In HR / Kadry, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/excel-power-query

Power query w HR – łączysz dane z najróżniejszych plików dotyczące wynagrodzeń, urlopów, absencji, fluktuacji, ocen okresowych…

– analizujesz, porównujesz, raportujesz z prędkością światła i bez błędów!

Power Query to przyjaciel HR do zadań specjalnych!

Z tym darmowym dodatkiem do Excela:

 • błyskawicznie połączysz dane z różnych źródeł – z wielu plików Excela, txt, csv, pdf, z Internetu, lub wprost z programu na którym pracujesz
 • zaskoczysz wszystkich łatwością generowania gotowych raportów, analiz, zestawień
 • zaoszczędzisz czas  i zautomatyzujesz mnóstwo pracy, którą teraz wykonujesz ręcznie, w pocie czoła
 • wyeliminujesz błędy wynikające z pośpiechu, ręcznego przeklejania danych

Power Query w HR to wyjątkowe warsztaty dla specjalistów działu HR i księgowości, którzy:

– przygotowują analizy lub zestawienia dotyczące kosztów wynagrodzeń
– porównują koszty poszczególnych miesięcy lub porównują wypłacone wynagrodzenia z tymi zabudżetowanymi i do tego muszą łączyć dane z budżetu z danymi ze wszystkich list płac w każdy miesiącu znowu, i znowu, i znowu…
– prowadzą statystyki zatrudnienia i fluktuacji – miesięczne, kwartalne, roczne,
– zbierają do jednego pliku dane z różnych plików – o zatrudnieniu na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło, pracownikach z agencji pracy tymczasowej, osobach na jednoosobowej działalności gospodarczej itd.
– analizują co miesiąc absencje i urlopy pracowników, a dane za każdy okres dostają w oddzielnym pliku, albo z wielu zakładów czy oddziałów firmy i co miesiąc jest ta sama zabawa, żeby to połączyć we wspólną bazę danych i zrobić z tego raport!
przeprowadzają ankiety wśród pracowników na różne tematy, a potem otrzymują kilkadziesiąt plików np. w Excelu, które muszą połączyć i wyciągnąć wnioski
zajmują się ocenami okresowymi, dostają np. w Excelu kartę oceny pracownika i chcą dane wszystkich pracowników zebrać do jednej bazy, żeby móc porównać wyniki poszczególnych osób, działów, zbadać natężenie zjawisk
zajmują się planowaniem np. szkoleń, urlopów, wynagrodzeń itd. i znowu każdy dział, każdy pracownik przysyła swoje dane w Excelu, i Hr musi to zebrać do wspólnej bazy danych i potem jeszcze porównywać co miesiąc realizację z tym, co zostało zabudżetowane / zaplanowane.

Weź udział w warsztatach, przećwiczysz dziesiątki kombinacji, wyjdziesz z pakietem konkretnych umiejętności i rozwiązań, które przyśpieszą Twoją pracę, a inwestycja w kurs zwróci się błyskawicznie!

Do szkolenia wymagane jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub nowszej albo Excela 2010 lub 2013 z doinstalowanym dodatkiem Power Query. Można go pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft.
Na tym szkoleniu bardzo ułatwia pracę korzystanie z dwóch monitorów.
Na jednym obserwujesz, co pokazuje trener, na drugim wykonujesz swoje zadanie.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

19-20 stycznia 2023r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 1450zł netto.

Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Power query w HR – cele i korzyści:

 • Skrócenie czasu przygotowania obliczeń, kalkulacji, analiz, raportów
 • Zminimalizowanie błędów w obliczeniach
 • Większa czytelność prezentowanych danych
 • Samodzielne przygotowywania analiz i raportów
 • Samodzielne wizualizowania wyników analiz i raportów
PROGRAM

Power query w HR – program szkolenia:

Łączenie danych z wielu identycznych plików w jedną bazę danych gotową do dalszych analiz i raportowania

np. płace, nieobecności, zatrudnienie, szkolenia, urlopy, ankiety, dowolne dane, gdzie każdy dzień, tydzień, miesiąc jest w nowym pliku i co jakiś czas generujesz kolejny plik, który również będzie musiał być uwzględniony w analizie

 • Łączenie danych z wielu list płac w jedną bazę danych gotową do przygotowania raportu – co miesiąc, a może nawet kilka razy w miesiącu dochodzi Ci nowa lista z danej wypłaty czy zakładu, a Ty potrzebujesz mieć wszystkie te listy w jednym pliku, żeby robić zestawiania, porównania, raporty czy analizy dla szefa, kontroli, urzędu statystycznego, siebie samej. I to tak, że po zrobieniu kolejnej listy i zapisaniu jej w odpowiednim folderze na swoim komputerze zrobisz tylko Odśwież, a ona się zaczyta sama do bazy i do raportu
 • Łączenie danych o zatrudnieniu / fluktuacji z wielu plików gdy poszczególne miesiące, zakłady, działy są w oddzielnych plikach, a Ty chcesz zrobić zestawienie fluktuacji pracowników w poszczególnych działach, stanowiskach, okresach.
 • Łączenie danych budżetowych lub planowanych z wielu plików gdy poszczególne działy czy pracownicy przysyłają Ci np. Budżety wynagrodzeń, plany urlopowe, plany szkoleniowe, oceny okresowe, wypełnione ankiety, a Ty musisz to wszystko zaczytać na jedną bazę danych, żeby przeanalizować wyniki
 • Łączenie danych dotyczących absencji za poszczególne tygodnie czy miesiące w jedną wspólną bazę danych do raportowania i analiz.

