulacje w małych grupach

Skuteczna komunikacja w zespole rozproszonym  – jak pokonać bariery komunikacyjne i zadbać o szybki przepływ informacji?

 • Techniki przekazywania uznania na odległość
 • Konstruktywna uwaga i czas reakcji
 • Delegowanie zadań w wirtualnym zespole
 • Dyscyplinowanie i nagradzanie na odległość

Brygady antyterrorystyczne w stolicach Europy – fabularna gra dydaktyczna pozwalająca na udoskonalenie współpracy w rozproszonym zespole, dostrzeżenie swoich własnych mocnych jak i potencjalnych słabych stron oraz ujawnienie barier i ryzyk rozproszonych zespołów

Zarządzanie konfliktami w zespołach rozproszonych – pułapki i zagrożenia

 • Rodzaje konfliktów występujących w zespołach rozproszonych (m.in. niedopasowanie metod komunikacji, niedopasowanie sposobu myślenia i działania poszczególnych osób)
 • Metody i kanały zarządzania konfliktami w zespole rozproszonym

Zbudujmy samolot – symulacja pozwalająca sprawdzić własną podatność na konflikty rozproszonego zespołu

WYKŁADOWCA

Zarządzanie zespołem rozproszonym – program szkolenia:

Adam Stolarzewicz – Ekspert zarządzania zespołami rozproszonymi

Doświadczony trener biznesu (20 lat ponad 15.000 h treningów), uznany akredytowany Superwizor (CSA Accredited, EMCC Accredited, ICF Approved) i certyfikowany Coach, doświadczony Executive&Business Coach, wieloletni ekspert w obszarze HR oraz rozwoju kadry menedżerskiej, praktyk biznesu. Coach pracujący z wyższą kadrą menedżerską, politykami i osobami publicznymi.
Pierwszy Polak, który uzyskał najwyższą akredytację Coach-Supervisor prestiżowej londyńskiej Coaching Supervision Academy.

Dyrektor Merytoryczny wielu programów studiów podyplomowych rozwijających kompetencje menedżerskie i coachingowe (m.in. Akademia Profesjonalnego Coachingu i Master Coaching, Zaawansowane narzędzia Coachingowe), były Członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, członek współzałożyciel Izby Coachingu (były członek Prezydium Izby).

Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (Akredytowany Superwizor – EMCC Accredited oraz ICF Approved), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

Poprzez coaching, doradztwo i projekty rozwojowe od 20 lat wspiera sukcesy najwyższej kadry menedżerskiej m.in. takich firm jak: PGE, KGHM, ArcelorMittal, Thai Union, King Oscar, SOPREMA, Frigolanda, Korona SA, UPC Polska, Wizja TV, Osmosys, Tieto, AtMedia, Artman, Sarstedt, DeltaPlus, DB Schenker, Poczta Polska, Lear Corporation, Hager Group, Liberty Poland, ING Banku, Getin Banku, mBanku, Multibanku, BRE Banku, BZ WBK, Nationale Nederlanden, Carey Agri, Factory Centrum, ING Securities, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji oraz wielu osób publicznych.

Jako praktyk i doświadczony ekspert zarządzania przez wiele lat prowadził zajęcia w ramach polskich i międzynarodowych programów studiów – m.in. w programach MBA i Executive MBA, warsztatów strategicznych, szkół coachingu. Jako wykładowca współpracował z Oxford Brookes University, Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Zarządzania Polish Open University, Wyższą Szkołą Biznesu, Wyższą Szkołą Bankową.

Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach: m.in.:

 • Coaching Kadry Zarządzającej na rynku Polskim (współautor rozdziału) – w książce: Leadership Coaching – jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata red. L. Czarkowska, Poltext, 2013
 • Refleksje na temat dylematów etycznych w pracy Coacha – w książce: Profesjonalny Coaching – Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, red. Małgorzata Sidor-Rządkowska, Wolters-Kluwer, 2012
 • Menedżer w czasach zmiany – Źródła oraz konsekwencje zmian wpływające na organizację i jej pracowników, Personel i Zarządzanie, maj 2009
 • Jakie umiejętności powinien mieć menedżer przeprowadzający swój zespół przez zmianę – Personel i Zarządzanie, czerwiec 2009
 • W jaki sposób najskuteczniej rozwijać i przygotowywać na zmiany całą organizację – Personel i Zarządzanie, lipiec 2009
 • W jaki sposób optymalizować zasoby ludzkie i procesy personalne – Personel i Zarządzanie, sierpień 2009
 • Cykli publikacji w ramach ForumHR: Jak stworzyć skuteczną prezentację, Najważniejsze to umieć znaleźć sojuszników, Rola działu HR w kulturze projektowej, Nowoczesna firma musi postawić na partnerstwo

Ekspert i prelegent podczas wielu polskich i międzynarodowych konferencji biznesowych i naukowych poświęconych rozwojowi kompetencji – m.in. międzynarodowej konferencji „Leadership coaching”, Konferencji Kadry, HR Strategies Summit, Training and Development Summit, HR Business Partnering Summit, „Zarządzaniu talentami”, „Y Generation”, „Employer Branding”, Internet Governance Forum oraz programów radiowych i telewizyjnych.

METODY

Zarządzanie zespołem rozproszonym – metoda warsztatowa:

Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Wyszczególnione metody szkolenia: dyskusja moderowana, symulacje, odgrywanie ról, case study, buzz, handout, pokazy audiowizualne, testy, ćwiczenia coachingowe, techniki NLP.

ADRESACI

Zarządzanie zespołem rozproszonym – kogo zapraszamy:

 • Szefów Zespołów, Firm,
 • Kierowników Działów,
 • Osób Zarządzających Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zarządzanie zespołem rozproszonym:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

ZAPYTAJ O TERMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.