Łączenie danych z wielu plików zawierających identyczne dane, ale w wielu arkuszach w jedną bazę danych gotową do dalszych analiz i raportowania

 • Masz wiele plików. W każdym pliku jest po kilka arkuszy. Każdy plik i każdy arkuszy zawiera takie same dane, ale np. dla różnych działów, pracowników i okresów.
  Plik to dane np. listy płac, absencje, zatrudnienie, czasy pracy, nadgodziny, oceny okresowe, badania okresowe, a arkusze zwierają dane za różne okresy np. za kolejne tygodnie, miesiące, kwartały.
  I za pomocą Power Query połączymy dowolne dane z poszczególnych pików i arkuszy do jednego pliku szybko i bezbłędnie, a po dodaniu nowych plików, arkuszy, danych wystarczy zrobić Odśwież, żeby nowe dane pojawiły się w pliku zbiorczym. A Ty zyskasz bardzo dużo czasu na analizy.

Łączenie danych z wielu zupełnie różnych plików w jedną bazę danych gotową do dalszych analiz i raportowania

Masz różne pliki, z różnymi danymi, które musisz połączyć w jedną bazę danych np:

 • Plik z kosztami płac.
  Drugi plik to koszty szkoleń.
  Trzeci plik to nieobecności pracowników.
  Czwarty plik to zatrudnienie w każdym dziale.
  I z tych danych chcesz zrobić dla szefa raport, który będzie zawierał te wszystkie informacje.
 • Plik z godzinami pracy pracowników.
  Drugi plik zawiera stawki godzinowe poszczególnych pracowników.
  Trzeci plik zawiera informacje o pracowniku: stanowisko, dział, zaszeregowanie, datę zatrudnienia itp.
  Na tej podstawie chcesz szybko policzyć wynagrodzenie pracownia za przepracowany czas i zrobić zestawienie z dodatkowymi informacjami.
 • Jeden plik zawiera wyniki ocen okresowych pracowników.
  Drugi plik zawiera plany szkoleniowe.
  Trzeci plik zawiera szkolenia i kursy już zrealizowane przez każdego pracownika.
  Dane z tych trzech plików połączymy w jedną bazę i zrobimy z niego gotowy raport podsumowujący i prezentujący wszystkie te dane razem na jednym zestawieniu.
 • Jeden plik zawiera dane dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.
  Drugi plik to zatrudnienie pracowników przez agencje pracy tymczasowej.
  Trzeci plik to osoby, z którymi współpracujemy na zasadzie umowy zlecenie lub o dzieło.
  Czwarty plik to osoby, z którymi współpracujemy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dane z tych czterech plików posłużą do stworzenia jednej bazy danych o wszystkich osobach, które dla nas pracują, od kiedy, z jaką stawkę, w jakim dziale itd.

Przekształcanie połączonych danych do własnych potrzeb

 • Scalanie i dołączanie dodatkowych danych z innych plików
 • Dodawanie zupełnie nowych kolumn z danymi za pomocą obliczeń standardowych i niestandardowych
 • Czyszczenie bazy danych z niepotrzebnych informacji
 • Przekształcanie kolumn daty, tekstu, liczb, aby pozyskać z nich nowe potrzebne informacje
 • Grupowanie i agregowanie bardzo dużych baz danych w gotowe raporty
 • Zapisywanie, edytowanie i modyfikowanie już istniejących zapytań
WYKŁADOWCA

Szkolenie Power Query poprowadzi:

Trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT.

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk z zakresu finansów i rachunkowości.
Posiada certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dzięki doświadczeniu w obszarze rachunkowości i finansów, przekazuje wiedzę i rozwiązania z zakresu zastosowania Excel’a, które można wykorzystać w codziennej pracy na niemalże  każdym stanowisku.

Nie napisałam żadnej książki. Nie publikuję w żadnym czasopiśmie czy portalu internetowym. Nie tworzę żadnych opracowań naukowych.
Ja po prostu szkolę z Excel’a, ponieważ sprawia mi to niewiarygodną frajdę. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że ja nie pracuję, tylko realizuję swoją pasję.

Kiedyś ktoś zapytał mnie, czym się różni Excel dla księgowych od Excel’a dla logistyków czy działów personalnych? Excel niczym, ale możliwości zastosowania są zdecydowanie różne. I o to chodzi w moich szkoleniach, żeby oprócz pokazania, co może zrobić Excel, pokazać też to, co Ty możesz zrobić z Excel’em, do czego można tego użyć w tym konkretnym dziale czy na konkretnym stanowisku.

METODY

Power Query w HR – metody szkolenia:

Szkolenie Power Query w HR jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników.

Wymagane komputery z oprogramowaniem Excela 2016 i wyżej lub Excela 2010 albo 2013 z dodatkiem Power Query.

Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excel’u można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą.

ADRESACI

Szkolenie Power Query w HR kierujemy do:

osób, które pracowały już z arkuszem kalkulacyjnym, ale chcą poznać i efektywniej wykorzystywać jego możliwości.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia power query w HR:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

19-20.01.2023 Szkolenie online
1450 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.